Het misinformatie syndroom.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #021


Het is vaak niet de misinformatie van de complotdenkers zoals mensen die diepteonderzoek doen worden betiteld! Nee, de misinformatie wordt veel te veel verspreid door mensen die de macht hebben dit te verspreiden via de media die op hun hand is! Laatst was er een uitzending van Beau op dinsdagavond 26-3-24. Kijk naar deze uitzending en vorm je eigen oordeel. Daarin werd Mike van Leef bewust de maat genomen. Het ging over supplementen als vitamine en mineralen. Mike zegt dat supplementen als vitamine en mineralen werkzaam zijn. De artsen beweren dat dit niet goed is. 

Nu ga ik ervan uit dat ieder mens die een bedrijf heeft, dit bedrijf zo goed mogelijk wil runnen! Dus zowel Mike als de artsen verdedigen hun eigen straatje en vegen dit schoon. 

Artsen hebben patiënten nodig om een inkomen te genereren. Mike heeft klanten nodig om inkomen te genereren.

Nu weet ik dat Mike veel onderzoek doet naar het item waar ik nu over schrijf. Mike is al eerder op tv geweest maar kreeg daar nauwelijks de kans zijn verhaal rustig te vertellen. Hij werd vaak onderbroken met tegenstellingen. Wat in mijn ogen al een grote zwakte is wanneer je iemand niet laat uitpraten. Dit is een truck die vaak gebruikt wordt!

Maar daar wil ik het niet over hebben. Liever heb ik het over de kwaliteit van het weten over vitamines en mineralen door de artsen of Mike.

De opleiding van artsen geven nauwelijks les in deze producten. Maar krijgen vaak informatie van de bedrijven waar ze normaal hun producten, de chemische preparaten, vandaan hebben. Dit is vaak de medische industrie als ook de farmaceutische bedrijven. Dus zeer gekleurd omdat farmaceutische bedrijven geen baat hebben bij gezonde mensen.

Nu moet ik het ook hebben over macht! Mike heeft totaal geen macht, dus wordt heel eenvoudig aan de kant gezet. Maar de farmaceutische industrie en artsen die uitgenodigd worden in de media hebben zeer veel macht. Macht om te zeggen wat ze willen. En in de uitzending van Beau wilden ze zeggen: “geloof niet in wat Mike beweerd, wat hij beweert is zeer gevaarlijk”, want wij zijn artsen en weten wat het beste is voor de gezondheid. Bam!

Nu even de werkelijkheid van de chemische en farmaceutische geneeskunde. Ten eerste is het zo dat alleen in Nederland er meer dan 10.000.000 miljoen chronisch zieken zijn die regelmatig chemische medicatie nemen om hun pijn niet te voelen en geen genezing te vinden in farmaceutische medicatie! Iedereen kan dit opzoeken op internet. Zelfs artsen zouden dit kunnen en zich realiseren of dat, wat ze doen wel ten bate is van de gezondheid van hun patiënten. Vooral omdat artsen een eed hebben afgelegd waarin het belangrijkste onderdeel is dat ze hun patiënten zo zachtaardig en snel mogelijk zullen genezen! Dit gebeurt dus niet!!

Nee, het is zelfs het tegendeel! Tijdens de Covid mochten artsen de middelen HCQ en Ivermectine niet gebruiken terwijl bewezen was dat deze middelen goed werkte en minder kans op complicaties gaf. Er waren geen gevaarlijke en zelfs dodelijke opnames op I.C. nodig. Als reden werd opgegeven dat dit middel gevaarlijk kon zijn voor de gezondheid terwijl het al zins 1965 werd gebruikt en één van de beste werkzame middelen bleek te zijn die de farmaceutische industrie ooit heeft gemaakt. Het hoort bij de 7% werkzame middelen die echt doen wat wordt beschreven. Dit is het bewijs dat niet de gezondheid van de patiënten de eerste keus is, maar de verdiensten en protocollen!

Sinds de invoering en dominantie van de chemische geneeskunde, de vaccinaties die aan baby’s worden gegeven, het gebruik van kunstmest en chemische middelen in de landbouw en veeteelt, is het aantal zieken en ziekten sterk toegenomen. 

Eén op de twee mensen krijgt een ziekte. Van die één op de twee krijgt één op de drie kanker. De vraag hoe dit kan wordt nooit onderzocht en publiekelijk gemaakt want dat valt de hele gezondheidszorg door de mand!

Het klinkt erg raar, maar dat is de situatie op dit moment!  Baby’s krijgen een reeks aan vaccins en de daarbij horende giftige middelen ingespoten. Hierdoor wordt het krijgen van kinderziekten deels voorkomen. Maar is dit wel zo verstandig? Zelf denk ik niet! Dat vraagt om uitleg.

De kinderen die sterven aan een kinderziekte, zijn al kinderen die een zeer zwak immuunsysteem hebben. Dat is voor de ouders natuurlijk verschrikkelijk. 

Het zou je kind maar wezen.

Deze groep vaccinaties heeft wel tot gevolg dat baby’s geen kinderziekten op het juiste niveau meer kunnen krijgen. Dat wil zeggen dat ze niet hun immuunsystemen sterker kunnen maken. Want dat is namelijk wat er gebeurt. Kinderziekten maken, afhankelijk wat op natuurlijke basis nodig is, individueel, de ziekte door die ze krijgen, hierdoor wordt hun immuunsysteem sterker. Want iedereen begrijpt dat deze verschillende kinderziekten er niet voor niets zijn! Ziekten zijn altijd een poging tot genezing of verbetering. Ook al zien de reguliere artsen dit niet zo!  Door het doormaken van kinderziekten ontstaat er een sterker immuunsysteem dat levenslang bescherming kan bieden tegen ziekten. Natuurlijk is dit ook weer afhankelijk van de levensstijl, de werkomgeving, de vervuiling, de voeding en de verwerking van emotionele schokken die een mens kan meemaken in het leven. 

Zetten we deze gegevens tegenover de vitamines en mineralen die artsen slecht vinden, dan denk ik dat deze artsen openlijk hun excuus mogen aanbieden aan deze Mike. Want deze artsen zijn dan bewust of onbewust of onwetend bezig mensen op het verkeerde been te zetten door hun bewering dat vitamines en mineralen de gezondheid van mensen niet bevorderen. 

We krijgen tegenwoordig voedingsmiddelen aangeboden die nog maar 39% aan voedingswaarden hebben ten opzichte van voedingsmiddelen van 60 jaar geleden. 

Sinds op grote schaalinvoering de invoering van kunstmest, pesticide, herbicide en fungicide heeft plaatsgevonden eten we deze giftige chemische spullen ook deels. Daarbij komt dat de planten groter, mooier en meer opbrengst moeten hebben waardoor de plant niet meer de mogelijkheid heeft de goede stoffen op te nemen die zo belangrijk zijn voor onze gezondheid. 

Wij hebben als mensen een dagelijks tekort aan deze voor de gezondheid zo belangrijke stoffen. Het kan niet anders dan dat dit een negatieve invloed heeft op de gezondheid. En dat is zichtbaar aan de volksgezondheid!

Dus kijk ik wie het meest baat heeft bij de bewering dat vitamines en mineralen goed of niet goed zijn voor de gezondheid van mensen! Dan denk ik dat artsen het meest gebaad zijn bij het afraden van vitamines en mineralen omdat dan veel meer mensen ziek kunnen worden en de artsen meer verdienen, net als de farmaceutische industrie waar ze voor werken. 

Persoonlijk vind ik dat deze artsen, maar ook Beau van Erven Doorn hier een zeer dubieuze rol spelen! Het is op zijn minst dat deze artsen en Beau publiekelijk hun excuus mogen aanbieden aan Mike van Leef Gezond.


© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk