De overheid vraagt burgers steeds vaker om elkaar aan te geven. Dit is het gevaar !!

Post Views: 541 Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #241 In de dystopische roman 1984 vertrouwde de regering op het gebruik van teleschermen en informanten om haar massale, repressieve regime te handhaven. En hoewel dat fictie Lees verder …