Het Amerikaanse tweepartijenstelsel: dialectiek in de politiek

Dialectiek in de politiek – Nu dan eindelijk het Amerikaanse verkiezingscircus haar show ten einde heeft gebracht, maar nog niet iedereen de circustent heeft verlaten, is opnieuw duidelijk geworden hoe mensen hun emoties met betrekking tot hoop, verlangens, teleurstelling, haat, Lees verder …