De Covid protocollen!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #056


KLOKKENLUIDER IN USA ZEGT DAT COVID ZIEKENHUISPROTOCOLLEN HEBBEN GELEID TOT DE DOOD VAN PATIËNTENIs het mogelijk dat codes bepaalden hoe ziekenhuizen en artsen in USA betaald werden, en dat 80% van de patiënten Covid-positief beoordeeld werd, wat ze ook hadden? Hoe ging dat elders in de wereld? En hebben (veel) artsen echt niet geweten hoe de vork in de steel zat? Hoezo, “een niet gespecificeerd vaccin…” In het onderstaande artikel zou ons aan het denken moeten zetten. Onderaan het artikel vindt u een link naar het (niet ondertitelde) interview.

Oorspronkelijk gepubliceerd door de Defender, John-Michael Dumais

In een emotionele getuigenis in CHD’s “Vax-Unvax” bus, besprak een medisch codeur van een ziekenhuis de ziekenhuisprotocollen en financiële prikkels tijdens de COVID-19 pandemie die volgens haar leidden tot vermijdbare sterfgevallen onder patiënten, waaronder verkeerd gebruik van remdesivir en beademingsapparatuur en het niet goed onderzoeken van vaccinatieschade.

“Ziekenhuizen werden de plaats waar mensen naartoe gaan om te sterven in plaats van de plaats waar mensen naartoe gaan om beter te worden,” zei Zowe (niet haar echte naam), een medisch codeur die tijdens de COVID-19 pandemie voor verschillende ziekenhuizen in Phoenix, Arizona, werkte.

In een emotionele getuigenis met Polly Tommey in de Children’s Health Defense’s (CHD) “Vax-Unvax” bus eerder deze maand in Salem, Oregon, onthulde de klokkenluider de praktijken en protocollen die volgens haar leidden tot de dood van patiënten.

Als medisch codeur was het de taak van Zowe om patiëntendossiers te beoordelen en codes toe te kennen voor diagnoses en behandelingen. Deze codes bepaalden hoe ziekenhuizen en artsen betaald werden. “Ik noem het de centrale intelligentie van het ziekenhuis of het SimCity niveau,” zei ze. Maar Zowe zei dat wat ze tijdens de pandemie zag, haar radeloos maakte en haar dwong om haar stem te laten horen.

GEBREK AAN COVID-PATIËNTEN TIJDENS DE EERSTE PANDEMIE

Volgens Zowe kwamen de ziekenhuizen geen bedden te kort toen de pandemie begon en het “flatten the curve“-initiatief werd aangekondigd. “We hadden toen nog geen patiënten in het ziekenhuis. Ze begonnen langzaam binnen te druppelen, pas na maanden,” zei ze.

Ondanks het lage aantal patiënten kregen ziekenhuizen de opdracht om beddencapaciteit te creëren door patiënten eerder dan normaal naar huis te sturen. Zowe merkte op dat deze praktijk een belangrijke verandering was ten opzichte van de protocollen van voor de pandemie, omdat het de ziekenhuizen financieel aansprakelijk stelde. “Als patiënten terugkwamen, moesten we voor hun zorg betalen,” legde ze uit. “Het is een Medicare-regel, dus dat was zeker heel anders.”

FINANCIËLE PRIKKELS VOOR COVID-BEHANDELING

In 2020 werden nieuwe ICD-10-codes (International Classification of Diseases, Tenth Revision) voor de diagnose COVID-19 en een bijgewerkte code voor COVID-19-gerelateerde remdesivir-behandelingen geïntroduceerd, wat leidde tot aanzienlijke financiële prikkels voor ziekenhuizen die patiënten met Covid behandelden.

“Ze moesten die diagnose hebben om de bonus van 20% voor COVID-patiënten te krijgen,” zei Zowe. Ze legde uit dat een patiënt die remdesivir kreeg ook in aanmerking kwam voor “een extra bonus van 20% in de betaling vanwege het risico van een onbewezen technologie” Ziekenhuizen ontvingen aanvankelijk gratis hydroxychloroquine uit de nationale voorraad en mensen die daarmee werden behandeld “deden het eigenlijk heel goed” voordat ziekenhuizen plotseling overschakelden op remdesivir, zei Zowe.

