Gehoorzaam Mentaliteit; zou het ook onderdeel zijn van de vaccinatie ‘Zwarte Magie’

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #131 nog [… ?] dagen naar de vrijheid.  Wat zijn zoal zaken die kunnen bijdragen aan de massale ‘gedragsstoornis’ waardoor mensen bij miljoenen zich lieten injecteren met een experimenteel en Lees verder …