De overheid vraagt burgers steeds vaker om elkaar aan te geven. Dit is het gevaar !!

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #241 In de dystopische roman 1984 vertrouwde de regering op het gebruik van teleschermen en informanten om haar massale, repressieve regime te handhaven. En hoewel dat fictie was, lijken gebeurtenissen Lees verder …