PERTH resonantie systeem, omdat de natuur perfect is


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #050


Het PERTH systeem is een PEMF behandeling met unieke eigenschappen. Natuurlijk heeft het net als andere PEMF systemen een positieve invloed op doorbloedingsverbetering en fractuurgenezing maar het doet zoveel meer!


PERTH is Resonantie

PERTH staat voor Pulserende Elektromagnetische Resonantie Therapie. De gedachte is dat de frequenties resoneren met de lichaamseigen frequenties. Het helpt lichaamseigen signalen te herstellen en te versterken en tegelijkertijd levert het signalen die ziekmakende informatiepatronen  helpen uitdoven. De elektromagnetische signalen hebben een pulserend karakter  en worden door elektrische spoelen geproduceerd.

Technisch gesproken is het een PEMF systeem. PEMF betekent Pulsating ElektroMagnetic Fieldtherapy. In het Nederlands, Pulserende ElektroMagnetische Veldtherapie, PEMV.

PERTH signalen zijn gebaseerd op hoe de natuur werkt

Toen de arts en wetenschapper dr. R. Werner in de jaren negentig de bijzondere werking van magnetische en elektromagnetische signalen op de gezondheid vaststelde heeft hij eerst veel

basisonderzoek gedaan. Hij deed literatuur onderzoek naar de effecten van elektromagnetische signalen en stuitte onder meer op dr. Royal RifeGeorges Lakhovsky en natuurlijk Nikola Tesla. In Rusland, de Oekraïne en andere voormalige Oostblokstaten bleek ook veel kennis te zijn over elektromagnetische signalen.

Dr. Werner was verbaast dat hij de immense hoeveelheid informatie over dit fenomeen tijdens zijn studie medicijnen in Oost-Berlijn, Boekarest en Moskou niet tegen was gekomen. Er bleken veel onderzoeken te bestaan die de positieve effecten van elektromagnetische straling op gezondheid aantoonden.

De volgende vraag voor dr. Med. Werner was: hoe dan?

Hoe is het mogelijk dat elektromagnetische signalen de gezondheid beïnvloeden? Dr. Med. Werner deed onderzoek en ontdekte dat alle weefsels, organen, cellen en celonderdelen hun eigen frequentie hadden en aangestuurd werden door elektromagnetische frequenties.

Hij ontdekte dat specifieke frequenties specifieke effecten hadden. Onder meer de onderzoeken van de Duitse dr. Reinhold Voll die de basis legde voor electroacupunctuur onderbouwden dit idee.

De eerste stappen naar een effectief apparaat.

In de beginjaren negentig was dr. Werner zoekende naar de optimale elektromagnetische signalen om gezondheid positief te beïnvloeden. Hij wist intussen dat elektr

Energie, Quelle des Lebens und Massstab der Gesundheit, Energie, bron van het leven en maatstaf van gezondheid.

omagnetische signalen helpen de gezondheid te ondersteunen en had ontdekt dat bepaalde frequenties effectiever acupunctuurpunten, organen of aandoeningen beïnvloedden dan andere.

Dr. Med. Werner werkte samen met verschillende ingenieurs, artsen en wetenschappers en legde met hen de basis voor elektromagnetische systemen waarvan enkele nu nog steeds bestaan.

Hij beëindigde snel de samenwerking met die bedrijven omdat deze door ingenieurs en marketeers werden geleidt, terwijl hij, als arts, de link wilde leggen tussen de biologie van de mens en de elektromagnetische signalen.

Samen met de ingenieur Josef Plattner schreef hij zijn eerste boek Energie, Quelle des Lebens und Massstab der GesundheitEnergie, bron van het leven en maatstaf van gezondheid.

In 1996 verscheen het eerste PERTH systeem, gebaseerd op de natuur

Terwijl bijna alle andere systemen zochten naar technische verbeteringen op basis van de kennis van de beginjaren negentig, ging dr. Werner zijn eigen weg. Net als de Oostenrijkse uitvinder Viktor Schauberger die zei: Erst die Natur kapieren und dann so gut wie es geht kopieren, “Begrijp eerst de natuur en kopieer die dan zo goed mogelijk”,  was dr. Werner van mening dat de natuur het beste weet hoe elektromagnetische signalen eruit moeten zijn en welke frequenties zinvol zijn.

De natuur als uitgangspunt van het PERTH systeem

Intensiteit van natuurlijke signalen

  • Dr. Werner ontdekte dat de intensiteit van elektromagnetische en elektrische signalen die door het lichaam worden opgewekt extreem laag is, veel lager dan de systemen die destijds en nu nog steeds worden geproduceerd.

Nauwkeurigheid van natuurlijke signalen

  • Bovendien ontdekte hij dat de exactheid bijzonder groot was. Hoe exacter een frequentie is, des te sterker de resonantie. Het gaat niet om een frequentie van bijvoorbeeld 9 Hz, dat is veel te grof volgens de onderzoeken die hij had gelezen. De nauwkeurigheid was tot een aantal cijfers achter de komma. Het huidige PERTH systeem kan dankzij gebruik van de modernste techniek tot 5 cijfers achter de komma frequenties overdragen.

Veelheid aan frequenties

  • Het aantal frequenties dat in het lichaam wordt gebruikt is enorm groot. Maar het zijn niet gewoon veel frequenties. Het lichaam gebruikt specifieke frequenties in combinaties. Dr. Werner voegde steeds meer frequenties toe waarvan de meerwaarde voor de gezondheid empirisch of door onderzoek was vastgesteld. Nu, bijna dertig jaar nadat het eerste PERTH systeem op de markt kwam, zijn bijna 9000 frequenties opgenomen.

De natuur kent haar eigen pulsvorm

  • De natuur gebruikt specifieke pulsvormen voor signaaloverdrachtIn het PERTH systeem worden daarom natuuridentieke pulsvormen toegepast. Andere aanbieders gaan er prat op technische pulsvormen te hebben bedacht en gepatenteerd maar dr. Werner ging met zijn PERTH systeem zijn eigen weg, de weg van  de natuur.

Frequenties in het PERTH systeem

Sinds het eerste PERTH systeem is de ontwikkeling doorgegaan. Regelmatig worden frequenties toegevoegd die van meer waarde kunnen zijn. De PERTH systemen kunnen op aanvraag worden geupdate waarbij de nieuwe frequenties worden toegevoegd en men weer een systeem heeft op de laatste kennisstand. Nu, in 2024 bevatten de PERTH systemen bijna 9000 frequenties.

De bijna 9000 frequenties zijn in verschillende programma’s geclusterd. De combinaties zijn gemaakt op basis van de doelstelling. Bijvoorbeeld zijn een aantal frequenties die ontspanning en rust stimuleren in een programma gebundeld terwijl in een ander programma juist activering wordt gestimuleerd.

Doorbloeding wordt door specifieke frequenties in alle PERTH programma’s ondersteund, net zoals andere PEMF apparaten dat ook doen.

De programma’s worden afgespeeld als een ‘elektromagnetische melodie’. Aan het wisselende oplichten van de LED’s op het apparaat kan de wisseling in intensiteit worden gezien.

Dr. Werner promoveerde in 2002

Russische Akademie van Wetenschappen

Zijn visie op de elektromagnetische velden was uniek en wetenschappelijk zeer goed onderbouwd. In 2002 verdedigde hij zijn proefschrift met de titel:

“De fysiologische en genezende effecten van geoptimaliseerde elektromagnetische velden met extreem lage veldsterkte – een informatietherapie”

aan de Russische Academie voor Natuurwetenschappen. De Russische Academie verleende hem de hoogste academische graad van “Doctor in de Medische Wetenschappen”.

Op 25 oktober 2003 werd hij benoemd tot professor in Moskou en op 10 augustus 2005 werd hij toegelaten als lid van de Academie van Wetenschappen van de Russische Federatie.

Gezondheid door energieregulering met magneetvelden

De wetenschappelijke achtergrond en casussen door de arts dr. Werner

In zijn in 2006 verschenen boek met de Duitse titel `Gesundheit durch Energie Regulation mit Magnetfeldern`  beschrijft dr. Werner onder meer de algemene natuurkundige achtergronden van PEMF, de eigenschappen van het PERTH systeem, talloze casussen, literatuurverwijzingen en verschillende onderzoeken waarmee de PERTH werking is aangetoond.

Met nadruk wil ik hier vermelden dat het geen medisch wetenschappelijke onderzoeken zijn en dat de beschrijvingen niet als diagnose of medische behandeling zijn bedoeld. Een PERTH therapie is altijd als ondersteuning van een reguliere behandeling bedoeld en nooit als vervanging van een regulier medische behandeling.

Dr. Werner beschrijft zijn persoonlijke visie en zijn ervaringen. De inhoud is als informatie bedoeld.

Het Duitstalige boek is te downloaden via deze link Gesundheit durch Energie Regulation mit Magnetfeldern.

PERTH systeem als informatietherapie

In de titel van zijn proefschrift noemde dr. Werner de extreem lage elektromagnetische velden ‚informatietherapie‘. Volgens zijn visie worden biologische systemen ‘geïnformeerd’ door pulserende elektromagnetische velden. Het is als het ware dezelfde taal, de taal van het lichaam.

De verschillen met ‘gewone’ PEMF

Bij PEMF veel toegepaste technische pulsvormen

Er zijn talloze PEMF systemen die net als PERTH gebruik maken van een aansturingskastje en matapplikatoren die koper spoelen bevatten. Ze lijken uiterlijk sterk op elkaar maar de eigenschappen van de geproduceerde velden verschillen enorm.

In het algemeen geven die systemen aan dat ze de doorbloeding verbeteren. Er zijn veel onderzoeken die een doorbloedingsverbetering door PEMF aantonen. De werkende factor daarbij is niet informatie en resonantie zoals bij PERTH maar het verschuiven van geladen deeltjes, ionen.

Natuurlijke in plaats van technische pulsvorm

  • De door technici bedachte pulsvormen zoals de zaagtandvorm en ook het gebruik van de blokpuls zijn zeker effectief in het verschuiven van ionen. Hierdoor ontstaat een sterkere reactie dan bij het gebruik van bijvoorbeeld een sinuspulsvorm. Het is te meten in een verbeterde doorbloeding.

Veel beschreven positieve effecten zijn afgeleiden van de verbeterde doorbloeding. Bijvoorbeeld worden verbeterde wondgenezing, verminderde pijnervaring, verbeterde slaap genoemd. Omdat doorbloeding zo belangrijk is hebben meerdere soorten behandelingen doorbloedingsverbetering waaronder massage, warmtepakkingen en infrarood als doel hebben.

PERTH heeft duizenden frequenties in plaats van enkele

  • Er wordt in de omschrijving van die apparaten vaak beschreven dat cellen het beste reageren op frequenties tussen 0,5 en 30Hz, daarom bevatten veel systemen enkele frequenties uit dat spectrum. Deze frequenties zijn natuurlijk 0ok in het PERTH systeem opgenomen, maar PERTH gebruikt veel meer frequenties.

De bijna 9000 frequenties van Perth  zijn in het spectrum van 0,5 tot 38000 Hz.

Onder meer bekende frequenties van Rife, Hulda Clark, chakra’s, organen en orgaancellen, hersenfrequenties (beta, alfa, theta, delta)  en de Schumanfrequentie zijn opgenomen in het  PERTH systeem.

Natuurlijke intensiteit in plaats van een ‘sterk signaal’

  • Veel systemen noemen de bijzondere sterkte van hun signaal als voordeel, de verklaring is dat een sterker signaal meer effect heeft op het lichaam. Technisch gezien is dat juist. De ionen worden meer en verder verplaatst. Dr. Werner bekijkt het juist van de biologische kant en ziet de mens niet als machine.

Een sterker signaal ‘dwingt’ in zijn visie het lichaam tot een reactie. Het lichaam wil de homeostase, de evenwichtssituatie, bewaren. Door een agressieve verstoring van buitenaf wordt de homeostase verstoord en het lichaam wil dat corrigeren. De reacties die daar toe bijdragen zijn onder andere te meten in een verbeterde doorbloeding.

Dr. Werner streeft met zijn systeem juist een harmonisch herstel van de gezonde regulering na waarbij subtiel met hele minimale signaalsterkte verstoringen worden geharmoniseerd  tot de oorspronkelijke gezonde aansturing van processen. Hierbij krijgen de cellen eveneens meer energie.

Effecten van het PERTH systeem gemeten

De werking van het PERTH systeem is op meerdere manieren aangetoond waaronder met een infraroodcamera en de Biograph.

  • Infraroodcamera

De effecten van de PERTH therapie zijn met verschillende methoden aangetoond zoals met  een infraroodkamera. Onderstaande opnames zijn uit het boek van dr. Med. Werner Gesundheit durch Energie Regulation mit Magnetfeldern ,”Gezondheid door energieregulering met magneetvelden” ,pagina 51.

  •  Biograph

Biograph metingen PERTH effect

De Biograph is een energiemeetsysteem,het geeft inzicht in het regulerend vermogen van het menselijk lichaam en de conditie van de organen, het zenuwstelsel, het bindweefsel, het immuunsysteem, enz, door de weerstand van de meridianen te meten en het visualiseren van onregelmatigheden in de energiebalans.

De meting vindt plaats op 40 gedefinieerde (standaard) meridiaan eindpunten en punten, die volgens de traditionele Chinese geneeskunde en volgens dr. Voll, de energietoestand bepalen en daarmee de gezondheidstoestand en hun tendensen.

In de grafiek rechtsboven wordt een dysbalans tussen de meridianen en een energietekort aangegeven.

De grafiek rechtsonder laat een correctie zien na een PERTH sessie.

De meridiaanwaardes zijn meer in balans en het energietekort is nog 11%.

Indicaties voor PERTH gebruik

Dankzij de vele frequenties kan het PERTH systeem worden gebruikt ter ondersteuning van de gezondheid bij veel verschillende acute en chronische aandoeningen. Bijvoorbeeld bij sportblessures, (rug)pijnklachten, chronische ontstekingen, auto-immuunaandoeningen en vele andere.

In een nieuwsbrief uit 2006 van dr. Werner beschrijft hij de effecten en klachten en aandoeningen waarbij het kan worden toegepast.

Bijna geen contra-indicaties

Het PERTH systeem produceert elektromagnetische signalen in dezelfde sterkte als het lichaam zelf. Er zijn daarom nagenoeg geen situaties waar het niet mag worden gebruikt. Zelfs bij epilepsie, zwangere vrouwen, baby’s, borstvoeding en implantaten zoals pacemakers mag het worden gebruikt.

PERTH  ook voor dieren

Bij zowel huisdieren als grotere dieren waaronder paarden en koeien wordt het PERTH systeem gebruikt. In de Arabische landen wordt het veel gebruikt bij kamelen en zelfs valken! Steeds meer dierenartsen zetten PERTH succesvol in als ondersteuning van de behandeling in de praktijk.

Individuele adviezen horen bij PERTH

Last but not least.  Gebruikers van een PERTH systeem kunnen altijd mailen voor advies. Juist omdat het PERTH systeem zovele toepassingen kent, kan het zinvol zijn advies te vragen voor instellingen bij bepaalde klachten.

De instellingen bij een acute sportblessure zijn natuurlijk anders dan die bijvoorbeeld bij slaapproblemen, rugklachten, chronische darmontsteking of reuma. Men krijgt meestal al binnen 24 uur een individueel advies.

PERTH PEMF video

PERTH biedt nieuw perspectief: De video

PERTH uitleg en voorbeelden

PERTH, een nieuw perspectief, het boekBericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk