Federale overhead betaalde 83 gezinnen een schadevergoeding voor autisme door vaccins schade

Post Views: 65 Federale overhead heeft aan 83 gezinnen een schadevergoeding betaald voor door vaccins veroorzaakt autisme Woensdag, 21 september 2011 door: P.F. Louis, Vertaling: Frank BleekerBron Natural News: Engelstalig Autism Compensation (NaturalNews) Het Amerikaanse National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) is Lees verder …

CDC belegden vergadering van vaccinwetenschappers om opzettelijk bewijs te vernietigen dat vaccins koppelt aan autisme

Post Views: 35   Volgens een nieuwe verklaring die 30-07-2015 naar buiten kwam via Representative Bill Posey (Rep.) hebben de CDC een bijeenkomst georganiseerd van wetenschappers om te beslissen welk bewijs vernietigd moest worden dat zou kunnen verwijzen naar een Lees verder …