Dodelijk oorlogsgeld!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #048


Er zijn problemen die geld niet kan oplossen. Wat 61 miljard dollar voor Oekraïne niet zal doen.Op 20 april keurde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden het lang uitgestelde hulppakket van 61 miljard dollar voor Oekraïne goed. Het pakket ging dinsdagavond snel door de Senaat op weg naar het bureau van president Joe Biden, waar het snel zal worden ondertekend.

Huisvoorzitter Mike Johnson heeft naar verluidt het roer omgegooid en het hulppakket door het Huis geloodst, deels omdat hij tijdens briefings met de inlichtingendienst “de informatie geloofde” dat zonder de “dodelijke hulp” “Vladimir Poetin door Europa zou blijven marcheren als hij de kans kreeg. Ik denk dat hij daarna misschien naar de Baltische staten gaat. Ik denk dat hij een krachtmeting zou kunnen hebben met Polen of een van onze NAVO-bondgenoten,” schrijft Ted Snider.

Dat Oekraïne een springplank is in de mars van Rusland door Europa, is lang een belangrijk argument geweest om verdere hulp aan Oekraïne te rechtvaardigen. Johnson had het niet zo snel moeten geloven. Afgezien van de niet onbelangrijke vraag of Rusland wel het vermogen heeft om Europa binnen te vallen en een oorlog te beginnen met de hele NAVO, is er geen bewijs dat dit Poetins bedoeling is. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Julianne Smith, zei op 2 april dat ze “echt duidelijk wil zijn” dat “we op dit moment geen indicatoren of waarschuwingen hebben dat er een Russische oorlog dreigt op NAVO-grondgebied.”

Uit de geschiedenis blijkt ook niet dat Poetin ooit van plan is geweest om oorlog te voeren tegen de NAVO en Europa te veroveren. Poetins bewering dat de beslissing om ten strijde te trekken werd ingegeven door de veiligheidsnoodzaak om Oekraïne buiten de NAVO te houden, is geverifieerd door NAVO- en Oekraïense functionarissen. Davyd Arakhamia, die het Oekraïense onderhandelingsteam leidde tijdens de gesprekken in Istanboel, zegt dat Rusland “bereid was om de oorlog te beëindigen als wij… beloofden dat we niet zouden toetreden tot de NAVO.” De Oekraïner Volodymyr Zelensky noemde de belofte om niet toe te treden tot de NAVO “het eerste fundamentele punt voor de Russische Federatie” en zei dat “voor zover ik me kan herinneren, ze daarom een oorlog zijn begonnen.”

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO gaf onlangs toe dat een “belofte van geen verdere uitbreiding van de NAVO… een voorwaarde was om Oekraïne niet binnen te vallen.” Toen de NAVO weigerde een dergelijke belofte te bespreken, “trok Poetin ten strijde om te voorkomen dat de NAVO – meer NAVO – dicht bij zijn grenzen zou komen.” Stoltenberg concludeerde dat “Poetin een Europees land binnenviel om meer NAVO te voorkomen.”

Als Oekraïne lid zou zijn van de NAVO en zou proberen de Krim militair terug te nemen, dan zouden Rusland en de NAVO in oorlog kunnen raken. Als Poetin ten strijde trok om dit scenario te voorkomen en een oorlog met de NAVO te vermijden, zoals hij een aantal keren heeft verklaard, dan lijkt het weinig logisch dat hij een oorlog tegen Oekraïne zou beginnen als opstapje naar een oorlog tegen de NAVO.

Maar afgezien van de vraag of Johnson overtuigd had moeten zijn van de noodzaak om Oekraïne te helpen, is er de vraag of de 61 miljard dollar de hulp zal bieden die het moet geven.

Er zijn vijf dingen die het hulppakket niet zal doen voor Oekraïne. Het zal niet genoeg geld opleveren. Het zal niet voor de broodnodige wapens zorgen en ze ook niet op tijd leveren. Het zal niet de troepen leveren die nog harder nodig zijn. En het zal niet voor de overwinning zorgen.

Hoewel 61 miljard dollar een enorm bedrag is, is het niet gigantisch genoeg om Rusland te verslaan. Oekraïne bereikte weinig anders dan het verlies van levens en de meest geavanceerde wapens tijdens zijn centrale tegenoffensief toen het zelfs nog meer ontving.

“61 miljard dollar zal de uitkomst van deze oorlog niet veranderen,” vertelde Nicolai Petro, professor politieke wetenschappen aan de Universiteit van Rhodos en auteur van The Tragedy of Ukraine aan The American Conservative. “Om de uitkomst te veranderen is veel, veel meer geld nodig. Hoeveel meer? Dat weten we, want er alleen al over praten is een van de dingen waardoor het hoofd van de Oekraïense strijdkrachten, Valery Zaluzhny, in februari werd ontslagen. In een interview in december 2023 wees Zaluzhny erop dat slechts 61 miljard USD niet voldoende zou zijn om heel Oekraïne te bevrijden. Daarvoor, zei hij, zou vijf tot zeven keer dat bedrag nodig zijn, of 350-400 miljard dollar.” Bovendien bestaat het gevaar dat toekomstige hulppakketten allemaal kleiner zullen zijn.

Zelfs als het geld voldoende zou zijn, zou het Oekraïne niet voorzien van de wapens die het nodig heeft, omdat de wapens niet beschikbaar zijn voor aankoop. Gepensioneerd U.S. Army Colonel Daniel Davis, Senior Fellow bij Defense Priorities, is het ermee eens dat de 61 miljard dollar “vrij klein is in termen van de totale behoefte.” Maar Davis voegt eraan toe dat “zelfs als je het geld krijgt, je niet het aantal artilleriegranaten en onderscheppingsraketten voor luchtverdediging zult hebben. Je kunt de artilleriegranaten niet sneller maken dan we nu doen. Het is een kwestie van fysieke capaciteit: we kunnen het niet.” 

En zelfs al zou het Westen de wapens kunnen produceren, dan is het nog maar de vraag of ze op tijd aan Oekraïne kunnen leveren. De gepensioneerde Amerikaanse luchtmacht kolonel Bruce Slawter, die attaché was op de Amerikaanse ambassade in Moskou en 25 jaar aan regeringsopdrachten in Rusland en Oekraïne heeft gewerkt, is het ermee eens dat er een “onvermogen is om wapens te produceren die al zijn opgebruikt in de oorlog,” maar voegt eraan toe dat “elke extra financiering voor Oekraïne vele maanden, zo niet een jaar of meer, nodig zal hebben om enig effect te hebben op het slagveld.” En dat kan te laat zijn als Rusland een zomeroffensief lanceert, zoals sommigen verwachten.

Zelfs als het Westen Oekraïne op tijd van wapens zou kunnen voorzien, is het “grote probleem voor Oekraïne” volgens Davis niet de levering van wapens, maar de “mankrachtkwestie.” Door de verliezen van Oekraïne op het slagveld, door doden en gewonden, heeft Oekraïne een groter mankracht probleem dan een artillerieprobleem. Een naaste medewerker van president Zelensky vertelde TIME-magazine in een interview gepubliceerd in november 2023 dat, zelfs als de VS Oekraïne alle wapens zou geven die het nodig had, ze “niet de mannen hebben om ze te gebruiken.”

Om al deze redenen zal het hulppakket van 61 miljard dollar niet voor de beloofde overwinning zorgen. Het enige wat het zal doen is de oorlog verlengen en doorgaan met het verlies van Oekraïense levens en land.

“De 61 miljard dollar zal niets veranderen aan de uitkomst van deze oorlog, die zich nu beslissend in het voordeel van Rusland keert,” vertelde Petro aan TAC. Het beste wat het hulppakket kan doen, vertelde Anatol Lieven, directeur van het Eurazië-programma aan het Quincy Institute, aan TAC, is “Oekraïne helpen om zijn bestaande linies te verdedigen – maar niet garanderen dat het in staat zal zijn om dat met succes te doen. Wat het niet zal doen, is Oekraïne in staat stellen door de Russische linies heen te breken en het grondgebied dat Oekraïne is kwijtgeraakt terug te winnen. Gezien de kracht van de Russische verdediging en de onbalans in aantallen en munitie ten gunste van Rusland, lijkt dat militair gezien onmogelijk voor de Oekraïners.”

Hoewel het “hoogst onwaarschijnlijk is dat het hulppakket enige invloed van betekenis zal hebben op de uiteindelijke uitkomst van de oorlog”, vertelde Alexander Hill, hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit van Calgary, aan TAC, “zal het zeker het bloedvergieten verlengen.” Geoffrey Roberts, emeritus-hoogleraar geschiedenis aan het University College Cork, is het ermee eens dat de hulp “de lijdensweg van Oekraïne alleen maar zal verlengen.” Hij vertelde TAC dat “Oekraïne meer mensen, meer grondgebied en zijn levensvatbaarheid als onafhankelijke staat zal verliezen.”

“Dit besluit zal de lijdensweg van Oekraïne en Europa alleen maar verlengen,” vertelde Richard Sakwa, hoogleraar Russische en Europese politiek aan de Universiteit van Kent, aan TAC. Maar, voegde hij eraan toe, “het verhoogt ook de inzet en duwt de wereld een stap verder in de richting van een cataclysme zoals we nog nooit hebben gezien. Het is nu tijd om te beginnen met de-escaleren en aan te geven wat er nodig is om een soort diplomatiek proces op gang te brengen.”

Hill zei dat als de VS Oekraïne wil helpen “het zou aandringen op zinvolle onderhandelingen die niet alleen over grondgebied zouden gaan, maar ook over de toekomstige aard van de relatie tussen Oekraïne en de NAVO, met als doel een duurzame vrede te bevorderen.” Roberts was het hiermee eens en voegde eraan toe dat de 60 miljard dollar beter besteed zou kunnen worden aan “het naoorlogse herstel van Oekraïne, niet aan de verdere onnodige vernietiging ervan in het kader van de proxy-oorlog van het Westen met Rusland”.

In een poging Oekraïne te helpen, zal het hulppakket in feite de tragedie verlengen.
©Ted Snider

Reactie.

Wij zijn mensen! Wij hebben gevoel! Wij hebben emoties!
Hoe kan het dat politici dit niet hebben? Het zijn de politici die bepalen dat ons geld, want belastinggeld is van ons en wij geven politici het vertrouwen hier goede dingen mee te doen! Maar wat blijkt! Ze gebruiken ons geld om andere mensen de dood in te sturen of levenslang invalide te worden omdat van het geld wapens gekocht worden die hen uit elkaar gerukt hebben en daardoor een leven lang lijden. Dus vraag ik nogmaals: wat zijn politici? 

Wanneer ik informatie krijg over het aantal mensen dat in deze verschrikkelijke oorlog is omgekomen kan ik alleen maar mijn frustratie een uitweg geven door hierover te schrijven! Aan de kant van de legers van Oekraïne lees ik dat er al meer dan 500.000 soldaten zijn gesneuveld. Aan de kant van het Russische leger leest ik dat er al meer dan 100.000 soldaten zijn gesneuveld!

Oekraïne wordt door de Westerse machthebbers gebruikt om een oorlog te winnen die niet te winnen is. Want Russische politici weten dat ze deze oorlog niet kunnen verliezen omdat dan Rusland wordt aangevallen door de NAVO-landen. Rusland heeft zich dan ook jaren voorbereid om zich te verdedigen tegen de agressie van de NAVO-landen. De NAVO heeft al meerdere oorlogen ontketend die samen aan meer den 5.000.000 mensen het leven heeft gekost!

Dan vraag ik me af wat voor soort organisatie is de NAVO? En is het dan verstandig een figuur als Rutte daar het hoofd te maken? Rutte die riep dat de oorlog is Oekraïne ook onze oorlog is. Als president van Nederland notabene! Waar was zijn verantwoordelijkheid tegenover de Nederlandse bevolking? Waar is zijn verantwoordelijkheid voor de wapens en al het geld dat hij vrolijk naar Oekraïne stuurde en daarmee nog meer slachtoffers maakte? Dan komt bij mij weer een vraag naar boven! En ik vraag me dan ook af of ik hier de enige ben die dit vraagt: “is een politicus niet verantwoordelijk voor zijn daden?”. Want wanneer je weet dat je nog meer soldaten de dood in jaagt wanneer je wapens en geld stuurt naar een land in oorlog, ben je dan een moordenaar? Of misschien zelfs een massa moordenaar. Zelfs met voorbedachten rade! Hoe zit dat nu eigenlijk? Ben je als politicus verplicht vredesonderhandelingen te bevorderen? 

Dan kijk ik even terug naar de vredesonderhandelingen in Turkije. Er was een afspraak dat Oekraïne de afgescheiden provincies Donetsk en Luhansk met rust zouden laten en geen lid van de NAVO zou worden! In ruil daarvoor zou Rusland zijn troepen uit Oekraïne terugtrekken.

Maar net voor het moment van ondertekening kwam die rare ex premier van Engeland Boris Johnson binnenstormen met de opdracht dat er geen vrede kon zijn gezien de belanghebbende Westerse bobo’s geen vrede wilden! Geen vrede wilden? Nee, geen vrede wilden. De oorlog moet dus doorgaan volgens de Westerse bobo’s! 

Nu is het zo ver dat Rusland meer wapens en manschappen heeft ingezet om een sterkere onderhandelingspositie te verkrijgen tegen het oorlogszuchtige westerse beleid. Hiermee zal Rusland als compensatie veel hogere eisen stellen en misschien zelfs een groot deel van Oekraïne opeisen!

Daarom is het zeer vreemd dat het Westen nog steeds wapens en geld stuurt naar een al verloren oorlog! Wat ook zeer vreemd is, is dat de Oekraïners zich nog steeds als komende lijken laten gebruiken. Of misschien denkt het Westen nog steeds de oorlog te kunnen winnen door niet alleen wapens en geld te sturen, maar ook stiekem al troepen heeft in Oekraïne die al meevechten!

Rusland heeft al een grote groep Franse militairen gedood die in een hotel verbleven voordat ze naar het front vertrokken! Maar hebben jullie daar iets van op het journaal gezien?

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk