Photonen Coherentie Therapie = Licht Therapie

Photonen Coherentie Therapie De Photonen Coherentie Therapie (ook wel biophotonentherapie genoemd) biedt grote mogelijkheden om mensen met (chronische) gezondheidsproblemen te helpen. Wij zoeken naar oorzaken en het oplossen hiervan en blijven niet steken in symptoombestrijding.  Wij maken geen gebruik van Lees verder …