Medicijnen zijn net zo gevaarlijk … als oorlog !


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #082


Is farmaceutische gezondheidszorg veilig? Medicijnen op recept, is als een persoon die zich bloot stelt aan een van de grootste vermijdbare risico’s in de samenleving. En ze zijn twee keer zo dodelijk als kanker of roken !


Bron artikel: Alliance Natural Health
Links naar achtergrond artikelen bij het bron artikel

In 2012 gaf ANH de in Nieuw-Zeeland gevestigde consultant Ron Law opdracht om gegevens over risicobeheer te verzamelen en te presenteren. Gegevens uit het Verenigd Koninkrijk toonden aan dat medicijnen net zo gevaarlijk zijn als oorlog en dat opname in een ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk of het gebruik van medicijnen op recept een persoon blootstelt aan een van de grootste vermijdbare risico’s in de samenleving. Vergelijkbare gegevens uit de EU toonden aan dat ziekenhuizen niet alleen honderdduizenden keren meer kans op overlijden hebben dan natuurlijke gezondheidsproducten – ze zijn twee keer zo dodelijk als kanker of roken.

Er wordt vaak beweerd dat de westerse geneeskunde de op twee na grootste doodsoorzaak in de samenleving is. Dit is meestal gebaseerd op Amerikaanse gegevens, die waarschijnlijk redelijk representatief zijn voor andere westerse landen. Een voorzichtige schatting van het aantal sterfgevallen veroorzaakt door de moderne geneeskunde in de VS zou gemakkelijk kunnen leiden tot een cijfer van rond de 300.000 sterfgevallen per jaar. Dit cijfer bestaat uit iatrogene fouten in ziekenhuizen (98.000), vermijdbare infecties in ziekenhuizen (90.000) en bijwerkingen van medicijnen bij gehospitaliseerde patiënten (106.000). Gebaseerd op gegevens van de CDC over doodsoorzaken is een totale jaarlijkse sterfte van 294.000 op basis van deze drie doodsoorzaken, waardoor sterfte door ziekenhuisinfecties de derde doodsoorzaak is na hartaandoeningen en kanker. Ziekenhuizen zijn dus duidelijk geen veilige plaatsen.

Laten we niet vergeten dat voedsel ook niet veilig is: cijfers van 2011 van het CDC in de VS laten zien dat jaarlijks bijna 50 miljoen ziektes worden veroorzaakt door voedselinfecties, 128.000 ziekenhuisopnames en meer dan 3.000 sterfgevallen. Supplementen, het moet gezegd worden, veroorzaken normaal gesproken geen enkel sterfgeval, maar in de jaren dat er sterfgevallen zijn geregistreerd, hebben deze meestal te maken met verstikking door het innemen van te veel capsules of zeer jonge kinderen die hele flessen ijzersulfaat innemen, meestal voorgeschreven door artsen en niet gekocht als supplement.

Hoe goed werkt de moderne geneeskunde?

Van de 3000 behandelingen (zoals gerapporteerd in gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken) die zijn geëvalueerd door het tijdschrift BMJ Clinical Evidence, is ongeveer 50% van onbekende effectiviteit en is slechts 11% bewezen effectief. Dat is waarschijnlijk niet wat je van je huisarts hebt gehoord.

(Noot HM: na een lezing van Dr. Robert Verkerk in Hoofddorp 2007 schreef ik hier een artikel over. Helaas is de bron pagina niet meer openbaar of verwijderd – met de hulp van de ANH in de UK hebben we dit document boven water gekregen via de WayBackMachine; “What conclusions has Clinical Evidence drawn about what works, what doesn’t based on randomised controlled trial evidence?)

Ter vergelijking, het is interessant dat zelfs Edzard Ernst, die als voormalig hoogleraar complementaire geneeskunde aan de Peninsula Medical School, Exeter University, 53% van zijn onderzoeken naar CAM-modaliteiten als positief beoordeelde, slechts 7% als negatief en 40% als neutraal.

Hoeveel farmaceutisch gebruik?

Het rapport “Global Use of Medicines Outlook Through 2016” van het IMS Institute van juli 2012 vertelt ons dat de jaarlijkse wereldwijde uitgaven aan geneesmiddelen in 2016 bijna $ 1,2 biljoen zullen bedragen. Nu er een patentkloof is bereikt, verschuiven farmaceutische bedrijven hun inspanningen naar ‘pharmerging’ markten, maar volgens deze projecties is de VS nog steeds verreweg de grootste nationale verstrekker aan medicijnen. Helpt dit bij de levensverwachting? 

Helaas niet. Chilenen, die ongeveer een zevende van het bedrag uitgeven aan gezondheidszorg, hebben een vergelijkbare levensverwachting en de Japanners, die de helft uitgeven, hebben een van de langste levensverwachtingen.

Het KPCB “USA, INC.” Key Points oktober 2012 rapport van Mary Meeker stelt specifiek “VS uitgaven aan gezondheidszorg zijn NIET prestatiegericht en NIET gecorreleerd aan een langere levensverwachting” (hun nadruk).

Als het op drugs aankomt, hebben de grootste geldmakers dan de overhand?

Van groot belang is dat de medicijnen waar de maatschappij het meeste geld aan uitgeeft geenszins de medicijnen zijn die consequent het beste werken. Kanker, diabetes, astma/COPD, auto-immuunziekten en lipiden regulatoren zijn bijvoorbeeld de grootste categorieën geneesmiddelen. Als je verder naar beneden kijkt in de lijst (hieronder), zie je twijfelachtige effectiviteit voor veel meer categorieën. Toch zijn dit allemaal gebieden waarvoor is aangetoond dat een dieet en leefstijl geneeskunde een uitgesproken effect hebben op de preventie van ziekten.

Farmaceutische mislukkingen: Hoe is dit gebeurd?

Evidence Based Medicine (EBM) wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste manier waarop klinische beslissingen genomen zouden moeten worden. Maar het concept is grotendeels ontspoord slechts vier jaar nadat het oorspronkelijk werd voorgesteld door de werkgroep van Prof. David Sackett in 1992.

De hiërarchie van bewijs heeft ervoor gezorgd dat gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s), en systematische reviews en meta-analyses daarvan, de gouden standaard zijn geworden, terwijl deze oorspronkelijk vooral bedoeld waren om farmaceutische bedrijven te helpen bij het verkrijgen van licenties voor hun producten.

Veel medicijnen worden nu off-label voorgeschreven, vaak met weinig of geen wetenschappelijk bewijs ter ondersteuning van de veiligheid en werkzaamheid.

Bovendien kijkt het bewijs dat uit een RCT komt alleen naar het ‘specifieke therapeutische effect’ en niet naar het ‘totale effect’ dat de patiënt ervaart.

De westerse geneeskunde wordt gekenmerkt door een reductionistische benadering, waarin mensen worden gezien als machines en niet als complexe biologische systemen die in wisselwerking staan met zeer variabele en veranderende omgevingen. Deze reductionistische en meianopsische visie wordt nog verergerd door de beperkte reikwijdte van het typische medische curriculum dat de basis vormt van de medische opleiding. Farmaceutische middelen worden gepositioneerd als de primaire interventie en er is vrijwel geen training in voeding en leefstijl geneeskunde.  Het is nu natuurlijk algemeen bekend dat de meeste medicijnen alleen de symptomen van ziekten behandelen en niet de onderliggende oorzaken.

In het Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste klachten bij huisartsen hoest, verkoudheid, aanhoudende vermoeidheid (TATT, of ‘de hele tijd moe’) en kinderkoorts. Deze klachten zijn gekoppeld aan een verzwakt immuunsysteem, overmatige ontsteking, oxidatieve stress en mitochondriale disfunctie – toevallig de belangrijkste onderliggende oorzaken voor de overgrote meerderheid van chronische ziekten. Toch worden programma’s die deze disfuncties aanpakken bijna nooit aangeboden door eerste lijn gezondheidsartsen in de reguliere gezondheidszorg.

Vier bottom-up oplossingen:

We kunnen aandringen op verandering van bovenaf door onze politici, gekozen vertegenwoordigers en bureaucraten, maar de geschiedenis leert ons dat als we niet ook van onderaf aandringen, we binnen een redelijk tijdsbestek geen resultaten zien. En dat is meestal te laat.

Hier volgt een momentopname van zes dingen die je van onderop kunt doen:

Zoek gezondheidszorg die ‘individueel gericht’ en gepersonaliseerd is, ecologisch gebaseerd en holistisch. Er moet rekening worden gehouden met uw voorkeuren, uw huidige gezondheidstoestand en geschiedenis, en het moet haalbaar zijn gezien uw omstandigheden. Werk met zorgverleners die werken als ‘gidsen, niet als goden’, die u aanmoedigen om u volledig in te zetten. Als uw huidige zorgverlener niet aan deze criteria voldoet, zoek dan ergens anders.

Neem de volledige verantwoordelijkheid voor uw gezondheid – laat het niet aan iemand anders over! Vertrouw niet op één ‘wondermiddel’, maar zoek naar manieren om een maximale gezondheid en vitaliteit te bereiken door de beste combinatie van voeding, lichaamsbeweging, slaap, rust en ontspanning, afhankelijk van uw behoeften. Dit is de belangrijkste focus van onze verwante, gezondheidsbevorderende site, Bite the Sun.

Als je meer gecompliceerde gezondheidsproblemen hebt, werk dan samen met professionals in de gezondheidszorg die graag samenwerken als een team van generalisten en specialisten. De focus moet liggen op het vinden van manieren om je welzijn op de lange termijn te optimaliseren, niet alleen op het diagnosticeren van een ziekte en het bieden van een eenzijdige interventie.

Je kunt een groot verschil maken door invloed uit te oefenen op bedrijven en regeringen om onze fundamentele vrijheden te respecteren en ervoor te zorgen dat bedrijven ethische en sociale waarden en verantwoordelijkheid handhaven. Waar democratie faalt, moet activisme het overnemen. De jongere generatie speelt hierin een sleutelrol, en het is belangrijk dat we ons richten op hun opleiding en dat we goede rolmodellen bieden die hen positief kunnen beïnvloeden.Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …


Hoe vertel je gevaccineerden dat ze mogelijk gevaar lopen [?] Eigenlijk niet belangrijk, als je het maar verteld, als de dokter, media en overheid hun taak verzaken moeten wij het doen om een rein geweten te houden !! Daar gaat onderstaande liedje over !! Start a revolution in your heart.
Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk