Q Anon directe link 2 [WH]


13-04-2018 | Update 31-05-2019 | Waarom staat deze pagina over Q Anon zo prominent op Gedachtenvoer op de startpagina, en is het waarschijnlijk niet aannemelijk dat deze info lager komt te staan dit jaar? Omdat er zich zaken aan het ontwikkelen zijn waar een IEDER mee geconfronteerd gaat worden. Schokkende zaken die het gesprek van de dag gaan worden, elke dag, en elk uur. Je kan maar beter een stukje voorbereiding hebben gedaan.

Op 12-04-2018 hadden we vergadering bij de lokale omroep waar ook ons programma dotcom.radio elke zondagavond uitgezonden wordt. Mijn vraag was op die vergadering: “ Zijn er alle faciliteiten (Skype en YouTube stream mogelijkheid) in de studio als we een extra uitzending zouden willen maken als de situatie daarom vraagt? “ – “Is dat geen taak voor een landelijke omroep werd als tegenargument geopperd? “ – “ Nou daar komt te veel nieuws vandaan zoals dat oorlogstrom geroffel deze week na de vermeende gasaanval “. Verbazingwekkend kreeg ik daar geen tegenargument op maar wel de vraag: “ Weet jij meer dan? “ Mijn antwoord was; “ Nou ja ik heb een rechtstreeks lijntje naar het Witte Huis “. Dit werd natuurlijk schaterlachend ontvangen. Lang verhaal kort, in overleg kan ik indien nodig een extra uitzending maken.

Een direct lijntje met het Witte Huis, Ja!!

Dat hebben we natuurlijk via de Q postins wel degenlijk.
Mike Donkers over Q Anon

Via het internet worden we betrokken bij het dieperliggende verhaal, dat van de pedofilie en satanische rituelen. Voor dit doeleinde is Q Anon sinds eind oktober actief, die ons allerlei aanwijzingen en puzzelstukjes geeft. Ook dit is om ons stukje bij beetje voor te bereiden op wat er gaat komen. Alle informatie in een keer naar buiten brengen is dermate ziek dat dit grote psychologische schade zal aanrichten, zelfs onder geharde internet onderzoekers. Het is een ding om te weten dat satanisch kindermisbruik bestaat, het is iets anders om het daadwerkelijk met eigen ogen te zien!

Een andere reden waarom we zowel via de reguliere als alternatieve media ‘bespeeld’ worden is om ons collectieve brein te activeren. Niet alleen creëren we op deze manier een massaal krachtveld door onze collectieve energie hierop te richten, maar we vormen samen ook een soort ‘superbrein’, wat als tegenwicht fungeert voor de AI (kunstmatige intelligentie) van de tegenpartij, die dagelijks groeit door ons gebruik van social media. De toekomst is namelijk niet kunstmatig, maar juist de echte ‘brain power’. Wat we van Q Anon leren is dat als we met z’n allen letterlijk de koppen bij elkaar steken we ‘open source investigation’ kunnen toepassen. Dit is ook hoe we in de toekomst misdaden gaan oplossen. Waarom dit overlaten aan een klein groepje rechercheurs, vooral als we weten dat onder politie en justitie er zich evengoed satanische kindermisbruikers bevinden?

Trump en zijn team hebben haast, want alles moet ruim voor de tussentijdse verkiezingen in november in de steigers staan in aanloop van de 2020 verkiezingen, willen ze de publieke opinie voor zich winnen. De massa is echter zo gehypnotiseerd en geïndoctrineerd dat de psychologische schok veel te groot is om alles in een keer naar buiten te brengen. Voor zover ik kan overzien gaan ze het over de volgende drie boegen gooien:

Uranium One, waarmee ze zowel Hillary achter de tralies krijgen als de speciale aanklager Robert Mueller en het complete parlementaire ‘onderzoek’ naar Trump’s vermeende banden met Rusland definitief in het water valt. (Check Mei 2019) 

De waarheid over Big Pharma naar buiten brengen over het achterhouden van geneesmiddelen voor kanker, AIDS en andere dodelijke ziektes.

Pedogate, de gruwelijke waarheid over satanisch, ritueel kindermisbruik en wereldwijde handel in kinderen.

Verwacht daarna al snel de eerste militaire tribunalen. Met andere woorden: de komende tijd zal er EXPLOSIEVE info naar buiten komen. Ze voeren het telkens een beetje op, om de psychologische schok zoveel mogelijk te beperken. Desondanks zullen er velen zijn die dit letterlijk niet aan kunnen, dus zet je maar schrap!

Februari 2018: Q Anon gaat MAINSTREAM en wordt uiteraard afgedaan als ‘nepnieuws’, we worden gevaarlijk!

Misschien is het meest verstandige dat we onze aandacht richten op het helen van de mensheid als geheel. Dan creëren we een kritische massa die een krachtveld vormt dat groot genoeg is om de gehele soort te beïnvloeden, de werkelijke manier waarop evolutie plaatsvindt. Dus: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Of, zoals Ghandi zei: wees zelf de verandering die jij in de wereld wilt zien. Dit houdt mijns inziens wel in dat we de duisternis onder ogen willen zien en er niet van wegvluchten. Er bestaan psychopaten en ze trekken aan de touwtjes. Hoe eerder we dat inzien, hoe meer we een alternatief kunnen bieden aan deze realiteit, want wij hebben het voordeel dat we groter zijn in aantal dan deze zieke criminelen minderheid.

De boven ons gestelden zijn zich rot geschrokken van de macht die het internet begint te krijgen. Brexit, het Oekraïne-referendum en de verkiezing van Trump betekenden ook dat de gelijkgeschakelde kranten en televisiezenders hun greep op het publiek hadden verloren. De politieke en journalistieke kasten zien hun ledenaantal drastisch teruglopen en zo ook de mensen die op hen stemmen.

Deze censuur campagne is niets meer dan pure paniek. Grote belangen staan onder druk. In heel Europa neemt het zo geëtiketteerde “rechtse populisme” toe en de oude machten hebben de keus: meedraaien met de veranderde wind of hun poot stijf houden en kiezen voor de vlucht naar voren. Het gevaarlijke is dat alle macht in “hun” handen is.

Ik ga ervan uit dat alles trager verloopt dan we zouden willen. Het publiek is nog niet klaar voor de omvang van de situatie. Daarnaast kan je niet ‘willekeurig’ mensen gaan arresteren zonder dat dat kansen vergroot dat anderen weg zien te komen. Ze moeten de tijd nemen die nodig is en het zou me verbazen als we voor de zomer grote stappen hebben gezet. Een uitnodiging van Noord-Korea is bijzonder, maar het lukt de MSM nog om dat te spinnen. – Jasper

Ik denk dat de ‘white hats’ kijken naar het volume van hashtags dat geretweet wordt en op basis daarvan hun beslissingen nemen om iets al dan niet te openbaren. Ze deden dit eerder met #ReleaseTheMemo en dit was wel succesvol. Ze kunnen het maar een keer goed doen en alles staat of valt bij voldoende draagvlak, goed punt dat je maakt.

De nazi-info is volgens mij een proefballonnetje, om te zien hoe diep in het konijnenhol wij durven te duiken. Ikzelf heb dit al met diverse mensen gedeeld, die tot nu toe ‘aan boord’ waren en nu helaas afhaken. Zo ge-redpilled zijn ze dus niet als ze vaak zelf wel denken!

Q Anon message: Hier wordt in geheimtaal berichten geplaatst om het publiek op de hoogte te houden omdat de media dat verzaken. Waarom geheimtaal? Dat werd mij van de week duidelijk. Er worden ons puzzelstukjes aangereikt die we met z’n allen als collectief mogen gaan oplossen en we krijgen later weer aanwijzingen als we op het goede spoor zitten. Waarom dan geheimtaal? Het zijn puzzelstukjes naar “classified” documenten. Als de verdachten voor een militair tribunaal berecht worden kunnen de beschuldigden zich niet meer beroepen op de geclassificeerde documenten, ze zijn dan immers al bekend in het publieke domein. Via de internet robots kan men nauwkeurig in kaart brengen wat “wij” al weten. Het zijn dezelfde robots die iedereen 24/7 bespioneren. – HM

Het dient nog een ander doel:

De ‘white hats’ weten dat evolutie d.m.v. zogeheten ‘quantum leaps’ plaatsvindt. Sommige mensen beweren dat als reeds 4% van de bevolking op dezelfde bewustzijnsfrequentie komt te zitten er al een verschuiving plaatsvindt, een evolutionaire sprong die vervolgens de gehele soort treft, dus ook de slapenden onder ons. Anderen beweren dat dit omslagpunt bij 10% van de bevolking ligt.

Wat het percentage ook is om dit ‘honderdste-aap-fenomeen’ te bewerkstelligen, feit is dat we met z’n allen een energiekrachtveld vormen. De ‘black hats’ weten dit ook en proberen d.m.v. satanische omkeringen ons al van jongs af aan via onderwijs en media medeplichtig te maken aan hun pathologie door ons het krachtveld te laten vormen voor hun negatieve energie. De omkeringen zijn welbekend en worden nog massaal aangehangen: verzadigd vet en cholesterol zijn dodelijk, zout is slecht voor je, vaccins beschermen tegen ziekte, chemo geneest kanker, de overheid waakt over ons, populisten zijn racisten en fascisten, vrouwen worden onderdrukt, homofilie is normaal, islam is vrede, pedofilie is een ziekte, etc.

Wat de ‘white hats’ met het Q-fenomeen beogen is ons massaal op dezelfde golflengte te krijgen d.m.v. raadsels (‘crumbs’). Onze collectieve ‘hive mind’ (dit woord wordt letterlijk door Q gebruikt) wordt aangewend om de puzzels op te lossen en de ‘map’ compleet te maken. De ‘onderstroom’ die hierdoor op het internet ontstaat zal uiteindelijk te groot worden om te negeren door de mainstream media en zal de ondergang van de MSM inluiden (‘break the MSM’). Niet voor niets heet het eindstadium van wat Q voor ogen heeft ‘the great awakening’.

Q anon

the great awakening Q drop / crums

We hebben hier dus te maken met een evolutionaire sprong! Daarvoor zullen we echter diep, heel diep in het konijnenhol moeten duiken. En het zal ons niet bevallen wat we daar zien (‘these peope are sick’, ‘truth will shock the world’) – volgens Q is 99% rijp voor het (psychiatrische) ziekenhuis als alles ineens bekend zou worden gemaakt! We hebben hier echter te maken met een POSITIEVE zoektocht naar de waarheid, juist vanwege die raadsels die ons allemaal doen uitkijken naar de volgende ‘drop’ en ons voortdurend weer een dopaminestoot geven, alsof we in een spannende film zitten!

De verwijzingen naar de HRC-video en de afkomst van Merkel zijn hier slechts voorbodes van en nu al haken Q-onderzoekers af omdat ze de waarheid niet aankunnen of -willen. Dit is dan ook een test van de kracht van ons gezamenlijke krachtveld, want we zullen tegen een stootje moeten kunnen (‘we went too deep’). Wat Q wil is dat ‘We The People’ onbevreesd dit gevecht om onze vrijheid van bewustzijn aangaan en dat we de waarheid blijven zoeken WAAR WE OOK OP UITKOMEN, iets wat Henk en ik al jaren proberen duidelijk te maken…

De ‘black hats’ laten zich steeds meer in de kaarten kijken, nu ook met dat opgeklopte Cambridge Analytica – schandaal. Ze laten namelijk zien dat Facebook ongevraagd en op slinkse wijze data van gebruikers verzamelt voor commerciële maar ook politieke doeleinden. Dat van die ‘Russian bots’ was in feite ook toegeven dat er manipulatieve AI-technologie (artificial Intelligence) bestaat (geschreven door Snowden).

Denk ook aan deze opmerking van Q: Projection.

Alles waar ze de tegenstander van beschuldigen doen ze zelf. Maar met die beschuldigingen geven ze in feite hun eigen tactieken prijs. Het is dus een zwaktebod en getuigt idd van paniek! Nu zijn ze zelfs bereid hun allergrootste social media-platform, Facebook, op te offeren, wat wel eens de nekslag zou kunnen zijn voor de ‘black hats’. Dit betekent dat op korte termijn het internet zo goed als volledig van ons is en ook onbelemmerd! Zonder FB houden we YouTube en Twitter over, nu al de twee belangrijkste wapens in de informatieoorlog. Stel je voor dat de AI-censuur daar wordt uitgeschakeld. Exciting times!

Boom, Boom, Boom: Bij mij begint zo langzamerhand het idee te ontstaan dat dit wel eens een manier zou kunnen zijn om het QAnon-fenomeen versneld mainstream te maken. Ze waren vooraf op de hoogte van deze ‘false flags’ in het Austin van Alex Jones. Door de BOOM’s te voorspellen richtten ze de aandacht van de ‘deep state’ op zich, waardoor een onderzoek plus media-aandacht is geforceerd. Dit veroorzaakt een massale ‘red pilling’ van de slapende massa, plus censuur via social media wordt gedwarsboomd nu ze over het censuur-algoritme beschikken. Als ‘normies’ wakker worden en op onderzoek uit gaan komen ze vervolgens een schat aan info tegen die niet of nauwelijks nog kan worden tegengegaan!

1. Menigeen begrijpt het Q-fenomeen niet en zal het ook nooit begrijpen omdat het in conflict is met hun eigen geloofsovertuigingen.

2. Het is absoluut noodzakelijk om de aard van het conflict te doorgronden, namelijk: goed versus kwaad.

3. Je moet de bereidheid vertonen om te begrijpen (willen = kunnen)

4. Je moet weten waar je zelf in gelooft (zoveel mensen zijn nihilistische niet-gelovers).

5. Dit is niet weggelegd voor diegenen met een grote-stappen-snel-thuis mentaliteit, het gaat hier om de ontmanteling van structuren die de laatste meer als 200 jaar zijn gecreëerd en die van vandaag op morgen zullen verdwijnen.

Reactie op dotcom.radio: “Dag Henk, waarom zo een desinfo van ene ‘Q’? Als iets nep en fake is, dan is het dat wel. Ik kan amper geloven dat men in de ‘alternatieve media’ zo achterlijk is….

Mike: Dus Q is disinfo en Trump is meer van hetzelfde? Dus daarom zijn er al honderden pedo netwerken opgerold. Daarom heeft Trump inmiddels 4 executive orders getekend die specifiek gericht zijn op het bestrijden van corruptie en mensenhandel. Daarom zijn er inmiddels tientallen ‘toevalligheden’ die een verband aantonen tussen Trump, Assange en Q. Daarom schrijft de New York Times een artikel om ons te waarschuwen voor digitale technologie waarmee je fake video’s kunt maken. Daarom heeft Comedy Central nu aandacht besteed aan de ‘complot theorieën’ en het ‘fake news’ van QAnon. Als het allemaal ‘hersenspinsels’ zijn van een paar internet-nerds op anonieme message boards, waarom daar dan zo’n ophef over maken?

Er wordt wereldgeschiedenis geschreven, maar deze persoon kiest er liever voor om cynisch en boos te blijven. De wandaden van de VS die hij beschrijft zijn het gevolg van decennia van imperialistische machtspolitiek waarbij oorlog en schuld de motor van de economie vormden. Dit wordt stukje bij beetje opgerold en de achilleshiel van de sicko’s die hiervoor verantwoordelijk zijn is hun chantabiliteit op basis van pedofiel en ritueel misbruik. Trump is dit bloot aan het leggen, maar het merendeel gebeurt nu nog voornamelijk achter de schermen. Q geeft ons een kijkje achter de schermen om nu al draagvlak te creeren voor de schokkende waarheid die uiteindelijk naar buiten gaat komen.

deep state Q Anon

Uninstall Deep State

Maar dit soort mensen moet vooral blijven hangen in boos cynisme en nihilisme. Zij hebben zich verbonden aan een failliete realiteit die binnenkort plaats gaat maken voor een realiteit van wereldwijde vrijheid en voorspoed en zij willen gewoon zich niet losmaken van de oude negativiteit. En daarmee zijn ze medeplichtig aan het pathologische krachtveld waar de afgelopen 200 jaar zorgvuldig aan is gewerkt, een krachtveld dat zonder onze medeplichtigheid nooit mogelijk was geweest!

Omdat dat er andere tijden waren, toen hadden de Powers That Be nog het monopolie op de informatievoorziening hadden via de MSM.

Nu is er het internet en dat is gedecentraliseerd. Wie ‘over the target’ komt loopt idd het risico om omgelegd te worden, maar voor elke internet onderzoeker die zgn. ‘zelfmoord’ pleegt staan er tegenwoordig 10, of misschien wel 100, op die onmiddellijk zijn plaats innemen. Dictatuur staat of valt bij centralisatie, het is zowel een kracht als een zwakte voor autoritair ingestelden.

Waarom denk je dat Trump een EO [Executive Order] heeft getekend die hem in staat stelt om fondsen en bezittingen van personen of organisaties in beslag te nemen die worden verdacht van corruptie of mensenhandel? Hun geldstroom is hun achilleshiel! Waarom denk je dat Q ons voortdurend wijst op de pedofilie in die kringen? Ook dat is een achilleshiel, want dat hebben ze allemaal met elkaar gemeen!

Door ieder van ons d.m.v. vragen, raadsels en aanwijzingen te betrekken bij door Q aangedragen zaken sticht je overal ter wereld miljoenen brandjes tegelijkertijd en dat maakt het onmogelijk om alle brandjes tegelijk te blussen. Uiteindelijk zijn wij de meerderheid en zij een minderheid, met al hun macht en geld. Wat Q doet is een massaal draagvlak creeren, waardoor er uiteindelijk kritische massa ontstaat. Wanneer dat gebeurt is het gedaan met ze, game over.

Dus waarom leeft of leven Q nog? Waarom leeft deze YouTuber die het argument naar voren brengt nog? Zie je dat dit een non-argument is? Het is te laat, ze kunnen niet meer volstaan met een enkeling ombrengen, we zijn met teveel en mensen als Alex Jones en David Icke hebben ze onderschat en te groot laten worden!

Chemische aanval Syrie: Voor nu moet Trump even het westerse ‘blame game’ meespelen. Vandaar ook de ‘solidariteit’ met Engeland in de zaak Skripal en nu weer deze openlijke veroordeling van Assad. Bewijs niet nodig, maar Trump en zijn team weten beter. Wat er aan de voorkant gebeurt is theater, het werkelijke spel bevindt zich aan de achterkant. Of China definitief aan boord is weet ik niet, maar volgens mij Rusland wel degelijk. ‘The art of war’ houdt o.a. in dat je NOOIT meteen al je kaarten blootgeeft. Trust the plan!

De MSM hebben allang afgedaan en de PTB weten dit. Het social media-experiment was er op gericht om de populatie massaal om te vormen tot uitermate onzekere narcisten met een virtuele identiteit, die volkomen afhankelijk zijn van likes en voortdurend dopaminestoten ervaren op basis van oppervlakkige virtuele contacten.

Needless to say dat ze hier aardig in geslaagd zijn. Maar vanaf het moment dat rechts-populistische stemmen YouTube zijn gaan overnemen in 2016 en 2017 liep de geplande agenda scheef. 2018 is het jaar waarin de rechts-conservatieven Twitter zijn gaan overnemen. Facebook heeft met slinkse censuurmaatregelen deze rechtse overname redelijk goed weten af te weren, maar het leed is al geleden voor het social media-experiment. Nu offeren de PTB hun eigen platforms op en daarmee hebben ze niets meer, geen MSM en geen alternatieve media. Hun grote held Mark Zuckerberg kan het kandidaatschap voor 2020 ook op zijn buik schrijven. Game over!

Volg al het Q anon nieuws op deze site

QIA Q secret service

Q Anon’s activisten wereldwijd 50 miljoen, volgers + 300 miljoen | cijfers 08-2018

Volg de Q Anon postings | Volg het fenomeen Q Anon via het Fa(c)tsforum |
Lijst van Pedo arrestaties | Lijst van CEO’s etc. die ontslagen werden / namen |

Update 31-mei 2019. Meuller is uitgerangeerd. Geen samenzwering en Trump heeft deze hoax twee jaar uitgezeten zonder in te grijpen. (No obstruction) – “Handelsoorlogen”, wat een raar begrip, zorgen dat de multinationals de arbeid weer terug MOETEN brengen van de goedkope lonen landen (slavenarbeid) naar de VS of ze betalen via het import tarief de werkelozen premies. William Barr is aangesteld om de geheime diensten tot de orde te roepen en het onderzoek  te starten naar de echte samenzweringen en spionage. In de UK heeft Theresa May ontslag genomen, niet vanwege de Brexit maar vanwege hoogverraad. Alle documenten worden vrijgegeven voor onderzoek en het verzamelen van de bewijslast. CNN is het eerste mediakanaal die mensen moet ontslaan. De ouden media schrijven elke week, soms elke dag over de komende Wereldoorlog III, — die niet zal plaatsvinden — over de wereldwijde Ebola uitbreek — die nooit gaat plaatsvinden omdat vitamine C dat eenvoudig kan voorkomen. Het enige wat de Deep State nog rest is paniek en valse vlag aanslagen, maar, … Elke valse vlag aanslag is binnen 24 uur bekend bij het miljoenen leger van de QIA de burger CIA. Iedereen is overal ‘gewapend’ met een camera en een pen / microfoon / blog. Bewijzen worden overal verzameld zoals de Gilets Jaunes met honderden camera’s elke misstap / misdaad vastleggen van de politie. Het nieuws gaat razend snel de wereld over. Alle censuur maatregelen worden weer teniet gedaan door nieuwe mogelijkheden van direct communicatie zoals beschreven in het boek(je) “Eerlijk Nieuws Zonder Censuur”