Artsen gealarmeerd over mysterieuze kankerepidemie: “Er is iets demonisch aan de hand”


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #022


Enkele van ’s werelds beste artsen benadrukken de “alarmerende” trend van kankergevallen die zich als een lopend vuurtje verspreiden onder patiënten jonger dan 50 jaar. Details over de turbo kankerepidemie worden nog steeds verzwegen door de mainstream media, schrijft Sean Adl-Tabatabai.Discernreport.com bericht:

Ter illustratie van de omvang van het probleem, de jaarlijkse kankerincidentie onder Britse personen tussen 25 en 49 jaar heeft naar verluidt 162,4 gevallen per 100.000 mensen bereikt. Dit is een stijging van 22% ten opzichte van de jaren 1990. Op mondiaal niveau onthulde een studie die vorig jaar werd gepubliceerd in het BMJ Oncologie tijdschrift dat er tussen 1990 en 2019 een toename was van 79 procent in de incidentie van kanker op jonge leeftijd en een toename van 27 procent in het aantal sterfgevallen door kanker op jonge leeftijd.

Kankers die voorheen meer bij oudere leeftijdsgroepen voorkwamen, worden steeds vaker bij jongere volwassenen gediagnosticeerd. Voorbeelden zijn onder andere borstkanker, colorectale kanker, slokdarmkanker, maagkanker en alvleesklierkanker. Nu de gezondheidszorgsystemen nog steeds worstelen om te herstellen van de gevolgen van het beleid dat werd opgelegd tijdens de COVID-19 pandemie, groeit de zorg dat de last voor de nationale economieën de komende jaren nog verder zal escaleren.

De daling van het gehalte aan voedingsstoffen van het wereldwijde voedselaanbod

Terwijl voeding wordt besproken als een oorzaak voor de toename van het aantal kankergevallen, lijkt belangrijk wetenschappelijk bewijs dat het fenomeen zou kunnen helpen verklaren, te worden genegeerd. Van bijzonder belang zijn onderzoeken die zijn uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Finland en andere landen, waaruit blijkt dat het nutriëntengehalte van het wereldwijde voedselaanbod de afgelopen 70 tot 80 jaar aanzienlijk is gedaald. De vermoedelijke oorzaken hiervan zijn onder andere de toenemende wereldwijde verschuiving naar industriële vormen van landbouw.

  Dankzij PCR-test bedrog: pandemie voor de machtsuitbreiding van de elites

In sommige gevallen is het gehalte aan voedingsstoffen dramatisch gedaald. Tussen 1951 en 1999 daalde het calciumgehalte van broccoli in Canada bijvoorbeeld met bijna 63 procent. Ook het vitamine A-gehalte van Canadese broccoli daalde met bijna 56 procent, terwijl het vitamine B2-gehalte met bijna 43 procent daalde en het vitamine B1-gehalte met 40 procent. De veranderingen in het gehalte aan voedingsstoffen in aardappelen waren ook zorgwekkend: het ijzer- en vitamine C-gehalte daalde met meer dan 57 procent, vitamine B2 met 50 procent, vitamine B3 met 45 procent en, het meest verontrustende van allemaal, vitamine A met 100 procent. Met vergelijkbare dalingen in andere landen is het ondenkbaar dat dit niet zou leiden tot negatieve gevolgen voor de gezondheid.

Het is dan ook veelzeggend dat het Cellular Medicine onderzoek van Dr. Matthias Rath heeft aangetoond dat langdurige tekorten aan vitamines, mineralen en andere essentiële voedingsstoffen de belangrijkste oorzaak zijn van chronische ziekten zoals kanker. Op basis van deze bevinding is een gepatenteerde combinatie van voedingsstoffen nu met succes getest tegen meer dan 55 verschillende soorten kankercellen. Uit geavanceerd wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd aan het Dr. Rath Research Institute, is gebleken dat deze voedingsstoffen in staat zijn om de invasie en uitzaaiing van kankercellen, de vermenigvuldiging van kankercellen en tumorgroei, de vorming van nieuwe bloedvaten om tumoren te voeden (angiogenese) te remmen en de natuurlijke dood van kankercellen (apoptose) te induceren.

Om de wereldwijde stijging van het aantal kankergevallen om te buigen, moet de wereldwijde inname van voedingsstoffen worden verbeterd. Als dit voor mensen van alle leeftijden wordt bereikt, kan dit leiden tot een significante vermindering van het totale aantal gevallen, inclusief de gevallen die nu bij jongere mensen voorkomen. Om dit doel te bereiken zouden regeringen niet alleen het gebruik van wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen moeten aanmoedigen en vergemakkelijken, maar ook moeten overwegen om biologische landbouw te stimuleren. Onderzoek toont aan dat organisch geproduceerd voedsel een hoger gehalte aan voedingsstoffen bevat.

COVID-19 vaccins en turbokankers

Er moet ook actie ondernomen worden met betrekking tot het gebruik van op mRNA gebaseerde COVID-19 vaccins. Onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Viruses suggereert dat deze experimentele injecties het herstel van DNA-schade aanzienlijk zouden kunnen remmen. Het effectief repareren van DNA – de biologische software van elke cel – is essentieel voor het in standhouden van een goede immuun afweer en bescherming tegen een groot aantal ziekten, waaronder kanker.

In de komende jaren zou het voortgezette gebruik van deze vaccins de toename van kankerincidentie niet kunnen omkeren, maar mogelijk zelfs kunnen doen toenemen. Sommige waarnemers leggen zelfs al een verband tussen de injecties en de snelle ontwikkeling van zogenaamde ’turbokankers’. In dit verband, nu mRNA-vaccin-woekeraar Pfizer onlangs een weddenschap van 43 miljard dollar heeft afgesloten dat kanker in de toekomst vaker zal voorkomen, worden er vragen gesteld over de vraag of Pfizer iets weet dat het niet bekend heeft gemaakt. In plaats van de farmaceutische industrie te behandelen als welwillende redders van de mensheid, is het tijd voor regeringen om zich te realiseren dat het omkeren van de kanker ’epidemie’ ook de confrontatie vereist met de entiteiten die ervan profiteren.
©Sean Adl-Tabatabai.

Reactie.

Veel artsen weten niets over supplementen als vitamines en mineralen. En wanneer ze er wel van weten wordt dit weggeschreven door betaalde schrijvers van de farmaceutische industrie. Want die vinden dat alleen de chemische middelen mensen kunnen genezen! De artsen die zo kortzichtig zijn dat ze zich alleen verbinden met de farmaceutische industrie, doen hun patiënte zeer tekort.

Hier heb ik laatst een artikel over geschreven dat betrekking had tot een programma van Beau op tv. Hierin beweerde artsen dat vitamines en mineralen geen invloed hebben op de gezondheid van mensen. Mike van het gezondheidsbedrijf Leef Bewust, die wel verstand heeft van supplementen, beweerde het tegendeel en werd weggezet als een idioot die minstens zijn excuus moest aanbieden. Het bovenstaande artikel bewijst het tegendeel! De betrokken artsen moeten hun excuus aanbieden. Niet alleen aan Mike, maar vooral aan het publiek dat deze uitzending heeft gezien.

De feiten spreken voor zich. Het aantal turbo kankers blijft stijgen en de overheden doen niets dan dit onder de pet houden om hun falend beleid betreffende het opdringen van vaccinaties en de volkomen onterechte maatregelen omtrent Corona te kunnen rechtvaardigen! Er is geen rechtvaardiging. Er is slechts schuld!  Vooral omdat niet alleen het aantal turbo kankers schrikbarend toenemen, maar ook het aantal problemen met het hart en het aantal problemen met het aantal stolsels in het hoofd. Om niet te spreken over het aantal mensen dat lest heeft van het zenuwgestel!

Onafhankelijke wetenschappers wijden dit aan de vaccinaties! Wat mede bewezen wordt door dat dit plaatsvond na de enorme vaccinatieronden in 2022 en 2023.

Gezond voedsel kan van grote invloed zijn op de gezondheid. Maar het gebruik van pesticide, herbicide en fungicide en met name het middel RoundUp worden nog steeds toegestaan. Ook moeten boeren steeds meer gebruik maken van kunstmest omdat regeringen het gebruik van stalmest steeds meer verbieden. Het lijkt wel of alles dat goed is voor de gezondheid van mens en dier steeds meer verboden wordt door overheden.  Hierdoor ga ik me steeds meer de vraag stellen of overheden wel oog hebben voor de gezondheid van mensen! Ze doen alsof ze bezorgd zijn over het milieu? Maar ook dat ga ik steeds meer aan twijfelen!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk