Cognitieve dissonantie, gaan mensen liever dood dan hun inzicht te veranderen, … ?

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #098 nog [… ?] dagen naar de vrijheid.  De tegenstrijdigheid met de eigen (verankerde) overtuiging noemen ze Cognitieve dissonantie, daar hebben we al verschillende artikelen aan gewijd op gedachtenvoer. Onderstaande Lees verder …