Wordt de Schroevendraaier het belangrijkste stukje gereedschap voor de ‘moderne’ dokter? Update

Post Views: 2.212 19-12-2019 | update 24-12-2019 | update 21-09-2020 Onder ‘ouderwetse’ dokters wordt hier verstaan de dokters die hun kennis verworven hebben via duizenden jaren kennis overdracht van de echte ‘weten’schap. De wetenschap dat iets in de praktijk werkzaam Lees verder …