Klimaatwetenschapper vertelde … iets nieuws?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #069


Klimaatwetenschapper stelt voor de menselijke bevolking te “ruimen” met een dodelijke pandemie om de “klimaatcrisis” op te lossenEen klimaatwetenschapper van de overheid maakte de fout om het echte einddoel van zoveel radicale milieuactivisten in een poging om de planeet te behouden eruit te flappen: het uitroeien van de menselijke bevolking, bericht Cullen Linebarger.

Bill McGuire, professor Geophysical & Climate Hazards aan het University College London (UCL), schreef zondag een tweet waarin hij betreurde dat de koolstofuitstoot lang niet zo snel daalt als nodig is en stelde voor om de “klimaatcrisis” op te lossen met een dodelijke pandemie om delen van de menselijke bevolking uit te roeien.

“Als ik heel eerlijk ben, is de enige realistische manier waarop ik de uitstoot zo snel zie dalen als nodig is, om een catastrofale #klimaatafbraak te voorkomen, het ruimen van de menselijke bevolking door een pandemie met een zeer hoog sterftecijfer,” schreef hij.

Na een rechtvaardige reactie van gebruikers van social media, verwijderde McGuire zijn bericht en zeurde dat mensen zijn woorden opzettelijk uit hun context haalden.

Vervolgens loog hij en beweerde dat zijn oorspronkelijke bericht over dalende economische activiteit ging, ondanks het feit dat hij duidelijk verwees naar een pandemie die de mensheid uitroeit.

Zoals de National Pulse opmerkt, is McGuire berucht omdat hij lid was van een Brits overheidsorgaan dat politici adviseerde over de COVID-19 reactie. Hij is ook co- auteur van een rapport voor het radicale Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties, dat het klimaatbeleid wereldwijd helpt beïnvloeden. 

McGuire is niet de eerste linkse politicus die voorstelt om de menselijke bevolking uit te roeien om de problemen van de planeet op te lossen. Zo opperde de beruchte dierenrechtenactiviste Jane Goodall ooit om de wereldbevolking terug te brengen naar wat ze 500 jaar geleden was. Een professor van de Universiteit van Texas riep ook op om 90 PROCENT van alle mensen te doden om de planeet te redden.

Het Biden-regime financiert gevaarlijke experimenten die de dromen van deze verachtelijke individuen werkelijkheid kunnen laten worden. The National Pulse onthult dat Peter Daszak, een onderzoeker die banden heeft met Anthony Fauci, nog steeds miljoenen aan belastinggeld ontvangt om niet alleen coronavirus monsters in Wuhan te “onderzoeken,” maar ook om nieuwe vleermuis virussen uit Birma, Laos, de Filippijnen, Thailand en andere landen te halen. Sommige van deze ziekteverwekkers zijn zeer besmettelijk.

Amerikaanse belastingbetalers financieren ook riskant Chinees onderzoek naar de meer overdraagbare vogelgriep, een ziekte die meer dan 50% van de mensen die het infecteert kan doden. Ter vergelijking: COVID-19 heeft een sterftecijfer van minder dan 1%.

Deze feiten geven extra brandstof aan de theorie dat COVID-19 is gemaakt als proef en dat globalisten van plan zijn om een veel dodelijker virus te ontwikkelen als “definitieve oplossing” voor het menselijk ras.
©Cullen Linebarger

Reactie.

In voorgaande artikelen kan je lezen dat het vaccin tegen Covid veel lijkt op een genocide tegen de mensheid. We zien aan alles dat een mensenleven geen ene reet waarde heeft dan alleen dat wat hun arbeid oplevert en ze betalen aan belastingen, ziekenzorg, voeding en dergelijke. 

Maar nu is de techniek zo ver dat mensen eigenlijk overbodige producten zijn! AI en robotisering zijn nu ver genoeg om het eenvoudige werk te vervangen. 

Meerdere figuren hebben de genocide uitspraken al eerder gedaan. Bill Gates en vele anderen hebben al eerder beweerd dat de wereld er beter van zal worden wanneer minstens de helft van de wereldbevolking van deze aarde is verwijderd. Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat zodat het niet echt duidelijk is dat het om moord gaat met voorbedachten rade? Want dat is strafbaar. Niet dat ze daar zwaar aan tillen, maar toch!

Straks gaan veel westerse politici de voorstellen van de WHO goedkeuren om de WHO de macht te geven de aangesloten landen te kunnen dwingen tot verplichtte vaccinaties. Gezien de feiten dat de Westerse politici er niet zijn de bevolkingen te dienen en ze in dienst zijn van het WEF en de Globalisten, kunnen we ervan uitgaan dat deze gekochte politici de WHO deze macht geven. 

Maar ik vraag me af of dit wel echt nodig is? Gezien het aantal mensen dat zich hebben laten verleiden tot het nemen van de Covid vaccinaties, denk ik dat er al voldoende dodelijke slachtoffers zullen zijn om aan de wensen van de Globalisten en hun omgekochte onderdanen te voldoen! 

Dus is de uitspraak van McGuire mosterd na de maaltijd! Of ik moet me vergissen in het aantal mensen dat deze wereld gedwongen moet verlaten? Het kan best zijn dat de Globalisten de mensheid willen terugbrengen tot 1 miljard. Dan moeten er nog meer mensen gevaccineerd worden. En misschien wil de WHO die macht hebben. Vooral omdat Bill Gates daar de werkelijke macht heeft!

Wat McGuire als reden geeft, het milieu, is al lang ontmaskerd als zijnde een wetenschappelijke vergissing in het voordeel van de Globalisten, ook wel Luciferianen, Kabbalisten of aanhangers van de God Baal gezien!

 Het zijn in ieder geval geen mensen zoals jij en ik. Tussen ons is er ook verschil! Dat zeker! Ik doe onderzoek en krijg informatie die ik deel met de mensen die dit willen lezen. En wat je leest kan je beschouwen als iets waar je je voordeel mee kan doen! Maar hoe kan jij je voordeel doen met wat ik schrijf? 

De huidige regering is bewijsbaar niet goed voor de bevolking, jij dus! Dus deze regering zit ten onrechte te regeren! Dus is het zeer belangrijke dat deze regering naar huis gaat en wacht op de oproep van het OM om voor de rechter te verschijnen! Dus jij en jij en jij verenig je en bied verzet!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk