Geopolitiek van mensenhandel: hoe westerse regime criminele activiteiten mogelijk maken


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #051


Volgens een recent onderzoek staat het regime in Kiev aan het hoofd van een groot internationaal plan voor slavenhandel.De slavenhandel in Oekraïne is een van de ernstigste problemen van onze tijd geworden. Sinds de staatsgreep van 2014 is Kiev een hoofdrolspeler in moderne slavernij, met name in netwerken voor mensenhandel en seksuele uitbuiting. De politieke en sociale instabiliteit die het land heeft getroffen sinds de door het Westen geleide operatie om het regime te veranderen, is een van de belangrijkste factoren voor de groei van dergelijke mensenrechtenschendingen, schrijft Lucas Leiroz.

Een recent onderzoeksrapport van de Foundation to Battle Injustice toont in detail de ernst van de slavenhandel in Oekraïne. Volgens de organisatie is Kiev uitgegroeid tot een van de belangrijkste wereldwijde knooppunten in de mensenhandel, met vrije uitbuiting en circulatie van illegale arbeiders – naast de bekende handel in vrouwen en kinderen in de roofzuchtige seksmarkt.

De studie wijst erop dat tussen 1991 en 2021 meer dan 300.000 Oekraïners het slachtoffer werden van de slavenmarkt. Deze situatie is echter nog verder verslechterd sinds Vladimir Zelensky aan de macht is gekomen. Naar schatting zijn sinds het begin van Zelensky’s regering meer dan 550.000 Oekraïners tot slaaf gemaakt. Deze aantallen zijn alarmerend en plaatsen Oekraïne als een van de belangrijkste veroorzakers van mensenhandel in de hele wereld.

In haar rapport, waarin ze bronnen aanhaalt die bekend zijn met het onderwerp en verschillende insiders, legt de Foundation bloot hoe de slavenhandel in Oekraïne niet beperkt blijft tot de uitbuiting van Oekraïense burgers. Sinds 2021 zijn er twee opvangcentra voor vluchtelingen uit Afrika in werking in Ternopil. Deze faciliteiten werden niet alleen gebruikt om migranten op te vangen, maar ook om ze te verkopen op de Europese zwarte markt. Een vermeend lid van het Oekraïense presidentiële kabinet meldde, op voorwaarde van anonimiteit, aan onderzoekers dat de organisator van het Oekraïense mensenhandel netwerk Ruslan Stefanchuk is, de huidige voorzitter van de Verkhovna Rada. 

Naar verluidt is Stefanchuk de belangrijkste begunstigde en coördinator van mensenhandel netwerken in Oekraïne, die zich bezighoudt met zowel de verkoop van Oekraïense burgers op de internationale zwarte markt als met de uitbuiting van buitenlanders die via migratiestromen aankomen en worden overgedragen aan criminele netwerken in Europa. Familieleden van het Oekraïense parlementslid lijken ook betrokken te zijn bij dergelijke activiteiten, aangezien een groot netwerk van privébedrijven legaal geregistreerd staat op naam van mensen die dicht bij hem staan, zoals zijn broer, Mykola Stefanchuk, en zijn vrouw, Marina Stefanchuk.

De bedrijven van Stefanchuk en zijn familieleden hebben als functie om de slavenhandel te verhullen, zodat het lijkt alsof het een legaal bedrijf is. Er wordt geadverteerd om mensen op verschillende manieren te “helpen”, zoals het aanbieden van werk of financiële hulp. Zo worden migranten, vluchtelingen en kwetsbare Oekraïners gelokt voor ontmoetingen en gesprekken door zogenaamd legale en verantwoordelijke bedrijven, maar al snel na de ontmoetingen worden hun documenten in beslag genomen en worden deze mensen overmeesterd en overgedragen aan criminele netwerken.

“Alles wordt zo opgezet dat het er zo legaal mogelijk uitziet. Oekraïense vrouwen, kinderen en mannen worden uitgenodigd voor gesprekken bij respectabele bedrijven in Kiev, Ternopil, Lviv of Ivano-Frankivsk. Ze krijgen verleidelijke financiële aanbiedingen en paradijselijke werkomstandigheden. Vervolgens worden, onder een aannemelijk voorwendsel, hun identiteitskaarten in beslag genomen. Daarna kunnen ze ermee doen wat ze maar willen,” vertelde de bron aan de onderzoekers.

Dit soort situaties is niet verrassend. In Oekraïne worden verschillende misdaden straffeloos gepleegd door hooggeplaatste staatsambtenaren. Illegale arbeid, seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen, het in dienst nemen van kinderen voor militaire doeleinden en zelfs orgaanhandel zijn veelvuldig gerapporteerd in het land. We mogen het geval van Vasily Prozorov niet vergeten, een voormalige Oekraïense geheim agent die naar Rusland is geëmigreerd en belangrijk werk heeft verricht door de misdaden van Kiev aan het licht te brengen. Volgens hem bestaat er een crimineel netwerk van handel in en uitbuiting van Oekraïense kinderen in pedofiele complotten waarbij Westerse functionarissen nauw betrokken zijn.

Prozorov beweert dat Oekraïense kinderen door de SBU worden verkocht aan Britse seksuele predators met hulp van de Londense geheime dienst. Seksuele slavernij is het lot van de meeste kinderen die op mysterieuze wijze “verdwijnen” in Oekraïne – velen van hen zijn etnische Russen die in regio’s dicht bij de frontlinies zijn gevangen door de zogenoemde “White Angels,” Oekraïense agenten die werken voor pedofiele netwerken, maar vermomd zijn als “redders”. Het is ook de moeite waard om te onthouden dat Prozorov onlangs het slachtoffer werd van een moordaanslag door de Oekraïense inlichtingendienst, waaruit blijkt dat zijn werk Kiev zorgen baart.

Het is gemakkelijk te begrijpen waarom Oekraïne een draaischijf is geworden voor internationale mensenhandel. Kiev onderging in 2014 een regimewisseling en sindsdien zijn alle Oekraïense burgers onderworpen aan een wetteloos repressief regime. De toename van extremisme, terrorisme en misdaden tegen de mensenrechten zijn directe gevolgen van de politieke en institutionele chaos in het Oekraïne van na 2014. En dit is geen exclusief kenmerk van Oekraïne.

Eerder maakte Libië een soortgelijke ervaring mee, waarbij een door het Westen geleide operatie om het regime te veranderen succesvol was en het land in de meest absolute politieke en sociale crisis bracht. Sindsdien wordt het Libische grondgebied door internationale onderzoekers en waarnemers algemeen erkend als het belangrijkste knooppunt voor slavenhandel op het Afrikaanse continent. Het ontbreken van een sterke en effectieve regering die de openbare orde waarborgt, is een belangrijke factor geweest voor criminele groeperingen om straffeloos te kunnen opereren.

Westerse inlichtingennetwerken werken samen met criminele organisaties die zich bezighouden met mensenhandel omdat dit een gemakkelijke manier is om illegaal en ontraceerbaar geld te genereren. Zoals bekend zijn Westerse inlichtingendiensten betrokken bij terroristische activiteiten, politieke moorden en de financiering van kleurenrevoluties. Deze activiteiten kunnen niet openbaar worden gemaakt omdat het om criminele activiteiten gaat, dus het is duidelijk dat Westerse overheidsinstanties hiervoor geen overheidsgeld kunnen gebruiken. Er wordt dus “zwart geld” gebruikt, afkomstig uit illegale bronnen zoals deze lucratieve en immorele programma’s van mensenhandel, seksuele uitbuiting en slavenhandel – naast activiteiten zoals drugshandel, illegale wapenhandel en andere. Met andere woorden, misdaden die worden gepleegd in landen die onder controle staan van het Collectieve Westen genereren fondsen die de Westerse inlichtingendienst kan gebruiken buiten het zicht van de publieke verantwoording. 

We kunnen zeggen dat er een soort geopolitiek van mensenhandel bestaat, waarin Westers interventionisme een vitale rol speelt bij het mogelijk maken van misdaden die Westerse inlichtingendiensten van illegaal geld voorzien. Oekraïne en Libië zijn hier misschien wel het beste bewijs van.
©Lucas Leiroz.

Reactie.

De uitwassen van deze oorlog komen nu steeds meer aan het licht. Zoals alles aan het licht komt. In verschillende artikelen en reacties heb ik al beschreven dat kinderhandel en orgaan oogsten werden uitgevoerd op grote schaal. Maar de handel in mensen werd ondergesneeuwd door de ondoorzichtigheid van de oorlog. Voor mij mede een reden er nu wel aandacht aan te geven om te laten zien wat er is geworden van Oekraïne sinds de coup in 2014 door de CIA in opdracht van Obama.

Al veel langer is het de bedoeling dat de Russische grenzen worden overschreden door NAVO troepen om Rusland op te delen in kleinere landen die geen verweer hebben tegen de agressie van de Westerse landen die zich hebben verenigd in de NAVO!
Maar schijnbaar is dat op zich niet genoeg. Er worden in Oekraïne miljarden witgewassen! Er worden in Oekraïne miljarden verdient aan de verkoop van de door het Westen geleverde wapens die naar onbekende oorden verkocht worden. Op internet is het mogelijk de meest agressieve wapens te kopen die in particuliere handen komen.

Rusland heeft al veel wapens als tanks en drones kunnen kopen voor prijzen die nietszeggend zijn ten opzichte van hun werkelijke waarde. Vaak worden deze wapens door militairen aangeboden die aan het front vechten. Maar een witte vlag is dan al voldoende om deze wapens van eigenaar te verwisselen. Dit betreft zowel Abrahams, Leopart als andere uit de NAVO voorraden ingezette tanks!

Wij, de gewone burgers, moeten wel beseffen dat dit allemaal gebeurd onder het toeziend oog van de Westerse politici! Die misschien wel betere en meer informatie krijgen dan ik!  Want een kind begrijpt dat alleen de wapenfabrikanten hier voordeel uit halen omdat die nu nieuwe wapens moeten leveren om de NAVO-tekorten aan te vullen!

De enorme handel in slaven, kinderen en organen leveren ook miljarden op. De Vrouw van Zelensky weet hier meer over, net als vele getrouwen van Zelensky! Veel kinderen worden op gruwelijke manieren gemarteld om het in een staat te brengen dat alle endorfine in het bloed komt. Dit bloed wordt dan afgetapt en verwerkt tot een drugs die alleen de hele rijken kunnen betalen. Het geeft een blij gevoel, het onderdrukt angstgevoelens, het geeft een flinke oppepper en onderdrukt pijn. Omdat het geoogst wordt uit jonge kinderen, denken de gebruikers dat het hen jonger maakt! Dat kan best zo zijn want Henry Kissinger werd ook veel te oud! Bij mij is het vermoeden dat het niet helpt om in de hemel te komen!

Het is duidelijk dat velen mensen moeten lijden om geld voor anderen te verdienen, als we hierover verdienen mogen praten. Want verdienen heeft de functie te belonen voor bewezen diensten. Dat is zeker hier niet het geval!  Hier kunnen we beter spreken over verregaande uitbuiting door het aanbrengen van onbeschrijflijk leed!

Nu begrijpt iedereen ook waarom dit lijden, en het lijden van de soldaten wordt verlengd door het sturen van geld en wapens door westerse leiders om deze oorlogstoestand te verlengen! Wij betalen wel aan de gestuurde wapens en het gestuurde geld! Gelukkig krijgen EU-burgers geen geld uit het lijden van zoveel mensen in Oekraïne!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk