Zijn al je gedachten nog wel van jezelf ?


Kennis geeft macht maar in hoeverre sta ik open voor het nieuws, ik bedoel het echte nieuws. Niet het nieuws wat je aangeboden krijgt op een presenteer blaadje op TV en de radio, kranten, magazines etc. Dat nieuws is allemaal voorgeprogrammeerd. Nee, ik bedoel het nieuws waar je zelf actief naar op zoek gaat, connecties zoeken, zaken met elkaar verbinden en je eigen conclusies trekken.

leren denken,
Samenzweringstheorieën: Wereldnieuws, de economie, hoe ervaar jij dit en…. waarom?

Wat moet ik denken van….
Moord en doodslag, oorlogen, geloofsovertuigingen, instortende wereldeconomieën, ‘natuurrampen’, vrijheid, privacy, politici, ons geldsysteem, pensioen etc. etc.

Niet alles zomaar voor zoete koek slikken maar jezelf afvragen: “WAAROM?”

Onderstaande video kan je antwoorden geven op de vragen, de verwarring in je leven, de veranderingen die steeds maar sneller plaatsvinden. Het is een hele zit van 4 uur en 40 minuten in de Engelse taal. Maar dan kunnen er ook veel puzzelstukjes op z’n plaats vallen die het veranderingsproces waar we middenin zitten, voor jezelf richting te geven. Invloed kunnen uitoefenen! (een korte uiteenzetting van deze video aangevuld met eigen verworven inzichten).

Antwoorden op vragen waarom onze economie gedoemd is om in te storten zoals dat al vele malen gebeurde in de geschiedenis. Dat al dat geld, je pensioen en de eventuele daaraan ontleende status geen enkele waarde vertegenwoordigt.

Dit is geen kommer-en-kwel-verhaal, maar het inzichtelijk maken van de uitweg zodat jou niet “overkomt” wat anderen treft hetgeen je inzicht geeft in de te volgen weg.

Bij veel mensen loopt hun hoofd over van indrukken opgedaan en geleerd gedurende hun gehele leven, maar geleerd door wie en waarom? Wij worden meer dan waarvan we onszelf bewust zijn slim gestuurd in een gewenste richting. Maar is dat echter de richting die je zou willen gaan als je wist dat….?

Als je nu eens totaal vrij zou zijn om te doen wat je het liefst zou willen doen. Zou je dan nog doen wat je NU doet? We moeten werken om de hypotheek te betalen, onze belastingen etc. etc.

Is dat totale vrijheid of loonslavernij? 

Wij gaan werken om voeding te kopen die in werkelijkheid vergif bevat en die je zelf (of in samenwerking / ruilhandel) veel beter kunt produceren, en ook vele malen goedkoper of zo goed als gratis is. We gaan vervolgens naar een dokter die volgens protocol je een chemische substantie geeft die sinds mensenheugenis nooit werd toegepast alleen slechts in de recente geschiedenis. De dokter die je probeert wijs te maken dat vitaminen en goede biologische voeding er niet toe doen. Haha, wat een dombo’s. En jij gelooft dat….

Wij gaan werken om onze arbeid te ruilen voor geld…. wat in feite geen vaste waarde vertegenwoordigt en door banken gecreëerd wordt (niet door de overheid). Met dat geld kopen wij produkten die zwaar belast zijn, we sparen ermee (denken we) en we reserveren het voor een goed pensioen (denken we). Maar in feite heeft geld geen vaste waarde en verdienen vele mensen en instanties hun geld door manipulatie en de echte rijkdom komt van mensen die failliet gaan waardoor de echte waardevolle zaken zoals bezit in onroerend goed in de handen valt van de bank en de overheid. En jij gelooft dat je door hard werken rijkdom kan verwerven…?

Hoe komt het dat zelfs vele mensen die totale financiële vrijheid hebben verworven zich nog steeds miserabel voelen en moeten vechten voor hun kostbaarste bezit: gezondheid! Is dat omdat ze alles kunnen kopen of omdat ook zij totaal niet weten waar Abraham de mosterd haalt?

* Wie van ons leeft zijn leven in totale gezondheid en pijnvrij?

* Financiële vrijheid is dat in feite niets anders dan geen schulden hebben?

* Is politieke vrijheid niet het recht hebben om te stemmen maar te leven in een samenleving waar mensen niet tegen elkaar worden uitgespeeld voor het dienen van andermans belangen?

* Is het hebben van intellectuele vrijheid niet zo’n ander belang dat ons vrijheid verschaft waar we niet gecensureerd worden en 24/7 op alle mogelijke manieren worden bespioneerd omdat wij als bedreiging gezien worden van de huidige machthebbers?

* Emotionele vrijheid, is dat een gegeven waar eenieder van kan profiteren of zit je gevangen in het web van de kerk, homo-beweging, politieke overtuiging etc. etc. Vrij zijn van giftige gedachten uit onze samenleving die er in gepompt zijn door bijvoorbeeld ons onderwijssysteem, ouders of de media?

* Spirituele vrijheid

Alleen als je alle bovengenoemde punten in je leven kan ervaren kun je anderen de weg gaan wijzen. Pas dan kan de samenleving van onderuit gaan veranderen tot de wereld zoals we hem eigenlijk het liefst zouden zien. Dit pad naar totale vrijheid zit in ieder van ons maar er zijn externe belangen die niet graag zien dat je dit gaat ontdekken en ontwikkelen.

“Als je alleen maar een hamer hebt dan heb je de neiging om elke spijker te zien als een probleem”. — Abraham Maslow

mastlov piramide

Door machthebbers worden wij gelimiteerd in het bereiken van onafhankelijkheid op alle bovenstaande gebieden zodat we afhankelijk blijven van het systeem. Zodat we hun doelen kunnen blijven dienen in plaats van totale vrijheid te verwerven.

Als je daar over nadenkt dan begrijp je ook gelijk waarom je rente moet betalen over geld. Het houdt je namelijk gevangen in het web, het systeem. In het verleden is er al gewerkt met een rentevrij geldsysteem waar veel voorspoed en vrijheid uit voortvloeide.

Als je nooit kritisch nadenkt wat weinigen doen en je laat anderen alle beslissingen maken (omdat je denkt dat zij het weten) dan verlies je alle controle over je leven, alle vrijheid.

De meeste wegen op financieel gebied zijn afgesloten. De beurs, kleine ondernemers, de arbeidsmarkt, de (gecontroleerde) economie zorgt voor slachtoffers op elk niveau. Op elk niveau zijn we in feite bankroet, financieel, qua gezondheid, onze voeding, de moderne geneeskunde, emotioneel en spiritueel.

Momenteel bevinden we ons in een paradigmashift. Een totale verandering in het ons bekende overkoepelende denkraamwerk.

Een verandering van paradigma vindt plaats wanneer mensen een paradigma verwerpen en een andere omarmen waarmee ze totaal andere aannames doen en geheel andere vragen stellen. De laatste wereldwijde paradigmaverandering vond 100 jaar geleden plaats door de introduktie van de technologische revolutie. Dit werd gevolgd door de grote depressie en de tweede wereldoorlog (geplande actie van de machthebbers om de verworven vrijheden van de massa te onderdrukken (?)) (elk vraagteken is voor mij geen vraag meer / sommigen nog wel of het zijn twijfelgevallen die ik soms ook nog niet kan bevatten / ongeloof).

Schulden zijn nu in werkelijk alle facetten van het leven gigantisch uit de hand aan het lopen wat alleen maar kan leiden tot een totale instorting van het financiële systeem zoals we dat nu kennen. Maar geloof / weet jij dat ook? Hoop je van niet of zou de instorting tot een beter systeem kunnen leiden, een betere wereld gebouwd op de as van het ingestorte systeem. Maar ga jij na en tijdens de instorting zelf acties ondernemen of wacht je met angst en beven op de oude machthebbers om een nieuw systeem op te zetten? Een nieuwe of verbeterde versie van het oude loonslavernijsysteem?

De grote vraag is: “Ga jij op weg om te gedijen of wordt het overleven?”

Ruim 60 jaar geleden kon vrijwel elke familie in de basis zichzelf bedruipen om te voorzien in groenten en fruit via de eigen volkstuin. Nu is dit slechts een kleine minderheid. De rest is afhankelijk van het systeem. Een voedselsysteem echter dat ziekten en gebreken promoot. Als je geen GMO-voeding wilt eten en je zeker wilt weten dat het er op de een of andere geheime manier in verwerkt is zul je je eigen voeding moeten kweken.

Onthoud dat alleen gezonde mensen die fysiek en mentaal goed functioneren gewapend zijn om tegenslagen te overwinnen, er de schouders onder kunnen zetten en verder hun eigen plan kunnen trekken. Onafhankelijk kunnen samenwerken!

Stel jezelf de vraag: “Welke waardevolle kwaliteiten heb ik die ik en anderen kunnen benutten als de economie is beroofd van de dollar, euro en andere munteenheden. In welke ruilhandel kan ik mij tot nut maken?”

Hoe sta jij echter nu in de wereld?

Je denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen en alles op z’n pootjes terecht zal komen?

Of ben je het hert dat midden op de weg in de naderende koplampen blijft staren?

De realiteit is dat de meerderheid van de mensen totaal niets onderneemt ter voorbereiding tot na de ineenstorting. Net als degenen die zich steeds ongezonder voelen worden maar pas maatregelen gaan nemen na een hartinfarct of kankergezwel. En zelfs dan gaat de meerderheid naar de dokter om de hulp in te roepen van chemische ‘wondermiddelen’ terwijl ze toch eigenlijk wel op hun klompen hadden kunnen aanvoelen dat al die kant-en-klaar-maaltijden in blik, potjes en pakjes de werkelijke oorzaak zijn van hun onfortuin waar gebrek aan mineralen en vitaminen de werkelijke oorzaak is.

Het nieuwe paradigma, de nieuwe werkelijkheid, is simpelweg iets wat je in angst en beven gaat overkomen of je gaat jezelf daar op voorbereiden. Een andere optie is er niet.

Onthoud dat alle berichtgeving in de media erop gericht is angst en twijfel te zaaien zodat wij ons blijven binden aan de huidige machthebbers. We zijn daarvoor zelfs bereid onze vrijheden op te geven, Vrijheden waar in ons nog niet zo verre verleden mensen hun leven geofferd hebben om deze vrijheden te verwerven!

Als je nu eens de angst kan weghalen voor de onbekende veranderingen die ons met z’n allen te wachten staan. Wie gaan dan het snelst een beslissing nemen om een richting in te slaan. Degenen die staan te beven van angst hollen maar al te vaak de verkeerde richting in. Analyses van rampen vertellen maar al te vaak dat de richting van de kudde niet de juiste was maar degene die eerst nadacht en de goede weg koos naar veiligheid.

When you are unaware you can’t prepare
(Wanneer je onbewust bent is voorbereiding niet mogelijk)

De eerste stap die je moet nemen is je bewust worden van wat er gaande is, wakker worden! Internet, boeken, persoonlijke gesprekken en de logica gaan ontdekken die er terug te vinden is, hoe ongelofelijk het je in eerste opzicht ook mag lijken. Toen ik mijn bewustheidsreis begon, 15 jaar geleden, was de Engelse taal eigenlijk de enige optie om informatie te vinden, nu is er al ongelofelijk veel te ontdekken in het Nederlands, al blijft Engels een voordeel.

Het belangrijkste stukje gereedschap dat je kunt ontwikkelen vertelt Chis Duane in deze video is een beslissing matrix. In het geval er niets zou gebeuren met de totale ineenstorting van de economie en de dollar (euro) dan nog wordt het leven elk jaar minder zeker. Een aftakelende sociale zekerheid en inflatie maken het leven steeds weer een beetje duurder. Je hebt dan als bewuste aardbewoner meer tijd om je voor te bereiden zodat je op de juiste plaats kunt zijn op de juiste tijd. Dit geeft je de mogelijkheid om bij een totale instorting de kudde ver voor te blijven en oplossingen te vinden die je voorspoed kunnen brengen die anderen simpelweg niet eens zien.

Hier zijn de vijf fasen van bewustwording die in feite de oude jij zijn die komt te overlijden plaatsmakend voor een herboren bewustzijn. Als je niet start met kritisch nadenken voor jezelf ben je altijd onvoorbereid op welke situatie dan ook.

Fase 1 is de ontkenning
Je denkt dat alles wat je ziet en hoort niet waar kan zijn, in termen van samenzweringstheorieën en leugens. Het is in feite een zelfprotectiemechanisme van je ego. Niemand wil later bekennen dat ze totaal verkeerd waren, het is dus gemakkelijker om iets te ontkennen dan later toe te moeten geven dat ze fout zaten. Het is veel gemakkelijker om jezelf te verbergen voor het monster in de wereld. Ze geloven dat wat de autoriteiten vertellen de waarheid is. Ze reizen verder met de kudde zodat niemand ze kan beschuldigen van vreemd gedrag en zeggen dat ze gek zijn. Steeds meer mensen gaan echter inzien dat de wind de verkeerde kant op waait en dat ze gedwongen worden de waarheid onder ogen te zien. Je hebt ook de mensen die vechten tegen de waarheid omdat ze winst putten uit het oude systeem dat ten onder zal gaan. Zij zijn het tevens die de gemoedsrust van de ontkenners geruststellen want als deze mensen geloof en hoop putten in het herstel van de economie…

Fase 2 is woede
Wanneer je gaat ontdekken dat je op grote schaal voor de gek werd gehouden kan je gewelddadig worden. Geweld is echter ineffectief en zinloos en hoogstwaarschijnlijk bevind je je dan in een positie waarin je geen andere uitweg ziet. Woede is echter een natuurlijke uiting maar hoe ga je daar mee om?

Fase 3 is onderhandelen
Wanneer je je kalmte hebt hervonden reik je uit naar iedereen die wil luisteren. Dit is de meest irriterende fase. Je reikt namelijk uit naar mensen die nog steeds in fase 1 zitten van de ontkenning. Je zit op verjaardagspartijtjes te praten over de Nieuwe Wereld Orde, Chemtrails en 9/11 waarbij de mensen je meewarig en vol ongeloof zitten aan te kijken. Met deze akties zoek je zelf in feite bevestiging van je nieuwe wereldbeeld waarvan je nog niet helemaal zeker bent. Dit leidt tot de volgende fase…

Fase 4 depressie
Nu dat je je ontdekkingen hebt gedeeld en er verandert niets word je depressief van deze onvatbare ontwikkelingen. Het is te groot en wat kan ik daaraan doen? Het geluk van mensen komt voort uit vooruitgang maar als je die (nog) niet kunt zien voel je jezelf in een kolk weggezogen worden. Maar angst is dodelijk voor de geest.

Fase 5 is acceptatie
Dit is de fase waar je je op je gemak gaat voelen met de komende realiteit waar je aktief gaat handelen om jezelf voor te bereiden op wat komen gaat. Dit proces van slimme keuzes maken voor jezelf en anderen zal je vertrouwen geven waardoor je meer positieve ervaringen zult krijgen. Degenen die nooit naar je wilden luisteren zullen nu openstaan om meer van je te weten te komen.

Ik denk… en daardoor ben ik vrij!

We leven NU eenmaal in een wereld van “wat te denken” in plaats van een wereld van “hoe te denken”. De meeste tijd van ons leven maken we eigenlijk geen beslissingen maar leven we ons leven in een voorgeprogrammeerde routine. De komende revolutie is er een van ideeën dus je moet leren denken voor jezelf.

Verdeel en heers moet iets van het verleden worden. Het zijn niet de intelligentste mensen die overleven maar degenen die het beste kunnen omgaan met veranderingen. Om een andere wereld te creëren zal je eerst een nieuw bewustzijn moeten creëren.

Het kiezen voor nieuwe politici om de zaakjes voor je te gaan opknappen is gelijk aan het sturen van maagden naar een hoerenkeet. Er zal niets veranderen met protesten en nieuwe politieke stromingen. Ze zijn belangrijk voor de bewustwording van anderen maar zullen het systeem niet veranderen. Als je echt iets wilt bereiken zal je onafhankelijk van het systeem moeten gaan leven. Eerst jij en dan anderen, en meer en meer …. Je kunt niet de wereld veranderen om gelukkig en vrij te zijn. Je moet jezelf veranderen om gelukkig en vrij te zijn om uiteindelijk deze ervaring door te geven en te zien dat de wereld gelukkig en vrij wordt.

Het is niet belangrijk om kinderen te leren lezen. Kinderen die dat willen zullen dit zelf aangeven. Het is echter belangrijk om kinderen te leren vragen te stellen bij alles wat ze lezen en leren. Kinderen moeten leren vragen te stellen aan autoriteiten. Kinderen moeten leren dat er een hoop ‘bullshit’ op hun weg zal komen. Er is een hoop bullshit dat gedetecteerd dient te worden om het te kunnen vermijden. Tegenwoordig werken beide ouders om in dit slavensysteem te kunnen overleven. Wie verzorgt de opleiding van onze kinderen om deze de normen en waarden bij te brengen.… de staat en de TV?

We krijgen geleerd autoriteit(en) te gehoorzamen maar niemand leert ons onafhankelijk te denken. We krijgen geleerd dat schulden aangaan normaal is (het maakt een loonslaaf van je). We worden simpelweg klaargestoomd voor het systeem.

Onze slavenmentaliteit is een tweestappen proces van input en output. Dit hoort een driestappen proces te zijn. Input, processing en output. Het kritisch bekijken (overdenken) van informatie uit de input is onze vrijheid en de elite censureert onze input door geheimhouding, samenzweringen, het nieuws verdraaien, ons bespioneren waardoor men kennis heeft van onze emoties en deze kunnen bewerken in het nieuws. Voorzieningen waardoor de input corrupt is en wij niet dezelfde beslissingen kunnen nemen als zij omdat de kennis, de input niet compleet is. Bovendien zitten in onze voedingsketen zoveel giftige stoffen die letterlijk het denkvermogen van mensen beperken zodat kritisch nadenken überhaupt al onmogelijk is geworden.

Belangrijk om te weten: Je hoeft het kwaad niet te bevechten alleen te openbaren, bloot te stellen aan het volle licht.

Met de instorting van de wereldeconomie gaan we weer terug naar een fase waar de lokale economie het belangrijkste wordt, de spil waar alles om draait. Vertrouwen in elkaar om samen te werken is daarbij de essentiële sleutel. Zij die blootgesteld werden aan de leugens kunnen daarin geen enkele rol meer vertolken en dat weten ze maar al te goed. Het openbaren van de leugen en het kwaad is even effectief als een dolksteek in het hart.

Samenzweringen
Ieder gezin heeft een fase waarin er een financieel plan gemaakt wordt. Elk klein bedrijf maakt een plan om succesvol te zijn/worden. Elk groot bedrijf heeft speciale mensen in dienst om het succes van het bedrijf inzichtelijk te maken en hebben wekelijkse samenkomsten om de cijfers en plannen te bespreken. Maar als wereldomvattende bedrijven hun belangen bespreken kunnen velen niet geloven dat er samenzweringen plaatsvinden terwijl toch met de regelmaat van de klok zaken aan het licht komen als illegale prijsafspraken, importheffingen etc. Elk van deze bedrijven hebben professionals in dienst om te lobbyen op regeringsniveau. In ons belang of het belang van dat bedrijf en hun vaak monopoliepositie. Iedereen kan bedrijven betrappen op grove leugens waar de overheid nooit tegen optreedt of met een schijnboete van enkele miljarden terwijl er vele malen meer verdiend wordt / werd aan de gepleegde fraude. En toch worden mensen die deze schandalen aan het licht brengen door de ‘ontkenners’ bestempeld als “samenzweringsdenkers” waarna ze vervolgens gewoon de leugens van dat bedrijf en de overheid voor waarheid aannemen.

Er tegen ingaan heeft geen zin en totaal geen nut. Alleen medelijden is op zijn plaats als deze mensen uiteindelijk achterhaald door de realiteit wakker schrikken … totaal onvoorbereid.

Leer mij niet wat ik moet denken maar hoe ik moet denken.

Op TV zie je maar al te vaak een discussieprogramma waar de voor- en tegenstanders aan het woord komen over een onderwerp. Worden JOUW gedachten daarbij niet in een bepaalde gewenste richting gestuurd of wordt er totale verwarring gesticht zodat je hulpeloos de geboden uitweg kiest die in het belang is van die ander. Kritisch leren denken kan je zelf inzicht verschaffen over de richting die het best is voor jezelf en je familie.

We zijn allemaal slaven in een perfect gecontroleerde samenleving met de illusie dat je keuzevrijheid hebt maar voor echte vrijheid zul je eerst moeten leren kritisch te denken. Pas dan kun je andere keuzes gaan maken.

We hebben overvloed in de supermarkt maar tevens de slechtste en ongezondste voeding uit de geschiedenis van de mensheid. Voeding die mensen overgewicht bezorgt, diabetes, hartinfarcten en kanker. Allemaal ‘ziektes’ die de laatste 100 jaar enorm zijn toegenomen. Men creëert de illusie de beste gezondheidszorg te hebben uit de geschiedenis. Kostbare ingrepen brengen maar al te vaak meer ellende die voorkomen had kunnen worden met eenvoudige gezonde voeding. We zijn geprogrammeerd dat schuld rijkdom vertegenwoordigt maar schulden zijn een blokkade op de weg naar vrijheid. Met alle verborgen belastingen werken we tweederde van onze tijd voor iemand anders zijn voordeel en iedereen lijkt dit normaal te vinden. Nog nooit in de geschiedenis zijn er meer gebroken huwelijken. Het verdeel-en-heers principe slaat toe in elk facet van je leven zodat je geen tijd over hebt om over belangrijke zaken na te denken.

De wereld wordt bestuurd door de happy few en wij laten het met z’n alle gebeuren. Ons probleem begint echter met wat we zelf denken en die gedachten worden op afstand gestuurd, beïnvloed en gehersenspoeld. Men weet precies wat iedereen denkt doordat een ieder zijn indentiteit bloot geeft op internet. Een geavanceerde computer kan met al die sleutelwoorden die we intikken op Google, en andere zoekmachines die zo lek zijn als een mandje, al je zoekwoorden bij elkaar optellen en zo een perfect profiel samenstellen, …. maar JIJ hebt niks te verbergen toch?

Bekijk de film en leer wat jij nog voor maatregelen kunt nemen nu het nog niet “helemaal” te laat is. De enige manier waarop de elite ons kan controleren is om ons constant in een staat van angst te houden. Bang om je baan te verliezen, bang om ziek te worden, bang om anders te zijn, bang om dom te lijken, bang om een ander ras te zijn, bang om ….. Wat moet je doen om deze angsten te overwinnen?

1. Onderwijs jezelf.

2. Geloof in jezelf.

— Henk Mutsaers

http://thegreatesttruthnevertold.com/

 
ONAFHANKELIJK LEREN DENKEN
De Amerikaanse komiek George Carlin kon het treffend vertellen; “Leer je kinderen niet wat te denken maar hoe ze moeten denken”.