Eva Vlaardingerbroek waarschuwt blanken voor massale demografische veranderingen in hun geboorteland


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #053


“Leg mij eens uit waarom wij geen bestaansrecht hebben?” In een exclusief interview met Remix News waarschuwt de Nederlandse politiek commentator en advocate Eva Vlaardingerbroek Europeanen dat ze stelling moeten nemen tegen snelle demografische veranderingen of een minderheid moeten worden in hun eigen land.

Je hebt veel gesproken over de rechten van blanken en de vervanging van blanken. Maar dit stelt je natuurlijk bloot aan beschuldigingen van racisme. Dus, hoe gaan conservatieven om met deze catch-22 van niet vervangen willen worden in hun eigen land, maar ook niet aangevallen willen worden met deze term?

Dat kun je niet. Dat is het juist, dat kun je niet. Dus moet je een kant kiezen. Natuurlijk word je aangevallen als je zegt: “Hé, dit continent, Europa, is altijd overwegend blank geweest en nu hebben een paar bureaucraten binnen één generatie tegen de wil van het volk in besloten dat wij opeens een minderheid moeten zijn. Waarom stemmen we daarmee in, of waarom laten we dat gebeuren?” Als je dat zegt, word je aangevallen.

Maar de enige andere optie die je dan hebt is niets zeggen en het laten gebeuren, dus de keuze is aan jou, en ik heb mijn keuze gemaakt. Ik denk dat er natuurlijk veel manieren zijn waarop je jezelf kunt verdedigen tegen deze belachelijke aanval, dus ik weet zeker dat ze weer over mij gaan zeggen dat ik een vreselijke racist ben. Nee, dat is niet waar. Ik denk niet dat een ras superieur is aan een ander ras. Ik denk alleen dat het mijne ook niet onderdoet voor dat van anderen.

Ik hoef dus niet aangewezen te worden als de wortel van alle kwaad, zoals de Neomarxistische kritische rassentheorie doet. Ik hoef geen minderheid te worden in mijn eigen land, zoals Joe Biden zei dat “een goede zaak” zou zijn, “onze kracht” zou zijn. Nee, waarom eigenlijk? Wie was hier de racist? Leg me eens uit waarom we geen bestaansrecht hebben, waarom we geen meerderheid mogen zijn op het continent, in de landen waar we al sinds mensenheugenis een meerderheid zijn? Leg het me uit. Draai de vraag om.

Veel rechtse partijen hier zijn bereid om over illegale immigratie te praten, maar niet om legale immigratie aan te pakken. Sommige conservatieve partijen promoten zelfs legale immigratie. Wat vind je van deze ontwikkeling? 

Nou, het probleem is natuurlijk dat als je tonnen illegale immigratie hebt en je plakt er het label “legaal” op, dan verandert er niets. Dus dat is iets wat we de afgelopen jaren hebben gezien, dat illegale immigratie op een bepaalde manier legaal is gemaakt, waardoor het voor bepaalde mensen heel makkelijk is geworden om naar Europa te komen en voor anderen niet zo makkelijk om via het reguliere systeem te gaan. Ik denk dat dit probleem tot op zekere hoogte ook in Amerika bestaat, dat het vrij moeilijk is om legaal naar de Verenigde Staten te immigreren, maar illegaal is het niet zo moeilijk over de Mexicaanse grens.

Dus als je kijkt naar het probleem van immigratie, denk ik dat je ook moet kijken naar demografische veranderingen. Daarom heb ik vandaag op het podium deze sprong gemaakt. We moeten kijken naar de realiteit in plaats van naar de term die ze op immigratie plakken. Zijn we het eens met wat hier gebeurt, met wat er gebeurt met deze snelle verandering in onze demografische samenstelling? Als het antwoord nee is, dan moet er iets veranderen. Zo simpel is het.

Je hebt je ongeveer een jaar geleden bekeerd tot het katholicisme. Hoe heeft je katholicisme je politiek beïnvloed? 

Het heeft mijn politiek beïnvloed in de zin dat mijn geloof zo’n groot deel van mijn leven is geworden, dat ik nog meer dan voorheen het gevoel heb dat het volkomen onoprecht en verkeerd zou zijn als ik mijn geloof buiten mijn politieke berichtgeving zou houden. Dus omdat het zo’n enorme invloed heeft op mij als persoon, denk ik dat het mensen opvalt dat ik het veel meer laat doorsijpelen in mijn toespraken en in mijn discours dan ik voorheen misschien deed. Dus het inspireert gewoon mijn ideeën en mijn vermogen om het podium op te gaan. Ik bid tot God voordat ik het podium opga, iets wat ik een paar jaar geleden niet deed, maar het kalmeert me onmiddellijk door God te vragen om leiding en hulp, weet je, om me de kracht te geven om Zijn wil te doen op het podium.

Wat vind je van het feit dat de meeste Noord-Europese rechtse partijen religieuze boodschappen in hun partijprogramma schuwen? De AfD, Zweden, Democraten, veel Nederlandse partijen houden het op de achtergrond, misschien omdat mensen de kerk verlaten en veel jongeren de kerk verlaten. Dus, hoe bereiken conservatieven jongeren in Noord-Europa terwijl ze hun overtuigingen behouden?

Ik denk dat het een grote fout is om religie en het christelijk geloof buiten je politieke boodschap te houden, vooral als je jongeren wilt bereiken. Ik denk dat we gehersenspoeld zijn om te geloven dat als we het evangelie verkondigen, als we onze Heer aanroepen tijdens onze toespraken, als we trots en openlijk spreken over het feit dat we christenen zijn, dat we dan de jeugd wegjagen. Ik denk dat het tegenovergestelde waar is.

Ik denk dat er een moreel vacuüm is dat ofwel gevuld zal worden met klimaatwaanzin of woke-onzin of een andere subversieve linkse ideologie, of het zal gevuld worden met de Heilige Geest. Je hebt dus twee keuzes en ik denk dat mensen op zoek zijn naar de waarheid. Mensen zijn op zoek naar antwoorden en het beste geschenk dat je iemand kunt geven is om hen in de richting van de waarheid te wijzen in plaats van eromheen te dansen en het te verbloemen, wat we volgens mij lange tijd hebben gedaan in Noordwest-Europa en kijk waar dat ons heeft gebracht.
©Via Remix.

Reactie.

Hoe kan het bestaan dat politici in de hele Westerse wereld hun eigen bevolkingen achterstellen? 

In alle reizen in verschillende landen waar ik heb gewerkt wilde ik altijd met respect met de bevolking omgaan, en dat wilde ik ook omdat ik respect heb voor mensen. Totdat ze dingen doen waardoor ze mijn respect verliezen.

Zo kwam het dat ik in Jordanië, een prachtig land, door een verkeersagent werd aangehouden. Hij beweerde dat ik een overtreding had begaan. Ik was me daar niets van bewust en wist dat ik geen enkele overtreding had begaan. Vanuit zijn machtpositie wilde hij me een boete opleggen. Die kon ik direct voldoen. Dat was goedkoper dan een boete uitschrijven. Omdat ik via een speciaal orgaan was uitgezonden had ik ook een brief in het Arabisch opgesteld die mij moest beschermen tegen invloeden die konden gebeuren. Maar vooralsnog wilde ik deze man beschermen tegen de gevolgen die hem boven het hoofd hingen wanneer ik hier melding van maakte. Dus vroeg ik hem mij de naam van zijn meerdere te geven als dreiging. Die wilde hij niet geven en sommeerde mij de boete te betalen. Ik vroeg hem mij naar het politiebureau te vergezellen, maar dat kon hij niet doen omdat hij zijn taak hier had en het verkeer de veiligheid te bieden waar ze recht op hadden. Dat was voor mij de reden de brief te pakken en die aan de agent te geven om te lezen. Dat was voldoende om hem te laten buigen als een spreekwoordelijk knipmes, zijn excuus aan te bieden en te erkennen dat hij zich vergist had in de auto die hij had aangehouden.

Waarom vertel ik dit verhaal? Dit vertel ik omdat mensen die in Arabische landen wonen, maar ook in Afrikaanse landen een volkomen verkeerd beeld hebben van Europeanen. Ze denken dat we hier allemaal enorm rijk zijn en best iets kunnen weggeven van onze rijkdom. Ook de maffia die de transporten van veel migranten organiseren vertellen deze onschuldige en onwetende mensen dat ze in Europa zeer rijk kunnen worden, een uitkering krijgen en zelfs in aanmerking komen voor een woning. 

De realiteit is veel weerbarstiger! Het is voor al die mensen die hier komen een heel andere beleving dan de verhalen die ze te horen krijgen.

Er is een man, Soros, een multimiljardair omdat hij op het einde en vlak na de tweede wereldoorlog vuile zaken deed met de Gestapo voor een beginkapitaal. Nu zijn geld inzet om mensen uit Arabische en Afrikaanse landen te manipuleren en te betalen om naar Europa te migreren. Zijn belangrijkste motieven zijn de culturen te verwateren en Europa financieel en economisch te treffen. En dat lukt goed!

Dat zou nooit kunnen wanneer wij eerlijke en onafhankelijke politici hadden. Dat kan alleen omdat de Westerse politici opdracht hebben deze migratie te stimuleren en zelfs te bevorderen. Soros geeft financiële donaties aan verschillende partijen, ook in Nederland. Misschien kan dat eens onderzocht worden?

Wat is het uiteindelijke doel van deze migratie. Dat is niet om de arbeidsmarkt te voorzien van werknemers. Vanuit die gezichtshoek is het wel om de lonen te drukken omdat er zoveel wachtende zijn die deze baan ook willen. Zelfs wanneer dat niet zo is wordt dit argument wel gebruikt. 

Wat heel vreemd is, is het onomstotelijk feit dat de migranten voor 95 % bestaan uit jonge mannen. Via verschillende diensten heb ik vernomen dat deze mannen kunnen worden ingezet om de autochtone, de echte bewoners, te onderdrukken wanneer dat nodig is.

Pim Fortuin wist het al en noemde deze migranten niet voor niets de vijfde colonne!

We zien welke waanzinnige en zeer onterechte stappen deze regering neemt om de bevolking zwaarder te belasten dit door te drukken.

Steden en dorpen moeten nu zorgen voor opvang. Deze regering heeft niemand die dit op een fatsoenlijke manier kan oplossen omdat ze het niet willen oplossen. Ze blijven dit stimuleren net als de oorlog in Oekraïne.

Ik vraag me af wanneer deze waanzin stopt en wie dit stopt! Want burgers schijnen nog steeds niet door te hebben dat zij het slachtoffer zijn en steeds meer worden! Zien ze dan ook niet wat er gebeurt met de kabinetsformatie! Zien ze eigenlijk wel wat er werkelijk gebeurt en blijven ze…!? 

PS. Iedereen mag geheel gratis dit artikel ergens plaatsen zodat meerdere mensen hier weet van hebben!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk