Astrofysicus onderzoekt: Verandering in zonneactiviteit – Nieuwe “Kleine IJstijd” is al begonnen


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #040


Ook al lijkt het er op dit moment niet op door alle berichten over “recordtemperaturen”, volgens een gerenommeerd astrofysicus gaat de aarde een nieuwe “Kleine IJstijd” tegemoet. Dit komt door de veranderende zonneactiviteit, legt ze uit. Alleen ongeschoolde mensen zouden kunnen oproepen tot een vermindering van kooldioxide in de atmosfeer. Maar door ontwikkelingen in ons zonnestelsel is een opwarming van de aarde tot 3,5 graden Celsius mogelijk tegen het jaar 2600, bericht Heinz Steiner.

De afgelopen maanden stonden de media vol met berichten over vermeende “recordtemperaturen”. Het probleem is dat veel meetstations zich nu in hitte-eilanden bevinden als gevolg van verstedelijking. Waar mogelijk wordt er gemanipuleerd en gesjoemeld om maar hogere cijfers te kunnen presenteren. Om nog maar te zwijgen van het feit dat we ons momenteel in een El Niño-fase bevinden (die nu ten einde loopt), die traditioneel gepaard gaat met hogere temperaturen. Daar komt nog de waterdamp van Hunga Tonga bij, die ook als broeikasgas fungeert. Dit alles heeft weinig te maken met kooldioxide, zoals ik in detail heb uitgelegd in mijn boek “CO2 is niet onze vijand“.

Professor Valentina Sharkova, professor aan de Norts umbra University in Newcastle, VK, waarschuwt zelfs voor een te laag aanbod van het gas. Het is niet schadelijk, legt de in Oekraïne geboren astrofysica-expert uit. Ze studeerde wiskunde aan de Nationale Universiteit in Kiev en voltooide haar doctoraat aan het belangrijkste observatorium in de Oekraïense hoofdstad. Sinds 1992 werkt ze aan verschillende Britse universiteiten. “We hebben eigenlijk een CO2-tekort in de wereld, en het is drie tot vier keer lager dan planten zouden willen,” legt ze uit. In het verleden was het CO2-aandeel aanzienlijk hoger en het is de afgelopen 140 miljoen jaar geleidelijk verminderd. Pas nu begint het aandeel weer licht te stijgen.

Op dit moment is de hoeveelheid ongeveer 420 deeltjes per miljoen (ppm) of 0,042 procent. 140 miljoen jaar geleden werd het geschat op 2.500 ppm (0,25 procent), of ongeveer zes keer zo hoog. En dit betekende volgens de professor ook een groenere wereld met meer biodiversiteit. Als CO2 onder de 150 ppm (0,015 procent) zou komen, zou dit al het uitsterven van vegetatie en alle andere vormen van leven betekenen. Een waarde waar de wereld tijdens de laatste ijstijd met 182 ppm (0,018 procent) al gevaarlijk dichtbij kwam.

“We hoeven CO2 niet te verwijderen omdat we er juist meer van nodig zouden hebben. Het is voedsel voor planten om zuurstof voor ons te produceren. De mensen die zeggen dat CO2 slecht is, zijn duidelijk niet erg goed op de universiteit of waar ze ook gestudeerd hebben. Alleen ongeschoolde mensen kunnen met zulke absurde praatjes komen dat CO2 uit de lucht moet worden gehaald,” zegt professor Sharkova. Op basis van haar onderzoek van de afgelopen decennia benadrukt ze dat de zon, in tegenstelling tot CO2, een belangrijke rol speelt in de klimaatverandering op aarde.

Op basis van eerdere onderzoeksresultaten schat de professor dat de gemiddelde temperatuur op aarde de komende 30 jaar met één graad Celsius zal dalen en niet zal stijgen, zoals het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN ons waarschuwt. Het legt ook uit dat zulke abrupte veranderingen afhangen van de cycli van zonneactiviteit. Wanneer de zon minder actief is, leidt haar afnemende magnetische veld tot een afname van de stralingsintensiteit. Minder zonnestraling betekent onvermijdelijk minder warmte. Volgens Sharkova vindt zo’n verandering elke 350-400 jaar plaats (Grote Zonnecyclus of GSC), en ze zegt dat we in 2020 een van de Grote Zonne Minima (GSM) zijn ingegaan die de GSC’s van elkaar scheiden. Deze GSM zal duren tot 2053, nadat de zonneactiviteit in cyclus 28 weer normaal wordt. 

De verwachte ontwikkelingen zijn vooral negatief voor eigenaren van zonne-installaties. “Ik heb alleen maar medelijden met de mensen die in zonne-installaties hebben geïnvesteerd,” zegt de professor. Als je bedenkt dat we tijdens de periode van lage zonneactiviteit langere winters kunnen verwachten en er – net als in de 17e eeuw – langere perioden van het jaar sneeuw kan vallen, zijn de vooruitzichten voor zonne-installaties niet erg goed. “Tijdens het Maunder Minimum waren er jaren dat er helemaal geen zomer was – er was een korte lente, dan herfst en dan weer winter. En als er sneeuw op je zonnepanelen ligt of als het bewolkt is, zijn ze nutteloos,” zegt ze.

De verwachte koude periode is echter aanzienlijk korter vergeleken met de veel langere opwarmingsperiode. Dit komt door de nadering van de aarde tot de zon als gevolg van de zwaartekracht van onze centrale ster en de planeten. Deze zonnecyclus duurt volgens haar 2100 tot 2300 jaar en staat bekend als de Hallstatt-cyclus van zonnestraling. De huidige cyclus zal eindigen rond het jaar 2600, en hoewel er waarschijnlijk nog een periode van lage zonneactiviteit of GSM (2375-2415) zal zijn in deze periode, wanneer het weer kouder zal worden, verwacht ze een gestage opwarming van het mondiale klimaat in de volgende vijf eeuwen. Op basis van haar berekeningen schat de professor de verwachte temperatuurstijging op ongeveer 3,5 graden Celsius tegen het jaar 2600 – en zoals gezegd is dit te wijten aan de zon en niet aan kooldioxide in de atmosfeer.

“Wat we op aarde ook doen, we kunnen de baan van de zon en de grote planeten zoals Jupiter, Saturnus, Neptunus en Uranus niet veranderen,” legt ze uit. “Daar kunnen we niets aan doen.” Dit maakt echter ook duidelijk dat wij als mensheid onze aandacht moeten afwenden van CO2, vooral omdat het slechts een kleine rol speelt als het gaat om temperaturen en hogere niveaus zouden kunnen helpen om grote hongersnoden af te wenden door het plantenleven te ondersteunen. Het gaat immers om belangrijk plantenvoedsel, dus de groeiremmingen als gevolg van de verwachte “Kleine IJstijd” zouden op zijn minst enigszins gecompenseerd kunnen worden.
©Heinz Steiner

Reactie.

Al jaren geleden schreef ik het artikel: De Klimaatshow. Hierin beschreef ik dat de opwarming van de aarde een aantal oorzaken had waar de mens niets aan kan doen. De bevestiging hiervan komt in dit artikel duidelijk naar voren.

Wat de klimaat fanatici willen is de mens onderdrukken via het milieu. Ze grijpen ook alles aan om mensen via valse inbreng te bedriegen. Een heel goed voorbeeld is Frans Timmermans van de PvdA en nu ook Groen Links. Beide clubs doen hun uiterste best de mensheid te bedriegen, te bedreigen, te manipuleren en te deformeren tot gehoorzame, onderdanige modelburgers die geen eigen mening mogen hebben en als je wel een eigen mening hebt moet je die voor je houden anders word je in het tweede klas burgersysteem gedrukt en afgemaakt als wappie of complottist.  Frans Timmermans gaat zelfs zo ver dat hij kerncentrales niet goed vindt om te bouwen omdat hij zegt dat dit veel te lang duurt. Een drogreden, maar hij misleid hiermee mensen die goedgelovig zijn en hem vertrouwen als politicus!

Dan hebben we ook Rob Jetten. Een demagoog van het ergste soort. Hij vliegt wel de hele wereld over en gaat niet met de trein naar het noorden van Nederland omdat dit te lang duurt en het vliegtuig makkelijker is. Een duidelijk bewijs dat hij zelf niets geeft om het milieu! Het ergste is dat de bevolking geen enkele mogelijkheid heeft dit soort figuren weg te sturen om hun slechte beleid. Ook Rutte heeft veel te lang op een positie gezeten waar hij Nederland tot op het bot heeft kunnen afbreken, en nog steeds demissionair de boel verder kan afbreken. 

Iedereen die maar 4% van de hersencellen gebruikt weet dat oorlogvoeren het meest vervuilende is dat de mens kent. Wat zien we! We zien dat de groep Rutte en consorten nog steeds wapens en geld naar Oekraïne stuurt om daar de oorlog te verlengen. Want alle berichten die mij bereiken zeggen dat de Russen deze oorlog al hebben gewonnen! Dan vraag ik me toch af hoe het mogelijk is dat deze oorlogsmisdadigers, want zo mag ik ze best betitelen, het in hun domme hoofd halen zo veel vervuiling teweeg te brengen, nog extra doden te genereren en de Oekraïnse bevolking nog langer te laten lijden! Dan ben je geen mens meer, dan ben je een ongevoelige robot. En door dit slag figuren worden wij geregeerd. Nee, niet geregeerd, gemanipuleerd, belogen en naar een afgrond gedreven! Dit moet stoppen, maar hoe?

We zijn in een fuik getrapt! Een fuik dat we als totale bevolking hebben laten gebeuren en nu nog steeds niets doen om te kunnen ontsnappen! De macht aan het volk is een mooie kreet maar hebben we niets aan omdat we volkomen machteloos zijn. Nu hoor ik wel van veel geheime diensten uit Europa en de VS, dat ze bang zijn dat er overal burgeroorlogen dreigen. Er is dus wel iets aan de hand volgens deze diensten! Maar zelf merk ik daar nog niets van! Toch denk ik dat het tijd is dat de bevolkingen van vooral Westerse landen zich moeten bedenken hoe dit nu verder moet!  Politici die maar doorgaan op een foute ingeslagen weg en daarmee de bevolkingen van hun landen in een gevaarlijke positie brengen. Niet alleen in een oorlogspositie, maar ook economisch, qua huisvesting, de landbouw, veeteelt, vrijheid van meningsuiting, gezondheid wegens de steeds meer naar buiten komende informatie over de misdadige vaccinaties die ze de bevolkingen hebben opgedrongen. Er zijn nu al mensen die spreken van het opzettelijk doden van grote groepen mensen door te vaccineren. En dit alles onder de noemer: Het milieu, de opwarming van de aarde, het terugdringen van de CO2 uitstoot en de rest van de leugens die worden verteld en burgers worden belogen!

Daarom vraag ik “geef me één reden waarom CO2 slecht is. Denk eens na over CO2! Het zorgt ervoor dat planten kunnen groeien! Het zorgt ervoor dat planten zuurstof maken. Wij levende wezens hebben zuurstof nodig!

Boeren maken tegenwoordig fouten omdat ze gedwongen werden steeds groter te worden.
De grote fout die ze volgens mij maken is te verse mest op het land brengen. Mest van minstens een jaar oud heeft vele voordelen. Het stinkt niet en heeft een grote voedingswaarde voor planten die ons zuurstof leveren. Dus een mestopslag voor een jaar kan veel ellende voorkomen. Veeboeren kunnen de één jaar oude mest die ze over hebben verkopen aan boeren die aan landbouw doen.  Boeren hebben zich verkocht aan banken en bedrijven die steeds hogere eisen stellen. Daar moeten ze van af en een eerlijke en goede regering kan hen hierbij helpen! Maar daar hebben we een eerlijke en goede regering voor nodig, en die is er nog niet!  Ik zie b.v. dat Forum voor Democratie voedselpakketten wil verkopen om zo de aangesloten boeren te helpen! Dat is al een mooi initiatief! Volgens mij kan iedereen dit vinden op de site van het forum voor democratie!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk