‘Vrijheid kent vele gevaren, maar het is toch het veiligste goed dat we bezitten.”

Er is een staatsgreep gepleegd een coup, een coup d’état, de regering heeft zich de totale macht toegeëigend, de democratie, -wat er nog van over was- is buiten werking gesteld, de grondwet wordt met voeten getreden en de nieuwe machthebbers hebben een set Lees verder …