Westerse politici vergaderen op 12 mei 2022 om het vaccineren te bevorderen!

Wereldwijde ‘StaatWereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #045 nog [?] dagen naar de vrijheid.  Westerse politici gaan zich beramen hoe zij het vaccineren in bepaalde gebieden nog een extra stimulans kunnen geven. Dit vooral in gebieden Lees verder …

Leugens vertellen i.p.v. de waarheid

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur plus dag #80 Nep NASA AgentschapVerkeerde DefensieNep Oorlog tegen TerreurImitatie Oorlog tegen ArmoedeOorlog tegen contant geld onder valse voorwendselsEconomie en markten verwrongen door vals geldVerplicht onderwijs leert nietsNoch idee, noch inzicht wat Lees verder …