De keiharde waarheid, de dodelijke leugen.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #033


De bewijzen hoe er de afgelopen vier jaar gelogen is, tonen aan hoe afschuwelijk de realiteit is en dat genocide niet tot onze geschiedenis behoort maar dat er altijd weer duivelse mensen de macht grijpen om enorme nietsontziende misdaden tegen de mensheid te plegen.


Toch wil ik een nuance aanbrengen in de zorgen die nu terecht ontstaan bij gevaccineerden op het moment dat ook in Nederland de vaccin schade niet meer valt te ontkennen, zoals in Duitsland waar de overheid recent moest toegeven dat alles rond corona was gebaseerd op leugens.

Deens onderzoek heeft uitgewezen dat er drie verschillende batches zijn gebruikt waarvan de meesten weinig tot geen gezondheidsschade veroorzaakten. Maar ongeveer 7 % van de batches veroorzaakten wel ernstige gezondheidsschade, zelfs met de dood tot gevolg. Hier moeten we beseffen dat er dus een grootschalig experiment werd uitgevoerd op de “onwetende” mens en het was Netanyahu die zei dat zijn volk gebruikt mocht, moest worden voor het experiment .

Ook is er bij de start van de vaccinatie veel mis gegaan met transport en opslag van de vaccins waardoor er miljoenen vaccins “nutteloos” waren en daarmee bedoel ik dat het geen gezondheidsschade kon aanrichten. Er was speciale koeling nodig om de ampullen goed te houden en daar waren de huisartsen niet op ingesteld,  godzijdank zeggen we nu! Daarom wordt de corona prik nu nog alleen bij de GGD gezet.

Maar besef dat de westerse mens Russische roulette heeft gespeeld en massaal door het oog van de naald is gekropen.

LATEN WE HIER EEN LES UIT LEREN DAT EEN OVERHEID NOOIT BLINDELINGS VERTROUWD KAN WORDEN!

Ik vind dat we als mens een zorgplicht naar elkaar hebben en daar hoort bij dat we ons mogen, moeten en durven uitspreken als er gevaar dreigt. Hoe moeilijk ook, als de boodschap heftig is om toch onze medemens te waarschuwen. Het valt niet meer te ontkennen dat vaccineren niets, werkelijk niets meer te maken heeft met volksgezondheid maar een enorm verdienmodel is voor de pharmafia.

Het is onze plicht om elkaar bewust te maken over de gevaren van vaccinatie want ondertussen kennen we allemaal wel iemand met (turbo) kanker, gedragsverandering, psychische problemen en zien/ horen we allemaal de hoeveelheid ambulances met loeiende sirenes en kan het niet anders dan erkennen dat de oversterfte extreem hoog is in de westerse landen en de oversterfte heeft NIETS te maken met klimaat!

De overheid noemt de oversterfte een financieel voordeeltje bij het uitkeren van de AOW!

Amish kinderen krijgen geen vaccinaties, leven gezonder en zijn de gezondste kinderen ter wereld.

Ook heeft onderzoek uitgewezen dat ongevaccineerde kinderen gezonder zijn.

Een aantal jaren terug had 1 op de 10.000 kinderen autisme, dat is tegenwoordig 1 op de 35.

Het aantal vaccinaties is waanzinnig gestegen.

De natuur wist ons zoveel te bieden, was zo mooi in balans. Kinderziektes waren er om het immuunsysteem te versterken en nu prikken we voor elke kinderziekte en wat zien we: veel kinderen met allergieën, astma, eczeem en adhd. Kortom een verslechterd immuunsysteem.

Ik schreef al eerder dat vaccins gelijktijdig kwamen met een veel gezondere en hygiënischer levensstijl en mag serieus de vraag gesteld worden wat ons gezonder maakte, de prik of een gezondere leefstijl?

Nu bedenkt men voor alles een vaccin wat elk weldenkend mens tot nadenken moet zetten en zeker hun kinderen moet beschermen! Want wie geloofd nou echt dat de HPV prik beschermt tegen zes soorten kanker, het zetten van de HPV prik heeft ook tot gezondheidsschade geleid bij vele kinderen.

https://deanderekrant.nl/nieuws/verdienmodel-mrna-prikken-2024-04-06

Dr Malhotra spreekt hier nog zijn vertrouwen uit in alle andere vaccins. Mijn mening stop met elke prik tot de macht van de pharmafia is aangepakt en vernietigd.

Gerard Le Noble:

De getuigenis van Dr. Aseem Malhotra werd afgelegd in de rechtbank van Helsinski op 12 april 2024, met dien verstande dat elke afwijking van de waarheid meineed zou betekenen. 

Deze clip werd onmiddellijk verboden door YouTube, dus deel hem op grote schaal. Ik heb de clip ingekort en het segment van de tolk verwijderd voor een betere luisterervaring.

Hier is het eerste uur van de getuigenis.”

———————————-

“Mijn naam is dokter Aseem Malhotra.” Ik ben cardioloog. Ik ben gediplomeerd arts sinds 2001. “Ik heb verschillende functies bekleed in het academisch gezondheidsbeleid.”

“In Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, en van de verschillende functies zal ik u niet vervelen met alle details. Ik denk dat drie van de meest relevante en prominente zijn het feit dat ik zes jaar lang ambassadeur was voor de Academy of Medical Royal Colleges, die elke arts in het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigde. Ik heb een volledige termijn van zes jaar gediend als trustee van het King’s Fund. Ik was het jongste lid dat werd benoemd in dit orgaan dat de regering adviseert over gezondheidsbeleid. Ik was een van de oprichters van Action on Sugar en de eerste wetenschappelijk directeur. En door die rol word ik beschouwd als de belangrijkste campagnevoerder voor de invoering van een belasting op suikerhoudende dranken in het Verenigd Koninkrijk. En tot slot was ik vijf jaar lang gasthoogleraar evidence based medicine aan de Bahiana School of Medicine in Salvador, Brazilië.

Begin 2020, aan het begin van de pandemie, was ik de meest uitgesproken arts op de mainstream, die al heel vroeg het verband legde tussen COVID en degenen die kwetsbaar zijn voor ernstige complicaties door COVID. In maart 2020 werd ik zelfs gevraagd voor Sky News om mijn eerste onderzoeksbevindingen over het verband tussen met name obesitas en COVID uit te leggen, Maar ook om mensen een kans te geven en de regering te suggereren dat dit voor hen een geweldig moment was om volksgezondheidsbeleid te implementeren om mensen te helpen hun immuunsysteem te verbeteren of te optimaliseren, wat al binnen een paar weken kon gebeuren door veranderingen in het dieet en het optimaliseren van vitamine D. Dit werd later ook gesteund door de wetenschap. Dit werd later ook bevestigd door publicaties in medische tijdschriften een paar maanden later. En ik werd voor het eerst genoemd naar aanleiding van een artikel dat ik had gepubliceerd in de krant Daily Telegraph, dat een voorpaginacommentaar werd en werd opgepikt door BBC News en Good Morning Britain, waarin ik had gezegd dat onze premier, Boris Johnson, waarschijnlijk in het ziekenhuis was opgenomen vanwege zijn gewicht. Als gevolg daarvan vroeg de toenmalige minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, en dit kwam in het nieuws, mij om hem te adviseren over het verband tussen COVID en obesitas. 

…voordat ik mijn reis en in veel opzichten ommekeer in mijn begrip van de voordelen en nadelen van het COVID-vaccin uitleg, heeft mijn ervaring op dit gebied me de afgelopen jaren meer dan ooit doen beseffen dat zelfs daarvoor de grootste barrière voor de waarheid niet feitelijke of intellectuele barrières zijn, maar psychologische. Ik denk dat wij als mensen allemaal kwetsbaar zijn voor deze psychologische barrières en dat we medeleven met onszelf moeten hebben. 

En ik zal deze drie psychologische barrières heel kort samenvatten voordat ik in detail inga op waar ik bij betrokken was met betrekking tot het COVID-vaccin. De eerste psychologische barrières is angst. En velen van ons waren begrijpelijkerwijs, en ik herinner me dat nog uit het begin van de pandemie, allemaal bang. We wisten niet waar we mee te maken hadden. Het probleem met angst is dat wanneer mensen en bevolkingsgroepen in een staat van angst verkeren, we minder geneigd zijn om kritisch na te denken en we eerder geneigd zijn tot meegaandheid. 

Hoewel COVID vooral verwoestend was voor kwetsbare groepen in de ouderenzorg en ik zelfs mensen heb gemanaged en nog steeds manage met langdurige COVID, werd de angst schromelijk overdreven. En een van de voorbeelden daarvan is dat toen we goede informatie hadden over het sterftecijfer van COVID in de Verenigde Staten, uit een enquête in 2020 bleek dat 50% van de Amerikanen geloofde dat als ze COVID kregen, het risico op ziekenhuisopname 50% één en twee was, terwijl het werkelijke cijfer, zeker een gemiddelde voor mensen van middelbare leeftijd, minder dan 1% was. De tweede barrière voor de waarheid, die volgens mij zeer relevant is voor de situatie waarin we ons nu bevinden, is de zogenaamde opzettelijke blindheid.

Dit is wanneer mensen, wij allemaal, hier kwetsbaar voor zijn, de waarheid door de vingers zien om zich veilig te voelen, conflicten te vermijden, angst te verminderen en prestige en kwetsbare ego’s te beschermen. Enkele voorbeelden hiervan zijn, op persoonlijk niveau, moedwillige blindheid die zich kan voordoen wanneer een echtgenoot een oogje dichtknijpt voor de affaire van zijn partner. Op institutioneel niveau zijn Hollywood en Harvey Weinstein, de katholieke kerk en kindermisbruik voorbeelden van moedwillige blindheid. Ik denk dat de huidige situatie waarin we ons bevinden, met een groot deel van het mainstream verhaal en de medische gevestigde orde en beleidsmakers die de verschrikkelijke, ernstige en veel voorkomende schade van dit vaccin niet erkennen, weer een voorbeeld is van moedwillige blindheid. En ik zeg dit ook met volle empathie, want ik was een van die mensen die heel lang willens en wetens blind was voor de schadelijke effecten van het COVID-vaccin. 

In januari 2021 was ik een van de eersten die twee doses van het COVID mRNA-vaccin nam omdat ik vrijwilliger was in een vaccinatiecentrum. Ik geloof nog steeds dat traditionele vaccins behoren tot de veiligste van alle farmacologische interventies in de geneeskunde en ik kan me op geen enkele manier voorstellen dat dit vaccin schade zou kunnen aanrichten. Als publiek figuur en gerespecteerd arts in het Verenigd Koninkrijk heb ik over de hele linie relaties opgebouwd met vele andere publieke figuren, waaronder beroemdheden en politici, die vaak bij mij komen voor medisch advies. 

Een van die mensen was filmregisseur Gurinder Chadha, die je misschien kent van haar werk, waaronder de film “Bend It like Beckham”, die me had gevraagd of ze het vaccin wel of niet moest nemen en die me blogs had gestuurd die ik afwees en beschouwde als anti-vaccin onzin. Ik werd toen gevraagd voor Goedemorgen Groot-Brittannië omdat Gurinder Chadha, de regisseur zelf, tweette dat ik haar had overtuigd om het vaccin te nemen. 

De belangrijkste reden voor dit tv-optreden was om te helpen de aarzeling over vaccins aan te pakken, die zeer prominent aanwezig was onder mensen uit etnische minderheidsgroepen in het Verenigd Koninkrijk. Ik zei in dat programma dat ik begreep waar de aarzeling over vaccins vandaan kwam vanwege de geschiedenis waarin ik jarenlang betrokken ben geweest bij het benadrukken van de tekortkomingen van de invloed van de farmaceutische industrie op de geneeskunde. En ik heb zelfs het punt gemaakt, als ik het me goed herinner, dat ze al vaak schuldig zijn bevonden aan fraude, dat de derde meest voorkomende doodsoorzaak, na hartaandoeningen en kanker, voorgeschreven medicijnen zijn. Ik stelde het publiek echter gerust en zei dat ondanks deze cijfers, van alles wat we in de geneeskunde doen, traditionele vaccinaties tot de veiligste behoren. Ik geloof nog steeds dat dit het geval is. 

Een paar maanden later, in april 2021, ontmoette ik een collega en vriend van me die ik beschouw als een van de slimste cardiologen in het Verenigd Koninkrijk. Ik was verbaasd toen hij me vertelde dat hij het COVID-vaccin niet had genomen. Hij legde me uit dat hij zich zorgen maakte omdat hij in de aanvullende bijlage van het oorspronkelijke onderzoek van Pfizer had gezien dat er vier hartstilstanden waren in de vaccinatiegroep en slechts één in de placebogroep. 

Deze aantallen waren klein en bereikten geen statistische significantie. Dit zou dus toeval kunnen zijn, of zijn zorg was dat het een signaal zou kunnen zijn van problemen in de toekomst. En als dit het geval was, dan hebben we een enorm probleem. Hij zei dat hij liever afwachtte wat er zou gebeuren voordat hij het vaccin nam. 

Op 26 juli 2021 kreeg mijn vader, 73 jaar oud, die een zeer vooraanstaande, bekende arts in het Verenigd Koninkrijk was, onder andere ere-vicevoorzitter van de British Medical Association en geëerd door de koningin van Engeland met een OBE, een onverwachte plotselinge hartstilstand.

Ik was er bijzonder kapot van dat dit gebeurde en ik vond het ook moeilijk te begrijpen waarom mijn vader, die een fitte en gezonde man was, ik kende zijn hartgeschiedenis en zijn hartstatus, een hartstilstand zou krijgen. Maar mijn eerste onderzoek was ook om te proberen te begrijpen waarom de ambulance 30 minuten te laat bij zijn appartement aankwam. 

Twee weken later belde de plaatsvervangend hoofdverpleegkundige van NHS England, een gezondheidsinstantie van de overheid, me op. Ze was erg overstuur, ze kende mijn vader erg goed en ze huilde en ze zei tegen me, Aseem, er is iets dat ik je moet vertellen. Ze vertelde me feitelijk dat in het hele land, gedurende de laatste twee maanden voorafgaand aan de hartstilstand van mijn vader in de meeste regio’s van het Verenigd Koninkrijk, ambulances niet op tijd bij patiënten  waren voor hartaanvallen en hartstilstanden. 

En er was een opzettelijke, en ik gebruik deze woorden omdat ik het al eerder heb genoemd, een doofpotaffaire geweest waarbij de regering en het ministerie van Volksgezondheid betrokken waren om deze informatie achter te houden voor artsen en het publiek. 

Ik werkte samen met een onderzoeksjournalist van de krant I in het Verenigd Koninkrijk om een artikel en een nieuwsbericht te schrijven dat een paar maanden later de voorpagina’s van BBC News haalde en dit aan het licht bracht. Vlak voordat ik dit aan het licht bracht, stuurde ik een bericht naar een hoogleraar cardiologie in het Verenigd Koninkrijk die ik vertrouw. Ik moest hem uitleggen wat er was gebeurd en wat ik op het punt stond te doen. Ik heb hier sms-bewijs van. Hij zei me dit niet te doen omdat het me vijanden zou maken. Ik legde hem uit dat ik een plicht had tegenover patiënten en het publiek. Ik noem dit als één voorbeeld en ik zal je meer voorbeelden geven van een cultureel probleem binnen de geneeskunde. 

Het volgende deel van dit verhaal zijn de autopsie bevindingen van mijn vader. Ik begreep er niets van. Ik word beschouwd als een vooraanstaand expert, misschien wel ter wereld, op het gebied van de ontwikkeling en progressie van kransslagaderaandoeningen. Mijn vader had twee ernstige verstoppingen in zijn kransslagaders. Er was geen echt bewijs van een hartaanval en waarschijnlijk was er een ritmestoornis door verminderde bloedtoevoer die leidde tot zijn hartstilstand. 

In een paar weken tijd, rond oktober en november, werden 3 verschillende informatiebronnen onder mijn aandacht gebracht die me deden beseffen dat er waarschijnlijk een groot probleem was met het COVID mRNA vaccin. De eerste in oktober 2021.

Ik herinner me dat ik lezingen gaf in Stockholm. Er werd contact met me opgenomen door een journaliste van een Times-krant die me vertelde: “Dr. Malhotra, we hebben berichten over een onverklaarbare toename van 25% van het aantal hartaanvallen in ziekenhuizen in Schotland en ze vroeg me wat ik dacht dat er aan de hand was. Ik legde haar uit dat ik op dat moment, met het bewijs dat ik uit eigen ervaring kende, zei dat twee waarschijnlijke bijdragende factoren lockdown stress waren. We weten dat wanneer bevolkingen zware stress ondergaan na bijvoorbeeld een oorlog, er een toename is van hartaanvallen en beroertes die vele jaren kan aanhouden. Ze vroeg me of ik dacht dat er een bijdrage was. Ik was verbaasd toen ze me vroeg of ik dacht dat het COVID-vaccin een bijdrage zou kunnen leveren aan deze hartaanvallen. Ik zei tegen haar dat een goede wetenschapper nooit een mogelijkheid mag uitsluiten. Maar ik vond het op dat moment onwaarschijnlijk dat het verband hield met het COVID-vaccin. Maar we moeten dit in de gaten houden en onze ogen open houden. 

Een paar weken later verscheen er een publicatie in het tijdschrift Circulation, dat wordt beschouwd als het tijdschrift over cardiologie met de hoogste impact in de Verenigde Staten, waarin een mogelijk zeer sterk verband werd aangetoond tussen de COVID-mRNA-vaccins en een versnelling van het risico op een hartaanval. Heel specifiek was er bij honderden mensen van middelbare leeftijd een aannemelijk mechanisme, door het gebruik van ontstekingsmarkers in het bloed, dat het basisrisico dat deze mensen binnen vijf jaar een hartaanval zouden krijgen, verhoogde van 11% naar 25%, slechts binnen twee maanden nadat ze de COVID mRNA-vaccins hadden gekregen. 

Natuurlijk is dit één stukje data, maar zelfs als het gedeeltelijk waar is, is dat een enorme risicotoename in een zeer korte tijdspanne. Voor mij zette dit me aan het denken en koppelde het terug naar waarom mijn vader mogelijk een hartstilstand kreeg zes maanden nadat hij twee doses van het vaccin had gehad. Ik herinner me dat ik dacht, en met een collega sprak, dat als dit waar was, we de komende jaren een toename zouden zien van het aantal hartstilstanden, hartaanvallen en sterfgevallen in zwaar gevaccineerde landen. 

Vervolgens werd ik binnen een paar weken opgeroepen door een klokkenluider bij een zeer prestigieus Brits instituut. Ik zal de naam van dat instituut noemen, wat ik nog niet eerder in het openbaar heb gedaan als Universiteit van Oxford. Deze cardioloog legde me uit dat een groep onderzoekers op zijn afdeling bij toeval had ontdekt, door het gebruik van zeer gespecialiseerde beeldvorming van het hart, dat er een signaal was van verhoogde ontsteking van de hartslagaders, die er wel was bij de gevaccineerden, maar niet bij de niet-gevaccineerden. 

De hoofdonderzoeker van die groep, de juniors, waren bij elkaar gaan zitten en hadden gezegd dat we deze bevindingen niet verder gingen onderzoeken omdat het onze financiering door de farmaceutische industrie zou kunnen beïnvloeden. 

Op dat moment, met deze drie stukjes informatie, voelde ik dat het mijn ethische plicht was om me uit te spreken. En ik ging naar GBNews om te praten over wat ik had gevonden wat ik had gehoord en ik vroeg de Vaccin Commissie van het VK op TV om dit te onderzoeken, om te zien of er een echt probleem was met het vaccin in relatie tot hartkwesties. 

Rond dezelfde tijd, en dat vond ik heel vreemd, had de staatssecretaris van Volksgezondheid, die op dat moment niet Matt Hancock maar Sajid Javid was, in het parlement aangekondigd dat we wetgeving gaan invoeren om ervoor te zorgen dat alle gezondheidswerkers verplicht het COVID-vaccin krijgen. 

Voor mij had dit in dat stadium geen ethische of wetenschappelijke rechtvaardiging, omdat het zeker na de zomer van 2021 heel duidelijk was geworden dat het COVID-mRNA-vaccin de infectie niet stopte en zeker de overdracht niet stopte. Naar verluidt hadden in dit stadium ongeveer 80.000 NHS-medewerkers geweigerd om het COVID-vaccin te nemen.

En nu dreigden ze hun baan te verliezen als ze in april van het volgende jaar nog niet volledig gevaccineerd waren. 

Veel van deze mensen waren erg bezorgd en namen rond die tijd contact met me op. Ik gaf ook veel interviews, zowel via de BBC als Sky News en GBNews, over wat er was gebeurd met de vertraging van de ambulance van mijn vader. En ik gebruikte het als een gelegenheid in de reguliere media om Sajid Javid, de minister van Volksgezondheid, op te roepen om terug te komen op de invoering van een mandaat voor gezondheidswerkers, gebaseerd op het feit dat ik vond dat het niet wetenschappelijk en onethisch was. Ik kreeg ook mijn eigen persoonlijke tegenreactie naar aanleiding van deze opmerkingen, toen ik werd benaderd door het Royal College of Physicians, waar ik een band mee had, en ze vroegen me te reageren op anonieme klachten van artsen dat ik, tussen aanhalingstekens, antivax desinformatie verspreidde. Met mijn eigen kennis van en ervaring met het gezondheidszorgsysteem had ik het gevoel dat dit een directe reactie was die waarschijnlijk gevoed werd door een combinatie van moedwillige blindheid en institutionele corruptie. 

Om iets verder uit te weiden, als ik het heb over institutionele corruptie, dan bedoel ik dat ik van mening was dat de klachten waarschijnlijk werden aangewakkerd door academici met financiële banden met de farmaceutische industrie. Ik voelde me erg bezorgd over de mogelijke introductie van het vaccin, nou ja, het vaccin mandaat. En daarom besloot ik twee dingen te doen. Het eerste telefoontje was naar de voorzitter van de British Medical Association in december 2021. Ik had een goede relatie met hem en hij respecteerde mijn mening. En ik heb 2 uur aan de telefoon gezeten om hem alles uit te leggen wat ik tot dan toe wist over mijn zorgen over het COVID mRNA vaccin. Hij zei tegen me: “Aseem, niemand lijkt het bewijs over het COVID mRNA-vaccin zo kritisch te beoordelen als jij uit ons gesprek, zei hij, de meeste van mijn collega’s halen hun informatie over de voor- en nadelen van het vaccin van de BBC”. 

Dit werd herhaald door de voormalige voorzitter van het CDC in de Verenigde Staten, Rochelle Walensky, die later in een interview zei dat haar aanvankelijke optimisme over de voordelen van het vaccin afkomstig was van het verslag van CNN News. Ik zeg dit alleen maar om te benadrukken dat we allemaal onze kwetsbaarheid moeten accepteren met betrekking tot waar we gezondheidsinformatie vandaan halen. Zelfs artsen, beleidsmakers, rechters en advocaten worden allemaal massaal beïnvloed door de mainstream media. De voorzitter van de BMA was het ook met me eens. Er was geen ethische of wetenschappelijke rechtvaardiging voor het verplicht stellen van het COVID-vaccin. Hij zei dat de BMA het ook niet steunde. En hij zei dat hij naar aanleiding van mijn gesprek met hem direct zou gaan praten met de minister van Volksgezondheid, Sajid Javid. 

Een maand later, eind januari 2022, werd het COVID-vaccin-mandaat voor gezondheidswerkers ongedaan gemaakt. In dat stadium realiseerde ik me, gezien het feit dat er wat weerstand tegen me ontstond, dat ik zelf een kritische analyse moest uitvoeren van de COVID mRNA vaccins, omdat dit een zeer groot onderwerp en gebied is en niet mijn oorspronkelijke expertisegebied. Ik heb zes tot negen maanden besteed aan het kritisch beoordelen van de gegevens, waaronder het spreken met twee klokkenluiders van Pfizer, drie onderzoeksjournalisten en eminente wetenschappers van de Universiteit van Oxford, Stanford en Harvard. 

Het meest kritische stuk, het meest kritische onderzoek dat over deze kwestie werd gepubliceerd, waarvan ik denk dat het hele hof het in augustus 2022 zou moeten erkennen, werd gepubliceerd in het tijdschrift Vaccine. Dat onderzoek werd uitgevoerd door een aantal van ‘s werelds top onafhankelijk van de farmaceutische industrie beïnvloede academici. In dat onderzoek konden we de oorspronkelijke gerandomiseerde controlestudies van Pfizer en Moderna opnieuw analyseren.

Ze konden dit doen omdat er nieuwe informatie beschikbaar werd gesteld op de website van de FDA en Health Canada. 

De conclusies van dat artikel waren echt heel verontrustend. De oorspronkelijke onderzoeken die hebben geleid tot de wettelijke goedkeuring van deze vaccins, toonden aan dat de kans groter was dat je ernstige schade zou oplopen door het gebruik van het vaccin, met name ziekenhuisopname, levensveranderende gebeurtenissen of invaliditeit, dan dat je zou worden opgenomen in het ziekenhuis met COVID Dat percentage schade na twee maanden was met 1 op 800 erg hoog. 

Om je wat perspectief te geven: in het verleden hebben we andere vaccins voor veel minder opgeschort. In 1976 werd het varkensgriepvaccin uit de handel genomen omdat het bij één op de 100.000 mensen een neurologisch syndroom veroorzaakte dat het Guillain-Barre syndroom werd genoemd. In 1999 werd het rotavirusvaccin opgeschort omdat het bij 1 op de 10.000 kinderen een vorm van darmobstructie bleek te veroorzaken. Dit was 1 op 800. 

Naar mijn mening was het heel duidelijk dat gezien deze informatie, gepubliceerd in het tijdschrift over vaccins met de hoogste impact ter wereld, collegiaal getoetst, en zonder noemenswaardige weerleggingen, dit vaccin naar mijn mening nooit goedgekeurd had mogen worden voor gebruik bij mensen. 

Naar mijn mening is deze zeer belangrijke rechtszaak in sommige opzichten eigenlijk een afleiding van de veel grotere kwestie, namelijk dat er rechtszaken over de hele wereld moeten komen met een volledig onderzoek naar de farmaceutische industrie en een onderzoek naar hoe we dit zo verkeerd hebben aangepakt. Natuurlijk zou je kunnen aanvoeren dat dit slechts één stukje onderzoek is, maar helaas zijn er verschillende, vele verschillende onderzoeken die een signaal afgeven van aanzienlijke en vaak voorkomende ernstige schade door deze vaccins. 

Uit farmacovigilantie gegevens die rapporteren wat we ‘gele kaart’-rapporten van het publiek noemen. We hebben plausibele biologische schademechanismen. We hebben ander onderzoek, observationele gegevens genoemd. We hebben ook autopsiegegevens die bevestigen dat zeker bij de meerderheid van de mensen die binnen korte tijd na het krijgen van het vaccin stierven, de hartkwaal definitief veroorzaakt werd door het vaccin. 

Dit is echt een zeer, zeer, zeer afschuwelijke situatie waarin we ons bevinden. Je zou hopen en verwachten dat de regelgevers alle medicijnen onafhankelijk zouden evalueren. Maar het bewijs toont natuurlijk aan dat dit verre van waar is. Er was een onderzoek door de BMJ, ook gepubliceerd in de zomer van 2022, dat onthulde dat de meeste grote regelgevende instanties over de hele wereld het meeste geld ontvingen van de geneesmiddelenindustrie. 

De MHRA in het Verenigd Koninkrijk ontvangt bijvoorbeeld 86% van haar financiering van de farmaceutische industrie en de FDA in Amerika ontvangt 65% van haar financiering van de farmaceutische industrie. En daarom verwacht ik ook niet dat leden van de rechtbank dit weten, is dat zeer, zeer zelden door de farmaceutische industrie gesponsord onderzoek onafhankelijk wordt geëvalueerd. 

Gegevens van klinische onderzoeken bevatten vaak duizenden pagina’s met informatie over individuele patiënten. De farmaceutische bedrijven houden die ruwe gegevens bij. Vervolgens geven ze samenvattende resultaten aan de regelgevende instantie, die vervolgens worden betaald, die een stimulans hebben om de medicijnen goed te keuren, en de medicijnen worden vervolgens goedgekeurd. 

Ik heb deze punten naar voren gebracht in mijn peer-reviewed artikel dat in september 2022 is gepubliceerd in het Journal of Insulin Resistance, waarin ik concludeerde dat we een pauze moeten inlassen en de kwestie rond de COVID mRNA-vaccins moeten onderzoeken. 

Sindsdien heb ik campagne gevoerd en gepleit voor een terugkeer naar ethische, op bewijs gebaseerde medische praktijken over de hele wereld.

Enkele van de duidelijke oplossingen voor de toekomst zijn wetswijzigingen die nodig zijn zodat patiënten, artsen en burgers meer vertrouwen kunnen hebben in de informatie die ze krijgen om beslissingen te nemen over hun gezondheid. 

Twee heel duidelijke, laaghangende oplossingen, die zowel ethisch, wetenschappelijk als democratisch zijn, zouden zijn dat de geneesmiddelenindustrie medicijnen mag ontwikkelen, maar ze niet zelf mag testen. En ze zouden al helemaal niet hun eigen onderzoek mogen opzetten en de ruwe gegevens bewaren. Hun informatie moet onafhankelijk worden geëvalueerd. Een andere duidelijke oplossing zou ook zijn dat de medische regelgevers, nogmaals, geen geld zouden moeten aannemen van de industrie, omdat dit een grove belangenverstrengeling is. Ik wil ook benadrukken dat mensen het grotere plaatje moeten begrijpen. 

Voor de pandemie had ik me gerealiseerd dat er een groot probleem was met de betrouwbaarheid van klinisch onderzoek, waarbij de resultaten van klinische proeven op alle geneesmiddelen die door de geneesmiddelenindustrie worden gesponsord, steevast de veiligheid en voordelen ervan schromelijk overdrijven. 

Ik heb deze informatie meegenomen naar het Europees Parlement, waar ik in 2019 heb gesproken, en ik heb met zeer hooggeplaatste politici in de Britse regering gesproken. Maar hoewel ze er welwillend tegenover stonden, vonden ze dat de kwestie veel groter was dan henzelf als individuen, en daarom was er ook media-aandacht nodig om het publiek bewust te maken van het belang van een dergelijk onderzoek. Voordat we verder gaan met de vragen, zal ik afsluiten met twee referenties, zodat het hof en de rechters begrijpen hoe erg dit probleem is. 

De man die ik vooraf de Stephen Hawking van de geneeskunde noem is professor John Ioannidis van de universiteit van Stanford. Ik noem hem de Stephen Hawking van de geneeskunde omdat hij de meest geciteerde medische onderzoeker ter wereld is en een wiskundig genie. In 2006 publiceerde hij een artikel met de titel Waarom de meeste gepubliceerde onderzoeksresultaten onjuist zijn. In dat artikel maakt hij een punt dat hoe groter de financiële belangen op een bepaald gebied zijn, hoe minder waarschijnlijk het is dat de onderzoeksbevindingen waar zijn. 

Ik zeg dit in de context van het Pfizer mRNA vaccin dat het bedrijf $100 miljard heeft opgeleverd. Het andere punt dat hij maakt in een ander artikel uit 2017 is, nogmaals, dat de reden waarom het systeem blijft zoals het is, is dat de meeste artsen zich niet bewust zijn van de informatie die ze krijgen wanneer ze klinische beslissingen nemen, is gecorrumpeerd door commerciële invloed. 

De andere geloofwaardige naam die ik wil noemen is de redacteur van de Lancet, Richard Horton, die ik persoonlijk ken. In 2015 schreef hij een artikel in de Lancet over een geheime bijeenkomst die had plaatsgevonden met hemzelf en enkele van ‘s werelds beste medische academici. Daarin schreef hij dat mogelijk de helft van de gepubliceerde medische literatuur gewoon onwaar is. En hij zei dat de wetenschap een wending naar de duisternis heeft genomen. Maar wie gaat de eerste stap zetten om het systeem op te schonen? Ik geloof dat in deze zaak en in deze rechtbank vandaag, dit een zeer cruciaal potentieel moment in de geschiedenis zal zijn voor die eerste stap.”

———————-

@ DrAseemMalhotra

H/T: @ TiinaKeskimki
Bron:

In onderstaande staat alles zoals het is. Heel mooi verwoord.

Extreem gevaar voor de
Nederlandse samenleving.
Een regering die weigert
de oversterfte van de bevolking
te onderzoeken na het geven
van een experimenteel medicijn.

Een regering die weigert
sadistisch satanisch kindermisbruik
onafhankelijk te onderzoeken
en er alles aan doet om de
slachtoffers de mond te snoeren

Een rechtsstaat die klokkenluiders
oppakt en die niets doet met
de informatie die de klokkenluiders geven.

Een regering die speelt met de
basisbehoeften van de bevolking
door de organische voedselindustrie
kapot te maken en die te vervangen door
synthetische voedsel productie.

Een regering die de social media
de opdracht geeft om kanalen
weg te vegen vanwege zogenaamde
complot theorieën.

Een media die enkel het script
volgt die men heeft geschreven
en niets meer doet aan waarheidsvinding.

Een politie die bij de deuren langs
gaat en extreem geweld gebruikt
tijdens vredelievende demonstraties.

Een intelligentie dienst die roept
dat de groep soevereinen zich niet
aan de wet houdt en geweld gebruiken.

Een regering die informatie achterhoudt,
en de burgers het geld van de boetes laat betalen.

Een regering die kinderen wegneemt
van hun ouders vanwege het
onterecht betitelen van de ouders als fraudeurs.
En vervolgens “geen idee” heeft waar de kinderen zijn gebleven.

Ik kan oeverloos doorgaan met het
benoemen van allerlei situaties die
zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan.

Er is een enkele journalist in de MSM
die enige vraag heeft gesteld aan de
mensen die zich uitspreken
tegen de regering.

Als ik de media moet geloven ben
ik een extreem rechtse terrorist,
terwijl ik geen vlieg kwaad doe.

Ik sta in mijn eigen kracht en
zie dat de waarheid langzaam naar
buiten begint te druppelen.

Ik ben tegen geweld en voor de
vrijheid van denken.
Ik vind dat er niemand boven de
wet staat, en dat de wet voor een
ieder gelijk moet worden toegepast.

We zullen zien wie gelijk
heeft en waarom.
Ik blijf voor openheid en
transparantie staan.

Voor het mogen benoemen van
wat je ziet en ervaart.

Zouden we echt in een democratie
leven dan zou een ieder zijn zegje
mogen doen, dan zouden we naar
elkaar luisteren en vragen waarom
je denkt wat je denkt.

En zou de regering in dienst staan van
en luisteren naar de bevolking.

Nu zie ik dat er slechts een verhaal
is toegestaan en zodra je dat verhaal
niet ondersteunt, ben je iets….

Een complotdenker, een extremist,
een soeverein, een wappie.

En mocht ik dat allemaal zijn,
dan draag ik dat met trots.

De vragen die ik me al tijden stel is

Wie verspreidt de haat ?
Wie misbruikt de macht ?
Wie verkoopt de leugens ?

En ik heb daar al vele antwoorden
op gevonden, je hoeft alleen
maar te kijken naar de berichtgeving
die de meeste mensen ontvangen.

Ik ga voor eerlijkheid,
voor integriteit, voor vrede.
En innerlijk blijf ik daar in staan.
Ik kan mezelf nog steeds recht
in de spiegel aankijken.

Ben trouw gebleven aan mijn
eigen hart en intuïtie.
Ik voel me krachtig en sterk
en mijn moreel kompas is duidelijk.
En natuurlijk ben ik de leugens
meer dan zat.

Maar ik blijf in mijn vertrouwen zitten
dat die leugenbubbel ooit zal barsten
juist omdat er steeds meer mensen
voor de te bewijzen waarheid gaan staan.

LichtflitsBericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …


Hoe vertel je gevaccineerden dat ze mogelijk gevaar lopen [?] Eigenlijk niet belangrijk, als je het maar verteld, als de dokter, media en overheid hun taak verzaken moeten wij het doen om een rein geweten te houden !! Daar gaat onderstaande liedje over !! Start a revolution in your heart.
Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk