WHO pandemieverdrag


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #047


Het nieuwe pandemie verdrag is in het geniep ontworpen om de beslissing van regeringen hun soevereiniteit over te dragen aan de WHOIn het nieuwe ontwerp van het WHO-pandemieverdrag van april lijken de opstellers in eerste instantie de primaire verantwoordelijkheid voor het pandemiebeleid aan de nationale regeringen te hebben toegewezen. Je moet de tekst heel zorgvuldig lezen om te beseffen dat precies het tegenovergestelde van toepassing is als het verdrag eenmaal is ondertekend, schrijft Norberthaering.

Om degenen gerust te stellen die bang zijn en kritiek hebben op de machteloosheid van regeringen door de WHO, is het eerste punt dat in het nieuwste ontwerp aan de voorafgaande overwegingen van het pandemieverdrag is toegevoegd, het volgende:

“Erkennende dat staten de primaire verantwoordelijkheid hebben voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van hun volkeren en dat staten van fundamenteel belang zijn voor het versterken van de preventie van, paraatheid voor en reactie op pandemieën.”

Deze verklaring wordt echter tegengewerkt door het feit dat de vorige eerste overweging nu terugkeert als derde en verder wordt geconcretiseerd en versterkt door de volgende vetgedrukte toevoeging:

“Erkennende dat de Wereldgezondheidsorganisatie de leidende en coördinerende autoriteit is voor internationale gezondheidswerkzaamheden, waaronder de preventie van, de paraatheid voor en de reactie op pandemieën, …”

Een vergelijking van het oude en nieuwe ontwerp (in het Engels) met de gemarkeerde wijzigingen is hier te vinden (met dank aan blogger Michael Rumpelt).

De staten hebben dus de hoofdverantwoordelijkheid voor het welzijn van de bevolking, maar de WHO maakt de dienst uit als het gaat om gezondheid beleidskwesties van internationaal belang. Dit verandert niets aan de tegenstrijdigheid die al bestond in het ontwerp van maart: aan de ene kant erkennen de ondertekenaars de WHO als de leidende autoriteit, maar tegelijkertijd wordt in overweging 6 de soevereiniteit van staten op het gebied van gezondheidsbeleid vastgelegd. 

Misschien kan de tegenstrijdigheid op deze manier worden weggenomen. Door het pandemieverdrag van de WHO te ratificeren, besluiten de staten soeverein om hun soevereiniteit (gedeeltelijk) over te dragen aan de WHO. Dit zou goed passen bij de argumenten van voorstanders in Duitsland en elders. Hun belangrijkste argument is dat het geen poging tot machtsoverdracht door de WHO kan zijn, omdat de staten over het verdrag hebben onderhandeld en soeverein en vrijwillig beslissen of ze het ratificeren.

Als je de overwegingen in dit licht leest, kun je bijna niet anders dan je verbazen over de geraffineerde formuleringen. Ze wekken sterk de indruk dat ze de soevereiniteit van de staten garanderen, terwijl het verdrag daar in werkelijkheid juist korte metten mee maakt.

De eerste overweging stelt dat staten verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun bevolking. De tweede overweging stelt vervolgens dat het welzijn van de bevolking van elke staat afhankelijk is van de bereidheid en financiële draagkracht van de andere staten om te doen wat nodig is:

“Erkennende dat verschillen in het ontwikkelingsniveau van de partijen resulteren in verschillende capaciteiten en mogelijkheden op het gebied van de preventie van, de paraatheid voor en de reactie op pandemieën, en erkennende dat ongelijke ontwikkeling in verschillende landen op het gebied van de bevordering van de gezondheid en de beheersing van ziekten, met name overdraagbare ziekten, een gemeenschappelijke bedreiging vormt die steun vereist via internationale samenwerking, met inbegrip van steun aan landen met grotere capaciteiten en middelen, alsmede voorspelbare, duurzame en voldoende financiële, personele, logistieke, technologische en technische middelen.”

Ik heb de vier woorden waar alles om draait vetgedrukt, omdat ze zo goed verborgen zitten in een overvloed aan woorden. 

Dus na te hebben vastgesteld dat regeringen hun “primaire verantwoordelijkheid” voor “gezondheid en welzijn” (niet pandemiebeleid) niet kunnen vervullen zonder internationale samenwerking, komt overweging 3, waarin ze de WHO erkennen als de leidende autoriteit in dergelijke zaken.

Het feit dat overweging 6 vervolgens de soevereiniteit van regeringen bevestigt klinkt misschien goed, maar het betekent niets om de hierboven genoemde reden. Door het verdrag te ratificeren, hebben ze deze soevereiniteit gebruikt in de zin van hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun burgers – die pas veilig zijn als iedereen in de wereld veilig is – door deze soevereiniteit in pandemische aangelegenheden (preventie, paraatheid en reactie) over te dragen aan de WHO:

“Erkennend dat de internationale verspreiding van ziekten een wereldwijde bedreiging vormt met ernstige gevolgen voor levens, bestaansmiddelen, samenlevingen en economieën, die de breedst mogelijke internationale en regionale samenwerking, samenwerking en solidariteit met alle mensen en landen vereist, in het bijzonder met de ontwikkelingslanden en met name de minst ontwikkelde landen en kleine eilandstaten in ontwikkeling, om te zorgen voor een doeltreffende, gecoördineerde, evenredige, alomvattende en billijke internationale respons, opnieuw het beginsel bevestigend van de soevereiniteit van staten bij de aanpak van volksgezondheid kwesties, …”

Echter, iedereen die gelooft of wordt wijsgemaakt dat het verdrag de soevereiniteit van regeringen garandeert, kan de tekst gemakkelijk als zodanig lezen en interpreteren. Ik moet jaloers toegeven dat de auteurs van dit ontwerp topprofessionals zijn in dubbeldenken.

Dit zou allemaal goed en wel zijn als de WHO een democratisch gelegitimeerde, volledig verantwoordelijke organisatie was en niet een publiek-privaat partnerschap dat – met de zegen van de Amerikaanse regering en haar bondgenoten – gekaapt is door multinationale conglomeraten om de winsten van IT- en farmaceutische bedrijven te bevorderen. De regering en parlementsleden die deze overeenkomst goedkeuren, handelen echter onverantwoordelijk. 

Ook de reguliere media handelen onverantwoordelijk en berichten bijna niet over de onderhandelingen over deze uiterst belangrijke overeenkomst, en als ze dat al doen, dan alleen op een zeer oppervlakkige manier. Als dit zo blijft, lees je op deze blog meer over het nieuwe ontwerp.

Opmerking: Als u de ontwikkeling van het laatste ontwerp in detail wilt volgen, kunt u dat doen op basis van een document dat per ongeluk is uitgelekt naar het publiek, met daarin de voorgestelde amendementen van de regeringen en de tekst die het WHO-kantoor op basis daarvan heeft voorgesteld.
©Norberthaering

Reactie.

Wat de WHO doet bewijst al dat ze de wereld willen besturen door pandemieën uit te roepen waar dat niet nodig is. Ze willen ook dat regeringsleiders onderdanig zijn aan de regels en wetten die ze maken om de controle te krijgen! Het bewijst ook iets anders! Het bewijst dat ze denken dat de huidige regeringsleiders dom genoeg zijn om dit document te ondertekenen. Het bewijst nog meer. Het bewijst dat, wanneer regeringsleiders te dom zijn, ze ook denken dat de bevolkingen van landen ook te dom zijn om te zien wat dit gluiperige document inhoudt!

Het is duidelijk dat de WHO geen enkel recht heeft op wat dan ook! Geen enkel recht om wat dan ook te willen, te eisen van welk land dan ook!  Het is bewust opgezet om invloed te krijgen via allerlei manipulaties en medewerking van valse politici die werkzaam zijn voor het WEF, de WHO en de figuren die wij elites noemen, maar die gewoon het gajes van deze wereld zijn. Deze figuren hebben veel te veel geld gestolen van de wereldbevolking en willen nu nog veel meer. Ze willen de wereldbevolking elimineren tot de hoeveelheid die ze toestaan. De rest willen ze tot slaaf maken en wat ze tekort komen aan werkkrachten, willen ze laten doen door robots en AI! 

Het gekke is dat veel hieraan medewerkende politici, die eigenlijk zielloze, domme meelopers zijn, denken dat ze gespaard zullen worden. Dat ze een mooie functie krijgen en kunnen genieten van een wereld die alleen voor de uitverkorenen zal zijn. De figuren die hier achter zitten, de Rockefellers, Rothschilds, en de andere zeer rijken als Bill Gates, nu de baas bij de WHO, hoeven deze meelopers niet tot slaaf te maken omdat ze dat al zijn. Maar ieder mens dat iets meer hersencellen gebruikt dat nodig is om te plassen, weet dit al lang! Wat ik persoonlijk heel raar mag vinden! 

Maar ik weet ook waarom deze zielloze politici en andere meelopers dit doen! Ze hebben en doen dingen die hen bij wet zwaar veroordelen en jaren achter de tralies laten verdwijnen wanneer dit openbaar gemaakt wordt. Heeft deels met kinderen te maken en deels met corruptie! In de VS hadden we Jeffrey Epstein die politici en belangrijke mensen voorzag van kleine kindertjes. Maar de Jeffrey Epsteins zijn overal in de Westerse wereld en die werken deels voor de Israëlische geheime dienst de Mossad! Voor een ander deel werken dit soort figuren voor de grote multinationale bedrijven die ook deze wereld beheersen. Het zijn die bedrijven die producten maken die slecht zijn voor de gezondheid omdat deze producten veel te veel bewerkt worden!

De mensen die hun ogen open hebben weten welke bedrijven dit zijn en uiteindelijk ook door welke kleine groep ze worden gestuurd en bestuurd! Kijk dan even naar Blackrock en Vanguard, dan weet je genoeg! Ik vraag je ook mij niet te geloven, want dat is te makkelijk. Maar ik vraag je wel zelf onderzoek te doen en mij jouw bevindingen kenbaar te maken. Doen dus!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk