Cultuur weg, domheid komt!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #116


Het kwaad is nu de dominante macht in de westerse wereld. Kunnen mensen de uitdagingen van het leven aan als zoveel van hun cultuur vernietigd is?Depressie, de zinloosheid van het leven en spirituele ontreddering overspoelen vandaag de dag zoveel mensen, omdat ze niet langer de culturele kennis hebben die ze hebben opgedaan door vertrouwd te zijn met hun klassieke literatuur en religie, die hen leert hoe ze met de uitdagingen van het leven moeten omgaan en hoe ze met innerlijke demonen moeten worstelen. Deze kennis is verloren gegaan. Het is uit het onderwijs verwijderd als achterhaald, racistisch, niet inclusief, veroordelend en wit, schrijft Paul Craig Roberts.

Hanne Herland herinnert ons aan het belang van cultuur voor overleving en een moreel leven. Ze geeft ons hoop voor onze heropleving door erop te wijzen dat Rusland weer christelijk is ondanks decennia van opgedrongen communistisch atheïsme, dat ook aan Amerikanen werd opgedrongen door liberalen en Joden. Bijvoorbeeld geen gebeden op school, geen christelijke symbolen op openbare plaatsen. 

How Atheist Communism produced Religious Revival in Russia and caused its return to Christianity

Alexander Solzjenitsyn, auteur van De Goelag Archipel, was een held in Amerika als Sovjet-dissident tot zijn toespraak aan de Harvard Universiteit waarin hij zei dat “de mensen God vergeten zijn” en dat deze vergeetachtigheid de verklaring is voor de vele crises en sociale en persoonlijke kwalen van onze tijd.

Solzjenitsyn werd onmiddellijk persona non grata.

Als je een christen bent, een echte christen en geen aanbidder van Israël, dan kun je begrijpen wat er met ons is gebeurd in termen van Satan die het goede uit de westerse beschaving heeft geperst en het heeft vervangen door het kwade. 

Als ik deze gedachte uitdaag, word ik geconfronteerd met de feiten dat het niet Rusland, China en Iran waren die op basis van totaal valse beschuldigingen de regeringen in Irak en Libië omverwierpen en de leiders vermoordden. Het waren niet Rusland, China en Iran die hetzelfde probeerden te doen in Afghanistan en Syrië. Het zijn niet Rusland, China en Iran die de bommen en vliegtuigen en het geld en de diplomatieke dekking aan Israël leveren om de Palestijnen uit te roeien.

Het zijn niet de Russen, Chinezen en Iraniërs die meer oorlog uitlokken.

Het zijn Washington en zijn EU-imperium.

Als je naar de naakte feiten kijkt, dan is het dit kwaad dat vanuit de Westerse wereld de wereld in stroomt.

Rusland, China en Iran denken dat ze het opnemen tegen regeringen die hun verstand hebben verloren. Ze vertrouwen op de dreiging van het uitbreken van een wereldoorlog om het Westen bij zinnen te brengen. Ze begrijpen niet dat ze tegenover het kwaad staan waarmee geen onderhandelingen mogelijk zijn.

Dit betekent dat de aarzelende, ontoereikende reacties van Rusland, China en Iran op het kwaad te zwak zijn om effectief te zijn.

De liberalen, de linksen, de Woke zijn degenen die de culturele kennis van het Westen hebben vernietigd en zo de mensen het vermogen hebben ontnomen om het kwaad te confronteren. Voor de liberaal-links-Woke vernietigers van de beschaving is het spirituele kwaad onbegrijpelijk. Voor hen zijn het enige kwaad Trump, “blank racisme” en “de agressie van Poetin”.

In de links-liberale-Woke matrix zijn er geen andere kwaden. 

Het Westen rust niet langer op een Westerse cultuur. Het berust op seksuele perversie en de promotie door regeringen, bedrijven en universiteiten van transgenderisme en kritische rassentheorie. Westerse naties zijn vervangen door Sodom en Gomorra en torens van Babel. Vijanden zijn nodig om het enorme budget en de macht van het Amerikaanse militair/veiligheidscomplex te rechtvaardigen. Hoe meer vijanden, hoe groter het budget en de macht.

Er is niet veel meer hoop in Amerikaanse conservatieven dan in het links-liberale contingent. Conservatieven verwarren hun land met de regering. Zoals Albert Jay Nock en Thomas Jefferson duidelijk hebben uitgelegd, zijn deze twee totaal verschillend. Maar het is een belangrijk onderscheid dat veel conservatieven over het hoofd zien.

Solzjenitsyn vertelde ons dat wanneer respect voor religie, traditionele waarden, familie en religieus geloof uit een samenleving worden gehaald, de samenleving ontwapend is en er geen bescherming meer overblijft tegen de triomf van het kwaad. Omdat het links-liberale-Woke contingent deze beschermingen heeft weggenomen, is het kwaad nu de dominante macht in de Westerse wereld.

Rusland, China en Iran staan niet tegenover Westerse regeringen die tot rede in staat zijn. Ze worden geconfronteerd met het ongebreidelde kwaad.

Poetin vraagt zich af waarom het Westen zo onredelijk is. Het antwoord is dat het kwaad onredelijk is. Je kunt er geen deal mee sluiten.
©Paul Craig Roberts

Reactie.

Wat hierboven beschreven staat geldt voor grote delen van bevolkingen. Ze gaan mee in het nieuwe omdat het oude saai is! Ze willen iets nieuws, ook om erbij te horen. Want hoe dommer je bent, des te meer wil je ergens bij horen.

Dat geldt ook voor mensen die een leidende functie hebben! En juist die slepen de rest mee omdat die rest zich conformeert aan elke vorm van autoriteit! Waar zeer duidelijk zichtbaar is waar die autoriteit ons heeft gebracht. Tot op de rand van de afgrond. Maar dat zal ik beschrijven in een ander artikel!

Dit is duidelijk merkbaar aan de informatie die ze krijgen via tv, radio, computer en kranten! Want die weten hoe ze dergelijke onwetende onwetend moeten houden op de plaats waar ze zich nu bevinden! Het is niet alleen de cultuurloosheid die mensen dommer maakt, maar ook het gebrek dat daardoor ontstaat onderscheid te maken tussen de aangeboden leugens en de werkelijkheid. Ze geloven al het aangebodene zonder kritiek. En dat komt weer door geestelijke luiheid die hen afhoudt van kritiek! Het grotendeels ontbreken van enige kritiek komt weer voort uit het idee dat alles mag en alles dat mag goed is! 

Het leven lijkt een feestje, maar het is een zeer gevaarlijk beestje!
Het ergste is dat tegen domheid niet iets staat dat dit kan opheffen! Er is geen medicijn tegen domheid, want domheid is niet iets dat van nature er is, maar wordt gecreëerd. Mede door het ontbreken van een duidelijke cultuur! En dat heeft nogal wat gevolgen. Gevolgen die steeds duidelijker worden naarmate er mensen zijn die wel onderzoek doen. En ik hoor daar gelukkig ook bij!

Daar kan ik iets over vertellen om het duidelijk te maken.
Er is mij, vlak na 9/11, het “invliegen” van de Twin Towers, gevraagd hier onderzoek naar te doen. Terwijl ik nog bezig was met dit onderzoek was ik op een feestje. Daar kom ik iemand tegen en er ontwikkeld zich een gesprek. Hij heeft een mening over 9/11, maar ik ook! Ik respecteer zijn mening, maar ben het er niet mee eens! Dat zeg ik ook en ik haal een aantal voorbeelden die ik had onderzocht erbij. Hij kijkt me aan, staat op van zijn stoel, en zeg tegen mij “dat is een complottheorie” en loopt weg. Nu sta ik onder “vrienden” bekent als iemand die complotten verzint! En veel “vrienden “zijn geen “vrienden “meer. 

Dat is het gevolg van een geestelijk luiheid, het alles goed vinden, en kritiekloos de grootste waanzin accepteren zonder er werkelijk serieus over na te denken!

Maar waardoor wordt onze cultuur ondermijnd?
Dat begint al op de lagere school. Daar worden kinderen al geconfronteerd met seks en seksuele elementen waardoor de jonge en nog onvolwassen hersentjes geconfronteerd worden met aspecten waar ze nog lang niet aan toe zijn. Dit gebeurt heel bewust! Dit is een duidelijke vorm van deformatie waardoor kinderen niet meer dat leren waaraan ze toe zijn, maar hun hersenen zich op een verkeerde manier ontwikkelen naar een accepteren van dat wat eigenlijk niet geaccepteerd mag worden.

Het migreren van andere culturen naar westerse landen is een oorzaak dat we deels onze cultuur verliezen met alle gevolgen die daaraan gekoppeld zijn. Het enig voordeel van deze migratie is dat we nu een andere eetcultuur krijgen! De nadelen zijn dat het ontzettend duur is, het geeft enorme spanningen en de Nederlander voelt zich achtergesteld. Dat heeft tot gevolg dat veel mensen uit de Nederlandse samenleving zich steeds meer terugtrekken uit deze samenleving! Men ontwikkelt een soort denken dat neerkomt op “het zal mijn tijd wel duren, of ‘ze doen maar, ik zorg wel voor mezelf”. De cohesie verdwijnt uit onze samenleving! Cultuurloos is stuurloos! En daar zijn politici heel erg van gecharmeerd!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Noot: Gezien de toenemende censuur kan ik niet garanderen dat deze website online blijft omdat ik geen concessie wens te doen. Vandaar dat bij elk artikel de “Save as PDF” functie is toegevoegd. Het PDF kan je downloaden als ‘DEMO’ omdat ik niet in betaalde mode werk. 


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk