De vernietiging van onze gezondheid!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #020


We moeten beter begrijpen hoe ons lichaam werkt en de leiding nemen over ons eigen welzijn


De covid- vaccins zijn de laatste in een lange rij van zogenaamde moderne farmaceutische wonderen die precies datgene lijken te veroorzaken wat ze moeten voorkomen.

Gezien de schade die covid-injecties aanrichten en de gaslighting van deze schade, zijn de farmaceutische industrie en degenen die hen helpen een stap te ver gegaan, schrijft Rhoda Wilson.

De situatie waar we voor staan vereist dat we een breder begrip krijgen van de natuurwetten die betrekking hebben op onze biologie, schrijft Dr. Guy Hatchard. We moeten onszelf beter begrijpen en ernaar handelen.

Actie om de medische crisis het hoofd te bieden kan niet langer worden uitgesteld. Door Dr. Guy Hatchard

Tijdens de pandemie hebben het Hatchard Report en talloze anderen geschreven over de gevaren en verwezen naar het wetenschappelijk bewijs, totdat er weinig meer te zeggen lijkt te zijn. Veel van wat vanaf het begin werd voorspeld, is door onderzoek geverifieerd.

Ja, bestanddelen van covid- vaccins kunnen in ons DNA integreren.

Ja, de vaccinatiegraad van covid- vaccins is gecorreleerd met oversterfte.

Ja, er is een “onverklaarbare” (???) epidemie van hartziekten en kanker.

Ja, recordaantallen mensen worden ziek en verlaten de arbeidsmarkt.

Ondanks dit groeiende bewijs van schade zijn het beleid, de procedures, de financiën en de machtsstructuren van medische, farmaceutische en biotechnologische bedrijven verankerd geraakt in het lokale, nationale en mondiale bestuur. We zitten er middenin.

De covid- vaccins zijn de laatste in een lange rij van zogenaamde moderne farmaceutische wonderen die precies datgene lijken te veroorzaken wat ze moeten voorkomen. Bloedverdunners bijvoorbeeld, die bedoeld zijn om hart- en vaatziekten te voorkomen, hebben kortademigheid, pijn op de borst, hartritmestoornissen en bloedingen als bijwerkingen. Pijnstillers, die bij langdurig gebruik de pijn verhogen en de genezing vertragen. Antidepressiva die het aantal suïcidale gedachten doen toenemen. En ga zo maar door. De moderne geneeskunde bevindt zich in een crisis, maar weinigen zijn bereid om dit openlijk te erkennen – en het wordt alleen maar erger.

Zoals we bij GLOBE hebben uitgelegd, gaan covid- vaccins nog een stap verder. Een stap te ver.

  Zullen ze ooit schoon schip maken over de vaccinschade die ze hebben aangericht?

Een enorm leger van mRNA- en DNA-fragmenten dringt de beschermende membranen van miljarden cellen binnen en neemt de controle over van ons immuunsysteem. Dit leidt tot een verhoogde kwetsbaarheid voor een breed scala aan ziekten en een verlies aan flexibiliteit in onze immuunreacties, immuun imprinting genoemd. Het niet erkennen, bespreken of aanpakken van de crisis riekt naar extreme lafheid, gierigheid en wreedheid. Alleen al de omvang van de schadelijke effecten en slachtoffers druist in tegen elke moraal, of die nu is vervat in de canons van de medische ethiek, de geboden van religies of de grondwetten van naties.

Het is vier en een half jaar geleden dat het man-made covid-virus voor het eerst ontsnapte uit een laboratorium. Sindsdien zijn er maar weinig “geleerde lessen” geweest en een cynicus zou kunnen zeggen dat de Royal Commission van Nieuw-Zeeland waarschijnlijk niets nieuws zal zeggen of doen. Is het waarschijnlijk dat er na jaren tegen een officiële muur te zijn opgelopen, snel iets zal veranderen? Het is veel waarschijnlijker dat we, met biljoenen dollars aan investeringen in biotechnologie op het spel, onder druk gezet en gedwongen zullen worden om meer van hetzelfde te accepteren, bijna zeker zonder dat we over de risico’s geïnformeerd zijn.

Je hebt vast wel eens gehoord van de uitdrukking “having a bob (or a dollar) each way”, wat betekent dat we altijd voorbereid moeten zijn, wat er ook gebeurt. Dus wat kunnen of moeten we doen, naast lobbyen bij beleidsmakers?

Kennis heeft organisatiekracht

De situatie waar we voor staan vereist dat we een breder begrip krijgen van de natuurwetten die betrekking hebben op onze biologie. We moeten onszelf beter begrijpen en ernaar handelen. Ayurveda, de oude gezondheidswetenschap van India, traditionele Chinese geneeskunde en ook moderne varianten van integratieve geneeskunde begrijpen gezondheid in termen van balans.

Er is een natuurlijke drie-in-één structuur in het leven. Ayurveda drukt dit uit in termen van de balans tussen het transport- (vata), transformatie- (pitta) en structurele systemen (kapha) in het lichaam. Er wordt gebruik gemaakt van kruidenpreparaten en andere benaderingen om dit evenwicht te bewaren. In mijn boek ‘Your DNA Diet’  leg ik uit hoe een gezond dieet een verscheidenheid aan natuurlijke voedingsmiddelen moet bevatten die gebaseerd zijn op DNA. Ons lichaam gebruikt de genetische intelligentie in deze voedingsmiddelen om een evenwichtige gezondheid te behouden.

Nog meer dramatisch bewijs van deze intieme relatie tussen voeding en genetica werd gisteren gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Nature onder de titel ‘Het eiwitgehalte in het moederlijke dieet bij muizen moduleert het gezichtsuiterlijk van de nakomelingen via mTORC1-signalering‘. Uit het onderzoek bleek dat de biochemie van het dieet van muizen tijdens de zwangerschap van invloed is op het uiterlijk van muizen, waaronder de grootte van hun schedel en gelaatstrekken. Het onderzoek ontdekte dat dit effect ook van toepassing was op de voeding van mensen tijdens de zwangerschap. Met andere woorden, niet alleen de genetica van de ouders, maar ook de genetische dynamiek van onze voeding beïnvloedt de kenmerken van het nageslacht.

Balans, of Homeostase zoals het in de geneeskunde heet, is een dynamisch proces in het lichaam

Homeostatische feedbacksystemen beheren min of meer automatisch de balans op het niveau van onze cellen, organen, orgaansystemen en voor het lichaam als geheel. Dit is geen one-size-fits-all systeem, lokale en globale aanpassingen aan het biochemische evenwicht in triljoenen cellen zijn verschillend en specifiek voor de noodzaak om het evenwicht te bewaren in elke cel en tegelijkertijd in het lichaam als geheel. Deze gevarieerde reacties worden gestuurd door de abstracte organiserende intelligentie in het lichaam die uiteindelijk verbonden is met ons bewustzijn of bewustzijn en ondersteund wordt door onze voeding.

Zo beschrijft Ayurveda onze homeostatische fysiologische mechanismen niet alleen in termen van de balans tussen onze transport-, transformatie- en structurele systemen, maar ook in termen van de saamhorigheid van kenner, weten en gekende. We hebben hier al eerder uitgebreid over geschreven in ‘Je DNA-dieet’ en elders en ook verwezen naar de praktische gezondheidsvoordelen van een lichter, zuiverder dieet en de dagelijkse beoefening van meditatie.

Moderne medicijnen gaan daarentegen diep de fysiologie in en dicteren fysiologische reacties door cellen en systemen lukraak te overspoelen met starre biochemische en nu ook genetische instructies, zonder acht te slaan op lokale situaties en behoeften. Niets van dit alles brengt meer universele schade toe dan mRNA-vaccins die het immuunsysteem van het hele lichaam direct beïnvloeden. Dit alles vertaalt zich in een verstoring van het evenwicht in zowel lokale als globale fysiologische systemen. Precies het tegenovergestelde van de aloude traditionele benaderingen om gezondheid in balans te brengen.

Onderwijs moet welzijn omvatten

Vanuit dit perspectief dragen moderne medische interventies bij aan de toename van ziekenhuisopnames, medische misstappen en de recordniveaus van ziekten, waaronder kanker, hartziekten en infectieziekten. Toch is er een stenen muur die vragen, kritiek en aanvullende benaderingen buitensluit. De crisis is zo intens en hardnekkig geworden dat oplettende onafhankelijke commentatoren van de moderne wereld beginnen te praten over een dreigende mega-ramp, of die nu geopolitiek, financieel of farmaceutisch zal zijn, waaronder senator Ron Paul en vele anderen.

De oplossing van Senator Paul is het onderwijs van mensen en ik ben het met hem eens. De inhoud en stijl van het onderwijs worden tegenwoordig grotendeels gereguleerd door de staat met de steun van de gevestigde media. Als we een nieuwe en veiligere richting voor onze beschaving willen inslaan, moeten we het onderwijs nieuw leven inblazen en de inhoud ervan uitbreiden tot welzijn in al zijn facetten. Onderwijs moet het leven waarderen. Inspanningen om het onderwijs te verbeteren hoeven geen “roep in de wildernis” te zijn, maar kunnen collectieve inspanningen en individuele initiatieven omvatten. Deze kunnen niet worden uitgesteld.
©Rhoda Wilson

Reactie.

We hebben het hier over het schoolsysteem! Dit geeft een opleiding tot “waardig “mens in de maatschappij! Maar is dat ook zo? Is het waardig, of is het een opleiding tot werkslaaf om geld te verdienen, belasting te betalen, wapens te maken en deze maatschappij in stand te houden. 

De opleiding is er niet op gericht de mensheid gezond te houden door te leren dat de mens een wezen is dat de natuur nodig heeft om een gezond en gelukkig leven te kunnen leiden. Dit wordt zelfs bewezen door de chemische middelen die mensen krijgen voorgeschreven door artsen die denken dat ze mensen redden. Het is geënt op het in leven houden, niet op gezondheid. 

Wil je weten hoeveel mensen er tegenwoordig ziek zijn en in leven worden gehouden zonder hun gezondheid terug te winnen? De schrik zal je om het hart slaan! Maar wil je dit wel weten? Want het weten zal je een klap midden in je gezicht geven! Het zal je duidelijk laten zien dat je volkomen verkeerd bezig bent! Ook ten opzichte van je kinderen en anderen geliefden! 

Deze hele maatschappij is erop gericht dat je een baan krijgt zodat je in je levensonderhoud kan voorzien. Maar dat is slechts een zeer klein onderdeel van het geheel. Het grootste deel van je verdiensten gaat naar mensen die jouw manipuleren en het grootste deel van wat jij presteert duurder aan je terug verkopen en als belasting innen. Het is niet eens de staat die kan beschikken over al dat verdiende geld!

Uiteindelijk, aan het eind van de rit komt het geld terecht komt bij figuren die al veel te veel geld hebben en hun geld omzetten in macht. Macht over jou! Want zij bepalen welke geneesmiddelen er gebruikt worden, zij bepalen welk voedsel je mag eten, zij bepalen met welke vergiftige middelen jouw voedsel bespoten wordt! En ze bepalen dat het milieu te warm wordt onder jouw voeten zodat jij degene bent die hiervoor op gaat draaien door je zakken nog verder leeg te kloppen door jou te vertellen dat jij hieraan schuldig bent.

Het stomme is dat je dit nog geloofd ook. Zo ben je al gemanipuleerd! Zo zit je vast in de Matrix die ze hebben gemaakt voor jou! En dat begint al op de kleuterschool! En daarom heb je het niet door! Je denkt dat het zo hoort. Je denkt dat het goed is. Je denkt dat ze het beste met je voor hebben. Je denkt er niet meer over na! En in die fuik zit je gevangen!

Maar er is nog een kans dat je dit kan keren!
Pak je die kans, of laat je je verder als slaaf gebruiken? 

We kunnen dit systeem van onderdrukking veranderen. Maar dan moet je wel bereid zijn tot verandering! Je moet eisen gaan stellen. Eisen dat het schoolsysteem veranderd. Eisen dat je kinderen leren wat de natuur voor hen kan betekenen! Want die natuur levert alles dat nodig is. 

We weten veel te weinig van de natuur omdat we ons teveel hebben beziggehouden met de techniek, het overwinnen van dat dat werkelijk onoverwinnelijk is, de natuur! 

Ze zijn al bezig kunstvlees te maken. Succes ermee! Ze zijn al bezig de natuur te manipuleren door voedsel te maken dat zonder zonlicht kan groeien. Succes ermee! Ze zijn al bezig voedsel te maken dat weerstand kan bieden aan natuurlijke aanvallers. Succes ermee! Ze manipuleren voedingsmiddelen zodat ze meer opbrengen. Hierdoor kunnen deze planten niet opnemen dat noodzakelijk is voor het goed opnemen van vitamines en mineralen. Succes ermee! Want we krijgen al veel ziekten omdat we tekorten hebben omdat ons voedsel al niet meer volwaardig is.

Gaan we door op deze volkomen foute ingeslagen weg, dan zal dat ten koste gaan van de gezondheid van onszelf en onze kinderen. We kunnen het nu nog keren en onze kinderen een betere en gezondere toekomst bieden!Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …


Hoe vertel je gevaccineerden dat ze mogelijk gevaar lopen [?] Eigenlijk niet belangrijk, als je het maar verteld, als de dokter, media en overheid hun taak verzaken moeten wij het doen om een rein geweten te houden !! Daar gaat onderstaande liedje over !! Start a revolution in your heart.
Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk