Hoe een oorlog met Rusland eruit zou zien


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #008


In de aanloop naar de formele besprekingen had de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman zondag in Genève een ontmoeting met de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov Ze vertelde hem dat Washington “echte vooruitgang door middel van diplomatie zou verwelkomen”. (Russische Missie in Genève) Wendy Sherman denkt dat haar doel in de gesprekken met Russische functionarissen, die maandag beginnen, is om hen de les te lezen over de kosten van overmoed. In plaats daarvan zal ze de VS, de NAVO en Europa op een pad van ondergang leiden, waarschuwt Scott Ritter. Als ooit een cruciale diplomatieke onderhandeling vanaf het begin gedoemd was te mislukken, dan zijn het de besprekingen tussen de VS en Rusland over Oekraïne en Russische veiligheidsgaranties wel. De twee partijen kunnen het zelfs niet eens worden over een agenda.

Vanuit Russisch perspectief is de situatie duidelijk: “De Russische kant is hier [naar Genève] gekomen met een duidelijk standpunt dat een aantal elementen bevat die, naar mijn mening, begrijpelijk zijn en zo duidelijk zijn geformuleerd – ook op hoog niveau – dat afwijken van onze benaderingen eenvoudigweg niet mogelijk is,” vertelde de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov de pers na een diner voorafgaand aan de bijeenkomst op zondag dat werd georganiseerd door de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman, die de leiding heeft over de Amerikaanse delegatie.

Ryabkov verwees naar de eisen die de Russische president Vladimir Poetin begin december aan de Amerikaanse president Joe Biden stelde met betrekking tot Russische veiligheidsgaranties, die vervolgens door Moskou gedetailleerd werden uiteengezet in de vorm van twee ontwerpverdragen, het ene een Russisch-VS veiligheidsverdrag, het andere een veiligheidsverdrag tussen Rusland en de NAVO.

Dit laatste verdrag zou Oekraïne de toegang tot de NAVO ontzeggen en elke uitbreiding van de trans-Atlantische militaire alliantie naar het oosten uitsluiten. Destijds merkte Ryabkov in het kort op dat de VS onmiddellijk moesten beginnen met de behandeling van de voorgestelde ontwerpen met het oog op de afronding van iets wanneer de twee partijen elkaar ontmoeten. Nu de bijeenkomst afgelopen maandag begon, lijkt het er niet op dat de VS iets dergelijks niet heeft gedaan.

“De besprekingen zullen moeilijk worden,” vertelde Ryabkov verslaggevers na de diner vergadering. “Ze kunnen niet gemakkelijk zijn. Ze zullen zakelijk zijn. Ik denk dat we morgen onze tijd niet zullen verspillen.” Op de vraag of Rusland bereid is tot een compromis, antwoordde Ryabkov kortaf: “De Amerikanen moeten zich klaarmaken voor een compromis.”

Het enige wat de VS lijken te willen doen, is Rusland herinneren aan de zogenaamde “ernstige gevolgen” als Rusland Oekraïne binnenvalt, iets wat de VS en de NAVO vrezen, gezien de omvang van de recente Russische militaire oefeningen in de regio waarbij tienduizenden troepen betrokken zijn. Biden heeft Poetin bij verschillende gelegenheden gedreigd, onder meer tijdens een telefoongesprek dat Poetin vorige week heeft geïnitieerd om de komende besprekingen te helpen structureren.

Aan de vooravond van de ontmoeting tussen Ryabkov en Sherman herhaalde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tony Blinken deze dreigementen en verklaarde hij dat Rusland “enorme gevolgen” zou ondervinden als het Oekraïne zou binnenvallen.

“Het is duidelijk dat we hem twee wegen voorwaarts hebben geboden”, zei Blinken over Poetin. “De ene weg is die van diplomatie en dialoog; de andere weg is die van afschrikking en enorme consequenties voor Rusland als het zijn agressie tegen Oekraïne hernieuwt. En we staan op het punt om deze week te testen welke weg president Poetin wil inslaan.” 

Lessen uit de geschiedenis

Moskou, 23 juni 1941: Sovjetsoldaten op weg naar het front. Op het bord staat: “Onze zaak is rechtvaardig. De vijand zal worden verpletterd. De overwinning zal van ons zijn! ” (Anatoliy Garanin. Licentie: CC BY SA 3.0.) Het is alsof zowel Biden als Blinken doof, stom en blind zijn als het aankomt op het lezen van Rusland.

Ryabkov heeft gezinspeeld op een feit dat de Russen al duidelijk hebben gemaakt: er zullen geen compromissen worden gesloten als het gaat om de legitieme nationale veiligheidsbelangen van Rusland. En als de VS niet kunnen begrijpen hoe de accumulatie van militaire macht in een militair bondgenootschap dat Rusland als een unieke, existentiële bedreiging voor de veiligheid van zijn leden beschouwt, door Rusland als bedreigend wordt ervaren, dan begrijpt men niet hoe de gebeurtenissen van 22 juni 1941 de hedendaagse Russische psyche hebben gevormd, waarom Rusland nooit meer zal toestaan dat een dergelijke situatie zich voordoet, en waarom de besprekingen gedoemd zijn voordat zij zelfs maar begonnen zijn.

Wat de Amerikaanse dreigementen betreft, heeft Rusland zijn antwoord gegeven – elke poging om Rusland sancties op te leggen zou, zoals Poetin vorige maand tegen Biden zei, resulteren in een “volledige breuk in de betrekkingen” tussen Rusland en de landen die sancties proberen op te leggen. Je hoeft geen geschiedenisstudent te zijn om te begrijpen dat de volgende logische stap na een “volledige breuk in de betrekkingen” tussen twee partijen die met elkaar overhoop liggen over zaken die betrekking hebben op existentiële bedreigingen voor de nationale veiligheid van een van beide partijen, niet het vreedzaam hervatten van de betrekkingen is, maar oorlog.

In Moskou is geen sprake van een slappe houding van de pauwen in Foggy Bottom, maar van een kille, harde vaststelling van de feiten – negeer de eisen van Rusland op eigen risico. Het lijkt erop dat de VS gelooft dat het ergste scenario een invasie van Rusland in Oekraïne is, om vervolgens te bezwijken onder de aanhoudende druk van economische sancties en militaire dreigementen.

Het slechtst denkbare scenario voor Rusland is een gewapend conflict met de NAVO.

In het algemeen zal de partij die het best is voorbereid op de realiteit van een gewapend conflict de overhand hebben.

Rusland bereidt zich al meer dan een jaar op deze mogelijkheid voor. Het heeft herhaaldelijk laten zien in staat te zijn snel meer dan 100.000 gevechtskrijgsmacht te mobiliseren. De NAVO heeft aangetoond in staat te zijn 30.000 strijdkrachten te mobiliseren na zes tot negen maanden van uitgebreide voorbereidingen.

De vorm van oorlog

Hoe zou een conflict tussen Rusland en de NAVO eruitzien? In het kort, niet zoals iets waar de NAVO zich op heeft voorbereid. Tijd is de vriend van de NAVO in een dergelijk conflict – tijd om sancties de Russische economie te laten verzwakken, en tijd om de NAVO in staat te stellen voldoende militaire macht op te bouwen om de conventionele militaire kracht van Rusland te kunnen evenaren.

Rusland weet dit, en daarom zal elke Russische actie zowel snel als beslissend moeten zijn.

Als het erop aankomt, zal Rusland, wanneer het besluit in Oekraïne in te grijpen, dit in de eerste plaats doen met een goed doordacht actieplan, waarvoor voldoende middelen zijn uitgetrokken om het plan tot een goed einde te brengen. Rusland zal niet betrokken raken bij een militaire mislukking in Oekraïne die het risico in zich bergt zich steeds verder te voortslepen, zoals de VS in Afghanistan en Irak hebben ervaren. Rusland heeft een eerdere militaire campagne van de VS bestudeerd – Operatie Desert Storm, tijdens de Eerste Golfoorlog – en heeft de lessen van dat conflict ter harte genomen.

Men hoeft het grondgebied van een vijand niet te bezetten om hem te vernietigen. Een strategische luchtcampagne die erop gericht is specifieke aspecten van het vermogen van een land teniet te doen, of dat nu economisch, politiek, militair of al het bovenstaande is, gekoppeld aan een gerichte grondcampagne die erop gericht is het leger van een vijand te vernietigen in plaats van zijn grondgebied te bezetten, is de waarschijnlijke koers van de actie.

Gezien de overweldigende suprematie die Rusland heeft wat betreft het vermogen om luchtmacht te projecteren, ondersteund door precisie-raketaanvallen, zou een strategische luchtcampagne tegen Oekraïne in dagen bereiken wat de VS in 1991 meer dan een maand nodig had om tegen Irak te doen.

Op de grond is de vernietiging van het Oekraïense leger zo goed als gegarandeerd. Simpel gezegd, het Oekraïense leger is noch uitgerust noch getraind voor grootschalige grondgevechten. Het zou stukje bij beetje worden vernietigd, en de Russen zouden meer dan waarschijnlijk meer tijd besteden aan het verwerken van Oekraïense krijgsgevangenen dan aan het doden van Oekraïense verdedigers.

Wil een Russische militaire campagne tegen Oekraïne echter effectief zijn in een groter conflict met de NAVO, dan moeten er twee dingen gebeuren- Oekraïne moet ophouden te bestaan als moderne natiestaat, en de nederlaag van het Oekraïense leger moet massaal eenzijdig en snel zijn. Als Rusland in staat is deze twee doelstellingen te bereiken, dan is het in een goede positie om over te gaan naar de volgende fase van zijn algemene strategische houding ten opzichte van de NAVO-intimidatie.

Hoewel de VS, de NAVO, de EU en de G7 allemaal “ongekende sancties” hebben beloofd, zijn sancties alleen van belang als de andere partij er iets om geeft. Rusland, dat de betrekkingen met het Westen verbreekt, zou zich niet langer om sancties bekommeren. Bovendien is het een eenvoudige erkenning van de realiteit dat Rusland een blokkade van SWIFT-transacties langer kan overleven dan Europa zonder Russische energie kan. Elke breuk in de betrekkingen tussen Rusland en het Westen zal resulteren in het volledig blokkeren van Russisch gas en olie voor Europese klanten.

Er is geen Europees plan B. Europa zal lijden, en omdat Europa is samengesteld uit voormalige democratieën, zullen politici de prijs betalen. Al die politici die de VS blindelings zijn gevolgd in een confrontatie met Rusland zullen nu aan hun kiezers moeten verantwoorden waarom zij economische zelfmoord hebben gepleegd ten gunste van een nazi-aanbiddende, door en door corrupte natie (Oekraïne) die niets gemeen heeft met de rest van Europa. Het zal een kort gesprek zijn.

 Made in USA: De komende ineenstorting van de Europese Unie

NAVO’s oplossing

NAVO-oefening in Duitsland. (Spc. Ashley Webster/Wikimedia Commons)

Als de VS proberen NAVO-strijdkrachten op te bouwen aan de Russische westgrenzen in de nasleep van een Russische invasie in Oekraïne, zal Rusland Europa voor een voldongen feit stellen in de vorm van wat nu bekend zou staan als het “Oekraïense model”. Kortom, Rusland zal garanderen dat de Oekraïense behandeling zal worden toegepast op de Baltische staten, Polen en zelfs Finland, mocht dat land zo dwaas zijn om het lidmaatschap van de NAVO na te streven.

Rusland zal ook niet wachten tot de VS tijd heeft gehad om voldoende militaire macht op te bouwen. Rusland zal de overtredende partij eenvoudigweg vernietigen door een combinatie van een luchtcampagne die erop gericht is de economische functie van het doelwit uit te schakelen en een grondcampagne die erop gericht is het vermogen om oorlog te voeren te vernietigen. Rusland hoeft het grondgebied van de NAVO niet langdurig te bezetten – net genoeg om de militaire macht te vernietigen die de NAVO in de buurt van haar grenzen heeft opgebouwd.

En – hier is de clou – afgezien van het gebruik van kernwapens kan de NAVO niets doen om dit te voorkomen. Militair gezien is de NAVO nog maar een schaduw van zijn vroegere zelf. De eens zo grote legers van Europa hebben hun gevechtsformaties moeten kannibaliseren om “gevechtsgroepen” ter grootte van bataljons samen te stellen in de Baltische staten en Polen. Rusland daarentegen heeft twee legerformaties – het 1e Garde Tankleger en het 20e Gecombineerde Wapenleger – uit het tijdperk van de Koude Oorlog gereconstrueerd, die gespecialiseerd zijn in diep offensieve militaire acties.

Zelfs Vegas zou hier niet op durven wedden.

Sherman zal het in Genève opnemen tegen Ryabkov, met het lot van Europa in haar handen. Het trieste is, dat zij dat niet zo ziet. Dankzij Biden, Blinken en de vele Russofoben die vandaag de dag de U.S. national security state bevolken, denkt Sherman dat zij er alleen maar is om Rusland de gevolgen van een diplomatieke mislukking mee te delen. Om te dreigen. Met alleen maar woorden.

Wat Sherman, Biden, Blinken en de anderen nog niet hebben begrepen is dat Rusland de consequenties al heeft afgewogen en kennelijk bereid is die te aanvaarden. En te reageren. Met actie.

Men vraagt zich af of Sherman, Biden, Blinken, en de anderen dit hebben doordacht. De kans is groot dat ze dat niet hebben, en de gevolgen voor Europa zullen rampzalig zijn.
©Scott Ritter.

Scott Ritter is een voormalige inlichtingenofficier van het Korps Mariniers die diende in de voormalige Sovjet-Unie bij de uitvoering van wapenbeheersingsverdragen, in de Perzische Golf en Irak tijdens Operatie Desert Storm, bij het toezicht op de ontwapening van chemische massavernietigingswapens. Die overigens nooit gevonden zijn!

Reactie.

Scott Ritter is een erkent expert in wapens en een zeer goed analist met betrekking tot mogelijke oorlogvoering. Dit heeft hij duidelijk uitgelegd in het bovenstaande stuk. De aan de NAVO gerelateerde politici zoeken een uitweg in de verloren oorlog in Oekraïne, waar gezichtsverlies blijkbaar belangrijker is dan de vele doden die nu nog steeds geofferd worden.
Ondanks de geheime inzet van huursoldaten uit verschillende NAVO-landen, kan er geen overwinning meer behaald worden. Wat dat betreft begrijp ik de VS en andere NAVO-landen niet. Ze hebben de laatste uitgelokte oorlogen allemaal verloren. Het lijkt wel of ze graag vluggertjes doen, maar niet doorhebben dat dit vaak onbevredigd eindigt! Dit is het grootste probleem. Het geestelijk evenwicht is volkomen zoek. Niet alleen bij de VS, maar ook bij de politici van de andere NAVO-landen! 

Wanneer de werkelijkheid doordringt, zal er een ommekeer komen van nieuwe politici die doorhebben wat de VS uiteindelijk wil bereiken. De huidige politici hebben zich grotendeels verbonden met de organisaties die streven naar de wereldmacht onder leiding van de rijken van deze aarde die al jaren bezig zijn dit scenario werkelijkheid te geven. Dat is eigenlijk de strijd die nu gevoerd wordt! 

Rusland wil niet dat een stel rijke gewetenloze en volkomen op zichzelf gerichte oorlogszuchtige rijkaards deze wereld gaan besturen! Want wanneer deze figuren winnen heeft Rusland geen kans om zelfstandig te overleven!  Dus heeft Rusland, onder de bezielende leiding van Poetin, een zeer sterk leger opgebouwd. Niet alleen fysiek maar vooral technische hoogwaardig in de vorm van raketten met zeer hoge snelheid en groot bereik. Deze kunnen zowel explosieve lading dragen als deels ook waterstofbommen. De snelheid van deze raketten is 5 tot 7 maal de snelheid van het geluid. Dat houdt in dat vanuit hun lanceerbasis deze binnen zes minuten overal in de VS hun lading tot ontploffing kunnen brengen.

Ik weet dit, de VS weet dit ook! 

En dan toch niet de bereidheid hebben tot vredesonderhandelingen is wel heel dom. Dus is er misschien wel een andere reden dat de VS deze oorlog in Oekraïne wil voor laten duren. Want we hebben gezien dat afzonderlijk alle Europese NAVO-landen wapens en geld hebben geleverd aan de oorlog in Oekraïne. Maar ook nog eens de EU, onder  leiding van Ursela von der Leyen, er veel geld naar deze oorlog is en wordt gestuurd!

De combinatie van deze gebeurtenissen zegt mij dat Europa dood moet bloeden! Geen olie en gas meer uit Rusland is al een enorme economische aderlating!  Tel alle andere facetten, de handelsoorlog met China, de sancties tegen Rusland, het veel te duur kopen van energie uit andere landen, de uitschakeling van Kerncentrales, het te duur inkopen van hout voor de Biomassa centrales, zijn toch wel enige aanwijzingen voor degene die dit willen zien! We worden arm gemaakt! We worden op het derde plan gezet. Europa moet arm worden en nog meer afhankelijk! Maar van wie moeten we dat? Wie krijgt de Europese politici zo dom dat ze hierin meegaan? In de eerste plaats is dit in het voordeel van de VS! Want Europa was een geduchte economische concurrent van de VS. Al kregen we dikwijls een droge korst toegeworpen. Bijvoorbeeld met de aankoop van de F35 straaljager. Daar mocht de Nederlandse industrie onderdelen maken voor deze slecht ontwikkelde vliegende roestbak! 

De Europese en door de EU onderdrukte politici werken hieraan mee. Bewust. Want ook zij zijn handlangers van de Globalisten die de wereldheerschappij willen. Dus werken de meeste Westerse politici hieraan mee!  Tot nu toe zijn het de Russen en een aantal BRICS landen die zich verzetten tegen deze verregaande vorm van dictatuur die uitgerold wordt in de Westerse wereld. Waarin vooral Europa moet bloeden.

Maar de Europese bevolkingen weten dit niet en werken zelfs mee aan hun eigen ondergang door de gecorrumpeerde politici te blijven handhaven. Ja, en zelfs te herkiezen! Al denken ze een werkelijk grote ommezwaai gemaakt te hebben. Zal mij benieuwen wat Europeanen doen met de aankomende Europese verkiezingen!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk