De Grote Onteigening


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #034


Klaus Schwab vertelt ons dat in de Grote Reset die het World Economic Forum voor ons voorbereidt “je niets zult bezitten en gelukkig zult zijn”. Wel, we bezitten al niets. Onze bankdeposito’s en aandelen en obligaties, in het geval dat de bewaarinstelling in de problemen komt, behoren toe aan de schuldeisers van de bewaarinstelling, niet aan ons. Alle activa worden samengevoegd en dienen als onderpand, of ze nu wel of niet als “gescheiden” worden bestempeld.

Je herinnert je misschien dat we tijdens de laatste financiële crisis te horen kregen dat er geen bail-outs meer zouden komen, dat er in de toekomst bail-ins zouden komen. Een bail-out is wanneer geldschepping door centrale banken de bevoorrechte financiële instellingen in moeilijkheden redt. Een bail-in is wanneer de activa van de spaarders worden gebruikt voor de reddingen, schrijft Paul Graig Roberts.

David Rogers Webb, een ervaren deelnemer aan de financiële markten, legt het uit in The Great Taking in 72 leesbare pagina’s plus een proloog van 25 pagina’s waarin wordt uitgelegd wie hij is en een antwoord van 20 pagina’s van de New York Fed op de vragen van de Legal Certainty Group van de Europese Commissie. The Great Taking is verkrijgbaar bij Lulu voor $10 en is gratis online te lezen.

Het verlies van eigendomsrechten op financiële activa is het geval in de hele Westerse wereld. Het herschrijven van financiële eigendomsrechten lijkt het werk te zijn van regelgevende instanties, niet van wetgevende instanties die zich er niet van bewust lijken te zijn.

Nee, het is geen samenzweringstheorie. Regelgevende instanties hebben wettelijke veranderingen doorgevoerd waarvan deelnemers aan de financiële markt zich niet bewust zijn. Het doel van Webb is om mensen hiervan bewust te maken en daarom heeft hij zijn boek gratis beschikbaar gesteld. 

Als gevolg van deze veranderingen, die lijken te zijn gemaakt door financiële regelgevende instanties in plaats van door gekozen wetgevers, hebben individuen niet langer eigendomsrechten in “hun” effecten. “Eigenaren” hebben nu “rechten van eigendom”, wat betekent dat ze pro rata rechten hebben op de effecten die overblijven in de bewaarinstelling nadat de vorderingen van gedekte crediteuren zijn voldaan. In feite worden “uw” effecten en uw bankdeposito’s niet langer wettelijk erkend als uw persoonlijke eigendom als de bewaarinstelling – de bank of bijvoorbeeld Merrill Lynch – in financiële problemen komt. Uw “eigendom” is bezwaard als onderpand voor gedekte crediteuren die in feite de eigenaren zijn. Blijkbaar werd dit gedaan door regelgevende instanties als basis voor het derivaten complex, dat vele malen groter is dan het BNP van de wereld, of misschien diende de blootstelling aan derivaten als excuus voor het opzetten van de Grote Reset waarin “je niets zult bezitten”. Individuele banken onder de grootste ter wereld hebben inderdaad een derivaten exposure ter grootte van het wereldwijde BNP.

Je kunt je afvragen waarom regelgevende instanties zoiets gevaarlijks en onverantwoords toestonden.

Om het op een andere manier te zeggen: “jouw” effecten dienen als onderpand voor de schuldeisers van depository institutions. Je recht op “jouw” eigendom eindigt op het moment dat de depository instelling in financiële problemen komt.

Communicaties tussen de New York Federal Reserve Bank en de Legal Certainty Group van de Europese Commissie en de rechtszaak als gevolg van het faillissement van Lehman Brothers hebben de rechtszekerheid gecreëerd dat zekergestelde schuldeisers bevoegd zijn om onmiddellijk activa van klanten in beslag te nemen in het geval van een faillissement van de bewaarder.

Er zijn nu nationale centrale bewaarplaatsen voor effecten (alle effecten zijn nu samengevoegd, geen enkel effect wordt op naam van de “eigenaar” bewaard of is gescheiden) en deze zijn gekoppeld aan de internationale bewaarplaats zodat effecten onmiddellijk wereldwijd kunnen worden geleverd om vorderingen van zekergestelde schuldeisers te voldoen. In wezen zijn de megabanken “bevoorrechte schuldeisers”.

Je zou kunnen denken dat je geld en je aandelen en obligaties veilig zijn als je een van de “banken die te groot zijn om failliet te gaan” als depositaris gebruikt. Dan vergis je je. De Federal Reserve staat de grote banken toe dochterondernemingen op te richten die deposito’s aanhouden, en de Federal Reserve staat de grote banken toe hun derivaten naar diezelfde dochterondernemingen over te brengen. Op deze manier blijft de bank zelf drijven. Alleen de dochtermaatschappijen die jouw geld en waardepapieren aanhouden worden weggevaagd in het geval van een crash.

Met het risico te veel te beloven, want zelfs voor iemand met mijn opleiding en ervaring is het een uitdaging om de enorme omvang van wat er is ingevoerd te doorgronden. Ik hoop dat dit artikel, dat u zojuist hebt gelezen, deel 1 zal zijn van een driedelige serie, waarbij het tweede deel een overzicht zal zijn van de veranderingen in de regelgeving die onze financiële eigendomsrechten hebben gestolen, en het derde deel de implicaties van de renteverhoging door de Federal Reserve na 15 jaar bijna nul rente, waardoor de waarde van financiële activa in portefeuilles wordt vernietigd. We staan voor het vooruitzicht dat de ergste financiële crisis in de geschiedenis wordt “opgelost” met de introductie van digitaal geld dat de totale controle in handen legt van de politieke macht en haar meesters.
©Paul Graig Roberts

Reactie.

Dit is bij bepaalde mensen al langer bekend. De gewone mensen die hun spaargeld voor moeilijkere tijden op een bank hebben staan denken nog steeds dat dit geld hen toebehoort! Niet waar dus. Jouw geld, en zelfs je andere bezittingen zijn niet van jou. Je andere bezittingen, je huis, auto, je inboedel, dat alles is niet van jou. De banken pikken je geld in en de staat de rest. Want je bent ook hoofdelijk verantwoordelijk voor de schulden die de staat heeft gemaakt door bijvoorbeeld geld en wapens naar Oekraïne te sturen.

Maar wat moet de staat nu met al die spullen? Die mag je huren!

Want de staat heeft dus niets aan al de spullen die mensen in en om het huis hebben! Dus die worden geconfisqueerd (in beslag genomen) en die mag je huren, inclusief je eigen huis.
En nu denkt je, die Piki, dat is een idioot! Nou, help deze idioot dan door zelf onderzoek te doen! En als je dan zo ver bent dat je het zeker weet, hoef je geen excuus aan te bieden! Maar doe wel iets met die wetenschap! Want je bent niets in de ogen van de tegenwoordige politici die in de westerse wereld de dienst uitmaken. En ondanks dat je dit vaak aan den lijve ondervindt blijf je maar verkeerde politici kiezen. Ik vraag me af wanneer je wakker wordt? Je ziet wat er direct onder je neus aan het gebeuren is en je doet niets!

Op 6 juni zijn er verkiezingen in Europa. Ursela von der Leyen stelt zich weer verkiesbaar! Maar Ursela is een aan het WEF verbonden corrupte figuur van het vrouwelijk geslacht. Ze wordt niet door de bevolkingen van Europa gekozen, nee, dat doet de EU-commissie. Jij mag kiezen voor het Europese parlement. Jij mag kiezen wie jouw voorkeur heeft als politicus in dat parlement. Je bent dus aan jezelf verplicht een politicus te kiezen die tegen het WEF is. En in Nederland is er maar één partij waarvan ik zeker weet dat die tegen het WEF is en dat is FvD, Forum voor Democratie. De rest loopt achter de fluit van het WEF aan.

Wat gebeurt er wanneer heel de Nederlandse bevolking die mag kiezen, de keus op één persoon maakt. De persoon die zich verkiesbaar stelt en voor het Forum voor Democratie in het Europese parlement wil gaan zitten. Ik kan je vertellen dat dit geen enkele invloed heeft in dat parlement. Maar wel een enorme invloed heeft op de komende verkiezingen in Nederland! Dan worden de aan het WEF gerelateerde partijen heel erg bang voor de komende verkiezingen. Maar je weet niet precies welke partijen aan het WEF gerelateerd zijn?

Volgens mij is dat heel duidelijk! Zeker weet ik dat het Forum voor Democratie het tij wil keren en zich fel opstelt tegen de overname van de macht door het WEF! Het WEF wil ons onteigenen van alles waar we zo hard voor hebben gewerkt! En misschien ook Haga. Want die laat in de Tweede Kamer ook geluiden horen die er op wijzen dat hij het goed voor heeft met het Nederlandse volk!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk