Israel, de kop van het beest?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #044


Israëls gewelddadigheid in Gaza kan een teken zijn dat hun kolonisatie op het punt staat te eindigen, zegt een professorDe geschiedenis heeft een manier om zich te herhalen, wordt ons vaak verteld, en een academicus trekt parallellen tussen de huidige genocide van Israël in Gaza en wat er in het verleden gebeurde toen koloniale machten hun toevlucht namen tot barbaarse methoden om opstanden van de inheemse bevolking te onderdrukken, schrijft Cassie B.

Joseph Massad, professor in moderne Arabische politiek aan Columbia University, legt in een artikel voor Middle East Eye uit waarom “de wreedheid van Israël een teken is van zijn naderende nederlaag.”

Hij haalt talloze voorbeelden aan van hoe dit soort scenario’s zich in het verleden hebben afgespeeld, van de 100.000 Kenianen die door de Britten werden gedood tijdens hun nationale bevrijdingsoorlog die een einde maakte aan de blanke supremacistische koloniale overheersing daar in de jaren 1960 tot het doden van 1,5 miljoen mensen in Angola en Mozambique toen ze vochten tegen de Portugese kolonisten. In deze gevallen ging de wreedheid tegen de inheemse bevolking vooraf aan de nederlaag van de kolonisten.

Maar wat er in Algerije gebeurde met de Franse kolonisten is volgens Massad misschien wel de parallel die het dichtst in de buurt komt van wat we nu in Gaza zien. Tegen de tijd dat de Algerijnen uiteindelijk hun onafhankelijkheid kregen in 1962, waren er meer dan een miljoen Algerijnen vermoord door de Fransen sinds ze Algerije voor het eerst koloniseerden in 1830. Hij vergeleek ook de propagandacampagne waarin het Franse leger zichzelf voordeed als redder van het Algerijnse volk van het communisme en Arabisch nationalisme met Israëlische en Amerikaanse pogingen om de huidige inspanningen in Gaza te positioneren als “redder” van de Palestijnen van het terrorisme. 

Israël heeft sinds oktober al meer dan 33.000 Palestijnen gedood, volgens cijfers van het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid van Gaza, en er zijn nog duizenden anderen vermist en mogelijk begraven onder het puin in de door oorlog verwoeste enclave.

De Israëli’s, zo stelt Massad, hebben laten zien dat ze maar al te graag zoveel Palestijnen willen doden als nodig is om “hun joodse supremacistische kolonisten kolonie te behouden.” Hij voegde eraan toe: “Net als bij de voormalige blanke kolonisten-koloniën, zijn de blanke supremacistische wereld van Europa en haar overlevende blanke kolonisten-koloniën net zo solidair met Israëls genocide als ze waren met haar voorgangers in Afrika sinds de Tweede Wereldoorlog …”

Zal de geschiedenis zich herhalen?

Het debat over de vraag of Israël een kolonisten kolonialisme staat is, is vaak ter sprake gekomen nu ze doorgaan met het vermoorden van duizenden Palestijnen in Gaza in wat alleen maar beschreven kan worden als genocide. Kolonisten kolonialisme gaat een stap verder dan het traditionele kolonialisme, waarbij een groep mensen een andere groep domineert en hun hulpbronnen gebruikt om er zelf beter van te worden; het houdt ook in dat de kolonisten de inheemse bevolking en hun cultuur volledig willen vernietigen en vervangen door hun eigen cultuur om zo de rechtmatige bewoners van het land te worden. Israël wordt steeds meer gezien als een poging om de inheemse bevolking in Gaza uit te roeien door middel van genocide en verdrijving, zodat ze Gaza kunnen annexeren.

Velen vinden dat de oprichting van Israël aan dit criterium voldoet, met de massale migratie van Joden naar het land die de Arabische bevolking verdreef en het conflict aanwakkerde dat sindsdien in verschillende mate voortduurt. Bij de Nakba, Arabisch voor “catastrofe”, werden ongeveer 750.000 Palestijnen uit hun huizen verdreven in wat nu Israël is, terwijl de Joodse staat werd opgericht. Sommigen beweren echter dat deze situatie anders is omdat het Jodendom sterke historische banden heeft met het land in kwestie en het Joodse volk gelooft dat het daarnaar terugkeert in plaats van het over te nemen. 

Aangezien Israël Palestijnse gebieden blijft bezetten, met honderdduizenden Israëli’s die in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem wonen en de IDF die de in- en uitvoer van mensen en goederen uit Gaza controleert, staat het buiten kijf dat Palestijnen bezette mensen zijn. En als de geschiedenis zich inderdaad herhaalt, zou deze laatste grote poging van Israël om de inheemse bevolking daar te weerhouden van een opstand wel eens een teken kunnen zijn dat ze op het punt staan hun macht in het gebied te verliezen.
© Cassie B.

Reactie.

Het is duidelijk dat de misdaden die Israel nu pleegt niet zonder represailles zal zijn. Het wordt nu nog getolereerd omdat de politici die dit ten zeerste zouden moeten veroordelen bezig zijn de Westerse wereld te verkwanselen! Ook dit zal gevolgen hebben. Vooral omdat de Globalistische machthebbers ook hun macht verliezen. Dit komt omdat steeds meer burgers van Westerse landen, met name landen in de EU, zich sterker gaan verzetten tegen dat wat er momenteel gebeurt! 

De politiek heeft zich ontwikkeld tot een NASA. In het Hebreeuws betekent NASA misleiding! Wat we momenteel zien is grote misleiding. Het klimaat, de Covid maatregelen, het aantal niet bekend gemaakte oversterfte, de wapen en geldzendingen naar de oorlog in Oekraïne, de zending van onderdelen voor de F35 vliegtuigen waarmee Israel de Palestijnen in Gaza dood. Allemaal tekenen dat er op leven en dood gevochten wordt met het BEEST. Westerse politici steunen het BEEST! Poetin vecht tegen het BEEST!

Israel is de kop van het BEEST! Zodra de mensheid bereid is de kop van het BEEST er af te hakken, zal Israel ophouden te bestaan in zijn huidige vorm. 

Dan zal er een plaats komen voor de Gelovige Joden. Dan zal er ook een plaats komen voor de Zionisten, maar niet waar de Joden zijn! In een eerdere reactie schreef ik hier al over en hier refereer ik aan de uitspraak van een Q Anon post, waarin Israel voor het laatst bewaard wordt. En met reden.

Israel moet haar eigen graf delven. De landen die nu Oekraïne en Israel helpen hun ondergang te bespoedigen, worden geleid door politici die niet het belang van de bevolkingen dienen, maar het belang van de Globalisten die grotendeels bestaan uit Nazi’s en Zionisten die streven naar een wereldheerschappij. Mensen krijgen steeds meer door dat dit niet hun weg is en komen in verzet tegen deze plannen! Ook omdat deze plannen niet in het voordeel zijn van de bevolkingen van deze wereld. Die willen niet onderdrukt worden, die willen vechten voor hun vrijheid en de vrijheid van hun kinderen. Ook die kinderen worden tegenwoordig aangevallen in hun ontwikkeling! Dat is een laatste poging van de Globalisten kinderen zo te manipuleren dat ze de Woke gemeenschap accepteren als iets dat normaal is. Waar kinderen de vrijheid moeten hebben zelf te beslissen of ze seksuele handelingen willen met ouderen. Kinderen die op veel te jonge leeftijd, op scholen, worden geconfronteerd met seksuele handelingen!

Omdat een groot deel van de huidige machthebbers en hun mede gefrustreerde medewerkers pedofiel zijn, komt het hen wel goed uit seks met kinderen uit het strafrecht te halen! Want dan kunnen ze niet meer gestraft worden voor hun misdaden tegen kinderen die ze al gepleegd hebben. 

Het is duidelijk uit de geschiedenis die bewijst dat op het hoogtepunt van decadentie de val komt! Dit komt omdat ieder mens grenzen nodig heeft. Al is dit alleen maar om anderen niet te kwetsen of te benadelen. Dat heeft met liefde en respect te maken. Wanneer je dat verliest, verlies je je menszijn!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk