Bedrog over vrede!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #060


Zakharova: Washington’s oproep aan Moskou om deel te nemen aan vredesbesprekingen “LOS VAN DE REALITEIT”Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken (MFA), heeft de oproep van Washington aan Moskou om deel te nemen aan vredesbesprekingen bestempeld als iets “dat losstaat van de realiteit.”

Ze maakte deze opmerking op 29 april en zei dat Amerikaanse politici “in een wonderland leven.” Zakharova wees op Moskou ’s respect voor het internationaal recht bij het bevorderen van de nu gesloten Minsk-akkoorden. De akkoorden die in 2014 en 2015 in de Wit-Russische hoofdstad werden ondertekend, probeerden het conflict tussen Rusland en Oekraïne op te lossen door een speciale status toe te kennen aan de republieken Donetsk en Luhansk in het westen van Oekraïne, schrijft Richard Brown.

De woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat Kiev en zijn westerse bondgenoten nooit van plan waren om de overeenkomsten uit te voeren. Ze voegde eraan toe dat de voormalige Oekraïense president Petro Porosjenko, de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel en de voormalige Franse president François Hollande hadden toegegeven dat ze de overeenkomsten gebruikten om tijd te winnen om het leger van Oekraïne te versterken.

Zakharova benadrukte ook de bereidheid van Moskou om vredesbesprekingen aan te gaan in 2022, tijdens de eerste maanden van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hoewel de besprekingen in de Turkse stad Istanboel aanvankelijk vooruitgang vertoonden, stortten ze later in als gevolg van de vermoedelijke bemoeienis van de voormalige Britse premier Boris Johnson. De Britse leider zou Kiev hebben geadviseerd om door te gaan met vechten.

De opmerkingen van de woordvoerster volgden op opmerkingen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, die de hoop uitsprak dat de Russische president Vladimir Poetin de Westerse steun voor Oekraïne zou erkennen. Hij voegde eraan toe dat de vermeende plannen van Moskou om Oekraïne te ontmantelen waren mislukt. Bovendien drong Blinken er bij de Russische leider op aan om oprechte onderhandelingen aan te gaan in overeenstemming met de internationale principes van soevereiniteit, territoriale integriteit en onafhankelijkheid. 

Maar volgens Russia Today is Blinken’s voorstel gebaseerd op de vredesformule van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Moskou verwierp vervolgens de clausules die het onaanvaardbaar achtte, waaronder de terugtrekking van Russische troepen van Oekraïens grondgebied.

Zakharova bekritiseerde uiteindelijk de aanpak van het Witte Huis en merkte op dat alles in duigen leek te vallen. “Alles is in het honderd gelopen in het Witte Huis,” zei ze.

Poetin staat nog steeds open voor vredesbesprekingen, maar op Russische voorwaarden.

Hoewel Moskou open blijft staan voor onderhandelingen, verbiedt een decreet van Zelensky in de herfst van 2022 gesprekken met het huidige leiderschap in Moskou. Het decreet volgde op het besluit van vier voormalige Oekraïense regio’s om zich bij Rusland aan te sluiten.

In maart gaf Poetin een interview waarin hij zijn standpunt herhaalde over onderhandelingen om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ondanks oproepen van pro-diplomatieke stemmen in het Westen, maakte Poetin duidelijk dat hij nog niet bereid was om onderhandelingen aan te gaan vanwege de twijfelachtige vooruitzichten van Kiev op het slagveld.

Volgens berichten benadrukte Poetin dat Rusland verdere vooruitgang kon boeken door de oorlog voort te zetten, wat duidt op onwil om op dit moment te onderhandelen. Maar een nadere beschouwing van Poetins volledige verklaring onthult een genuanceerder perspectief.

“Het zou belachelijk zijn om nu onderhandelingen te beginnen, alleen maar omdat hun munitie opraakt,” zei hij toen. “Desalniettemin staan we open voor een serieuze discussie en willen we alle conflicten, vooral dit conflict, met vreedzame middelen oplossen.” 

Dit suggereert dat Poetin, hoewel hij de huidige situatie erkent, open blijft staan voor dialoog en een vreedzame oplossing van het conflict. Desondanks benadrukte hij de strengere voorwaarden voor vredesbesprekingen die vorig jaar werden aangenomen. Dit omvat de weigering van Rusland om de vier regio’s op te geven die het in september 2022 officieel heeft geannexeerd.

Poetin maakte duidelijk dat onderhandelingen gebaseerd moeten zijn op de realiteit ter plaatse en niet op wensdenken of onrealistische verwachtingen. Sommige media en commentatoren hebben echter selectieve citaten uit het interview van Poetin gebruikt om zijn opmerkingen af te schilderen als een totale afwijzing van onderhandelingen. Dit heeft geleid tot verkeerde interpretaties en een verkeerde voorstelling van Poetins standpunt, waardoor speculaties en verkeerde informatie over de vooruitzichten op vrede in Oekraïne in de hand worden gewerkt.

Hoewel er nog steeds uitdagingen zijn, biedt Poetins indicatie van openheid voor onderhandelingen een sprankje hoop op een vreedzame oplossing van het conflict.
©Richard Brown

Reactie.

Het ergste is dat de gewone burgers in Europa een constante stroom leugens en verdraaiingen krijgen voorgeschoteld door de media in opdracht van de politieke leiders die handelen in opdracht van privé organisaties als het WEF, WHO, NWO, en de daar onder hangende Stro figuren! 

De reden hiervoor is dat dit nodig is omdat anders alle Europese volkeren de straat op gaan, het werk neerleggen, protesten houden en de regeringen dwingen vredesonderhandelingen te beginnen met de grote boze beer. Dat komt slecht uit omdat de VS en Oekraïne een wetsvoorstel opstellen dat de VS nog tien jaar lang bepalen wat Oekraïne moet doen om deze verschrikkelijke oorlog aan de gang te houden! Dit heeft tot gevolg dat er minstens twee Amerikaanse presidenten dit niet kunnen veranderen dan via speciale wetgeving! Biden ten voeten uit! Echt een president die vrede wil!

Het is zo jammer dat de Europese bevolkingen de werkelijkheid niet weten en in het ongewisse worden gehouden! Over de oorlogen die momenteel gevoerd worden in Oekraïne en Gaza. Terwijl Israëlisch genocide plegen op de Palestijnen worden de Israëlisch door de Westerse landen gesteund! Daarmee bevestigen deze Westerse landen het beleid van Israel en doen mee aan de genocide. We mogen niet vergeten dat Zuid-Afrika het internationaal gerechtshof heeft gevraagd de genocide van Israel te veroordelen en hier een gerechtelijke consequentie aan te verbinden door dit specifiek te veroordelen. Tot nu toe is dit niet gebeurd! Is het internationaal gerechtshof een lamme arm van de westerse mogendheden? En krijgt Israel hierdoor een vrijgeleide tot genocide? 

Er is zeer veel aan de hand in deze wereld. Wanneer we dat echt goed bezien kunnen we stellen dat het een strijd is tussen de NAVO-landen en Rusland! Maar dat is te bekrompen. Het is een strijd tussen het Westen en vele andere landen. De VS heeft al sinds de tweede wereldoorlog gebouwd aan de hegemonie in de wereld. Heeft via een groot aantal oorlogen soevereine landen in puin geschoten met medewerking van de NAVO-landen die werden gebruikt als oorlogsmachine van de VS!

Rusland heeft vele pogingen gedaan om via diplomatieke weg de VS tot de orde te roepen. Dit is sinds 1990 niet gelukt omdat de VS zich niets aantrok van de wetten die zijn gemaakt om oorlogen te voorkomen en hebben ook de VN misbruikt en gemanipuleerd om hun macht te behouden!

Daarbij zijn er figuren die deze macht nog verder naar zich toe willen trekken door de mensheid verder te onderdrukken en tot een gehoorzaam en onderdanig slaaf te maken. Het is dus een zeer ingewikkelde samenstelling van gebeurtenissen die niet een duidelijk beeld vormen wanneer je geen goede informatie krijgt!

Wanneer ik het eenvoudig weergeef is Israel de kop van het beest, de VS het lichaam en de NAVO- landen de wapens die het beest gebruikt om het doel te bereiken!

In de Bijbel staat dat het beest verslagen wordt en de kop er wordt afgehakt! Dat gaat ook gebeuren! Er komen steeds meer landen in opstand tegen het beest. Maar het beest vecht terug! Vecht terug in een wanhopige strijd die nog veel slachtoffers zal eisen! Deze strijd kan nog lang duren omdat het beest steeds meer beperkingen instelt en nog meer gaat instellen om de werkelijkheid voor de bevolkingen te verbergen onder leugens! Zodat de bevolkingen van landen niet in opstand komen tegen het beest. Zolang bevolkingen niet in opstand komen tegen het beest, werken ze voor het voortbestaan van het beest!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk