Is er werkelijk waterschaarste op aarde of simpel mismanagement van de mens?

Waterschaarste is het tekort aan voldoende schoon water. De vraag naar water overstijgt de aanbodcapaciteit van het natuurlijke systeem. Dit is een probleem waar een derde van de mensheid mee te maken heeft.[1] Schaarste is herkenbaar aan vraag waaraan niet kan worden voldaan, spanningen tussen gebruikers, concurrentie Lees verder …