Toerekeningsvatbaar?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #080


INDEPEN: DE VERZWEGEN GEVOLGEN VAN DE WHO-VERDRAGENdoor Gast auteur | 21 mei 2024 | WHO

Nieuwsplatform Indepen interviewde advocaat een WHO-deskundige Meike ter Horst over de houding van het kabinet ten opzichte van de omstreden verdragen van de WHO die de Nederlandse overheid wilde gaan ondertekenen. Volgens het demissionair kabinet is er helemaal niks mis met de WHO en de nieuwe WHO-verdragen. Ons land wilde ze eind mei met plezier ondertekenen. Advocaat Meike Terhorst maakt zich echter grote zorgen. “De coronacrisis was misschien nog een slap aftreksel van wat ons straks staat te wachten.”

DE VERZWEGEN GEVOLGEN VAN DE WHO-VERDRAGEN

“De WHO profileert zich als een organisatie die de gezondheid van alle mensen op deze planeet wil verbeteren”, zegt Terhorst. “Medici, rechters en tal van intelligente mensen die meerdere kranten lezen gaan ervan uit dat de WHO een democratische en transparante internationale organisatie is die niets heeft te verbergen. De werkelijkheid is anders.”

Om te beginnen is er niets democratisch aan de WHO, verklaart Terhorst. De bestuurders van de organisatie worden niet direct en ook niet indirect door ons gekozen. Bovendien weten we niet precies wat er in de kantoren van de organisatie gebeurt. Wel wijst alles erop dat regeringen van machtige landen als de Verenigde Staten, grote farmaceutische ondernemingen en een handjevol multimiljardairs binnen de WHO de dienst uit maken.

Terhorst publiceerde op 14 mei 2024 namens Stichting Artsen Collectief en Nederlandse Teleartsen Genootschap een open brief aan de leden van de Tweede Kamer. Daarin legt ze uit wat de gevolgen zullen zijn van het ondertekenen van twee WHO-documenten tijdens de 77ste World Health Assembly. Minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra (D66) gaat daarmee trouwens rechtstreeks in tegen de aangenomen motie van Mona Keijzer (BBB) om uitstel te vragen bij de stemming en, als uitstel niet mogelijk is, tegen de verdragen te stemmen.

INSTEMMEN MET WAT?

Het gaat om twee WHO-verdragen. Het ene is de vernieuwde versie van de International Health Regulations (de vorige versie dateert uit 2005), het andere is de gloednieuwe Pandemic Agreement. Volgens beide verdragen zullen de landen hun beleid op het gebied van ziektebestrijding na ondertekening laten bepalen door de WHO.

De precieze inhoud van die documenten is niet bekend. Die wordt pas tijdens de World Health Assembly achter gesloten deuren vastgesteld. Nederland weet dus niet met welk verdrag het demissionair kabinet over anderhalve week akkoord gaat.

“Volgens Artikel 55, paragraaf 2 van de International Health Regulations moet de WHO de tekst van het definitieve wijzigingen ten minste vier maanden voor de ondertekening opsturen naar aan de lidstaten”, zegt Terhorst. “Dat is dus niet gebeurd. Hierdoor zijn de lidstaten en hun inwoners niet op de hoogte van de definitieve tekst.” Volgens Terhorst is hier geen sprake van slordigheid. “Dit gebeurt opzettelijk”, zegt ze.

PANDEMISCHE DICTATUUR

Niet alleen deze ondoorzichtige gang van zaken is alarmerend, de inhoud van de eerdere en voorlopige versies van de documenten is dat eveneens. Op grond van de gewijzigde International Health Regulations uit 2005 kon de WHO al op elke moment een pandemie uitroepen. In 2022 heeft de WHO dat gedaan bij de uitbraak van het apenpokkenvirus, op een moment dat het aantal doden op de vingers van één hand was te tellen.

“Dat geeft al aan hoe laag de lat ligt”, verzucht Terhorst. “Als de verdragen zijn ondertekend, dan zal de WHO bij een volgende pandemie misschien proberen zo snel mogelijk proberen om gebruik te maken van de nieuwe extra bevoegdheden. Als dat gebeurt, is het goed mogelijk dat lidstaten de instructies van de WHO gaan volgen.”

Op het moment dat de WHO stelt dat digitale vaccinatiepaspoorten verspreiding van een nieuwe pandemie afremmen, kunnen landen die paspoorten gaan invoeren.  Op dat moment worden de grondrechten van inwoners van Nederland buiten spel gezet. Wie dan nog wil reizen, zal zich moeten laten vaccineren. De WHO wil ook dat de lidstaten desinformatie of misinformatie onderdrukken. Daarbij gaat het er niet om of die desinformatie of misinformatie onjuist is. Alle informatie die tegen het WHO-beleid ingaat, valt onder de noemer van desinformatie of misinformatie.

De Pandemic Agreement verplicht lidstaten om continu op zoek te zijn naar mogelijke oorzaken van ziektes. Die zoektocht moet verlopen volgens de instructies van de WHO.  De WHO baseert zich hierbij op het begrip One Health. Dit begrip gaat ervan uit dat alles (mensen, dieren, planten, het klimaat) met elkaar is verbonden. 

Op grond van dit nieuwe One Health-concept, zou de WHO de bevoegdheid kunnen krijgen om een klimaatlockdowns af te kondigen.

In de Pandemic Agreement worden lidstaten ook nog eens verplicht om mee te werken aan de uitbreiding van biolabs. Die biolabs kunnen gain-of-function-onderzoek gaan verrichten, waarin ze virussen of andere ziekteverwekkers gevaarlijker maken voor mensen. Wetenschappers waarschuwen al jaren voor dit type onderzoek, omdat bij een ‘lab lek’ nieuwe en gevaarlijke ziekten zich kunnen verspreiden en slachtoffers maken.

MACHTSGREEP

Landen die het verdrag ondertekenen, dragen een deel van hun macht dus af aan de WHO. Om die reden zijn tientallen Amerikaanse senatoren en de Slowaakse premier Robert Fico, die onlangs een aanslag overleefde, er fel tegen gekant. Zij zien de WHO-verdragen als een verkapte machtsgreep.

De Amerikaanse senatoren en de Slowaakse premier hebben een punt. De WHO-verdragen zijn de koevoet waarmee de WHO het beschermende pantser van de rechtsstaat kan wegbreken en macht krijgen over ons, de burgers. Het is nog maar de vraag of bij een volgende pandemie de rechtspraak Nederlanders nog zal willen beschermen die zich niet willen laten vaccineren.

“Nederlandse rechters gaan in beginsel uit van de juistheid van internationale verdragen”, legt Terhorst uit. De advocaat vreest dat Nederlandse rechters in de toekomst de mogelijke instructies van de WHO niet kritisch zullen beoordelen.

Rechters zijn niet van kwade wil, benadrukt Terhorst. “Rechters zijn vaak integere mensen, die zich zorgen maken over het klimaat en op partijen als D66 en GroenLinks stemmen. Ze vertrouwen op de goede intenties van de overheid en internationale organisaties als de WHO. Ze kunnen zich niet voorstellen dat er in de bovenste echelons van de overheid en organisaties als de WHO-krachten actief zijn die niet het beste met ons voor hebben.” Dat geldt niet alleen voor rechters, voegt de advocaat daaraan toe. Het geldt voor de meeste Nederlanders.

LAATSTE KANS

“Ik ben van mening dat minister Dijkstra niet bevoegd is om een handtekening onder de verdragen te zetten, nu de Tweede Kamer minister Dijkstra heeft verzocht heeft om uitstel te vragen of tegen te stemmen”, zegt Terhorst. “Volgens de Grondwet zijn de Eerste en Tweede Kamer de hoogste macht. Ook is nog maar de vraag of minister Dijkstra überhaupt de bevoegdheid heeft om wetgevende bevoegdheden van de Eerste en Tweede Kamer over te dragen aan de WHO.”

De advocaat vindt dat de leden van de Eerste en Tweede Kamer op hun strepen moeten gaan staan. Ze moeten de minister terugfluiten. Doen ze dat niet, dan zit Nederland vast aan een verdrag dat de klok (voor Nederlandse staatsburgers tenminste) eeuwen terugdraait. Fundamentele rechten en vrijheden, zoals lichamelijke integriteit, vrijheid van meningsuiting en het recht op samenkomst kunnen dan van het ene moment op het andere verdwijnen.

“Maar ook het tegenovergestelde kan gebeuren”, zegt Terhorst. “Als de leden van het parlement ‘nee’ zeggen, kunnen ze deze machtsgreep stoppen.  Zo simpel is het.”

Bron originele artikel: Indepen

Reactie.

Het is niet moeilijk hier een reactie op te geven! Mijn reactie zal velen de ogen openen en mevrouw Pia Dijkstra zien als een vrouw die volkomen de weg kwijt is.

Eerst zadelt ze de Nederlandse bevolking op met een min of meer gedwongen donorschap dat je zelf moet ontkrachten door hier via de computer NEE tegen te zeggen. De omgekeerde wereld dus! Terwijl mevrouw Pia Dijkstra behoort te weten dat mensen die hersendood zijn, niet dood zijn. Hersendood is een term. Veel mensen komen weer terug in het leven na een zogenaamde hersendood. Dus kan het juridisch mogelijk zijn dat donoren vermoord worden als hun organen geoogst worden en daardoor overlijden! Wat dat betreft lijkt het wel of Dood 66 wordt gerund door een stel psychopaten en oneerlijke klimaatdrammers! Dat moeten wij niet willen in Nederland!
Veronderstel dat je naar een winkel gaat en dat de eigenaar tegen je zegt wat je moet kopen! Aan de kassa moet je dan inloggen op een computer en de gedwongen opgedrongen boodschappen afbestellen. Want eigenlijk werkt het wel zo. Normaal is het niet! En daarom denk ik dat mevrouw Pia Dijkstra niet normaal is. Moet een niet normaal mens de mogelijkheid hebben dergelijke beslissingen te kunnen nemen?

Ik denk het niet! Vooral niet omdat mevrouw Pia Dijkstra deze beslissing helemaal niet mag nemen omdat ze de democratische regels niet eens wil volgen en zich daarmee een machtspositie wil toe-eigenen die een zeer sterke stank van dictatuur heeft.

Dus rest de 2e Kamer maar één ding! Een afzetting procedure starten omdat mevrouw Pia Dijkstra niet toerekeningen vatbaar is. Mijn reden om haar niet toerekening vatbaar te laten verklaren is toch zeer duidelijk? Ze respecteert de Kamerleden niet, ze wil de motie van de Kamer niet volgen, en ze wil de Nederlandse bevolking bewust overleveren aan figuren die al bekend staan de wereldbevolking drastisch te willen verminderen. Wat dit verdrag mogelijk maakt!

Wanneer mevrouw Pia Dijkstra werkelijk enige empathie heeft, enig respect voor Kamerleden, enig respect voor de Nederlandse bevolking, dan kan ze nooit een dergelijk contract ondertekenen in naam van de Nederlandse bevolking.

Ik kan me zelfs afvragen of mevrouw Pia Dijkstra een geheime bankrekening heeft waarop Bill Gates, of de farmaceutische industrie, een fors bedrag heeft gestort als betaling voor haar handtekening onder een zeer dubieus verdrag. Want door dit verdrag te ondertekenen zet mevrouw Pia Dijkstra het hele Nederlandse volk in de uitverkoop.

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk