Europa en haar politici?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #071


Elke Europeaan zou dit moeten lezen van de hoofddiplomaat van de EU, omdat het laat zien hoezeer Europa de huidige geopolitieke situatie echt verkeerd begrijptElke Europeaan zou deze thread van hun chef-diplomaat moeten lezen, omdat het echt illustreert hoezeer Europa de huidige geopolitieke situatie verkeerd begrijpt. Het enige wat correct is in dit artikel is wanneer Borrell schrijft dat “om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te pakken, we een eerlijke beoordeling en doortastende actie nodig hebben”… Ja! Waarom ga je dan in één adem door met het verkeerd inschatten van deze uitdagingen? schrijft Arnaud Bertrand.

Hij zegt dat Europa omringd is door “een ring van vuur” omdat Rusland “het hele Westen als zijn tegenstander ziet,” waardoor het “Europa’s belangrijkste existentiële bedreiging” is, en omdat het Midden-Oosten “in de ergste geweldscyclus in decennia is gestort” waarop Europa “niet was voorbereid.” Zijn antwoord hierop is “principes, samenwerking, kracht.” “Principes” betekent “altijd en overal de EU-waarden respecteren.” “Samenwerking” betekent een zeer verwarrende mix van “de afhankelijkheid verminderen en samenwerken met degenen die onze waarden niet delen,” meer belastingen om “klimaatverandering of pandemieën te kunnen betalen” en “de huidige multilaterale en financiële instrumenten aanpassen.” “Kracht” betekent meer militaire capaciteiten van de EU.

Ik vind het verbazingwekkend dat Europa twee belangrijke dingen nog steeds niet lijkt te begrijpen:
1) Dat dingen niet in een vacuüm gebeuren. Rusland werd niet op een dag wakker en zag het Westen als zijn tegenstander en de oorlog in het Midden-Oosten begon niet op 7 oktober.
2) Dat een op “EU-waarden” of “westerse waarden” gebaseerde benadering van buitenlandse betrekkingen grotendeels het probleem is en zeker niet de oplossing.

Ik zal de geschiedenis van het Oekraïne-conflict met de NAVO-uitbreiding, de Maidan-coup, het niet respecteren van Minsk, enz. niet opnieuw vertellen. Feit is dat de geschiedenis buitengewoon duidelijk zal zijn: de oorlog in Oekraïne was allesbehalve “onuitgelokt,” zoals je altijd hoort. Hetzelfde geldt voor 7 oktober: je hebt 70+ jaar geschiedenis die eraan voorafging, en eerst en vooral plichtsverzuim door het Westen met zijn grotendeels onvoorwaardelijke steun aan Israël tegen de Palestijnen. En wat denk je: als je de ene speler tegen de andere steunt in een confrontatie, zowel met betrekking tot Oekraïne als Gaza, verhoogt dat natuurlijk de spanningen en leidt het uiteindelijk tot een heet conflict waarbij de partij wiens tegenstander je steunt jou ook als een tegenstander ziet… Het is gewoon gezond verstand. Deze “ring van vuur” waar Europa door omringd is, heeft het voor een groot deel zelf gecreëerd. 

En “waarden” zijn hierin een belangrijke boosdoener. Want als je “diplomatie” gaat zien in termen van waarden, als je woorden gaat gebruiken als “er zijn gelijkgestemde partners, die onze waarden delen, en diegenen die dat niet doen,” dan ga je de wereld automatisch zien op een manier waarbij je waarden boven een zeer pragmatische beoordeling van waar je belangen liggen stelt, je wordt ideologisch in plaats van rationeel.

Dat is een belangrijke reden waarom zowel Oekraïne als Gaza zijn gebeurd. Oekraïne was een poging om het land om te vormen tot een westers bolwerk tegen een Rusland dat werd gezien als “niet gelijkgezind” en wiens protesten daarom grotendeels werden genegeerd. Als de EU pragmatisch was geweest, had ze begrepen dat het in haar eigen belang was om niet met vuur te spelen en zich te richten op het opzetten van een veiligheidsarchitectuur die oorlog zou voorkomen, ongeacht de regeringsvorm van Rusland. De EU zal zeggen “maar de Oekraïners hadden het recht om zich liever bij ons aan te sluiten dan bij Rusland, onze waarden roepen op tot de bevordering van democratie overal.” En dat is de kern van de zaak: dit zijn waarden die boven belangen gaan en uiteindelijk is iedereen slechter af.

Hetzelfde geldt voor Gaza: waarom de steun voor Israël? Je hoort het de hele tijd, het is “de enige democratie in het Midden-Oosten.” Wie kan dat wat schelen? Het was altijd duidelijk dat de Palestijnen nooit zouden opgeven en dat je ofwel een duurzame oplossing voor het conflict zou moeten vinden, wat onvermijdelijk betekende dat je veel druk op Israël moest uitoefenen, ofwel dat er zoiets als 7 oktober zou gebeuren. Nogmaals: waarden gaan boven belangen en uiteindelijk is iedereen slechter af. 

We moeten ook niet voorbijgaan aan de rol van de VS, de olifant in de kamer in Borrells thread. Ze worden helemaal niet genoemd, maar ze speelden een veel grotere rol dan de EU in het veroorzaken van dit alles en ik denk dat ze dat deden met veel cynischere geopolitieke berekeningen, waarbij ze de naïeve EU oplichtten met een op waarden gebaseerd discours.

Neem Oekraïne. De strategische doctrine van de VS heeft altijd opgeroepen om een verenigd Eurazië te voorkomen, omdat een sterk verenigd Eurazië een onoverkomelijke macht voor de VS zou zijn. Oekraïne bereikt precies dat: een duurzame scheiding tussen Rusland en West-Europa die waarschijnlijk tientallen jaren zal blijven bestaan. Dit is een strategisch buitenkansje voor de VS en gezien alle goed gedocumenteerde inspanningen die ze voorafgaand aan de oorlog aan Oekraïne hebben besteed om het land voor te bereiden, is het moeilijk om de VS niet te zien als een belangrijke – zo niet DE belangrijkste – speler in het uitbreken van de oorlog. Hetzelfde geldt voor Israël: de steun is altijd in de eerste plaats Amerikaans geweest… Of neem de “oorlog tegen het terrorisme” vooraf die leidde tot een ongekende golf van vluchtelingen die naar Europa kwam…

Als je het eerst over “waarden” en “gelijkgestemde partners” hebt, scherm je jezelf af voor de harde realiteit dat je grootste “gelijkgestemde partner” een overheersende rol had in het omringen van jou met de “ring van vuur” waar je over klaagt…

Dus als we een stapje terug doen, is het grootste probleem van de EU eigenlijk een enorm gebrek aan nuchter pragmatisme en strategisch denken. En de EU zou juist het tegenovergestelde moeten doen van “de EU-waarden altijd en overal respecteren.” Respecteer je waarden intern, blijf trouw aan jezelf, maar gebruik het niet als een prisma waardoor je internationale relaties bekijkt, omdat het heeft geleid tot de ramp waar de EU zich nu in bevindt en ironisch genoeg leidt tot een plaats waar de EU uiteindelijk enorme menselijke rampen veroorzaakt of op zijn minst steunt die in strijd zijn met onze meest fundamentele en universele menselijke waarden.
©Arnaud Bertrand

Reactie.

Een zeer interessant artikel, maar wel wat laat! Velen zijn hem voorgegaan in andere bewoordingen. Het ongelijk van het Westen wordt niet in de media geventileerd. Wel het gelijk van Rusland en de Palestijnen verdraaid zodat de werkelijkheid blijft bedekt. Iets dat nooit stand kan blijven houden omdat er nog mensen zijn die oppositie voeren tegen de leugens!

Wat hier naar voren komt is dat de VS de hand heeft in de ellende die is en nog harder komt in de EU! Alles wordt duurder is de klacht van de bevolkingen van de EU. Maar ze stellen nauwelijks de vraag hoe dat komt. En wanneer die vraag duidelijk is nemen ze dat als een gevolg van de maatregelen die zijn genomen door de politici. De boycotten en de sancties tegen Rusland. Wat Rusland is slecht en de VS zijn goed. Zelfs de gevaarlijkste vrouw van Europa, en misschien wel van de hele wereld, Ursula von der Leyen zegt dit! Maar waarom zegt Ursula dit? Dat is een interessante vraag! En niet alleen aan Ursela moeten wij die vraag stellen, ook aan de Westerse politici moeten wij deze vraag stellen! Want het betreft ons leven, onze veiligheid, ons welzijn dat door deze valse figuren in gevaar worden gebracht. En daarom moeten wij deze vragen stellen!

De vragen zijn b.v., waarom steunen jullie het WEF? Waarom steunen jullie de VS? Waarom luisteren jullie naar het WEF en de VS. Waarom is de VN een oneerlijk gedrogt geworden dat zijn diensten geeft aan de VS? Waarom hebben jullie ons het leven zwaarder gemaakt door de olie en gas leveranties uit Rusland te stoppen. Waar komt deze olie en gas leveranties nu vandaan en waarom zijn die prijzen zo hoog? Waarom heeft de VS de NordStream opgeblazen? Waarom komt Oekraïne toch bij de NAVO? Waarom doen Westerse politici dingen die tegen de grondwetten zijn en de bevolkingen dwingen tot dingen die slecht voor de gezondheid zijn? B.v. de gedwongen gegeven vaccinaties waarvan steeds meer bekend wordt dat ze oversterfte geven? Waarom heeft de WHO zoveel macht gekregen en kan voor landen bepalen dat ze kunnen optreden als baas van een land? Terwijl we daar politici voor hebben die het beste met de bevolkingen moeten voor hebben, maar dit niet doen!

En zo kan ik nog vele vragen stellen die jullie nog niet stellen. Het is jullie leven en het leven van jullie kinderen! Het is jullie non houding die veel slachtoffers zal geven in de toekomst! 

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk