Giftige gedachten verzieken je leven en slopen je gezondheid! [spirituele shedding]

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #239 nog [… ?] dagen naar de vrijheid.  Al jaren en jaren wordt ik wakker met positieve gedachten over wat ik vandaag ga doen en in omgekeerde volgorde overdenk ik Lees verder …