Maar nadat de Centers for Disease Control and Prevention de nieuwe ICD-10-code voor COVID-19-infecties bekendmaakten, die op 1 april 2020 van kracht werd, en de Amerikaanse Food and Drug Administration remdesivir op 1 mei een vergunning voor noodgebruik gaf, begonnen de zaken te veranderen. “Het was als een streep in het zand,” vertelde Zowe aan Polly. “We stopten met azitromycine en hydroxychloroquine en gingen meteen over op remdesivir

REMDESIVIR EN BEADEMINGSPROTOCOLLEN

De financiële prikkels voor het gebruik van remdesivir leidden volgens Zowe tot het wijdverspreide gebruik ervan, ondanks het bekende risico. “Het ziekenhuis had een protocol over remdesivir, ze wisten dat het nierschade veroorzaakte,” zei Zowe. Ze legde uit dat het ziekenhuis een consult voor infectieziekten en een nierconsult eiste voordat het medicijn werd toegediend en dat patiënten met een chronische nierziekte stadium 3 of hoger werden uitgesloten om het te mogen gebruiken. Toch ontwikkelden veel patiënten die met remdesivir werden behandeld binnen een paar dagen nierfalen, zei ze.

“Sommige patiënten gingen uiteindelijk naar huis met thuisdialysevoorschriften, sommige patiënten kwamen op een niertransplantatielijst terecht, sommige patiënten eindigden met een chronische nierziekte nadat ze remdesivir hadden gekregen – als ze het al overleefden,” zei ze.

Zowe ging ook in op het misbruik van beademingsapparatuur. “Op een gegeven moment stuurden ze [het intranetsysteem van het ziekenhuis] een bericht uit waarin stond dat de FiO2-instellingen [zuurstofconcentratie] op de ventilatoren mensen hebben gedood,” zei ze. Maar toen ze terugging om het bericht te zoeken, was het verwijderd.

Zowe vertelde The Defender dat ze na het zien van het bericht het aantal patiënten dat aan de beademingsapparatuur stierf controleerde om te controleren of de instellingen waren veranderd – maar ze ontdekte dat “het protocol hetzelfde was en dat patiënten nog steeds aan de beademingsapparatuur stierven

TWIJFELACHTIGE PCR TESTPRAKTIJKEN

De CARES Act voorzag in financiering voor onbeperkte COVID-19 PCR-tests, wat volgens Zowe leidde tot een aanzienlijke verandering in de testpraktijken. “Normaal gesproken kosten testen ziekenhuizen geld, dus ze doen niet graag veel diagnostische testen,” zei ze. Maar met de nieuwe financiering en stimuleringsmaatregelen zijn ziekenhuizen overgestapt van het testen van alleen symptomatische patiënten naar het testen van alle patiënten. “Patiënten kwamen binnen voor een galblaasverwijdering of gebroken been of een motorongeluk of auto-ongeluk of iets anders,” zei Zowe, “en terwijl ze in het ziekenhuis waren, deden ze de screening.”

“Tachtig procent van onze patiëntenpopulatie werd COVID-positief, of ze nu symptomen hadden of niet – en dat was nog nooit eerder gebeurd,” zei Zowe.

Zowe onthulde ook dat patiënten herhaaldelijk werden getest tot ze een positief resultaat kregen. “Ze deden zes, zeven, acht testen en het zou positief zijn, maar de patiënt zou niets mankeren en de dokter zou echt in de war zijn,” zei ze.

In andere gevallen kregen patiënten meerdere negatieve testen, gevolgd door een enkel positief resultaat, dat dan gebruikt werd om de behandeling van de patiënt voor COVID-19 te rechtvaardigen.

Zowe zei: “Als de uitslag COVID-19 positief was, dan begonnen ze met de behandeling en legden ze hen vrij snel aan de beademing. Ze zouden beginnen met remdesivir en dan zouden ze nierfalen en longoedeem krijgen. “Ze liepen gewoon door de afvoer en het was alsof niets wat het ziekenhuis kon doen hen kon redden. Mensen stierven zonder afscheid te kunnen nemen van hun familie. Sommigen kregen alleen een telefoontje. Sommigen kregen helemaal niets.”

SCHADE EN STERFGEVALLEN DOOR VACCINATIE

Zowe was ook getuige van een verontrustend aantal ernstige bijwerkingen van de mRNA COVID-19 vaccins. “Ik heb nog nooit zoiets gezien,” zei ze, terwijl ze patiënten beschreef met multi-orgaanfalen die binnen enkele uren stierven aan lever-, long-, nier-… ademhaling falen,” zei ze. “Ze noemden het ‘sepsis‘ Naast multi-orgaanfalen vertelde Zowe dat ze patiënten zag met oncontroleerbare toevallen. “Dagpatiënten kregen aanvallen en geen enkele medicatie kon dat stoppen,” zei ze. “Uiteindelijk moesten ze worden ingeslapen.

“Ze noemden het encefalitis of encefalopathie en later gaf zelfs de coderings informatieorganisatie – AHIMA – toe ‘COVID-19-geassocieerde encefalitis‘.”

Andere vaccinverwondingen waren ongewone bloedstolsels, beroertes en amputaties.

Zowe beschreef gezonde twintigers die gewend waren om te wandelen en marathons te lopen en die “plotseling een been moesten laten amputeren omdat ze een enorme bloedprop hadden die van hun heup helemaal naar beneden in hun been liep”

Ondanks deze ernstige reacties legden artsen vaak geen verband tussen de aandoeningen en de vaccins. “Ze zeiden gewoon: ‘Het is een beroerte, het is een hartaanval, het is een bloedprop’ en ze legden nooit het verband tussen die twee,” zei ze. “Voordat ze de mRNA-injecties uitbrachten, wist ik niet dat het mogelijk was dat een mens zo afschuwelijk en zo snel kon sterven.”

ONVERMOGEN OM VACCINLETSELS TE RAPPORTEREN

Medische codeurs werden volgens Zowe geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen bij het nauwkeurig rapporteren van COVID-19 vaccinatieschade door het gebrek aan specifieke ICD-10 codes. “We konden op geen enkele manier rapporteren dat iemand die binnenkwam met een hartaanval of myocarditisaanvallen of encefalitis of wat het ook was te wijten was aan het COVID-19 vaccin,” vertelde ze aan The Defender.

Ze zei dat de Wereldgezondheidsorganisatie, die het ICD-10 coderingssysteem beheert, er jaren over heeft gedaan om een specifieke code voor COVID-19 vaccinschade beschikbaar te maken.

“Het beste wat we konden doen was het rapporteren als gevolg van ‘niet gespecificeerd vaccin’,” zei Zowe, waarbij ze opmerkte dat deze code al tientallen jaren beschikbaar was, naast meer specifieke vaccin letselcodes voor mazelen, bof en rode hond of MMR, tetanus en griepvaccins. Zowe zei dat het belangrijk is om accurate ICD-10 codes te hebben voor vaccin letsel omdat onderzoekers en farmacovigilantie programma ‘s ze gebruiken om bijwerkingen op te sporen tijdens klinische proeven en post-marketing surveillance.

Onderzoekers die het verband bestuderen tussen myocarditis en de COVID-19 vaccins zouden elk dossier met de code “niet gespecificeerd vaccin” individueel moeten doornemen, legde Zowe uit, “en hopen dat de dossiers goed genoeg waren om uit te zoeken welk vaccin het was?”

‘IK HUILDE MEZELF ‘S NACHTS IN SLAAP’

De ervaring van het werken in een ziekenhuis tijdens de pandemie eiste een emotionele tol van Zowe. “Ik wist dat ze mensen aan het vermoorden waren. Ik huilde mezelf ‘s nachts in slaap,” bekende ze. “Er was zoveel dood. Het was bijna ondraaglijk.”

Zowe besloot in april 2021 haar baan op te zeggen vanwege de vaccinatieplicht van het ziekenhuis. “Ik zou niet gevaccineerd worden en ik zou niet op PCR getest worden,” zei ze. “Ik wist dat ik geen vrijstelling zou kunnen krijgen, dus nam ik ontslag.”

Zowe’s wantrouwen tegenover ziekenhuizen en vaccins heeft een blijvende impact op haar leven. Toen Polly vroeg of ze iemand van wie ze houdt naar een ziekenhuis zou brengen, antwoordde Zowe: “Dat is echt een moeilijke vraag, want ik wil 100% nee zeggen, maar er zijn uitzonderingen zoals wanneer je arm gebroken is.”

Ze voegde eraan toe: “Ik zou de dokter of het zorgteam in dat ziekenhuis moeten kennen. Ik zou ze moeten doorlichten.” Zowe vertelde The Defender dat ze hoopt later dit jaar een boek te publiceren over haar ervaringen.

Kijk hier:
https://boxcast.tv/view-embed/medical-coder-during-covid-wfckyrlykbkv9lkw1h5c
© John-Michael Dumais

Reactie.

Wanneer dit allemaal waar is, en uit de vele informatie die beschikbaar is moet ik dit wel aannemen, is dit wereldwijd gebeurd! Dit is zeer ernstig en kan niet genegeerd worden! Ook niet voor het OM! Want hieruit blijkt dat er bewust moorden gepleegd werden! Maar tot nu toe zwijgt het OM. Geen enkele reactie. Dus vraag ik me af wat er niet openbaar gemaakt wordt. De artsen en verplegend personeel moeten hiervan geweten hebben. Zwijgen die nog steeds?

Nu zie ik net op de tv dat ze weer bezig zijn de bevolking te misleiden wegens donaties aan het KWF. Deze instelling heeft in al die jaren nog nooit één kankerpatiënt genezen. Ze beloven al jaren dat kanker binnen afzienbare tijd een ziekte zal zijn die behandeld kan worden. Niets is minder waar. Maar er is in veel kankergevallen enige hoop omdat uit de ervaring blijkt dat Ivermectine een goede invloed heeft op het genezen van kanker! Dit er even tussendoor! 

Zelf heb ik aan het begin van de Covid verschillende mogelijke opties voor een eenvoudige genezing naar het ministerie van Welzijn, Sport en Gezondheid gestuurd. Dit was niet wat ze wilden en heb ik geen enkele reactie terug ontvangen. Toen wist ik al dat het foute boel was omdat een ministerie verplicht is te antwoorden op vragen of suggesties van burgers. Ze wisten zeer waarschijnlijk toen al dat de WHO hier het voortouw zou nemen en doen wat ze wilden doen. 

Aan de hand van het bovenstaande artikel kan ik zeggen dat het erop aankwam zoveel als mogelijk mensen te vaccineren en laten doodgaan in ziekenhuizen. Afschuwelijk voor de mensen die geliefden hebben verloren aan dit systeem. 

Is het hier klaar mee? Nee! Steeds meer medici nemen hun verantwoordelijkheid en komen met hun verhaal. Het enige dat mankeert is dat de media het hier weer laat afweten. Dat is dus een issue dat op latere datum gerechtelijk onderzocht moet worden! Want de media hebben hun belangrijkste taak, het controleren van de macht laten liggen alsof ze hier opdracht toe hadden. Maar een zichzelf respecterend journalist ziet dit als een verraad aan zichzelf en de maatschappij!

De White Helmets, een militaire organisatie die gerechtigheid wil, doet al onderzoek naar deze vorm van moord! En ook het falen van de rechterlijke macht wordt onderzocht. Dus kunnen we ervan uitgaan dat hier de waarheid ook gevonden wordt en er gerechtigheid zal zijn! 

Om dit te vereenvoudigen roep ik artsen en andere betrokkenen op hun verhaal te doen, desnoods anoniem en dit te plaatsen op Gedachtenvoer.nl.

PS. Iedereen mag geheel gratis dit artikel ergens plaatsen zodat meerdere mensen hier weet van hebben!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk