Thread – de waarheid over zionisme, Palestina en het Derde Rijk.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #069


Voorwoord: Deze post van Mike (dotcom radio / Fat(c)tsforum) ontstond na aanleiding van een post op X wat de vraag opriep; “Begrijp ik het nu verkeerd als ik dit lees, m.a.w. nazism is zionism, is dus niet het geval. Nazism is volgens dit juist volledig tegen zionism”.


Dat is best ingewikkeld om kort en bondig te beantwoorden. Het doet een beetje denken aan de discussie die we hier regelmatig hadden over virussen tijdens de ‘pandemie’. Toen kreeg ik ook regelmatig de vraag: bestaan virussen nu wel of niet, want je lijkt jezelf voortdurend tegen te spreken. Waarop ik steevast antwoordde: het is maar net hoe je een virus definieert – als levend organisme bestaan ze niet, maar als kunstmatig gecreeerde (en gepatenteerde) biowapens bestaan ze wel.

Zo ook met het begrip ‘nazisme’, wat ook onderhevig is aan definitie. Beter is om te spreken van ‘supremacisme’. Wat nazisme en zionisme met elkaar gemeen hebben is dat ze uit dezelfde koker komen, nl. het sociaal darwinisme van het einde van de 19e eeuw. De extreme en gewelddadige politieke en ideologische stromingen die hieruit zijn voortgevloeid zijn: communisme, fascisme, nazisme, zionisme.

Geen van allen deugen vanwege hun genocidale karakter. Of we het nu hebben over het marxisme van bijv. de Russische bolsjewieken, het fascisme van Mussolini, het nazisme van Hitler of het zionisme van Theodor Herzl, allemaal worden ze gekenmerkt door de gedachte dat hun groep superieur is aan alle andere groepen, waarmee de grondslag wordt gelegd voor het uitroeiien van ‘inferieure’ tegenstanders. Aan hun vruchten zijn ze te herkennen.

In rechts-conservatieve kringen wordt het communisme vaak gezien als het ultieme kwaad. Geen enkele andere ideologie is immers verantwoordelijk voor meer doden dan deze: 100 miljoen doden gedurende de gehele 20e eeuw, oftewel 1 miljoen doden wereldwijd per jaar gedurende 100 jaar. Toch hebben de verschrikkingen van marxistische regimes nooit geleid tot wereldwijde wetgeving en verdragen op het gebied van genocide, mensenrechten of oorlogsvoering zoals de Conventie van Geneve, Neurenbergcode, internationale mensenrechtenverdragen en de juridische erkenning van misdaden tegen de menselijkheid. Het nazisme was verantwoordelijk voor aanzienlijk minder doden en bestond bij lange na niet zo lang, maar de wereldgemeenschap legde na de tweede wereldoorlog allerlei wetgeving vast aangaande oorlogsvoering en mensenrechten, inclusief spelregels over genocide en etnische zuivering. Kennelijk wordt het nazisme als boosaardiger beschouwd dan het marxisme of het fascisme. Waarom?

Wat de wereldgemeenschap als de ultieme grens zag om te stellen dat iets dergelijks nooit weer mocht gebeuren was discriminatie en uitroeiing op basis van ‘rassen’. Het marxisme discrimineerde op basis van sociale klasse, het fascisme op basis van ‘sterkeren’ en ‘zwakkeren’, maar de nazi’s geloofden in ‘Uebermenschen’ en ‘Untermenschen’ op basis van (vermeende) raskenmerken. Dit wordt algemeen gezien als het ultieme kwaad. De mensheid is na twee wereldoorlogen door schade en schande tot de conclusie gekomen dat naast het nazisme ook het fascisme en communisme niet deugen, waardoor de aanhang van dergelijke stromingen bij lange na niet meer dezelfde omvang heeft als gedurende de vorige eeuw en gereduceerd is tot de marge. Er is echter 1 boosaardige stroming die we allemaal over het hoofd hebben gezien en ook deze discrimineert en doodt op basis van vermeende raskenmerken: zionisme.

Wat het zionisme op zeer geniepige wijze succesvol heeft geintroduceerd in het menselijk bewustzijn is het idee van een ‘joods ras’ dat Gods Uitverkoren Volk zou zijn en dat aanspraak maakt op een Beloofd Land. En het zijn juist de nazi’s geweest die dit idee hebben gevoed door het ‘joodse ras’ als inferieur te bestempelen en het ‘Arische ras’ boven alle andere groepen te plaatsen als zijnde superieur. De nazi’s zagen het zionisme (en ook het communisme) terecht als een bedreiging voor de internationale orde en de algehele mensheid, maar uiteindelijk leden ze aan dezelfde ziekte: het sociaal-darwinistische en eugenetische concept van suprematie op basis van een rassenleer die op Amerikaanse en Britse universiteiten werd onderwezen onder de noemer ‘rassenhygiene’ en door rijke industrielen als de Rockefellers financieel en ideologisch werd gesteund.

Dit soort stromingen kunnen elkaar rechtstreeks naar het leven staan of juist verbonden met elkaar sluiten. Denk aan de alliantie tussen Hitler en Mussolini, maar de strijd tussen Hitler en Stalin. In het geval van nazi’s en zionisten zie je dat hoe meer ze verschillen hoe meer gelijkenis ze vertonen. In hun analyse van de ‘joodse kwestie’ zaten de nazi’s 100% goed, in hun genocidale ‘eindoplossing’ 100% fout. Dit maakt het naderhand lastig om buiten de begane gruwelijkheden e.e.a. objectief te blijven analyseren. Hoe kunnen nu de slachtoffers van de nazi’s zich schuldig maken aan hetzelfde gedachtegoed, maar nu omgekeerd?

Zie je nu waarom ik dit niet kort en bondig kan uitleggen? Zie je ook waarom het zionisme als enig overgebleven sociaal-darwinistisch en eugenetisch gedachtegoed wel heeft weten te overleven en groeien? Dit is de laatste kwaadaardige ideologie waar de mensheid nog mee af dient te rekenen. Het zaadje hiervoor is op ingenieuze wijze geplant door het Q-team d.m v. 3 opeenvolgende psyops:

C19 (+)
Oekraine (++)
Israel (+++)

De plussen staan voor de mate van deprogramnering vanaf de kindertijd die nodig is voor de massa om zich te ontdoen van het kwaad dat zij zelf mogelijk hebben gemaakt op basis van onwetendheid en (onbewuste) medeplichtigheid):

C19: smetvrees
Oekraine: Koude Oorlogpropaganda
Israel: religieuze propaganda

Wat ook interessant is de nazi- en zionistenthema’s die door alle 3 de psyops heen lopen:

C19: massale medische experimenten zonder informed consent (nazi) met Israel als land met de meeste injecties (zionisme), medische discriminatie tussen gevaccineerden en ongevaccineerden (nazi/zionisme)

Oekraine: ontmenselijking en discriminatie van Russen (nazi/zionisme), nazi’s in het Oekraiense parlement en leger (nazi), joodse Oekrainse leider (zionisme), oorsprong van de Khazaren (zionisme)

Israel: ontmenselijking en discriminatie van inheemse arabieren en Perzen (zionisme) op basis van vermeende raskenmerken (nazi/zionisme), wat uitmondt in een regelrechte holocaust (nazi/zionisme)

Hopelijk heb ik nu duidelijk gemaakt hoe deze zieke ideologieen tegenovergesteld aan elkaar kunnen zijn en tegelijkertijd symptomatische varianten zijn van dezelfde pathologie. De mensheid is zich hiervan definitief aan het bevrijden en de enige manier om de verbanden te zien is door zelf door de duisternis heen te stappen.

Dark to light.
Enough must see. It’s the only way.Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …


Hoe vertel je gevaccineerden dat ze mogelijk gevaar lopen [?] Eigenlijk niet belangrijk, als je het maar verteld, als de dokter, media en overheid hun taak verzaken moeten wij het doen om een rein geweten te houden !! Daar gaat onderstaande liedje over !! Start a revolution in your heart.
Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk