Ellon Musk ‘vijandige’ overname Twitter over vrije meningsuiting.

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #031 nog [?] dagen naar de vrijheid.  Ik ben de situatie rond Elon nauwlettend blijven volgen, omdat Twitter een directe en onschatbare rol speelt in het wakker schudden van normies Lees verder …