Hartsyndroom een natte droom?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #068


Mysterieus gloednieuw hartsyndroom treft naar verluidt 90% van de Amerikaanse bevolkingGloednieuw hartsyndroom treft naar verluidt 90% van de Amerikaanse bevolking, beweert de American Medical Association, die geen verklaring geeft

Via American Heart Association , oktober 2023 (nadruk toegevoegd):

“Gezondheidsexperts herdefiniëren het risico, de preventie en het beheer van hart- en vaatziekten (CVD), volgens een nieuw presidentieel advies van de American Heart Association dat vandaag is gepubliceerd in het vlaggenschipblad van de vereniging, Circulation.

Verschillende aspecten van hart- en vaatziekten die overlappen met nieraandoeningen, diabetes type 2 en obesitas ondersteunen de nieuwe benadering. Voor het eerst definieert de American Heart Association de overlap in deze aandoeningen als het cardiovasculair-kidney-metabool (CKM) syndroom. Mensen die hart- en vaatziekten hebben of daar risico op lopen, kunnen het CKM-syndroom hebben…

Volgens de 2023 Statistical Update van de American Heart Association heeft 1 op de 3 Amerikaanse volwassenen drie of meer risicofactoren die bijdragen aan hart- en vaatziekten, stofwisselingsstoornissen en/of nierziekten. CKM tast bijna elk belangrijk orgaan in het lichaam aan, waaronder het hart, de hersenen, de nieren en de lever. De grootste invloed heeft het echter op het cardiovasculaire systeem, dat invloed heeft op de bloedvaten en de hartspierfunctie, de snelheid van vetophoping in slagaders, elektrische impulsen in het hart en nog veel meer.”

Hoewel de diagnostische aanduiding CKM pas afgelopen herfst van kracht werd, zou volgens recent vrijgegeven gegevens van het Journal of the American Medical Association 90% van de Amerikanen getroffen kunnen zijn, schrijft Ben Bartee.

Via Healthline (nadruk toegevoegd):

“Een nieuwe studie heeft onthuld dat ruwweg 90% van de Amerikanen mogelijk het cardiovasculair-kidney-metabool (CKM) syndroom heeft.

De risico’s zijn het grootst onder oudere volwassenen, mannen en zwarte mensen, zo bleek uit het rapport dat woensdag in JAMA werd gepubliceerd.

De American Heart Association (AHA) introduceerde in 2023 een nieuw stadiëringssysteem – het CKM-syndroom – om hart- en vaatziekten, nierziekten en stofwisselingsziekten beter te kunnen behandelen en beheren, omdat ze nauw met elkaar verbonden zijn en vaak een multidisciplinaire aanpak vereisen.

Het CKM-syndroom is een systemische aandoening met verbanden tussen hartaandoeningen, nieraandoeningen, diabetes en obesitas.”

Via Journal of the American Medical Association (nadruk toegevoegd):

 “Bijna 90% van de Amerikaanse volwassenen voldeed aan de criteria voor het CKM-syndroom (stadium 1 of hoger) en 15% voldeed aan de criteria voor gevorderde stadia, geen van beide verbeterde tussen 2011 en 2020. Het gebrek aan vooruitgang kan deels de gelijktijdige verbetering en verslechtering van verschillende risicofactoren in de loop van de tijd weerspiegelen. Er werden aanzienlijke verschillen tussen subgroepen in gevorderde stadia waargenomen, met een verhoogd risico op oudere leeftijd, mannen en zwarte volwassenen.”

Een diagnosepercentage van 90% voor een nieuwgeboren medische aandoening die meerdere organen tegelijk beïnvloedt, lijkt te vragen om een diepgaande, weloverwogen, uitgebreide reflectie binnen de medische gemeenschap – het soort ingrijpende mobilisatie van middelen dat we zagen tijdens Operatie Warp Speed – om de onderliggende oorzaken te achterhalen, waar in andere contexten, zoals massamigratie, mensen zoals de Karamel-uh entiteit buitengewoon nieuwsgierig naar zijn.

…Tenzij, natuurlijk, echte gezondheidszorg niet het hoofddoel is van de geïnstitutionaliseerde, corporatistische “gezondheidszorg” die door de overheid en de industrie wordt voorgestaan.

Je hoeft geen graad in epidemiologie te hebben om het gevoel te krijgen dat wat bij 90% van de bevolking in meerdere organen tegelijk een functionele meltdown veroorzaakt, waarschijnlijk iets is dat afkomstig is van een alomtegenwoordige bron in de omgeving, zoals de voedselvoorziening, of het water, of de punt van een injectiespuit gevuld met een bepaalde experimentele gentherapie – of alle drie tegelijk.

Toch – en je zult geschokt zijn als je dit hoort – is er bij het doornemen van alle literatuur over CMK die door mainstream nieuwsorganisaties en medische organisaties zoals de AMA naar buiten wordt gebracht, een duidelijk gebrek aan interesse in het stellen van fundamentele vragen. 

Waar ze wel in geïnteresseerd zijn, en wat we kunnen verwachten is dat er nieuwe gepatenteerde medicijnen voor CMK komen, tot grote vreugde van de aandeelhouders van Pfizer en Merck.

“Een ons voorkomen is een pond genezen waard” is tegenstrijdig met het bedrijfsmodel van de industrie, dus wat we krijgen is het omgekeerde paradigma.
©Ben Bartee

Reactie.

Terwijl er dagelijks veel mensen het slachtoffer zijn van hartfalen in landen waar veel gevaccineerd is en daaraan sterven, weet de farmaceutische industrie hier weer een draai aan te geven en weer de koe van haar horens te ontdoen. 

Er worden weer verschillende niet traceerbare oorzaken gevonden die nopen naar nieuw onderzoek en nieuwe medicatie! Die zeer waarschijnlijk niet de gewenste resultaten zullen hebben, maar dat is iets waar de moderne geneeskunde al bijna een eeuw tegenaan loopt. Hierdoor is een groot deel, minstens de helft van de wereldbevolking, chronisch ziek en slikt elke dag medicatie om het ziek zijn niet te voelen! Een groot schandaal voor het mens zijn in een wereld die steeds meer ontmenselijkt! Totdat…?

Totdat de mensheid het eindelijk doorheeft. Je hebt het pas door als je het ziet. Of, je ziet het pas als je het doorhebt. Maar de massa ziet het niet en heeft het niet door! Maar daar ben je massa voor! Die komen altijd aan bod wanneer het kalf verdronken is! 

Toch is er een verandering merkbaar. Buiten de mensen die denken dat, als je niets doet het toch in orde komt, zijn er steeds meer mensen die iets voelen van onbehagen! Ze zijn nu zo ver dat ze de politici niet meer vertrouwen. Dat is de reden dat politici de angstcultuur met leugens in stand willen houden om hun macht nog enige tijd te kunnen handhaven. Dat wil zeggen dat zelfs de mensen die iets voelen worden teruggedrongen actie te ondernemen door de angstcultuur te geloven! Dus pas wanneer je de angstcultuur niet meer geloofd, ben je vrij te reageren. En dat wordt wel tijd ook!

Deze nieuwe angstcultuur die nu het daglicht ziet en vals is omdat het niet ligt aan onbekende en moeilijk verifieerbare oorzaken geeft politici en valse wetenschappers weer tijd en ruimte om dat te doen wat nodig is om de straf te ontlopen die ze verdienen! 

Het hartprobleem dat 90% van de bevolking kan treffen is afkomstig van de vaccinaties die zo ruimhartig zijn gegeven. Maar dat wil de farmaceutische industrie niet horen, nee zelfs willen ze daar niet aan denken omdat dan er een oorlog tegen hen zal starten die hen definitief zal verstoten uit de gezondheid-zorg. Een waar geluk voor iedereen die ziek kan worden!

Dat dit al niet veel eerder gebeurd is danken ze aan de medewerking van valse wetenschappers en politici die hen de hand boven het hoofd houden en systemen hebben gebouwd om dit in stand te houden! Maar mensen komen er steeds meer achter dat de ziekenzorg verrot is en moet verdwijnen en worden vervangen door een systeem waar de natuur weer de plaats krijgt en ware genezing weer kan plaatsvinden.
Het technische en chemische systeem heeft gefaald en moet worden vervangen!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk