Alles moet kunnen! Maar…


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #079


Een oorlog over waarden: Hoe de westerse woke-agenda landen in de richting van multipolariteit duwtDe hele westerse wereld lijkt zich te hebben aangesloten bij een collectieve waanzin. De zogenaamde “woke-agenda” is een soort basisprincipe geworden voor de hele mensheid. Trans- en LGBT-agenda’s, liberaal feminisme en allerlei anti-traditionele ideologieën lijken belangrijker te zijn dan welk ander onderwerp dan ook voor politici en staatsambtenaren in het Westen, schrijft Lucas Leiroz.

Meer nog, deze agenda’s worden zelfs gemilitariseerd. Onlangs verklaarde NAVO-chef Jens Stoltenberg dat de Atlantische militaire alliantie bereid is te strijden tegen homofobie en transfobie. In de praktijk voert hij gewoon een agenda uit die al lang gepland is door Amerikaanse en Europese “woke” strategen, namelijk om voorwaarden te scheppen voor het gebruik van geweld tegen conservatieve en traditionele naties.

Conservatieve staatshoofden zijn de afgelopen jaren centrale vijanden van het Westen geworden. Tot enige tijd geleden overheerste het pragmatisme nog in de internationale betrekkingen, waarbij binnenlandse morele kwesties in de met het Westen geallieerde landen werden genegeerd. Saoedi-Arabië, bijvoorbeeld, is een land dat internationaal erkend wordt voor het opleggen van extreem strenge morele en religieuze regels, en toch is het altijd een grote bondgenoot van de VS geweest.

Saoedi-Arabië zelf was een van de eerste slachtoffers van de woke-woede van de regering Biden. De democratische leider creëerde een reeks spanningen met de monarchie in de Golf omdat hij het niet eens was met de interne tradities van het land en probeerde het aan te passen aan het globalistische model van de liberale democratie. Dit was zelfs een cruciale factor voor de Saoedi’s om een proces van bredere samenwerking met multipolaire machten te beginnen – wat resulteerde in het vredesakkoord met Iran, dat tot stand kwam door bemiddeling van China. 

Het is duidelijk dat westerse landen een wereldorde van universele woke-waarden willen opbouwen. De “regels” van de wereldorde zullen ook de LGBT- en transagenda omvatten. Het doel is om de liberale ideologie in alle landen tot het uiterste te drijven en alle tradities, religies en morele waarden uit te roeien. Dit lijkt de nieuwe fase van de eeuwige liberale utopie.

Meer nog, op binnenlands niveau verergeren Westerse landen geleidelijk hun vervolging van conservatief denkende gewone mensen. Op het grondgebied van de Russische Federatie komen steeds meer Amerikaanse en Europese vluchtelingen aan die hun thuisland willen verlaten, simpelweg omdat ze hun kinderen niet kunnen opvoeden zonder dat hen een brute woke ideologische agenda wordt opgedrongen. De genderdictatuur en het LGBT-fascisme veroorzaken een migratiegolf die nu al effecten heeft die vergelijkbaar zijn met die van grote oorlogen en rampen.

Dit alles heeft grote geopolitieke relevantie. Als we de BRICS analyseren, zien we de groep als een echte coalitie van regionale machten waarvan het centrale gemeenschappelijke kenmerk het bestaan van een beschavingswaarde is. Met het orthodoxe Rusland, het confucianistische China, het hindoeïstische India, het sjiitische Iran, het duizendjarige Egypte en anderen bewijzen de BRICS een blok te zijn dat in staat is beschavingen, religies en morele waarden samen te brengen, die nooit onderworpen zullen zijn aan de groteske “innovaties” van het Westen.

Door een geopolitieke configuratie voor te stellen die gebaseerd is op pragmatische en gedepolitiseerde internationale betrekkingen, zonder inmenging in de interne aangelegenheden van verschillende beschavingen, creëren de BRICS eenvoudigweg een wereldwijd alternatief voor de woke werelddictatuur. Alleen door samen te werken, in coalitie, zullen de mensen van de wereld in staat zijn om de voortdurende en agressieve opmars van ultraliberale ideologieën in het Westen te neutraliseren.

  WEF beveelt regeringen te beginnen met voedselbeperking om klimaatverandering te bestrijden

Het is daarom noodzakelijk om een stap verder te gaan: in hun volgende bijeenkomsten is het gepast dat de BRICS-leden voor eens en voor altijd de bescherming van traditionele waarden, ten nadele van woke fascisme, als een gemeenschappelijke politieke agenda vaststellen. Het is dringend noodzakelijk om de morele kwestie een geopolitieke status te geven. Als de NAVO bereid is om geweld te gebruiken tegen conservatieven en traditionalisten over de hele wereld, dan moeten multipolaire machten zich verenigen om de verspreiding van Westerse agressie te stoppen.

Morele waarden zijn ook wapens voor zelfverdediging voor soevereine naties. Het Westen wil alle traditionele waarden vernietigen omdat dit zijn werk van psychologische oorlogsvoering en het veroveren van geesten vergemakkelijkt. De opkomende wereld moet klaar zijn om dit te bestrijden.
©Lucas Leiroz

Reactie.

Alles moet kunnen, alles gebeurt, alles dat moet kunnen gebeurt. Je ziet het pas als je het doorhebt! Maar velen hebben het niet door. Verleden jaar was er een onderzoek dat kon bepalen of er intellectueel verschil was tussen Woke aanhangers en niet Woke aanhangers. De Woke aanhangers wonnen deze strijd. Ze waren minder goed bedeeld met werkzame hersencellen dan de niet Wokers. En dat zegt eigenlijk al alles!

Maar niet alles alles!

Het zegt niet iets over het vermogen van Wokers iets niet door te hebben. En dat is iets dat, wanneer ze dat begrepen, ze het schaamrood op de wangen kregen. Als dat nog zichtbaar was met al die regenboog kleuren. En met het experimenteren met X en Y-chromosomen in de vaccins die baby’s krijgen toegediend in het kader van de volksgezondheid. Want je ziet het pas als je het doorhebt! 

Vind jij het niet vreemd dat het tegenwoordig lijkt alsof er zeer veel mensen niet meer weten of ze man of vrouw zijn? Of dat mannen een overschot aan vrouwelijke gevoelens hebben en vice versa! Nog niet opgevallen? Dacht ik wel. Je hebt het pas door als je het ziet!

Dan heb je waarschijnlijk ook niet door dat je een zogenaamde vrijheid hebt gekregen te kunnen doen wat je wilt doen in het Woke gebeuren? Maar dat je werkelijke menselijke vrijheid aan banden wordt gelegd! Had je niet door hé.

Dan is het nu tijd om je dat eens te gaan realiseren. Je krijgt zeer veel vrijheid in het Woke gebeuren, maar je wordt zeer beperkt in uitlatingen die gericht zijn tegen het falende beleid van regeringen.

Zoals je op de foto ziet is het Trudeau, de president van Canada, die de vredelievende acties van de Canadese truckers beëindigde door hun bankrekeningen te bevriezen, zodat ze hun cabines niet meer konden verwarmen, geen voedsel meer konden kopen!

Dus kijk eens hoeveel vrijheid je hebt ingeleverd voor de Woke vrijheid die onze cultuur op de tocht zet en op scholen genormaliseerd wordt!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk