Dodelijke politici!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #103


Biden en andere Westerse leiders kunnen worden vervolgd voor oorlogsmisdaden in Gaza en OekraïneDe Amerikaanse president Joe Biden en Europese leiders zijn aansprakelijk voor oorlogsmisdaden in Gaza en Oekraïne en kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Dat is de inschatting van de internationaal bekende jurist Alfred de Zayas en een groep juristen van het Geneva International Research Peace Institute, schrijft Lucas Leiroz.

In wat een baanbrekende testcase zou kunnen zijn, hebben professor de Zayas en zijn collega’s een formeel verzoek ingediend bij het Internationaal Strafhof om een onderzoek in te stellen naar de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Gaza en de Palestijnse gebieden begaan door de staat Israël.

In dit interview schetst de Zayas de zaak voor vervolging tegen von der Leyen, die als voorzitter van de Europese Commissie de hoogste politieke vertegenwoordiger van Europa is. Von der Leyen wordt ervan beschuldigd de Conventie over Genocide van 1948 te hebben geschonden door de Israëlische staat te helpen en aan te moedigen bij zijn militaire aanval op de Palestijnen.

Niet alleen Von der Leyen is aansprakelijk voor vervolging wegens oorlogsmisdaden. Andere hooggeplaatste leden van de Europese Unie – Charles Michel en Josep Borrell – en Europese nationale leiders zoals Emmanuel Macron uit Frankrijk, Olaf Scholz uit Duitsland en Rishi Sunak uit Groot-Brittannië kunnen ook aangeklaagd worden.

Zoals Prof. de Zayas opmerkt, is de Amerikaanse president Joe Biden bij uitstek geschikt om te worden vervolgd, aangezien de Verenigde Staten de grootste politieke en militaire supporter van Israël is.

Alle Westerse leiders moeten zich verantwoorden voor de afschuwelijke genocide in Gaza die heeft geleid tot meer dan 40.000 Palestijnse doden, voornamelijk vrouwen en kinderen. Als er een zaak kan worden aangespannen tegen von der Leyen dan zullen er anderen volgen tegen Westerse leiders. 

Wat volgens de Zayas van cruciaal belang is, is het doorbreken van het valse aura van straffeloosheid dat “arrogante” Westerse leiders denken te hebben. Deze politici hebben het misplaatste geloof dat ze “onaantastbaar” en “niet aansprakelijk” zijn volgens het internationaal recht.

Hij zegt dat het juridische proces dat door zijn collectief van juristen aan het Internationale Instituut voor Vredesonderzoek in Genève in gang is gezet om Westerse leiders te vervolgen, wereldwijd aan momentum wint. Meer internationale juridische experts en bezorgde burgers voegen hun naam toe aan de petitie.

Alfred de Zayas is een formidabele juridische autoriteit die regelmatig een column schrijft voor het tijdschrift Counterpunch.

Hij is hoogleraar internationaal recht aan de Geneva School of Diplomacy. Voorheen was hij senior expert op het gebied van internationaal recht bij de Verenigde Naties. Hij heeft 11 boeken geschreven, waaronder Building a Just Global Order (2021, Clarity Press) en Countering Mainstream Narratives (2022, Clarity Press).

Meer details over de juridische beweging om EG-voorzitter von der Leyen en andere westerse leiders te vervolgen zijn hier te vinden.

Een laatste opmerking over het conflict in Oekraïne. Het smokkelen van wapens naar dat land door de VS en andere NAVO-machten is reden voor vervolging op grond van de oorlogsmisdaden ophitsing tegen de vrede en aanzetten tot agressie. De NAVO-machten maken zich schuldig aan de Neurenberg-misdaden waarvoor nazileiders in 1946 werden veroordeeld.

Professor de Zayas en zijn collega’s laten de Westerse leiders weten dat ze niet boven de wet staan en dat ze uiteindelijk in het beklaagdenbankje zullen belanden om berecht te worden. De wereldwijde publieke opinie is woedend over de oorlogsmisdaden in Gaza en het meedogenloze oorlogszuchtige optreden van de NAVO in Oekraïne. De beweging van protesten over de hele wereld tegen de genocide in Gaza is het bewijs van de enorme aardverschuiving. De politieke uitdaging voor establishment-politici en -figuren kan niet genoeg worden benadrukt.
©Lucas Leiroz.

Reactie.

Kijk, daar is het weer. Wanneer een professor of een andere persoon die iets in de melk heeft te brokkelen iets zegt luisteren mensen. Wanneer ik mijn vingers blauw tik in een poging hetzelfde te zeggen is er niemand die hierop ingaat. Dit is niet mijn frustratie! Het zegt alleen iets over de mens zelf. Mensen schijnen het nodig te hebben om aangesproken te worden door een autoriteit voordat ze geloof hechten aan wat er wordt gezegd. 

Dat is bijvoorbeeld zichtbaar als we het hebben over de oorlog in Oekraïne. Wanneer autoriteiten zeggen dat deze oorlog nodig is loopt een groot deel van het zombie mensdom achter deze woorden aan en vinden het prima dat er wapens en geld naar deze oorlog gestuurd wordt. En als iemand van enige statuur zegt dat Rusland slecht is staat een groot deel van deze onwetende achter deze uitspraak omdat ze te lui, te gemakzuchtig, te onnozel, en misschien wel te dom zijn om op zoek te gaan naar die andere werkelijkheid! Ze hebben niet eens in de gaten dat ze zichzelf schaden. En dat alles duurder wordt komt door Rusland. Schapen gedrag?

Want in velen van mijn schrijverijen heb ik al jaren geleden tot nu toe geschreven dat het sturen van wapens een oorlogsmisdaad is en dat in dit geval Rusland het recht heeft het wapen sturende land aan te vallen! Dat Poetin dit niet heeft gedaan mag wel met enige dankbaarheid aanvaard worden!

Dat Rutte, als premier van Nederland zegt dat, deze oorlog ook onze oorlog is, geeft weer hoe manipulatief dit figuur de Nederlandse bevolking laat zien hoe dom ze zijn! Het lijkt wel of de Nederlandse bevolking cultuurloos, stuurloos is geworden in de jaren dat Rutte Nederland heeft ontmanteld! Nu kan hij bij de NAVO terecht en daar zijn broddelwerk voortzetten. Maar dat is een zeer goed teken. Deze moordmachine van de VS zal toch opgeruimd moeten worden willen we ooit vrede krijgen op deze prachtige planeet die wij mensen zo verwaarlozen door het gebruik van giftige chemische middelen. Wel eens gedacht dat oorlog één van de meest vervuilende gebeurtenissen is. Daar hoor je Fransje Timmermans niets over zeggen!  

Mensen schijnen steeds dommer te worden! Dat is wetenschappelijk bewezen. Maar de grote vraag is natuurlijk wat dit veroorzaakt.

We zien dat tegenwoordig al onze landbouw etenswaren bespoten wordt met giftige chemicaliën. Dat al onze vleesproducten van dieren komen die vaak chemische middelen krijgen! Dat we zelf naar een dokter gaan om behandeld te worden met chemische middelen. Dat we fluor moeten gebruiken om onze tanden te poetsen! En niemand vraagt zich af waar deze verharder nog meer in zit? En ik ga niet alles opnoemen wat we doen om onszelf te vergiftigen. Maar het blijkt wel invloed te hebben op de tekorten die we hebben aan vitamines en mineralen die zo hard nodig zijn om ons gezond te houden. En wat doen wij! Wij maken ons bewust ziek en onze dokter helpt ons een handje!

En daarom kan Ursula von der Leyen doen wat ze doet. Ons geld gebruiken om wapens en geld te sturen om een verloren oorlog nog langer te laten duren zodat er nog meer slachtoffers te betreuren zijn! Nooit aan gedacht natuurlijk!

Daarom vraag ik me af of het menselijk ras nog wel het recht heeft op deze prachtige planeet te mogen wonen! Op enkele uitzonderingen na! Misschien is het tij nog te keren! Maar dan hebben we wel mensen nodig die willen strijden voor hun vrijheid, voor hun levensgeluk, voor hun voortbestaan! Dat kan alleen wanneer we allemaal het goede gaan doen en niet wegkruipen in een zombie gedrag wat we tot nu toe hebben laten zien!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk