Ontworpen vernietiging van Amerika en Europa. “Naties van schapen geregeerd door wolven”


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #018


“Een natie van schapen zal worden geregeerd door wolven.” De Club van Rome, opgericht in 1968, gaf in 1991 zijn tweede “wereldomvattende” rapport uit, “De eerste wereldwijde revolutie”. Zie dit. “Voorspeld” in 1991 door de Club van Rome, schrijft Peter Koenig.De preambule zegt,

“Ach Liefde! Zouden Gij en ik met geloof kunnen samenspannen,
Om dit droevige schema van dingen volledig te begrijpen,
Zouden we het niet in stukjes breken en dan,
om het dichter bij ons hartenwens te brengen.”

Aan het einde van het Voorwoord staat nog een opmerkelijk citaat:

“Geen enkele generatie heeft ooit van profeten gehouden, en zeker niet van degenen die wijzen op de gevolgen van een slecht oordeel en een gebrek aan vooruitziendheid.

De Club van Rome kan er trots op zijn dat ze de afgelopen twintig jaar niet populair is geweest. Ik hoop dat de Club nog vele jaren door zal gaan met het aan de kaak stellen van de onsmakelijke feiten en met het verontrusten van het geweten van de zelfvoldane en apathische mensen.”

-(wijlen) prins Philip, hertog van Edinburgh, boodschap aan de afgevaardigden op de twintigste verjaardag van de conferentie van de Club van Rome, Parijs, 1988.

En nog een uitgelichte in de tekst:

“De cultus van soevereiniteit is de belangrijkste religie van de mensheid geworden. Zijn God eist menselijke offers.” – Arnold Toynbee, Brits historicus en filosoof

Dit is de teneur van het 160 pagina’s tellende boek. Het is doorspekt met arrogantie en superioriteit. Samen met zijn voorloper, “Grenzen aan de groei”, promoot de eugenetica en is het vanaf vandaag – als we het toelaten – de blauwdruk voor de Great Reset van het WEF en de Agenda 2030 van de VN.

Samen promoten, of liever gezegd dicteren deze twee rapporten Vernietiging om Building Back Better (herinner je je de nooit uitgelegde slogan van de neocons?), en eugenetica. Dit zijn de topprioriteiten waaronder de mensheid vandaag de dag leeft en lijdt.

Dat is waarom oorlogen worden gesteund boven vrede, waarom mensen moeten worden misleid om te geloven in ontelbare en onvoorspelbare pandemieën – allemaal aan de horizon, zoals “Ziekte “X ” – en natuurlijk, maak je geen zorgen, vaccins liggen op de tekentafel, de mRNA-soorten die je genen modificeren, zodat je een beter mens wordt – code voor “zodat je sneller vergaat”.

Onthoud de slogan bovenaan: “Een natie van schapen zal worden geregeerd door wolven.” Laten we in godsnaam ophouden schapen te zijn.

Wat leven we deze dagen. Weken, maanden – en in ieder geval de afgelopen 4 jaar, in steeds hoger tempo – is precies de agenda, het dictaat van de Club van Rome (CvdR). Vernietiging is de naam van het spel.

Te beginnen met het Westen, dat omvat, vernietiging van onze economie, industrie, infrastructuur, landbouw – het voedsel dat we nodig hebben om te overleven – diensten, gezondheidszorg, rechtssystemen, ethiek, geloof, hoop – en, uiteindelijk, de mensheid zelf. We zijn nu met zo’n 8 miljard – ze willen ons terugbrengen tot onder de 1 miljard. 

Wanneer we onheil zien – kunnen de cabal-laarzen hun stormloop voltooien.

Vernietiging – In gang gezet door de Franse Macron?

Een paar dagen geleden zei de Franse president Macron openlijk en zonder wroeging: “Er zijn geen grenzen aan de steun voor Oekraïne”. Hij voegde eraan toe: “Frankrijk moet zich houden aan geen grenzen of Russische ‘Rode Lijn’ als het gaat om steun aan Kiev.”

Dit is sterk spul. Een provocatie voor Rusland zonder precedent. Macron zei al eerder dat het sturen van NAVO-troepen (Franse) naar Oekraïne inderdaad een optie was.

Dit is de vinger op de trekker leggen voor een nucleaire ontploffing. Als het nog niet duidelijk is voor de arrogante Washington marionetten, de Rode Lijn van Rusland verdwijnt niet omdat de heer Macron dat zegt. Het kernwapenarsenaal van Rusland is veel beter dan dat van de VS, die als NAVO in heel Europa en Azië zijn gestationeerd en hun raketten met kernkoppen op Moskou gericht hebben.

Als het dan toch tot vernietiging moet komen, meneer Macron, dan zal het inderdaad weer Europa zijn, de derde keer in iets meer dan honderd jaar. Europa, en waarschijnlijk nog veel verder. Deze keer kan niemand zich de omvang van de vernietiging voorstellen – en de kosten in mensenlevens. En het kan wel eens te laat zijn voor de westerse “elites” – meesterbreinen van de ramp – om naar hun bunkers te vluchten.

Voormalig president van Rusland en huidig plaatsvervangend hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, Dmitry Medvedev, postte op “X” (voormalig Twitter) dat dit betekent dat “Rusland geen rode lijnen meer heeft voor Frankrijk.” Hij voegde eraan toe “alles is toegestaan tegen vijanden.” De vijand is hier Frankrijk en iedereen die door de Franse arrogantie wordt meegesleept.

De Franse Europarlementariër Florian Philippot, leider van de Franse Partij van de Patriotten, drong er bij de Fransen op aan om Macron af te zetten voordat ze naar hun dood worden gestuurd in Oekraïne.

“Het is aan elke Fransman om zich te verzetten, aan elke moeder om te weigeren haar zoon te laten sterven voor Kiev, de NAVO en Blackrock,” zei Philippot op “X”. “Het is aan ons om te vechten om uit de EU en de NAVO te stappen en Macron eruit te gooien!”

Nog nooit heeft een Europese, zogenaamde “leider”, zulke strenge en provocerende uitspraken gedaan, zelfs Macron niet. Wie gaf hem de opdracht om dit NU te doen? WIE GAF HEM DE OPDRACHT?

Gaat hij officieel Franse (NAVO) troepen naar Oekraïne sturen? Daarmee de Rode Lijn van Poetin overschrijden en uitlokken wat Rusland nodig vindt om haar integriteit, haar land en haar volk te beschermen? Het zou een nucleair – allesvernietigend conflict kunnen worden. Dat is wat veel analisten voorspellen en vrezen.

Is dat wat de macht achter Frankrijk en achter wat de duistere cabal wil – een totale vernietiging – die ook de ontvolkingsagenda zou dienen?

Misschien. Misschien is 2024 de tijd.

De leider van de Franse Republikeinse Partij (De Gaullisten), Eric Ciotti, is voorzichtiger en zegt dat het steunen van Oekraïne door troepen te sturen “onverantwoordelijk en gevaarlijk” zou zijn.

Laten we erop vertrouwen dat de mensheid het verstand zal vinden en Macron liever afzet dan zijn ondenkbaar gevaarlijke adviezen en woorden en – God weet – daden te volgen. 

Moskou is alert. Op een lager niveau waarschuwt Moskou dat de NAVO steeds agressiever wordt.

Het plan is een kunstmatige vernietiging van de mensheid?

Het uitvoeren van het mandaat van de Club van Rome?

Let wel – de elite is niet van plan zichzelf te vernietigen, natuurlijk niet. Vóór de totale vernietiging hopen ze redding te vinden in hun bunkers, waar ze zich ook bevinden, misschien op een afgelegen eiland in Hawaï, in Nieuw-Zeeland of gewoon in South Dakota – zie dit.

President Joe Biden’s State of the Union Address van 9 maart 2024 is een andere rampzalige boodschap voor totale vernietiging, vernietiging van de beschaving als hij zijn zin krijgt. Maar dat zal hij niet.

Een “normale” State of the Union gaat over de Verenigde Staten, het gaat over de “stand van zaken” van de natie, van de economie, van banen, van groei en groeipotentieel – over voorspellingen, ontwikkelingsperspectieven. Het is een boodschap van een vooruitziende blik, bedoeld om mensen hoop te geven – om hen te laten weten dat hun regering plannen heeft om tekortkomingen te verbeteren. Niets van dat alles gebeurde.

De eerste 20 minuten van de toespraak waren alleen aan Oekraïne gewijd – het afkraken van president Poetin en Rusland, en

“We zullen jullie Oekraïne nooit in de steek laten! We zullen altijd achter jullie staan.”

De belofte om nog eens 90 miljard dollar naar de Oekraïense oligarchen te sturen. Geld van de belastingbetaler, voor niets. Biden weet het. Het Amerikaanse Congres weet het. Iedereen weet het. Deze oorlog tegen Rusland is NOOIT te winnen. En waarom zou het?

Afgezien van het feit dat we de oorlog hebben voorbereid en begonnen – met de complimenten van Madame Victoria Nuland [f*ck Europa], die nu weg is, God zij dank; een voorbereidingsproject van meer dan 10 miljard dollar – wat voor belang heeft de VS nog bij het uitvechten van een proxyoorlog zo’n 10.000 km verderop, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en Europa? Zeker niet de nationale veiligheid.

Het opkrikken van de winstmarges van het militair-industrieel complex is zeker een goede reden, evenals het bereiken van een “regimeverandering” in Rusland. De bekentenis van mevrouw Nuland in een interview met Christiane Amanpour van CNN, slechts enkele dagen voor haar gedwongen ontslag.

Ja, het ging er altijd om Rusland op de knieën te krijgen van de Washington Wannabee keizer, met een Russische marionettenleider. Ze dachten dat ze hun doel bereikt hadden in 1991, met de toenmalige president Jeltsin, die slimmer was dan ze dachten, toen hij Vladimir Poetin introduceerde en hem in augustus 1999 benoemde tot premier. Het was duidelijk dat president Jeltsin de heer Poetin klaarstoomde voor het Kremlin. Tot zover het verslaan van de slinkse manieren van het Westen om Rusland te onderwerpen.

De toespraak van Biden was ook een tirade tegen de Republikeinen. Meteen aan het begin vergeleek hij voormalig president Trump, zijn enige tegenstander in de (nog steeds) geplande verkiezingen van november 2024 – met Hitler. Zo noemde hij Donald Trump. Deze man, Biden, heeft nul fatsoen. Zijn gezicht straalde de hele tijd woede uit – hij schreeuwde en tierde. En raad eens – hij kreeg staande ovaties. Dat spreekt boekdelen voor de State of the Union van de Verenigde Staten. 

Tucker Carlson reageerde op de State of the Union Address van Joe Biden en zei dat het de slechtste State of the Union Address van de Verenigde Staten ooit was. Naast het beschrijven van de misdaad die de VS – het westen – financierde in Oekraïne, wees Tucker Carlson op andere destructieve maatregelen die Biden promootte, zoals transhumanisme en vrije abortus, met andere woorden de door Soros gefinancierde Woke-agenda – die zijn doel van bevolkingsvermindering niet eens verbergt.

Illegale immigranten. Tucker Carlson had het ook over Biden’s krankzinnige open grenzen beleid, waarbij hij illegalen de VS binnenbrengt, zelfs per vliegtuiglading, en ze onderdak, voedsel en pinpassen geeft die nooit terugbetaald hoeven te worden – meestal jonge mannen van wie verwacht wordt dat ze in het Amerikaanse leger dienen.

Waarom zou Biden dat doen?

Deze immigranten hebben geen enkele trouw aan de VS – en moeten dienen in het Amerikaanse leger?

Misschien tegen het Amerikaanse volk – tijdens een uitgelokte opstand?

Zie dit voor de volledige analyse van Tucker (9 maart 2024):

“Illegale” immigranten worden rechtstreeks de Verenigde Staten binnengevlogen, geeft de regering Biden openlijk toe. Tot nu toe wijst het officiële cijfer op 320.000. De officiële reden is inderdaad om de tekortkomingen in de militaire rekrutering goed te maken.

De echte reden ligt zeker ergens anders. Immigranten, vooral als ze in massa’s komen, zijn altijd een verstoring in de samenleving die ze binnenkomen. In Europa is het net zo, en het beleid van Europa verschilt niet veel van dat van de VS. Het is heel erg gecoördineerd.

In een interview met Tucker Carlson waarschuwt kolonel MacGregor voor het plan om illegalen te rekruteren voor het Amerikaanse leger. Tucker zei dat Rome ten val kwam omdat buitenlanders die niet loyaal waren aan Rome het leger bevolkten en zich tegen het volk van Rome keerden. Om dezelfde reden waarschuwde gepensioneerd legerkolonel Douglas Macgregor Amerikanen tegen het toelaten van illegale vreemdelingen in het leger. Zie dit (video 7 min – 4 maart 2024).

Inderdaad, de samenleving ontwrichten. Maar waarom? Het creëren van interne conflicten, interne strijd – misschien burgeroorlog? Het is een middel tot vernietiging en de slachtoffers zijn de immigranten die dromen van een betere wereld. In plaats daarvan worden ze gebruikt voor het voorschrift van de Club van Rome: vernietiging – om uiteindelijk weer op te bouwen volgens de wens van de elite.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de geplande en geënsceneerde vernietiging – precies zoals voorzien onder de edicten van de Club van Rome.

Mensen wakker worden. Wat er in de VS gebeurt, gebeurt al in een andere, misschien minder zichtbare versie in Europa.

Wees niet langer een schapenvolk dat geregeerd wordt door wolven.
©Peter Koenig

Reactie.

Zo lang we niet samen opstaan tegen Westerse regeringswolven zullen we schapen zijn! Want alle regeringsleiders van westerse landen werken voor grote kwaadwillige, boosaardige hoofd wolven! Die boze wolven doen alsof ze schapen zijn. Maar dat is hun vermomming.

Je kunt ze herkennen aan hun daden. Hun daden zijn gericht tegen menselijkheid! Zij die de oorlog in Oekraïne blijven steunen laten zien waar ze staan en offeren mensen op aan hun geloof. Lucifer is hun koning! 

Het is geen strijd tussen mensen! Het is een strijd die gevoerd wordt door mensen in naam van de antichrist. En de antichrist eist menselijke offers!  De mens is in verwarring gebracht en psychisch gemanipuleerd waardoor ze geloof hechten aan de roep van de antichrist te strijden tegen elkaar op het slagveld van de waanzin en leugens!

Angst is een wapen dat veelvuldig gebruikt wordt om de mens in een toestand van verwarring en hechting te brengen! Angst is zeer ongezond omdat het altijd vraagt te vechten of te vluchten. In beide gevallen zal het lichaam reageren door de organen die nodig zijn bij vechten of vluchten te voorzien van vers en zuurstofrijk bloed. Dat zijn de spieren. Die krijgen veel bloed en voedsel! Maar de organen die daarvoor niet nodig zijn krijgen daardoor te weinig en zullen hun functies niet goed kunnen uitvoeren omdat ze een tekort krijgen aan schoon en voedselrijk bloed. Je organen krijgen tekorten die kunnen leiden tot ziekten. Dit komt omdat angst een constante factor is in ons leven! Kanker b.v. is een tekort aan zuurstof en beschermende T-cellen in het bloed.

Nu denk je:” maar ik ben helemaal niet bang”. Denk eens goed na! Je bent bang gemaakt door de Corona maatregelen, je bent bang over de oorlog in Oekraïne, je bent bang dat deze oorlog zich gaat uitbreiden naar een derde wereldoorlog, je bent bang voor een nucleaire oorlog, je bent bang door de toestroom van migranten. Je bent bang voor het milieu en het klimaat! Je denkt dat je niet bang bent, je voelt het niet als zodanig. Maar het werkt wel zo. Je organen reageren er wel op!

Iedereen heeft wel gehoord van de oversterfte. Westerse regeringen doen hun uiterste best om dit onder de pet te houden. Maar toch druppelt het door.  Dat is een grote angst voor de mensen die zich vele malen hebben laten vaccineren. Een angst die juist negatief werkt.

De wolven sturen de angst! Bewust! Want daarmee kunnen ze manipuleren. Ze sturen angst en doen dan net alsof ze de oplossing hebben. Covid is de angst en de vaccins zijn hier de oplossing. Als voorbeeld!  Wat ze niet vertellen is dat de vaccins meer doden geven dan de besmetting van Covid. Wat ze ook niet hebben verteld is dat de op namens in de IC ervoor zorgden dat de mensen aan de luchtpomp stierven aan geknapte longblaasjes! Wat ze ook niet vertelden is dat Ivermectine en Hydroxychloroquine onder de meeste omstandigheden de mensen beter maakten. De artsen die dit aan hun patiënten gaven redde daarmee hun patiënten. Maar de artsen werden veroordeeld of zelfs uit hun beroep gezet! Zo werken de wolven. Zo geloven de schapen!

Je bent dus verplicht aan jezelf, en aan je medemens de wolven niet te vertrouwen. De wolven willen de macht, de macht over de schapen. Maar er zijn niet erg veel wolven. Er zijn wel veel schapen. Wanneer stoten de schapen de wolven uit hun gemeenschap?  Er zijn ook mensen! Mensen die zich inzetten de schapen te beschermen tegen de wolven! 

Het grootste probleem hierin is dat de schapen niet luisteren naar die mensen. Ze luisteren liever naar de wolven!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk