Macron is uit op totale chaos


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #089


Macron, we zeiden het, maar zijn verrassingsbeslissing om de Nationale Assemblee op de avond van de Europese verkiezingen te ontbinden en in allerijl algemene verkiezingen uit te schrijven is het duidelijke bewijs!


Uit de wekelijkse nieuwsbrief: Florian Philippot,
Président des Patriotes.

Zoveel gebeurtenissen! De “oppositie” is in twee jaar niet in staat geweest om de regering omver te werpen en het tempo te dicteren, en het was uiteindelijk Macron die iedereen verraste door de regeringssleutels aan het RN-Ciotti-team te willen overhandigen, net op het moment dat de Franse begroting voor 2025 moet worden opgesteld, de Olympische Spelen moeten worden gehouden, sociale onrust moet worden bestreden, of erger nog: er een oorlog moet komen… Een RN dat nu volledig achter de EU en de NAVO staat, zal niet in staat zijn om zijn beloften na te komen, en Macron weet dat! Bovendien is de belofte om de pensioenhervorming in te trekken al op de lange baan geschoven door het Rassemblement National… Maar de chaosval is niet onvermijdelijk! De Patriotes hebben hun verantwoordelijkheid genomen door de vorming van een Bloc Souverainiste voor te stellen, de hand te reiken aan de République Souveraine, de UPR en DLF, en zo onze Europese verkiezingsrally te verbreden. De volgende generatie moet er klaar voor zijn, want we weten dat geen enkele europeanistische meerderheid in staat zal zijn om Frankrijk te redden en aan de chaos te ontsnappen!

Het alternatief is er, en al degenen die het Bloc Souverainiste hebben afgewezen zullen hun standpunt zeer snel moeten heroverwegen! Hoe dan ook, Les Patriotes zullen vechten voor een vrij Frankrijk, voor vrede en voor onze vrijheden, en ik prijs de buitengewone toewijding van Patriotes overal op het terrein, om ervoor te zorgen dat de waarheid en echte verandering zegevieren!

Het was Ursula Von der Leyen die de bonen morste over Macrons machiavellistische plan, zoals deze week in de Duitse pers werd gemeld. Voordat hij de Bondsdag ontbindt, vertelde Macron haar dat hij maximale chaos wilde creëren en zijn “oppositie” in diskrediet wilde brengen! Het ultieme bewijs dat het inderdaad het oligarchische systeem is dat Frankrijk en zijn leiders regeert, en dat we ons daarvan moeten bevrijden! Boven al het politieke gedoe dat de laatste dagen het nieuws beheerst, wat slechts het schuim der dingen is, hebben we een heilige plicht tegenover onszelf, ons land en onze kinderen om de strijd aan te gaan, om nooit op te geven, om de strijd voor nationale en volkssoevereiniteit te belichamen, noodzakelijkerwijs vrij van de EU (Frexit), de NAVO, de WHO, het EHRM en de lobby’s. De geschiedenis versnelt en laten we door middel van de stembus of andere middelen in staat zijn om de heilzame gebeurtenissen te bewerkstelligen die ons zullen bevrijden!

Eén zeer concrete en nuttige actie is een groot succes geworden en ik feliciteer iedereen die erbij betrokken is: we hebben een enorm aantal certificaten van jullie ontvangen om de collectieve actie tegen Ursula Von der Leyen in onze strafklacht over de sms’jes met Pfizer te ondersteunen! Ik zal ze binnenkort meenemen naar de Belgische onderzoeksrechter die het onderzoek leidt, wat een grote hulp voor hem zal zijn. Bovendien heeft de pers bericht over een groot Nederlands onderzoek dat 47 landen bestrijkt en dat het verband tussen injecties en oversterfte bevestigt: eindelijk! De strijd voor waarheid en gerechtigheid is de basis van alle andere!

De chaos-makers moeten geconfronteerd worden met de hoop-bouwers die wij zijn! Stevig als een rots in de storm, zeker van onze overtuigingen voor vrijheid, vrede en een vrij Frankrijk! Welkom in de strijd!Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …


Hoe vertel je gevaccineerden dat ze mogelijk gevaar lopen [?] Eigenlijk niet belangrijk, als je het maar verteld, als de dokter, media en overheid hun taak verzaken moeten wij het doen om een rein geweten te houden !! Daar gaat onderstaande liedje over !! Start a revolution in your heart.
Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk