Oekraïne: De werkelijke gebeurtenissen!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #035


Toespraak van de minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie Sergey Lavrov tijdens de rondetafelconferentie van ambassades over de regeling van de situatie rond OekraïneCollega’s, Dames en heren, Excellentie,

Onze bijeenkomsten zijn uitgegroeid tot een traditionele bijeenkomst om de processen te bespreken die over de hele wereld plaatsvinden als gevolg van de hybride oorlog tegen de Russische Federatie, gevoerd door het Oekraïense regime, maar gepland en ontketend door het Westen. In januari spraken we over de militarisering van het regime in Kiev, een duidelijke ontwikkeling die iedereen kan zien. Op verzoek van onze delegatie heeft de VN-Veiligheidsraad deze kwestie verschillende keren behandeld. Vandaag willen we kijken naar de humanitaire en juridische (waaronder mensenrechten) aspecten van de Oekraïense-crisis.

Tien jaar geleden – dat is nu wel duidelijk – pleegden de nazi’s een ongrondwettelijke staatsgreep en namen de macht over in Kiev. Ze schrapten onmiddellijk de status van het Russisch als regionale taal en onthulden daarmee hun ware bedoelingen met betrekking tot het respecteren van de mensenrechten en de rechten van etnische minderheden. Ze stuurden gewapende mannen naar de Krim omdat de bevolking van de Krim, net als de bevolking van Donbass, weigerde het illegale regime te erkennen dat door bloedvergieten aan de macht was gekomen. Dit maakte het noodzakelijk om een referendum te houden op de Krim. Op basis van de resultaten keerde het schiereiland terug naar de Russische Federatie, zijn thuisland.

Op 14 april is het 10 jaar geleden dat de nazi’s Oekraïne overnamen en een “antiterroristische operatie” tegen de bevolking van Donbass aankondigden. Ze bestempelden hen als terroristen die vernietigd moeten worden. Alle verdedigers van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk werden alleen als terroristen bestempeld omdat ze weigerden de staatsgreep te erkennen. Er braken vijandelijkheden tegen hen uit. We hebben dit allemaal gedocumenteerd in de tijdlijn: Woonwijken in Donetsk, Lugansk en andere steden en dorpen werden gebombardeerd met artillerie en vliegtuigen.

Leden van reguliere vrijwillige bataljons die zich openlijk identificeerden als aanhangers van het nationaalsocialisme, zoals de Rechtse Sector, Azov en Aidar, om er maar een paar te noemen, namen samen met de Oekraïense strijdkrachten deel aan de “antiterroristische operatie”. Lang voor het begin van de speciale militaire operatie, toen Oekraïne in strijd met de akkoorden van Minsk oorlog voerde tegen de eigen bevolking in de Donbass, verbood het Amerikaanse Congres onder andere militaire hulp aan het Azov-bataljon. Veel westerse landen hielden zich aan deze belofte. Later knepen ze echter “een oogje dicht”. Wapens leveren aan openlijke nazi’s en, bij uitbreiding, aan het Oekraïense regime is routine geworden voor westerlingen. Er zijn plannen om vrijwillige militaire hulp aan Oekraïne verplicht te stellen onder de paraplu van de NAVO en om alle NAVO-leden te dwingen zich aan te melden en met strenge discipline geld en wapens te verstrekken aan het regime in Kiev zolang het blijft vechten tegen de Russische Federatie.

De misdaden die zijn gepleegd door de Oekraïense strijdkrachten en vrijwilligersbataljons zijn nog niet onderzocht, waaronder het afschuwelijke incident waarbij 48 mensen levend zijn verbrand in het Huis van de Vakbonden in Odessa. Er is nog geen onderzoek uitgevoerd. De poging van de Raad van Europa (die al snel zijn reputatie beschadigde) om de controle over dit onderzoek over te nemen mislukte ook. Niemand wilde hem ergens mee helpen en de Raad stond machteloos.

In 2015 eindigde de oorlog van Kiev tegen de eigen bevolking met de ondertekening van de Minsk-akkoorden, die vervolgens werden goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad. Ze voorzagen in een speciale status voor een klein deel van Donbass, waardoor de inwoners het recht kregen om hun eigen taal te spreken, hun eigen wetshandhavingsinstanties op te zetten en overleg te plegen bij de benoeming van aanklagers en rechters. Het is vergelijkbaar met de recente beloften van de Franse president Emmanuel Macron aan Corsica. De beloften van Parijs met betrekking tot de Minsk-akkoorden bleken echter volledig vals te zijn. Laten we eens kijken hoe de situatie zich ontwikkelt in andere delen van Europa. In wezen willen veel nationale minderheden in verschillende landen precies dezelfde rechten als de mensen in Donbass: het recht om hun moedertaal te spreken, om hun kinderen daarin op te voeden, om hun geschiedenis, tradities en religie te bewaren en te waarderen, en om te leven in harmonie met de principes die in deze landen al eeuwenlang wortel hebben geschoten.

De akkoorden van Minsk hebben de toenmalige president Petro Porosjenko niet afgeschrikt. Hij schond de eisen voor een staakt-het-vuren en een directe dialoog tussen Kiev en Donbass en kondigde in 2018 een “operatie met vereende krachten” aan ter vervanging van de vorige antiterroristische operatie. Het was een grootschalige militaire operatie die een oorlog ontketende in de Donbas. Porosjenko werd in mei 2014 verkozen onder het motto “president van de vrede”. In 2019 werd Vladimir Zelensky tot president gekozen met dezelfde belofte. Hij zei dat hij de oorlog onmiddellijk zou beëindigen en de akkoorden van Minsk zou uitvoeren. U kunt zelf beoordelen wat daarvan terecht is gekomen.

Al die jaren wisten we en zeiden we publiekelijk dat de beschuldigingen van terrorisme tegen de Donbass ongegrond waren. Nu (ervan uitgaande dat iedereen de documenten heeft gezien) is dit bevestigd door het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties in zijn beslissing van 31 januari 2024 met betrekking tot de rechtszaak die Kiev en zijn meesters hebben aangespannen tegen de Russische Federatie. Het Internationaal Gerechtshof verwierp de classificatie van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk als terroristische organisaties en de bewering dat de Russische Federatie een sponsor van terrorisme is. Deze beslissing ondermijnt het belangrijkste argument van Kiev om de oorlog tegen de burgerbevolking te rechtvaardigen, die was gebaseerd op de bewering dat Donbass wordt gecontroleerd door terroristen en wordt gefinancierd door de Russische Federatie.

Het Internationaal Gerechtshof heeft effectief bevestigd dat de agressieve acties van Kiev tegen Donetsk en Lugansk gebaseerd waren op leugens. Bovendien verwierp het Hof de beweringen van Oekraïne en de Verenigde Staten dat Rusland betrokken was bij het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines, de beschietingen van Mariupol, Kramatorsk, Avdeyevka en meer. De beschuldigingen van Kiev over rassendiscriminatie op de Krim werden ook verworpen, waarbij de rechtbank weigerde materiaal te erkennen dat was ingediend door met Westers geld gefinancierde ngo’s en een aantal internationale secretariaten.

U hebt uittreksels van het materiaal dat in de zomer van 2023 door Rusland is ingediend bij het Internationaal Gerechtshof, dat door het hof als geldig werd erkend en de basis vormde voor zijn beslissingen. Ik vertrouw erop dat u deze zult kunnen bestuderen.

Dit materiaal laat de ontwikkeling van de Krim zien, waaronder nieuwe scholen, sociale instellingen, een rijk cultureel leven en de restauratie van Oekraïense en Krim-Tataarse cultuurmonumenten. Ondertussen worden in de gebieden waar het Russische Rijk steden, wegen en havens bouwde en de economie ontwikkelde, Russische monumenten en gedenktekens voor Russische politici en militaire leiders afgebroken.

Vandaag de dag is Oekraïne duidelijk een terroristische staat, als we teruggaan naar zijn argumenten over terrorisme als rechtvaardiging voor zijn acties. De afgelopen tien jaar heeft het land burgers in eigen land en daarbuiten geterroriseerd. 

Ik wil iedereen hier bedanken voor de solidariteit met het Russische volk naar aanleiding van de barbaarse terroristische aanslag in het Crocus stadhuis op 22 maart. We hebben condoleances ontvangen van alle landen die hier aanwezig zijn. We weten dat bijna iedereen van u of uw medewerkers aanwezig waren bij de rouwceremonie op de negende dag na het tragische verlies van onschuldige levens. Dit symboliseert eens te meer onze eenheid en vastberadenheid om terrorisme in al zijn vormen zonder compromissen of dubbele standaarden te bestrijden en te erkennen dat terrorisme geen nationaliteit of religie kent. Het is een absoluut wereldwijd kwaad.

Zoals u weet, onderzoeken de onderzoekscommissie, het bureau van de procureur-generaal en andere relevante autoriteiten deze terroristische aanslag. Het is nu al duidelijk (zoals blijkt uit de rapporten over de voortgang van het onderzoek) dat de Oekraïense connectie niet kan worden genegeerd. Vooral omdat de betrokkenheid van Oekraïne bij veel andere terroristische aanslagen op Russisch grondgebied buiten kijf staat. Deze omvatten de terroristische aanslagen waarbij de journalisten Darya Dugina en Maxim Fomin (Vladlen Tatarsky) werden gedood, de schrijver Zakhar Prilepin gewond raakte en zijn chauffeur Alexander Shubin werd gedood, de dood van burgers bij de bomaanslag op de Krimbrug, de verwonding van 42 mensen bij een explosie in een café in Sint-Petersburg en vele andere.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onlangs officiële eisen gesteld aan de Oekraïense autoriteiten en hen opgeroepen onmiddellijk te stoppen met het steunen van terroristische activiteiten, de verantwoordelijken uit te leveren en een schadevergoeding te betalen. Deze acties zijn in overeenstemming met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van terroristische bomaanslagen (ICBT) en het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme (ICFT), die overeenkomstige verplichtingen opleggen. In onze boodschap aan Oekraïne roepen we Kiev op om zijn verplichtingen na te komen.

We verwachten dat alle landen rekening houden met de genoemde conclusies van het Internationaal Gerechtshof van de VN bij de beoordeling van de beruchte initiatieven die Kiev en zijn bazen hebben voorgesteld aan de VN-organen en de Europese regionale mechanismen.

Ik wil u eraan herinneren dat het Internationaal Gerechtshof onomstotelijk heeft aangetoond dat de beschuldigingen aan het adres van Rusland met betrekking tot zijn betrokkenheid bij terrorisme ongegrond zijn. En toch hebben deze beschuldigingen als basis gediend voor een aantal resoluties van de Algemene Vergadering van de VN die duidelijk anti-Russisch van aard zijn. Deze resoluties, die met algemene stemmen zijn aangenomen, weerspiegelen het gebrek aan consensus. In het licht van de beslissing van het hoogste gerechtelijke orgaan van de VN zal het niet langer mogelijk zijn om de Algemene Vergadering van de VN te gebruiken om anti-Russische resoluties te steunen die gebaseerd zijn op ongegronde beschuldigingen van terrorisme.

Naast het beroep dat is aangetekend via het Ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft het Russische Openbaar Ministerie relevante documenten gestuurd naar de Verenigde Staten en verschillende andere westerse landen, documenten die gebaseerd zijn op oproepen van burgers en parlementsleden, waarin gedetailleerd wordt beschreven welke acties wij van hen verwachten in verband met de nieuwe maatregelen die aan het licht zijn gekomen en waaruit blijkt dat hun beschermheren de terroristische activiteiten en voorbereidingen van het Oekraïense regime steunen.

Tijdens de hoorzittingen voor het Internationaal Gerechtshof presenteerde Oekraïne zichzelf als een “strijder tegen discriminatie” van de Oekraïense en Krim-Tataarse etnische groepen. Er moet aan worden herinnerd dat het regime in Kiev de Krim-Tataarse taal niet heeft erkend in al de jaren dat de Krim als deel van Oekraïne werd beschouwd. Gedurende deze tijd werd er geen enkele moskee gebouwd op de Krim. Pas nadat het schiereiland zich in maart 2014 weer bij Rusland voegde en de Russische Federatie Russisch, Oekraïens en Krim-Tataars tot de staatstalen van de Republiek van de Krim verklaarde, erkende Oekraïne het bestaan van deze taal.

Voor het eerst in de geschiedenis wordt er op de Krim een kathedrale moskee gebouwd, die binnenkort wordt geopend. Onder Oekraïense heerschappij bestond zoiets niet.

Wat betreft de effectiviteit van de zelfbenoemde Oekraïense “strijders tegen discriminatie”, wordt eraan herinnerd dat Oekraïne media, onderwijs en culturele evenementen in het Russisch heeft verboden. Bovendien worden aanvallen op kerken van de canoniek Oekraïens-orthodoxe kerk niet alleen getolereerd, maar bij wet toegestaan. Openlijke afbeeldingen van het nationaalsocialisme zijn wijdverbreid.

Ik wil u eraan herinneren dat de Russische Federatie sinds 2005 een resolutie heeft ingediend bij de Algemene Vergadering van de VN waarin de verheerlijking van het nationaalsocialisme wordt veroordeeld. De afgelopen twee jaar heeft Oekraïne herhaaldelijk tegen deze resolutie gestemd en beweerd dat Rusland de resolutie voorstelde als een extra voorwendsel om de speciale militaire operatie te rechtvaardigen.

Ik wil nogmaals benadrukken dat we deze resolutie al sinds 2005 hebben ingediend. Oekraïne heeft dit belangrijke document nooit gesteund, ondanks de overweldigende steun die het krijgt van de meerderheid van de naties wereldwijd, inclusief de landen die hier vandaag aanwezig zijn. De weigering van Oekraïne in 2005 om te stemmen voor een resolutie tegen de verheerlijking van het nazisme, waartegen het Oekraïense volk vocht als onderdeel van de Sovjet-Unie, spreekt boekdelen. Ik zie dit als een bevestiging dat de taak om de verheerlijking van het nationaalsocialisme te bestrijden al lang vóór de speciale militaire operatie door het regime in Kiev werd afgewezen. Het is duidelijk dat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het collectieve Westen zelfs toen al invloed hadden op het Oekraïense leiderschap.

Er heerst een cultuur van straffeloosheid. We zien hoe de flagrante schendingen van de mensenrechten door Kiev (ik heb ze opgesomd) over het hoofd worden gezien door westerse niet-gouvernementele organisaties en talloze internationale organen.

Tot onze grote teleurstelling beïnvloedt het Westen openlijk en zonder aarzelen zowel het VN-secretariaat (althans veel van zijn afdelingen) als het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten om Kiev clementie te verlenen. Ze manipuleren de VN-Mensenrechtenraad en zijn procedures. Deze situatie is betreurenswaardig omdat ze de reputatie van het VN-systeem ernstig schaadt.

Sinds 2008 houden de Verenigde Naties namens de Verenigde Staten wereldwijd toezicht op de uitvoering van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door middel van de universele periodieke evaluatie in het kader van de Mensenrechtenraad. Volgens de regels wordt elke lidstaat van de Verenigde Naties regelmatig en bij toerbeurt onderworpen aan deze evaluatie. Tot voor kort ontsnapte geen enkel land aan zo’n universele periodieke doorlichting. Maar nu is het principe van wereldwijde dekking door Kiev in diskrediet gebracht. Onder druk van het Westen nam de Mensenrechtenraad een ongekend besluit om Oekraïne vrij te stellen van de verplichte rapportage over de implementatie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 2023. De Raad heeft dit verslag uitgesteld tot 2027, onder het voorwendsel van de speciale militaire operatie. Dit weerhoudt Oekraïne er echter niet van om op elke VN-bijeenkomst bij elke gelegenheid voortdurend anti-Russische toespraken te houden, beledigingen te uiten en op te roepen tot vergeldingsmaatregelen tegen ons land. Toch weigeren ze te rapporteren over hoe de Oekraïners de mensenrechten verdedigen, vooral omdat ze, zoals eerder gezegd, zichzelf presenteerden als toegewijde strijders tegen discriminatie. Dit komt omdat ze zich ervan bewust zijn dat ze niets wezenlijks te melden hebben, behalve een openlijke erkenning van de kolossale problemen in verband met neonazisme in zowel wetgeving als wetshandhaving, zonder enige overdrijving. 

In februari 2022, toen de speciale militaire operatie begon, verklaarde het regime in Kiev zich vrijwel vrijgesteld van alle mensenrechtenverplichtingen. De speciale procedures van de Mensenrechtenraad hebben dit standpunt ondersteund. Zo verklaarde de speciale VN-rapporteur inzake foltering, Alice Jill Edwards (Australië), vorig jaar in haar verslag over haar inspectie in Oekraïne dat de situatie met betrekking tot foltering in Oekraïne geen reden tot bezorgdheid geeft en dat de inspanningen van de autoriteiten in Kiev op dit gebied indrukwekkend zijn.

Ik herinner me dat op dat moment al talloze beelden van wreedheden begaan door het Oekraïense leger, ook op het slagveld, over de hele wereld werden uitgezonden. Laten we niet vergeten hoe Oekraïense nazi’s in het uniform van de Oekraïense strijdkrachten gevangen genomen Russische soldaten op live televisie executeerden met hun handen en voeten vastgebonden en zakken over hun hoofd getrokken. Dit alles werd gefilmd en met zichtbaar plezier online gezet. Dit is een onbetwistbaar feit dat de hele wereld kent.

Maar niemand zal Oekraïne vragen om deze misdaad te onderzoeken en te bewijzen dat het zijn verplichtingen volgens het internationaal recht begrijpt en op zijn minst gedeeltelijk respecteert. De Oekraïners zullen niet worden gedwongen om dit te onderzoeken, net zoals ze hebben nagelaten om de eerder genoemde tragedie in Odessa op 2 mei 2014 te onderzoeken, waarbij tientallen mensen levend werden verbrand. Evenzo zal niemand de geënsceneerde misdaden in Bucha onderzoeken, toen Rusland werd beschuldigd van het doden van burgers.

Sinds dat moment zijn er twee jaar verstreken. Ik weet dat sommige landen, waaronder de landen die hier aanwezig zijn, hun medeleven hebben betuigd aan het Oekraïense leiderschap op de tweede verjaardag van deze tragedie. In dit verband wil ik u eraan herinneren dat we hebben opgeroepen tot een onbevooroordeeld, open onderzoek sinds het moment dat de Britse televisie plotseling en onverwacht lichamen liet zien die midden in de hoofdstraat in Bucha lagen, drie dagen na de terugtrekking van de Russische troepen uit de stad. Niemand wil een onderzoek uitvoeren. Nadat deze lichamen op televisie te zien waren, introduceerde de Europese Unie, samen met de Amerikanen en de Britten, prompt nieuwe pakketten sancties tegen Rusland, alsof ze op een excuus wachtte. Niemand denkt nog aan onderzoeken.

Tijdens talloze vergaderingen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hebben we het regime in Kiev herhaaldelijk opgeroepen om op zijn minst de namen bekend te maken van de mensen van wie de lichamen in Bucha zouden zijn getoond. Ik deed een rechtstreeks beroep op de secretaris-generaal van de VN om zijn autoriteit te gebruiken om Kiev en zijn bazen te dwingen zo’n lijst te produceren. Er werd echter geen actie ondernomen. Dit geeft eens te meer aan dat het regime in Kiev kan doen wat het wil. Het maakt daar vaak misbruik van met de toegeeflijkheid van zijn gasten.

Ik hoef het niet eens te hebben over de talloze arrestaties van Oekraïense burgers die zich verzetten tegen neonazistische tendensen in de moderne Oekraïense staat en de moderne Oekraïense samenleving, de vervolging van Oekraïense burgers op politieke gronden en de moord op journalisten en publieke figuren. Al enkele jaren documenteren we mensenrechtenschendingen in onze jaarlijkse rapporten over de mensenrechtensituatie in verschillende landen.

Onlangs zijn we begonnen met het publiceren van het gedeelte “Oekraïne” als een apart rapport. U kunt het lezen. Ik hoop dat u er alles in zult vinden wat u moet weten om te beslissen wat er in Oekraïne gebeurt.

We weten allemaal dat Kiev niet onafhankelijk is, maar de bevelen opvolgt van zijn bazen en handlangers die hun anti-Rusland project uitvoeren. Ze verbergen het niet. Als u luistert naar wat de leiders van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, de NAVO of de Europese Unie in hun toespraken zeggen, zult u zien dat hun prioriteit is om Rusland te verslaan. Dat is het doel dat ze hebben gesteld voor het regime in Kiev. Na de staatsgreep van 2014 was het Westen druk bezig Kiev voor te bereiden op deze missie.

Ik wil u eraan herinneren dat Oekraïne straffeloosheid geniet. Het neonazisme, dat ons grote zorgen baart, was daar al wijdverspreid lang voor de speciale militaire operatie. Regelmatige jaarlijkse fakkeltochten ter ere van de nazimisdadiger Stepan Bandera waren daar al zo’n drie of vier jaar voordat ze gelegaliseerd werden en zijn een complete replica van de fakkeltochten die in nazi-Duitsland plaatsvonden.

De verjaardagen van Stepan Bandera en een andere crimineel die door het Tribunaal van Neurenberg werd veroordeeld, Roman Shukhevych, worden nu gevierd als nationale feestdagen, net als de oprichtingsdatum van het Oekraïense Opstandelingenleger (UPA), dat werd erkend voor de moord op Russen, Joden, Polen, Oekraïners en vele anderen.

De titel “Helden van Oekraïne” werd toegekend aan voormalige leden van de Waffen SS die burgers hadden gedood tijdens hun dienst in de nazi-gelederen – sommigen van hen leven nog. President Vladimir Zelensky betuigt dit persoonlijk.

Ik heb al gezegd dat alles wat Russisch is daar verboden is, inclusief onderwijs. Boeken worden uit bibliotheken verwijderd. Alleen worden ze niet verbrand zoals in nazi-Duitsland. Oekraïners zijn pragmatischer en gieriger. Ze verdienen geld door de werken van Russische auteurs als oud papier te gebruiken.

Onlangs nam de burgemeester van Kiev, Vitaly Klitschko, een resolutie aan die de organisatie van culturele of educatieve evenementen in het Russisch in Kiev verbiedt. Zelfs in het dagelijks leven, als iemand Russisch spreekt tijdens pauzes op school of een winkelbediende in het Russisch aanspreekt, kan hij een administratieve aanklacht krijgen. Tegelijkertijd spreekt de overgrote meerderheid van de Oekraïners nog steeds Russisch. Ze vinden het praktisch. Velen spreken traditioneel Russisch in de familie. Zelfs als je luistert naar de radio-opnames op het slagveld bij de contactlijn van de speciale militaire operatie, lijken veel Oekraïense soldaten het makkelijker te vinden om Russisch te spreken. Maar de hele natie is zo geïntimideerd dat ze deze taal vergeet.

Het zou ondenkbaar zijn om Frans, Italiaans of Duits te verbieden in Zwitserland, waar een vredesconferentie over Oekraïne plaatsvindt, of om Engels te verbieden in Ierland of Schotland. Niemand kan zich dat voorstellen. Maar onze westerse “vrienden” hebben geen plaats voor Russisch in hun principes. De Russische taal wordt openlijk gediscrimineerd.

Deze discriminatie wordt weerspiegeld in de Oekraïense wetten die de status van de Oekraïense taal als staat hebben vastgelegd. Toen deze wetten werden aangenomen, noemden ze ook elke andere taal die op zijn minst enige status had. Maar deze lijst werd geleidelijk ingekort. De Europese Unie begon in stilte met Oekraïne te onderhandelen om het gebruik van zijn talen in het onderwijs en het dagelijks leven vrij te stellen van beperkingen. En ze kregen vrijstellingen. In tegenstelling tot het Russisch genieten nu bijna alle EU-talen een goede reputatie in de Oekraïense samenleving. 

We hebben met onze Europese collega’s gesproken en hen erop gewezen dat dit verkeerd is, maar zij geven voorrang aan hun eigen belangen en het Russisch gaat hen niets aan. Dit is een schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en talloze verdragen over de rechten van nationale minderheden en regionale talen, die discriminatie verbieden. Toch lijkt de Europese Unie dit wel goed te vinden. De Europeanen hebben niets op met de Russische taal, met Rusland of met de mogelijkheid om op gelijke voorwaarden samen te leven. Dat zeggen ze zelf. Ze zeggen dat een Russische overwinning de leidende rol van de VS en de NAVO in de wereld zou ondermijnen. Zij moeten hun dominantie behouden en kunnen geen gelijkwaardige relaties tolereren.

Zonder in detail te treden, wil ik zeggen dat Oekraïne berucht is om wijdverspreide zwarte transplantatie, corruptie (openlijk besproken door Westerse regeringen) en wijdverspreide represailles tegen mensenrechtenactivisten. Dit alles is gedetailleerd beschreven in rapporten van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik nodig u uit om kennis te nemen van deze documenten. Niet dat ik u dwing om ze te lezen, maar ik weet wat onze westerse collega’s u vertellen, zelfs als ze proberen om u met eerlijke middelen te overtuigen of u te verleiden om deel te nemen aan verschillende forums, zoals die in het “Kopenhagen-formaat”. “De Zwitsers zijn nu van plan om een vredesconferentie bijeen te roepen met als enige doel om voldoende deelname te garanderen aan een evenement dat gebaseerd is op de dwingende “Zelensky vredesformule”. Dit ultimatum houdt geen compromissen of alternatieven in en negeert volledig de meest gunstige initiatieven van China, Zuid-Afrika, Brazilië en de Arabische Liga. Er wordt wel naar geluisterd, maar er wordt nooit rekening mee gehouden. Ook in de toekomst zal er geen rekening mee worden gehouden. Natuurlijk zijn er enkele cosmetische aanpassingen mogelijk, maar in wezen blijft deze “formule” wat het is – een ultimatum.

Zwitserland heeft ingestemd met het organiseren van een conferentie omdat het zichzelf als een neutraal land beschouwt. Het beweert dat het dergelijke tradities kent. Dat klinkt vreemd. In feite had dit land zulke tradities. Hun neutraliteit, net als die van Oostenrijk, stelde hen in staat om onpartijdige en neutrale plaatsen te zijn waar de landen van het Westen, Oosten, Noorden en Zuiden altijd samenkwamen, wetende dat ze alles zouden krijgen wat ze nodig hadden om hun werk te doen zonder inmenging of druk van buitenaf.

Vandaag heeft Zwitserland zich aangesloten bij alle anti-Russische sancties. Bovendien loopt het land voorop met deze sancties of is het op veel gebieden de meest ijverige handhaver van deze sancties.

In januari van dit jaar had ik een ontmoeting met de Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken Ignazio Cassis in New York, waar we deelnamen aan de bijeenkomsten van de VN-Veiligheidsraad. Ik vertelde hem dat we Zwitserland niet langer konden beschouwen als een neutrale plaats voor internationale onderhandelingen over een breed scala aan onderwerpen. We hebben hem ook ons standpunt over de “Zelensky-formule” uitgelegd. We weten dat westerse strategen het regime in Kiev adviseren om verschillende trucs te gebruiken om zichzelf te promoten wanneer het landen uitnodigt, waaronder enkele die hier aanwezig zijn. Ze krijgen bijvoorbeeld te horen dat als ze niet alle tien punten van de “Zelensky-formule” goed vinden, ze er slechts één kunnen kiezen die onschuldig lijkt, zoals voedsel- of energiezekerheid, en deze ondertekenen. Dit is een duidelijk geval van fraude.

Ik las aanbevelingen voor het organiseren van dergelijke conferenties in een document dat een van mijn EU-vrienden me liet zien. Er staat dat het doel is om zoveel mogelijk landen bij elkaar te krijgen – het huidige doel is 140 – en ze er op de een of andere manier van te overtuigen dat de organisatoren er niet op zullen aandringen dat ze deze ‘formule’ als geheel ondertekenen. Ze kunnen gewoon één punt kiezen of gewoon langskomen en misschien hun kritiek uiten. In de aanbevelingen voor de Oekraïense onderhandelaars staat dat ze de deelnemers niet moeten pushen om de slotdocumenten goed te keuren, aangezien 140 landen waarschijnlijk niet zullen instemmen met de eisen van Kiev. De taak is om ze bij elkaar te brengen en discussies te voeren. Het belangrijkste is om ze allemaal te laten poseren voor een foto. Vermoedelijk zullen zoveel mensen de motivatie hebben om de “Zelensky-formule” te steunen. Ik maak geen grapje. Volwassen mensen, die dit soort spelletjes spelen.

Tot slot wil ik zeggen dat we altijd bereid zijn tot een eerlijke discussie over al deze onderwerpen. We hebben niets te verbergen. De doelen en oorzaken van de speciale militaire operatie zijn bekend. Na de staatsgreep in Kiev waarschuwden we dat een botsing met het Westen onvermijdelijk was als het doorging met Oekraïne in een “anti-Rusland” te veranderen, wapens in dit land te gieten, plannen te maken om er zijn militaire bases te vestigen en dit aan te moedigen. Al deze trends waren duidelijk. We hebben de westerlingen eerlijk verteld dat ze Oekraïne in een catastrofe zouden storten. Niemand wilde luisteren. We hebben niets te verbergen. Ik weet niet welke argumenten het Westen gebruikt om zichzelf vrij te pleiten. Misschien beweren ze dat Rusland heel Europa zal veroveren. Daar zit geen logica in.

Zelfs voordat de speciale militaire operatie begon, riepen westerse ideologen de NAVO al op om Oekraïne lid te maken. Volgens hun logica zou Rusland het niet aandurven om een NAVO-land aan te vallen. Vandaag doen ze andere uitspraken. Ze zeggen dat Oekraïne op de rand van een nederlaag staat, wat ze niet kunnen toestaan, omdat Rusland in dat geval de NAVO zal “aanvallen”. Waar is de logica? Eerst gingen ze ervan uit dat Moskou het zich nooit zou kunnen veroorloven om de NAVO aan te vallen. Vandaag overtuigen ze iedereen ervan dat president Vladimir Poetin en het Russische leiderschap dat wel zullen doen. Onze president heeft hier herhaaldelijk op gereageerd met de woorden “waanzin” en “onzin”. Bovendien zijn de NAVO-functionarissen die deze verklaringen afleggen zich hier zelf terdege van bewust.

We spreken bewust open met u. In tegenstelling tot de Oekraïners en Westerlingen doen wij niet aan fluisteren achter de schermen. Wij zijn bereid om openlijk en publiekelijk te bespreken wat u interesseert.
Via Mid.ru

Reactie.

Dit is een heel lang verhaal. Maar kenners weten dat minister Lavrov één van de beste en eerlijkste ministers van Buitenlandse zaken is! Daarom kan hij de beweringen doen die hij doet. Want alles is gedocumenteerd! Is ingeleverd bij de Verenigde Naties en als bewijsvoering naar een aantal landen gestuurd die dit ook in hun archieven hebben om te bewaren totdat deze aantijgingen gerechtelijk onderzocht gaan worden! En die tijd is niet ver weg meer!

Omdat ik al sinds 9/11 onderzoek doe naar gebeurtenissen op politiek, gezondheid, economie en oorlogsgebeurtenissen weet ik dat de Heer Lavrov de waarheid zegt! 

Dat heb ik nog nooit kunnen zeggen over de uitspraken of intenties van westerse politici. En die ervaring heb je zelf ook wanneer je de uitspraken van westerse politici als b.v. Rutte of Macron hoort! Het lijkt wel of de Westerse machthebbende politici niet anders kunnen dat de zaken verdraaien, liegen en bedriegen omdat ze anders geen grond hebben om te bestaan. Maar het erge is niet alleen dat ze liegen en bedriegen, het ergste is dat ze daarmee jou als burger benadelen. 

De wapens en het geld dat naar Oekraïne gaat, gaat ten koste van jouw welzijn. Want wanneer deze miljarden gebruikt zouden worden aan belastingverlaging, aan het beter zorgen voor de zieken, aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de armere mensen in Nederland en Europa, dan was dit geld veel beter besteed dan de extra doden die dit geld nu oplevert!  De uitspraak van Rutte dat deze oorlog ook onze oorlog is getuige van een domheid die zijn weerga niet kent! En toch waren er Nederlanders die zo gewoon waren aan dergelijke domheden dat ze dit als normaal beschouwden!

Maar dan was het toch een slimheid van Rutte om te zeggen dat de oorlog in Oekraïne ook onze oorlog is. Dat is maar hoe je dat bekijkt. Wanneer Rusland een dergelijke uitspraak serieus neemt, is het een oorlogsverklaring en heeft Rusland het recht Nederland in deze oorlog te betrekken door Nederland aan te vallen. Het feit dat Rutte internationaal bekend staat als leugenaar is nu in het voordeel van de Nederlandse bevolking omdat Rutte en zijn domme uitdagende woorden door Poetin op de juiste waarde geschat worden!  Dus heeft Rutte deze uitspraak niet gedaan om Nederland en zijn bevolking in een oorlog te betrekken, maar om een deel van de Nederlandse bevolking te laten zien welke weg de politiek heeft gekozen. En dat heeft vele miljarden euro’s gekost die veel beter besteed hadden kunnen worden dan de extra doden die het heeft opgeleverd! 

Ook de EU commissie maakt zich hier schuldig aan. En het geld dat nu verdwijnt in een bodemloze put, wordt ook weer opgebracht door de landen die zijn aangesloten bij deze verkwistende unie die de politici die daar zitten grote betalingen doet zodat die lekker blijven zitten om de zeer goede geldelijke voordelen te kunnen blijven opstrijken.  Het Europese Parlement heeft maar enkele politici die daar zitten om Europa en de aangesloten landen te verbeteren! De rest zit er alleen voor het geld en de andere voordelen. Dus is de Europese Unie een farce! De verenigde naties is een farce! De WHO is een farce! Het WEF is een farce! De Bilderberg groep is een Farce! En alle politici en clubjes die daar aan medewerken zijn allen een farce die geldverslindend zijn en er op uit zijn hun heren te dienen, maar het volk laten barsten! Dus bevolkingen van deze Europese gemeenschap, blijven jullie deze clubjes steunen?

PS. Al mijn artikelen en reactie mogen vrij gedeeld worden!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk