De NAVO-oorlogsmachine!

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #007


Vijfentwintig jaar geleden begonnen de Verenigde Staten en de militaire NAVO-alliantie een illegale oorlog tegen het voormalige Joegoslavië. Het was een keerpunt dat leidde tot een reeks door de VS geleide NAVO-oorlogen over de hele wereld gedurende de volgende kwart eeuw tot vandaag – allemaal op basis van een of ander verheven principe over het “verdedigen” van mensenrechten of democratie, schrijft Finian Cunningham.In het voormalige Joegoslavië veroorzaakte de 10 weken durende luchtbombardement campagne, die begon op 24 maart 1999, honderden burgerdoden en vernietigde de infrastructuur van wat toen een goed ontwikkeld socialistisch land was.

De reden voor de militaire interventie werd “humanitair” genoemd – zogenaamd om burgers in een burgeroorlog te beschermen. Internationaal jurist en schrijver Dan Kovalik zegt dat het “humanitaire” voorwendsel voor de NAVO-bombardementen op Joegoslavië een schijnvertoning was. Het echte doel, zegt hij, was voor de Verenigde Staten en haar westerse imperialistische partners om een precedent te scheppen voor het systematisch schenden van het internationaal recht.

Kovalik is de auteur van het boek ‘No More War: How the West Violates International Law by Using Humanitarian Intervention to Advance Economic and Strategic Interests’. De NAVO-bombardementen op voormalig Joegoslavië hadden geen wettelijke toestemming van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het was een unilaterale actie die beter gedefinieerd kan worden als illegale agressie – een oorlogsmisdaad. Kovalik merkt op dat de historische periode cruciaal was. In de jaren negentig waren de Verenigde Staten bezig met het her configureren van hun imperiale macht in het tijdperk na de Koude Oorlog (1945-90). Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 werd Washington geproclameerd als de enige supermacht. Hij zegt dat de Verenigde Staten in de wereld van na de Koude Oorlog hun voorrecht wilden vestigen om hun militaire macht en die van hun NAVO-partners te gebruiken waar en wanneer ze maar nodig waren om hun strategische belangen te bevorderen. 

De door de VS geleide agressie tegen Joegoslavië was dus een opening naar een nieuwe wereldorde waarin de militaire macht van Amerika en de NAVO naar believen kon worden gebruikt, met totale minachting voor het internationale recht en het Handvest van de Verenigde Naties dat in 1945 was opgesteld om het soort agressie te voorkomen dat nazi-Duitsland had gepleegd. Kortom, het was een her uitvinding van het imperialisme gekleed in een mantel van deugdzaamheid.

Na Joegoslavië, dat werd gebalkaniseerd als gevolg van de NAVO-agressie, begonnen de Verenigde Staten en hun militaire partners aan een 25 jaar durende orgie van illegale oorlogen en geheime interventies. Afghanistan, Irak, Somalië, Libië, Syrië en andere plaatsen in het Midden-Oosten en Afrika. Eindeloze oorlogen die het Westerse publiek biljoenen dollars hebben gekost en een litanie van sociaaleconomische problemen hebben veroorzaakt, van massamigratie tot massale armoede – al deze oorlogen zijn gevoerd door opeenvolgende Amerikaanse presidenten, waaronder de zittende Democraat Joe Biden en zijn Republikeinse rivaal Donald Trump. (Noot: TRUMP is geen enkele oorlog begonnen, geen enkele! HM)

De huidige oorlog in Oekraïne – de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog – kan worden toegeschreven aan de niet aflatende expansie van de NAVO naar de grenzen van Rusland in de afgelopen 25 jaar. Washington en zijn westerse partners beweren dat ze de democratie, de mensenrechten en het internationaal recht in Oekraïne verdedigen tegen vermeende Russische agressie. Dit westerse narratief negeert de realiteit dat de VS en hun NAVO-partners minstens acht jaar lang een neonazi-regime in Oekraïne hebben gemilitariseerd voordat het huidige conflict uitbrak op 24 februari 2022.

Daniel Kovalik besluit met een vernietigend argument: als de Verenigde Staten en hun NAVO-bondgenoten zo begaan zijn met humanitaire principes en democratie, waarom grijpen ze dan niet in om de genocide op de Palestijnen in Gaza te stoppen? Meer dan 30.000 mensen – voornamelijk vrouwen en kinderen – zijn gedood door het Israëlische militaire offensief. In plaats van tussenbeide te komen om burgers te beschermen tegen de Israëlische slachting en uithongering, zijn de Verenigde Staten en hun NAVO-partners volledig medeplichtig aan het steunen van de Israëlische oorlogsmisdaden – militair, politiek en diplomatiek. 

De westerse “humanitaire interventie” die elders zo gemakkelijk wordt ingezet, wordt ontmaskerd als een groteske fraude om de imperialistische misdaden van de VS te verhullen.
©Finian Cunningham

Reactie.

Na de tweede wereldoorlog zagen de VS Globalisten, de machtige eliten die veel winst maakte met oorlogvoeren, de kans schoon om de VS te verheffen tot de grootste macht van de wereld. Terwijl Rusland uitgeput was vanwege haar inspanning om de Duitsers te verslaan, elf miljoen soldaten offerden en Europa beroofd achterbleef, verdiende de eliten miljarden aan de oorlogsindustrie en de verkoop van olie aan eenieder die wilde betalen! Zelfs nazi-Duitsland was een winstobject. Want de concentratiekampen leverden goedkope arbeidskrachten. Jij weet dat niet en vervloekt mij nu omdat ik dit schrijf. Maar dat komt omdat jij dit niet weet en niet wilt weten omdat dan jouw gemakkelijke, onwetende bubbeltje barst! Maar je wist ook niet dat de grootvader van George Bush een bank had en geld overmaakte via Rotterdam om aandelen te kopen in de mijnen van Auswitch. 

Maar we moeten door een werkelijkheid te beschrijven! Zoals in het bovenstaande artikel duidelijk is beschreven is de VS een oorlog minnend land dat, via de hulp van andere NAVO-landen er nooit voor heeft teruggedeinsd oorlogen te voeren tegen zwakkere tegenstanders en daar altijd een reden voor had die jij altijd hebt geaccepteerd. Want waarom zou je in verzet komen? 

Maar nu is het anders! Nu word je straks voor het blok gezet. Straks is er te weinig eten meer, te weinig olie en gas om de economie draaiende te houden. De VS heeft al aangegeven minder gas naar Europa te kunnen verkopen omdat ze zelf niet voldoende hebben voor eigen gebruik. Maar wel eerst de NordStream opblazen in de hoop dat Europa geen olie en gas meer kan krijgen van Rusland. Hoe kan een leger functioneren zonder brandstof? Dan zal de brandstof gekocht moeten worden via omwegen en prijsopdrijving via kanalen die nu de olie goedkoop kopen van Rusland en dit duur zullen verkopen aan Europa. En daar woon jij toevallig, dus ben jij slachtoffer! Straks zullen je geliefden omkomen. Straks zullen Europese politici zich uitspreken voor een totale oorlog tegen Rusland. Een laatste poging jou en je familie om te brengen. Dan zullen, net als in Gaza, de bommen vallen in Europa! Want jij bent niets van waarde in hun ogen. Bewijs?

Macron, je weet wel, dat Franse presidentje dat oorlogstaal gebruikt en officieel troepen wil sturen naar Oekraïne. Je weet misschien ook niet dat Macron een loopjongen is van de Europese tak van de Rothschilds En dat de Rothschilds behoren tot de eliten, net als de Rockefellers, net als Bill Gates!

Laat ik vooropstellen dat je nooit mag geloven wat ik beweer! Want doe je eigen onderzoek! Maar daar heb je geen tijd voor en je weet niet waar je de werkelijkheid of de waarheid kan vinden! 

Maar dan heb ik toch een vraag! Waarom geloof je wel wat de MSM, de media je verteld? Want volgens de media heb je een goede toekomst en gaat de economie als een speer! Maar jij moet wel steeds meer betalen voor alles dat je koopt. Is dat wel in overeenstemming met elkaar?

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk