Geert Vanden Bossche: “Hoe vaak heb ik je niet gezegd dat wanneer je het onmogelijke hebt geëlimineerd, wat overblijft, hoe onwaarschijnlijk ook, de waarheid moet zijn?”


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #038


Mensen zijn terecht bezorgd, sommigen zelfs woedend, over mijn voorspellingen over hoe deze Covid-19 pandemie zal eindigen. Het is begrijpelijk dat sommigen mij ook verwijten dat de tijdlijn die ik voorstelde niet accuraat is. Natuurlijk begrijpt niet iedereen dat de wisselwerking tussen het virus / de ziekteverwekker en de immuniteit van de gastpopulatie complex is en voortdurend wordt bepaald door de druk die de adaptieve immuniteit van de bevolking uitoefent op het virus en de aanpassing van het virus aan de veranderende immuun omgeving. Dit kat-en-muisspel gaat door omdat populaties die zeer Covid-19 (C-19) gevaccineerd zijn geen kudde-immuniteit kunnen ontwikkelen.

Wat we uiteindelijk zullen waarnemen is dat dit zeer effectieve proces van virale aanpassing uiteindelijk een absoluut fitnessvoordeel zal geven aan een Coronavirus (CoV) dat zowel structureel als functioneel volledig verschilt van SARS-CoV-2 (SC-2) en zijn varianten. Het zal gekenmerkt worden door veel veranderingen in spike en andere virale eiwitten en extra O-glycosyleringssites hebben, terwijl het resistent is tegen neutraliserende antilichamen (Abs), virulent en zeer productief/replicatief is. Het maakt gebruik van polyreactieve niet-neutraliserende Abs (PNNAbs) om Ab-afhankelijke versterking van de infectie te veroorzaken, waardoor de ernstige ziekte toeneemt (in principe als gevolg van snelle verspreiding en replicatie van het virus in alle organen). Het zal zich verspreiden als een ‘vreemde’ maar dominante lijn als een soort ‘buitenaardse dictator’ die alle eerder circulerende SC-2 lijnen overstemt, schrijft Geert Vanden Bossche.

Het voortdurende fenomeen van immuun ontsnapping loopt parallel met de toenemende incidentie van acute (IgG4 Ab-gemedieerde) en chronische (CD8+ T celgemedieerde) immuunpathologie (inclusief kanker), die beide voortkomen uit de ontregeling van het adaptieve immuunsysteem in ontvangers van C-19 vaccins. 

De ongevaccineerde personen die in goede gezondheid verkeren en niet eerder aan een ernstige C-19 ziekte hebben geleden, zullen niet getroffen worden door deze nieuwe CoV (ik noem het ‘HIVICRON’: een zeer virulente CoV die de hele Omicron familie zal vervangen). Dit komt omdat zij, in tegenstelling tot degenen die volledig C-19 gevaccineerd zijn, erin geslaagd zijn om hun celgemedieerde aangeboren immuniteit te trainen door blootstelling aan steeds infectieuzere varianten (door epigenetische herprogrammering).

Naarmate de immuun ontsnappingspandemie overgaat van de ‘chronische’ fase (d.w.z. gekenmerkt door een hoge prevalentie van ‘Long COVID’!) naar de laatste, hyperacute fase, zullen we een afname van circulerende Omicron-afstammelingen waarnemen en zullen cryptische lijnen in toenemende mate ondetecteerbaar worden in afvalwater. Ondanks de lage virusconcentraties in afvalwater en de lage C-19 hospitalisatie- en C-19 sterftecijfers, zullen de gevallen van Long COVID gestaag blijven toenemen. Gezien de verraderlijke aard van de huidige evolutie, verwijs ik naar de huidige periode als ‘de stilte voor de tsunami’ en waarschuw ik dat ‘samenlevingen in landen met een hoge C-19 vaccinatie verrast zullen worden’.

Degenen die naïef geloven dat de pandemie gewoon zal uitsterven zonder grote slachtoffers te maken of onder controle zal worden gehouden door regelmatige (bijgewerkte) boosterdoses van het vaccin, begrijpen niet dat het niet langer de C-19 vaccinatie zelf is, maar eerder de terugkerende vaccin doorbraakinfecties (zelfs als deze grotendeels asymptomatisch zijn in termen van acute C-19 ziekte!), geïnitieerd door Omicron als gevolg van massale vaccinatie (vandaar waarom Omicron een plaag is, geen zegen!), die de progressie van virale immuun ontsnapping en immuun pathologie voeden.

Met andere woorden, noch een lange periode van vaccin onthouding, noch een recent bijgewerkte injectie zal het resterende evolutionaire traject van deze immuun ontsnappingspandemie beïnvloeden (vandaar de titel van mijn boek: ‘The Inescapable Immune Escape Pandemic’).

Ik kan niet anders dan concluderen dat alle puzzelstukjes mooi in elkaar passen en dat de wetenschap achter dit alles ontegenzeggelijk overtuigend is. Mijn analyse is het resultaat van een grondige, langdurige en nauwgezette oefening in diep in deze zaken duiken, waarbij ik geen middel onbeproefd heb gelaten. Mijn reis door deze pandemie is heel anders geweest dan die van onze gezondheidsautoriteiten, zogenaamde gezondheidsdeskundigen en vooraanstaande wetenschappers. Om de puinhoop die ze ervan hebben gemaakt samen te vatten, gebruik ik liever een citaat van een goede vriend: “Ze hebben stront tegen de muur gegooid om te zien wat er blijft plakken”! Een deel van die stront bleef inderdaad tegen de muur plakken aan het begin van de C-19 massale vaccinatiecampagne, maar droop er vervolgens vanaf, eerst als waterige diarree, daarna als pure bloederige diarree…

Ik betwijfel ten zeerste dat de betrokkenen bij dit massale vaccinatieprogramma slim genoeg waren om te beseffen dat hun ‘stront’-experiment al snel zou uitgroeien tot het meest spectaculaire gain-of-function-experiment dat ooit in de geschiedenis van de biologie is uitgevoerd (een experiment dat rechtstreeks werd uitgevoerd op onze eigen menselijke soort!!!). Of het nu opzettelijk was of niet, daar oordeel ik niet over. Feit blijft dat binnenkort duidelijk zal worden hoe door hun toedoen een vrij onschuldig virus werd getransformeerd in een massavernietigingswapen.
©Geert Vanden Bossche

Reactie.

Het hier bovenstaande artikel zal je niet in dank lezen! Want dit zegt nogal wat over de vaccinatie rondes die overheden hielden! Maar heb je je al wel gerealiseerd hoe dit voor Geert Vanden Bossche is? Geert is wetenschapper, onderzoeker, maar vooral ook mens. En nu verteld hij jou welke gevolgen het kan hebben omdat jij jouw overheid hebt vertrouwd en jij je hebt laten vaccineren met een vloeistof die alleen bij de makers bekend is!

Hij gaat niet in op de schuldvraag, hij gaat in op de mogelijke gevolgen van de vaccinaties. Nu denk ik dat mensen met de bloedgroep O pos en O neg er het best van afkomen. Maar dat weet ik niet zeker omdat ik geen wetenschapper ben, al doe ik veel onderzoek! Ook weet ik dat een aantal mensen dat zich heeft laten vaccineren of daartoe min of meer gedwongen is, geluk heeft gehad. Het blijkt namelijk dat er niet altijd goed met de vaccins is omgegaan. Soms was de temperatuur te hoog en was de inhoud niet goed geconserveerd! Waardoor de inhoud niet meer de juiste werking had! Laten we zeggen dat deze gevaccineerden heel veel mazzel hebben gehad en misschien niet of minder last zullen krijgen! Laten we dat vooral hopen!

Het is schandalig dat onze misleiders hier niets doen om de werkelijkheid boven water te halen. Aan de andere kant is dat wel begrijpelijk omdat de misleiders medeverantwoordelijk zijn voor het gebeuren. Dus die zullen er alles aan doen de schuldvraag te ontlopen door macht en druk uit te oefenen op alles dat tot hun mogelijkheid is! Dat is onder anderen de media, de wetenschappers die financieel afhankelijk zijn van de overheden, niet de werkelijkheid te laten vertellen!

Het meest schandalig is dat er mogelijkheden zijn de schade voor gevaccineerden te beperken en in sommige gevallen te verbeteren! Dit is een taak van de overheid omdat de overheid hier de mogelijkheden heeft dit uit te voeren. Maar zolang de overheden niet erkennen dat er sprake is van oversterfte onder de gevaccineerden, zal er geen redding zijn onder de gevaccineerde slachtoffers. Ik vraag me dan ook af waarom! Is de overheid bezig met een genocide onder de eigen bevolking? Welke overheid is dienst van de bevolking doet zoiets? En waarom in heel de westerse wereld hetzelfde systeem. Is dit systematische genocide?

Al sinds het vaccineren begon zijn veel mensen op zoek gegaan naar de mogelijkheden de gevolgen van de vaccinaties te neutraliseren! In de loop van de tijd werd steeds meer bekend over de mogelijke gevolgen en de mogelijke middelen die konden helpen de negatieve invloed van de vaccins te neutraliseren.

Hier is vooral het Spike eiwit een belangrijke boosdoener. Maar ook de gebruikte Nano techniek heeft ervoor gezorgd dat het lichaam geen weerstand meer heeft en er ontstekingen kunnen ontstaan in bepaalde belangrijke organen. Zelfs de hersenen kunnen schade oplopen omdat de hersenen niet meer voldoende beschermd worden omdat het lichaamsbloed direct de hersenen kan bereiken. Hierdoor kunnen er makkelijker stolsels de hersenen bedreigen!

Hoe langer de kwade invloeden van de vaccins in het lichaam kunnen blijven, des te meer mensen zullen hier last van krijgen. Door velen worden de vaccins gezien als een biologisch wapen! Dan is dit een biologisch wapen gebruikt tegen burgers. Een ergere oorlogsmisdaad is nauwelijks te bedenken!

PS. Iedereen mag dit artikel geheel gratis delen op andere media.
Zelfs de bekende dag en weekbladen!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk