Politie aanzien te grabbel, vliegen niet meer veilig, onvrede, en boeren strijden om het bestaan, mogen zij nu voor allen de ‘boontjes doppen?”

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #118 nog [… ?] dagen naar de vrijheid.  De wereld om ons heen is aan het instorten, en ik schrijf er niet bij -zo lijkt het- want de hele wereld Lees verder …