Zonder Evolutie ontstaat er Revolutie.

Save as PDF 

revolutie
Evolutie is de geleidelijke ontwikkeling van het volk.

Revolutie is een plotselinge opstand van het volk.

Tussen beide woorden zit slechts een enkele letter verschil.


De letter 
R komt voor in Regeren of geRegeert worden. Er zijn nu veel mensen die zich Rot schrikken nu ze aan het ontwaken zijn, zich Realiseren dat de wereld er totaal anders uitziet als men dacht.

Daardoor zie je de opkomst van Rechts omdat men zich door de andere kant Regelrecht in het ootje genomen voelde. Maar, Rechts maakt ook niet Recht wat krom is. In de Regel zullen mensen moeten gaan ontdekken dat ze hun toekomst niet in de handen kunnen leggen van politici maar zelf actie moeten gaan ondernemen.

R-evolutie

Het Recht in eigen handen nemen.

Wij hebben namelijk een hele berg basis Rechten die met voeten getreden worden.

… het Recht op privacy,
… het Recht op gezonde gifvrije voeding,
… het Recht op een waardevast ruilmiddel voor onze arbeid,
… het Recht op een waardevast pensioen,
… het beschikkingsRecht over ons eigen lichaam,
… het Recht op vrije keuze in de gezondheidszorg,
… het Recht op basisvoorzieningen, drinken, eten, onderdak,
… het Recht op gelijke behandeling,
… het Recht van vrije meningsuiting,
… het Recht op vrijheid,
… het Recht op veiligheid,
… het Recht van eigendom,
… het Recht op samenscholing
… het Recht op democratie,
… het Recht op onderwijs,
… het Recht op een gezonde leefomgeving,
&
… het Recht en de Plicht om voor anderen die verworven Rechten te beschermen.

Hoe zou het komen dat nu meer en meer mensen aan het ontwaken zijn, en onze Evolutie op een tijdstip is aangeland dat meer en meer mensen de letter R gaan toevoegen en een Revolutie niet meer uit de weg zullen gaan.

Onze Evolutie is geen theorie.

De Evolutie is nooit te stoppen, Evolutie is niet omkeerbaar, ook niet met de toegevoegde letter R.

Ondanks de breed toegepaste mind control zal een Revolutie aanstaande zijn.

Wij zijn namelijk de misleiding, het bedrog, de halve waarheden, de verdraaide cijfers, het leugenachtige nieuws, de tegenstrijdige wetten, de kromme regels en de onvoorstelbaar uit de hand gelopen tegenstelling tussen rijk en arm helemaal beu.

Er Moet een Revolutie komen
willen wij niet gestopt worden in onze Evolutie.


— Henk Mutsaers