Agressief tegen Tredos [WHO]?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #091


WHO-hoofd Dr. Tedros heeft de oorlog verklaard aan ‘anti-vaxxers’ en belooft ‘agressiever’ tegen ze op te treden.Het hoofd van de door Bill Gates gefinancierde Wereldgezondheidsorganisatie heeft de oorlog verklaard aan zogenoemde “anti-vaxxers.”

Op ware Saul Alinsky-manier zei WHO-directeur-generaal Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus eerder deze week dat “het tijd is om agressiever op te treden tegen anti-vaxxers,” schrijft Leo Hohmann.

Het was de revolutionaire organisator Saul Alinsky die zijn collega-marxisten in zijn boek Rules for Radicals adviseerde om een moordende informatieoorlog te voeren tegen hun politieke tegenstanders.

Alinsky schreef:

“Kies het doelwit, bevries het, maak het persoonlijk en polariseer het. Snijd het ondersteunende netwerk af en isoleer het doelwit van sympathie. Ga achter mensen aan en niet achter instellingen; mensen hebben sneller pijn dan instellingen. (Dit is wreed, maar zeer effectief. Directe, persoonlijke kritiek en spot werkt.)”

Dat is precies de strategie die wordt gebruikt door het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie, die – laten we dat niet vergeten – een orgaan is van de Verenigde Naties.

Zelfs de term “anti-vaxxer” is ontworpen om belachelijk te maken. Om haat tegen de “ander” te zaaien.

Tedros is zelf een toegewijd marxist die als politicus en volksgezondheidsfunctionaris in zijn geboorteland Ethiopië lid was van het communistische Tigray People’s Liberation Front. Hij zal dus elke wig gebruiken om mensen van elkaar af te scheiden en diegenen zwart te maken die een voorstander van vrijheid zijn in plaats van zijn narratief van totale controle van de overheid en het bedrijfsleven over het leven van mensen.

Tijdens een toespraak met de titel “Viering van 50 jaar vooruitgang op het gebied van immunisatie” zei Dr. Tedros: “U kent de serieuze uitdaging die anti-vaxxers vormen en ik denk dat we een strategie moeten ontwikkelen om echt terug te slaan. Ik denk dat het tijd is om agressiever op te treden tegen anti-vaxxers. Ik denk dat ze COVID als een kans hebben gebruikt en je weet welke ravage ze aan het aanrichten zijn.” 

De verdeeldheid zaaiende opmerkingen van Dr. Tedros komen op een moment dat meer artsen zich uitspreken over de schade en verwoesting die wordt veroorzaakt door de Covid-prikken, alles van turbokanker tot doodgeboorten, beroertes en hartaanvallen.

Onlangs zei een van de meest vooraanstaande Japanse kankerartsen dat COVID-injecties ‘in wezen moord’ zijn.

LifeSite News merkte in een artikel van 3 juni op dat “de WHO eerder mensen heeft aangevallen die zich verzetten tegen de gevaarlijkeineffectieve en met abortus besmette COVID-injecties, waarbij ze critici van de experimentele injecties zonder enige grond als een ‘grote moordende kracht’ heeft bestempeld en hen in verband heeft proberen te brengen met ‘extreem rechts’.”

Heb je je ooit afgevraagd waarom de globalisten zo gefixeerd, zo geobsedeerd zijn door alles wat met de dood te maken heeft? Ze pushen abortussen gedurende alle negen maanden van de zwangerschap, euthanasie van zieken en ouderen, giftige vaccins, eeuwigdurende oorlogen, een klimaatagenda die een oorlog tegen boeren inhoudt en het ruimen van veestapels terwijl voedselproducerende landbouwgrond wordt teruggebracht naar zijn “wilde” en onproductieve staat, wat allemaal bijdraagt aan hogere voedselprijzen en uiteindelijk massale hongersnood.

Het is tijd om de feiten onder ogen te zien. Waar we hier mee te maken hebben is in de kern een dodencultus.

Het LifeSite artikel voegde eraan toe dat de WHO en Dr. Tedros “volledig voorbijgaan aan het overweldigende bewijs dat de experimentele COVID injecties miljoenen doden en ernstige verwondingen hebben veroorzaakt en aan de dramatische recente uitspraak van een voormalige Japanse minister die zich verontschuldigt voor dergelijke sterfgevallen.” 

In zijn toespraak herhaalde Dr. Tedros de leugenachtige resultaten van vaccins in het algemeen en kindervaccinatie in het bijzonder, waarbij hij verzuimde om de rol van verbeterde voeding en sanitaire voorzieningen te noemen in het terugdringen van kinder- en moedersterfte.

“In 2022 kregen meer dan 14 miljoen kinderen geen enkele dosis vaccin; door samen te werken met partners zoals GAVI [de Wereldalliantie voor Vaccins en Immunisatie] en UNICEF willen we dat aantal tegen 2030 halveren,” zei de WHO-chef.

Hij prees de rol van het door Gates gefinancierde GAVI “in het ondersteunen van toegang tot vaccins over de hele wereld” en riep mensen op om te doneren aan het “aanvullingsbrief” programma. Zowel GAVI als de WHO ontvangen elk jaar honderden miljoenen dollars aan financiering van de Gates Foundation.

LifeSite merkte ook op dat prominente critici van Big Pharma en de medische gevestigde orde, zoals eminent cardioloog Dr. Peter McCullough, hebben verklaard dat het stijgende aantal gevallen van autisme en geslachtsverwarring bij kinderen verband kan houden met over vaccinatie in de vroege kinderjaren.

Verwacht dus meer terugslag als je je verzet tegen de giftige “vaccin” industrie, die eigenlijk maar één facet is van de ontvolkingsagenda van de globalisten, samen met meer en grotere oorlogen en de hongersnood veroorzakende “klimaat” agenda.
©Leo Hohmann

Reactie.

Veronderstel dat ik een dergelijke uitspraak doe en zeg” dat ik wat agressiever zal optreden tegen Tredos omdat hij vaccinatie promoot”! Niet dat een dergelijke uitspraak van mij verder komt dan alleen uit mijn mond en verdwijnt in de lucht! Toch, veronderstel dat mijn uitspraak in “De telegraaf afgedrukt wordt en het dus nieuws is dat op redelijk grote schaal gelezen wordt. Word ik dan gearresteerd op verdenking van bedreiging? Komt dan de Nederlandse politie mij uit mijn bed lichten en voor het gerecht brengen omdat ze vinden dat ik Tredos bedreig? Nu denk ik niet dat de Nederlandse politie dit zomaar zal doen, daar zal dan iemand opdracht toe geven! Maar wie ben ik dat mij dit zal overkomen?

Maar Tredos kan een dergelijke uitspraak wel doen zonder enig gevolg. Want wat hij eigenlijk zegt is een bedreiging naar de mensen die zo veel onderzoek hebben gedaan naar het Covid vaccin, dat ze besloten dit niet te nemen! Terwijl dat een recht is dat in elke grondwet is verankert! Tredos ontneemt mij dit recht door mij te bedreigen met agressiviteit van zijn kant. 

Nu zal ik een draai maken die je misschien niet verwacht. Veronderstel dat Tredos mij dwingt tot het nemen van het Covid vaccin! Dus weer komt de politie aan mijn deur en zegt dat Tredos het bevel heeft gegeven mij te moeten vaccineren. Ernstig geval van dwang. Ernstig geval van mogelijke moord met voorbedachten rade! Want gezien de voorspellingen van gerenommeerde eerlijke wetenschappers is het vaccin gevaarlijk voor de gezondheid en kan- wat al bewezen is- voor veel mensen de dood betekenen! Dus misschien ook wel wanneer Tredos mij dwingt tot vaccinatie! Het vervelende zal dan zijn dat ik eerst moet bewijzen dat het dodelijk is door dood te gaan! Daarna zal iemand moeten bewijzen dat dit door het vaccin is veroorzaakt!

Gezien het aantal oversterfte NA de vaccinaties is dit eigenlijk al bewezen! Helaas zijn de verantwoordelijke politici niet bereidt hier onderzoek naar te doen omdat ze dan gearresteerd kunnen worden voor grove nalatigheid, het bewust aanzetten en dwang tot vaccinatie!
Dan denk ik aan al die politici en omgekochte wetenschappers die nu geconfronteerd worden met de gevolgen van hun daden! Kunnen ze daarmee leven? Kunnen ze leven met het idee dat ze duizenden mensen ziek hebben gemaakt. Hoeveel mensen zijn er al overleden omdat ze gedwongen werden tot vaccineren om toegelaten te worden tot het normale verkeer in deze maatschappij?

Veel nabestaande hebben hier geen gegevens over omdat deze cijfers alleen gezien worden door mensen die onderzoek doen, de wappies, de complotdenkers en natuurlijk niet te vergeten de verantwoordelijken! Maar die verantwoordelijken houden deze cijfers angstvallig voor zichzelf. Want wanneer deze cijfers publiekelijk worden gemaakt zal de tering uitbreken!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk