Zelfdoding; “Preventie is ‘onze’ taak, …

Post Views: 938 Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #231Countdown to Freedom #1 + 1 day Zelfmoord is meer dan een geestelijk gezondheid probleem. Zelfdoding is ook geen uitzicht hebben op een gezonde toekomst. Het “Ik zie het niet meer Lees verder …

Jeffrey Epstein dood, zelfmoord (?) onder verscherpt toezicht, niet aannemelijk, … wordt vervolgt, …

Post Views: 1.198 Het meest ongelofelijke verhaal dat ik dit gehele jaar gehoord heb, ongelofelijk, en …. dit komt de gehele wereld van sex ‘misdadigers’ wel heel goed uit, de wereld van pedofielen, satanisten, wereldleiders, ‘hoogwaardigheidsbekleders, wereld ‘sterren’, en meer Lees verder …

Rond 2012 ging er iets mis in het leven van tieners. Zelfmoordcijfers stegen 23 tot 31% in de VS

Post Views: 185 In slechts vijf jaar tussen 2010 en 2015 steeg het aantal Amerikaanse tieners dat zich nutteloos en vreugdeloos voelde – klassieke symptomen van depressie – met 33 procent in grote nationale enquêtes. Tieners zelfmoordpogingen namen met 23 Lees verder …