Een nieuw Europa!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #117


“Patriotten voor Europa”: Kickl, Orbán en Babiš vormen nieuwe patriottische alliantie!Instellingen die grotendeels onbekend zijn en ver weg staan van de Europese burgers – samen met sterke globalistische krachten, ongekozen bureaucraten, lobby’s en belangengroepen die de stem van de meerderheid en de volksdemocratie verachten – zijn van plan om de naties te vervangen door een Europese gecentraliseerde staat. De nieuwe alliantie vertegenwoordigt de naties, regio’s en kleine gemeenschappen die samen ons Europese thuisland vormen – samen tegen het globalisme.

Met een gezamenlijke verklaring in het InterContinental Hotel in Wenen gaven Herbert Kickl, voorzitter van de FPÖ, Viktor Orbán, voorzitter van Fidesz en premier van Hongarije, en Andrej Babiš, voorzitter van ANO, vandaag het startsein voor de nieuwe Europese alliantie “Patriotten voor Europa” in aanwezigheid van Harald Vilimsky, hoofd van de FPÖ-delegatie in het Europees Parlement.

De leiders van de drie oprichtende partijen ondertekenden het “Patriottisch Manifest voor een Europese Toekomst”, dat de basis vormt van deze alliantie en een op te richten politieke groepering, en nodigden alle patriottische krachten die de inhoud van dit manifest delen uit om zich aan te sluiten tegen de tijd dat het EU Parlement wordt gevormd op 16 juli 2024.

Het “Patriottisch Manifest voor een Europese Toekomst” in zijn geheel:

Een Patriottisch Manifest voor een Europese toekomst

De naties van Europa staan op een historisch keerpunt. De Europese Unie – ooit een droomproject gebaseerd op een verlangen naar verzoening na de verwoesting van twee wereldoorlogen en decennia van verdeeldheid – heeft zich tegen de Europeanen gekeerd en streeft nu belangen na die indruisen tegen de wil van de naties, regio’s en kleine gemeenschappen die ons Europese thuisland vormen.

Instellingen die grotendeels onbekend zijn en ver van de Europese burgers afstaan – samen met machtige globalistische krachten, ongekozen bureaucraten, lobby’s en belangengroepen die de stem van de meerderheid en de volksdemocratie verachten – zijn van plan de naties te vervangen. Door wat? Door een Europese gecentraliseerde staat.

De verkiezingen voor het nieuwe Europees Parlement in juni van dit jaar waren daarom van generatie-overschrijdend en existentieel belang. De politieke breuklijn ligt vandaag niet langer tussen conservatieven en liberalen of tussen rechts en links, maar tussen centralisten die een nieuwe Europese “superstaat” uitroepen en patriotten en soevereinisten die vechten voor het behoud en de versterking van het Europa van de naties dat we zo koesteren. Alleen door de overwinning en samenwerking van patriottische en soevereinistische partijen op het hele continent kunnen we de erfenis van onze kinderen veiligstellen.

Wij geloven in een Europa

van sterke, trotse en onafhankelijke naties die vrij zijn in hun vastberadenheid om in harmonie met elkaar te leven en samen te werken;

verenigd door instellingen met legitimiteit geworteld in Naties, gemandateerd door en verantwoording verschuldigd aan de volkeren van Europa;

soeverein en standvastig in het nastreven van haar belangen, vrij van afhankelijkheden die de verwezenlijking, in binnen- en buitenland, van de wil van haar nationale gemeenschappen belemmeren;

die vrede en dialoog hoog in het vaandel heeft staan, maar bereid is zich tegen elke bedreiging te verdedigen;

dat zijn Europese identiteit, tradities en gewoonten, de vrucht van zijn Grieks-Romeinse en joods-christelijke erfgoed, beschermt en viert;

dat de inherente diversiteit van zijn naties, hun geschiedenis en manier van leven koestert en zich verzet tegen ultimatums om te veranderen volgens de mode van de dag;

dat echte vrijheden, fundamentele rechten en menselijke waardigheid verdedigt en zich fel verzet tegen pogingen om deze vrijheden te beperken of te herdefiniëren;

competitief, productief, efficiënt en trots op zijn intellectuele, wetenschappelijke en economische prestaties als een continent van innovatie, uitmuntendheid en vooruitgang;

vastbesloten om zijn grenzen te beschermen, illegale migratie een halt toe te roepen en zijn culturele identiteit te bewaren, volgens de wil van de overgrote meerderheid van de Europese burgers;

van naties die bereid zijn hun bevolking te beschermen tegen alle mogelijke bedreigingen op politiek, economisch, religieus en cultureel gebied;

die haar eigen mandaat en regels respecteert, niet handelt buiten haar bevoegdheden, zich houdt aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel en ophoudt haar aanvallen op de nationale soevereiniteit te rechtvaardigen door druk uit te oefenen via de Europese begroting;

van Naties die elke verdere overdracht van nationale soevereiniteit aan de Europese instellingen weigert; dat het vetorecht van naties respecteert;

die diplomatie erkent als een fundamenteel onderdeel van de soevereiniteit van lidstaten, en als een zaak waarover elke natie vrijelijk kan beslissen zonder anderen te binden aan dezelfde handelwijze.

Wij, de patriottische krachten van Europa, beloven om de toekomst van ons continent terug te geven aan het Europese volk door onze instellingen opnieuw in handen te nemen en de Europese politiek te heroriënteren ten dienste van onze naties en ons volk. Voorrang geven aan soevereiniteit boven federalisme, vrijheid boven dictaten, en vrede: dit is het Manifest van Patriotten voor Europa.
©Patriotten voor Europa

Reactie.

Wat een geluk, wat een uitkomst, wat een verademing dat er een nieuw initiatief is geboren om Europa te bevrijden van dictatuur die langzaam op ons afkomt door de dictators als Ursula von der Leyen en andere die de Europese commissie vertegenwoordigen! Deze, in dienst van het WEF, WHO, NWO, en de Bilderberg groep politici hebben het idee van een verenigd Europa al decennia geleden verraden. Ze doen maar, ze dicteren maar, maar alles in het licht van een superstaat die geen vrijheden tolereert voor de landen waaruit de Europese gemeenschap bestaat. 

Nu een nieuw initiatief, een nieuw elan en nieuwe vrijheden voor de aangesloten landen. Ieder mens soeverein, elk Europees land soeverein zal uiteindelijk ieder Europees mens ten goede komen!

En er is natuurlijk de mogelijkheid dat Rusland zich wil aansluiten omdat Rusland ook een Europees land is. En het zal waarschijnlijk de redding van Europa zijn als Rusland zich wil aansluiten bij een Europa dat de soevereiniteit van elk land waarborgt. 

Wanneer Donald Trump de nieuwe President van de Republiek Amerika is, zal de wereld eindelijk in vrede kunnen leven omdat elk land zich zal willen aansluiten bij het idee van de BRICS-landen om te komen tot een Multipolaire wereld waarin er geen machten zijn die via oorlogen anderen dicteren! Maar eerlijke handelsbetrekkingen met elkaar afspreken en elk land het respect krijgt wat het verdiend!

Geen koloniale of neo koloniale machten meer die anderen onderdrukken om er zelf beter van te worden. Iets dat we de laatste vier eeuwen hebben zien gebeuren. Waarin zelfs slavernij een bron van inkomsten was.

Dat iedereen kan mee profiteren van de winsten die een land maakt. Dat de extreme verdiensten niet naar een kleine groep mensen gaat die de macht hebben dit te doen.

De globalisten willen nog steeds hun macht behouden om hun verderfelijke leven voort te kunnen zetten. Dit kan stoppen! Dit moet stoppen! Dit moet stoppen om elk mens een beter leven te kunnen geven. Elk mens de opleiding te kunnen laten volgen die nodig is de kwaliteiten van elk individu tot uiting te brengen. 

Laten we daarom allemaal ons best doen dit idee te laten slagen. Niet alleen een verenigd soeverein Europa, maar een soevereine wereld waarin elk individu een gelukkig en vreugdevol bestaan kan krijgen!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Noot: Gezien de toenemende censuur kan ik niet garanderen dat deze website online blijft omdat ik geen concessie wens te doen. Vandaar dat bij elk artikel de “Save as PDF” functie is toegevoegd. Het PDF kan je downloaden als ‘DEMO’ omdat ik niet in betaalde mode werk. 


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk