Dr. David Martin and Dr. Reiner Fuellmich on COVID/SARS patents and Spike proteine, …

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #129 Informatie voor gevorderden maar niet minder belangrijk voor de leken die per slot van rekening onder de slachtoffers zullen zijn, de laatste groep zal het in eerste instantie als Lees verder …