Dé complot-populist: Ga Leven en NEEM de Mensen-Rechten in acht !

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #310 nog [… ?] dagen naar de vrijheid.  Als je zoekt naar mensenrechten wordt je gebombardeerd met artikelen van organisaties die jouw rechten beschermen. Als je die rechten hebt dan Lees verder …